Υποβάθμιση Ελλάδας από Fitch

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 – 17:29


Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας υποβάθμισε κατά δύο βαθμίδες, σε “BBB-” από “BBB+” προηγουμένως ο οίκος Fitch, φέρνοντας τη χώρα στο χείλος του “junk rating”. Το outlook είναι “αρνητικό”.


Παράλληλα, η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων σε συνάλλαγμα (country ceiling) σε “ΑΑΑ” και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση IDR σε “F2”.


Στην έκθεσή του ο οίκος αναφέρει ότι η υποβάθμιση αντανακλά την επιδείνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων σε συνδυασμό με τις πιο αντίξοες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των επιτοκίων. Επίσης αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την στρατηγική χρηματοδότησης της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές κεφαλαίου.


Η σημαντική αύξηση των επιτοκίων που βίωσε η κυβέρνηση αυτό το χρόνο, εκτιμά η Fitch, σε συνδυασμό με την επιδείνωση του outlook για την οικονομική ανάπτυξη, θα καταστήσει πιο δύσκολο για την κυβέρνηση να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους για τη μείωση του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ φέτος και τον περιορισμό του δημοσίου χρέους λίγο πάνω από το 120% του ΑΕΠ το 2010 και το 2011.


Επίσης, οι πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα καταδεικνύουν τη δυσμενή διάχυση των ανησυχιών για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στην ευρύτερη οικονομία, ενώ οι υποχρεώσεις του τραπεζικού κλάδου θα αυξηθούν καθώς η κυβέρνηση διαθέτει στις τράπεζες πιο ακριβή εγγυημένη χρηματοδότηση.


Η Fitch παρατηρεί κάποιες πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, ενώ αναγνωρίζει την ισχυρή αφοσίωση της ελληνικής κυβέρνησης στα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η αξιοπιστία των προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής θα εδραιωθεί μόνο μέσω μιας διατηρήσιμης μείωσης ελλείμματος για παρατεταμένη περίοδο, είναι σημαντικό οι ελληνικές αρχές να «εισάγουν» αξιοπιστία από φορείς του εξωτερικού, που θα έχει τη μορφή δέσμευσης για χρηματοοικονομική στήριξη.


Ο οίκος επαναλαμβάνει ότι η έλλειψη διαφάνειας, αναφορικά με το μηχανισμό για έγκαιρη οικονομική στήριξη, είναι πιθανό να έχει δυσκολέψει την ικανότητα πρόσβασης της Ελλάδας σε χρηματοδοτήσεις με προσιτό κόστος και συνεπώς υπονομεύει την δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους.


Η Fitch εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη της αγοράς δεν θα αποκατασταθεί έως ότου ανακοινωθεί λεπτομερές πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.


Εκτιμάται ότι η υποβάθμιση από την Fitch είναι πολύ πιθανό να μας οδηγήσει στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από την Ε.Ε.


Σημειώνεται ότι αναλυτές της UBS θεωρούν ως πολύ πιθανή τη διάσωση της Ελλάδας τις προσεχείς ημέρες ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο.


http://www.capital.gr/News.asp?id=941966

.

(286) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *