Χάσαμε τη σοφία για χάρη της γνώσης,
χάσαμε τη γνώση για χάρη της πληροφορίας
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *