Κοίταξα πίσω μου, εἴδα Ἱστορία’ ἔνιωσα τόν προορισμό.
Κοίταξα γύρω μου, εἴδα χάος’ σκέφτηκα ὄτι χρειάζεται προσωπο.
Κοίταξα μπροστά μου, εἴδα δρόμο’ κατάλαβα ὄτι ἀξίζει νά προσπαθήσω.
Κοίταξα μέσα μου, εἴδα πίστη’ ἤξερα ὄτι θά φτάσω σίγουρα στή νίκη.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *