Τα δόγματα, με ύπατο το Τριαδικό, υπήρξαν για τον ελληνισμό η διατύπωση της απόλυτης αλήθειας. Ο ελληνισμός προτίμησε να καταποντιστεί παρά να ξεπουλήσει. Μ’ αυτό τον τρόπο διακήρυξε την προτεραιότητα της αλήθειας – έναντι κι αυτής ακόμα της πολιτικής ελευθερίας. Ανήγαγε το κατ’ αλήθειαν ζην σε εθνικό τρόπο ύπαρξης..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *