Πέτρα απάνω στην πέτρα να μη μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Μόνον ένας Έλληνας να μείνει εμείς θα
πολεμούμε και μην ελπίζεις πώς την γην μας θα την κάμεις δικήν σου
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *