“Το γράμμα αποκτείνει, το δε Πνεύμα ζωοποιεί. Πολλά γαρ των θείων Γραφών εάν κατά το γράμμα νοήσωμεν, εις αθέσμους βλασφημίας περιπεσούμεθα.”.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*