Γενικά οἰ Ἕλληνες εἶναι ἀγράμματοι καί ἀγνοοῦν τούς θησαυρούς τῆς πατρίδας τους. Θά γίνουν θρῆσκοι ὄσο μορφώνονται. Ἀντιθετα μέ ἄλλους πού ὄσο μορφώνονται παύουν νά εἶναι θρῆσκοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *