Ας δοξάσωμεν ολοψύχως τον Ύψιστον Θεόν! Ας ευλογήσωμεν το Άγιον Αυτού όνομα. Η ευσπλαχνία Του δια των θαυμάτων έσωσε την Ελλάδα. Ας είμεθα άρα ενδομύχως πεπεισμένοι, ότι δεν εθαυματούργησε ματαίως.

(449) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *