Γνώρισα πολλές χαρές στη ζωή, αλλ’ όχι και τη χαρά να πεθάνω για την πατρίδα..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *