[Βίντεο] Ο Δημήτρης Νατσιός συζητά με τον Φώτιο Μιχαήλ για την οικογένεια.

Ὁ Δημήτριος Νατσιὸς στὴν τηλεοπτικὴ συχνότητα τοῦ 4Ε συζητᾶ μὲ τὸν ἰατρὸ καί πολύτεκνο πατέρα κ. Φώτιο Μιχαὴλ γιὰ τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς Οἰκογένειας, τὴν “Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *