Ἀντίβαρο – Ἠλεκτρονικό Περιοδικό

Το Αντίβαρο ξεκίνησε το Μάϊο του 2001 με το σύνθημα «αντίβαρο στην ιδιωτεία», επιχειρώντας να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των πολιτών στα κοινά, αντίθετα ίσως με το ρεύμα της εποχής, καθώς και να συνδράμει σε έναν δημόσιο διάλογο αναζήτησης της συλλογικής μας αυτοσυνειδησίας και ταυτότητας. Είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του μέσου αυτού: ερασιτεχνική λειτουργία και περιορισμένη διεισδυτικότητα μόνο στους χρήστες του διαδικτύου από τη μία, όμως αμεσότητα, ευκολία επικοινωνίας και ελευθερία έκφρασης από την άλλη. Ως ηλεκτρονικό περιοδικό, δεν έχει συγκροτημένη συντακτική ομάδα, ούτε περιστρέφεται γύρω από κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική γραμμή. Έτσι, όλες οι απόψεις που εκφέρονται στον ιστοχώρο, εκφράζουν τον συγγραφέα του άρθρου και μόνο.
 

Το Αντίβαρο έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, όταν τον Φθινόπωρο του 2006 ξεκίνησε μία τεράστια εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την απόσυρση του εγχειριδίου Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, η οποία μετά από 12 μήνες, το Σεπτέμβριο του 2007, είχε επιτυχή κατάληξη αφού πρώτα κατάφερε να προκαλέσει μία χιονοστιβάδα αντιδράσεων (εδώ εξιστορείται η δράση του Αντίβαρου για το θέμα) σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής κοινωνίας. Η πρώτη του μεγάλη πρωτοβουλία ήτανε όμως η εκστρατεία ενημέρωσης για το Σχέδιο Ανάν την Άνοιξη του 2004. Μετά το βιβλίο, οι πρωτοβουλίες συνεχίστηκαν με συλλογή υπογραφών κατά του νομοσχεδίου για τα Βακούφια στη Θράκη, σε συνεργασία με την εφημερίδα της Κομοτηνής Αντιφωνητής, το Δεκέμβριο 2007.

Η δομή του ιστοχώρου απαρτίζεται από την αρθρογραφία, αφιερώματα, βιβλιοθήκη και παρατηρητήριο, παράλληλα με το ιστολόγιο αλλά και τις παλιές σελίδες οι οποίες ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στη νέα μορφή που εγκαινιάστηκε το Μάϊο του 2008, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης μέσω του συναθροιστή επιλεγμένων ιστολογίων. Το

Αναδημοσιεύσεις του υλικού, επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι εξής όροι:
1. να υπάρχει ρητή αναφορά στην πρωτότυπη πηγή, και
2. ενημέρωσή μας πριν την αναδημοσίευση ώστε να ζητηθεί και η άδεια του συγγραφέα, εάν χρειαστεί.

Καλή περιήγηση!

Αύγουστος 2008
 

[Ακολουθεί το πρώτο κείμενο περιγραφής του Αντίβαρου, γραμμένο το 2001]

 

Τὸ Ἀντίβαρο εἶναι μία προσωπικὴ προσπάθεια δημιουργίας ἑνὸς πολιτικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ στὸ χῶρο τοῦ διαδικτύου.

Ξεκίνημα

Γεννήθηκε στὶς 25 Μαίου 2001 συλλέγοντας διάφορα ἄρθρα καὶ κείμενα μίας ποικιλίας θεμάτων ἀπὸ παλαιότερες παρόμοιες προσπάθειες μικρότερης ἐμβέλειας. Ὀργανώθηκε τὸ ὑλικὸ σὲ κατηγορίες καὶ ξεκίνησε νὰ λειτουργεῖ στὴ διεύθυνση www.antibaro.com . Τὸ Μάρτιο τοῦ 2002, οἱ σελίδες μετακόμισαν στὴν ἀντίστοιχη ἑλληνικὴ διεύθυνση www.antibaro.gr

Μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι θὰ βρεῖ μόνο τοῦ τὸ δρόμο τοῦ ὅταν ξεκινήσει, ἔγινε μία προσπάθεια ἀρχικὰ νὰ περάσει τὸ μήνυμα συνεργασίας μὲ ὁποιονδήποτε αἰσθανόταν τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφραστεῖ γιὰ τὰ κοινά. Ἔτσι καὶ ἔγινε πολὺ γρήγορα. Ἀρκετοὶ προσέγγισαν τὸ περιοδικὸ στέλνοντας κείμενά τους, προτείνοντας ἄρθρα ἄλλων, κάνοντας χρήσιμες παρατηρήσεις γιὰ τὴν ὕλη, τὴν παρουσίαση κλπ. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου 2002, ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα ἀποστολῆς ἑβδομαδιαίου δελτίου ἐνημέρωσης τῶν σελίδων τοῦ περιοδικοῦ σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται. Ἡ ἐγγραφὴ γίνεται ἀπὸ τὴν πρώτη καὶ τὶς ἐσωτερικὲς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ καὶ ὁ ἀριθμὸς συμμετεχόντων ὁλοένα αὐξάνεται.

Ἀπὸ τὰ τέλη Ὀκτωβρίου 2002, ξεκίνησε καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἀγορᾶς τοῦ Ἀντίβαρου — ἀγορὰ ἰδεῶν καὶ διαλόγου. Μπορεῖτε νὰ συμμετάσχετε ἐλεύθερα, νὰ στείλετε τὰ δικά σας ἄρθρα, νὰ σχολιάσετε ἄλλα, νὰ προτείνετε τὶς ἰδέες σας, νὰ διαλεχθεῖτε μὲ τοὺς ὑπόλοιπους ἀναγνῶστες, νὰ προσθέσετε κι ἐσεῖς τὸ δικό σας ἀντίβαρο.

Στόχοι

Μὲ ὅλα αὐτά, δηλαδὴ τὴν ἔμπρακτη σύν-ἐργασία καὶ ἀλληλεπίδραση μὲ ἀναγνῶστες, ὁ στόχος βαθμιαία ἐπιτυγχάνεται. Σύμφωνα καὶ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ περιοδικοῦ,ὁ στόχος αὐτὸς εἶναι νὰ ἀποτελέσει ἀντίβαρο στὴν ἄγνοια, τὴν ἀδιαφορία, τὴν ἐξατομίκευση καὶ τὴν ἰδιωτεία («πόλεμος στὴν ἰδιωτεία», εἶναι τὸ σύνθημά του). Τέσσερα χαρακτηριστικά, ποὺ κυριαρχοῦν καὶ συμβάλλουν στὴν παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ ζοῦμε. Τὸ ἀπώτερο ὄνειρο εἶναι νὰ ἀποτελέσει μία δεξαμενὴ σκέψης, ὥστε νὰ συμβάλλει ἐποικοδομητικὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε συζήτηση ἐθνικῆς αὐτογνωσίας.

Καὶ μία τέτοια συζήτηση εἶναι ἀπαραίτητη καθώς: ἀπὸ τὴ μία ὁρισμένες ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις συλλογικές μας θεωρήσεις ἔχουν ἀποδειχτεῖ ἐλλειπεῖς -ἂν ὄχι πλασματικὲς – (γιὰ παράδειγμα τὸ συνεχὲς παράπονό μας ὅτι οἱ Δυτικοευρωπαῖοι «δὲν μᾶς καταλαβαίνουν» πῶς ἄραγε συμβαδίζει μὲ τὸν διηνεκῆ ἐθνικό μας στόχο νὰ «προσεγγίσουμε τὴν Δύση» ἀπὸ ἵδρυσης τοῦ κράτους; εἰδικὰ σήμερα μάλιστα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἴμαστε πιὰ ἰσότιμοι μὲ αὐτοὺς καὶ ἰσχυροί;), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ὁλοένα εὐρισκόμενος σὲ ποικίλες ἀλλαγὲς πλανήτης μεταβάλλει ραγδαία τὰ δεδομένα καὶ ἐπιβάλλει ἀναθεωρήσεις – ἂν ὄχι πλήρη προδιορισμὸ ἀπὸ μηδενικὴ βάση – τῆς στρατηγικῆς μας γιὰ τὴ θέση ποὺ ὁραματιζόμαστε νὰ ἔχουμε στὸν κόσμο. Ἀντιλαμβανόμαστε δηλαδὴ ὅτι ἕνας δημόσιος διάλογος μὲ σκοπὸ τὴ συλλογική μας αὐτοσυνειδησία, δηλαδὴ τὴν ἐθνική μας ταυτότητα εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Διότι χωρὶς αὐτόν, εἶναι ἀδύνατον νὰ προχωρήσουμε ὁπουδήποτε.

Τρόποι

Τὸ Ἀντίβαρο ἐπιχειρεῖ ἁπλὰ νὰ συνεισφέρει τὸ ἐλάχιστο δυνατὸ σὲ ἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση· κι αὐτό, παρόλο ποὺ τὸ πλαίσιο ἑνὸς ἐρασιτεχνικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ εἶναι σίγουρα μικρῆς δυναμικότητας. Εἴμαστε ὅμως αἰσιόδοξοι, ἐπειδὴ διαπιστώνουμε καθημερινὰ ὅτι παρόμοιος προβληματισμὸς εἶναι διαδεδομένος εὐρύτατα καὶ ψάχνει ἀπεγνωσμένα τρόπους ἔκφρασης. Ἕνα μέρος, εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ τὸ προσφέρουμε ἀπὸ αὐτὸν ἐδῶ τὸν δικτυακὸ τόπο. Ἤδη, στὶς ἐσωτερικὲς σελίδες θὰ βρεῖτε ἐμπεριστατωμένα ἄρθα καὶ ἀπόψεις – μὲ σχετικὰ διαχρονικὸ ὁρίζοντα – γιὰ καίρια θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ὀργανωμένα σὲ κατηγορίες.

Τί ζητᾶμε

Ἀπὸ ἐκείνους ποὺ χειραγωγοῦν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἔχουν δηλαδὴ μεγαλύτερες δυνατότητες ἐκκίνησης τέτοιου δημοσίου διαλόγου, ἀλλὰ παραμένουν ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴ σημερινὴ στατικότητα καὶ δὲν τὸ κάνουν, ζητᾶμε μόνο νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ ποῦμε τὴν ὅποια ἄποψή μας. Από ὅλους τους ὑπόλοιπους ζητᾶμε τὴ συνδρομή τους, τὴν κατάθεση δηλαδὴ τῆς προσωπικῆς τους ὀπτικῆς γωνίας στὴ συζήτηση αὐτή. Εὐχαρίστως νὰ δημοσιεύσουμε τέτοια κείμενα στὸν χῶρο ποὺ διαθέτει αὐτὸ τὸ πολιτικὸ ἠλεκτρονικὸ περιοδικό.

Ἀνδρέας Σταλίδης
Μάϊος 2001

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *