Μαθηματική Ανάλυση του Επικείμενου Νέου Συστήματος Υπολογισμού Σύνταξης

Παρελθόν η αξιοπρεπής σύνταξη

Για όποιον αμφιταλαντεύεται, αν οι διάφοροι ειδικοί-τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ, αποτελούν επιστήμονες δηλαδή γνώστες της αιτίας και του αντίστοιχου αποτελέσματος στον τομέα τους, ή αν είναι υπερασπιστές του «δικαιώματος» πλουτισμού των κατεχόντων τα μέσα παραγωγής, η παρακάτω ανάλυση νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα ενδιαφέρον στοιχείο για αποφασίσουν σχετικά.

Η έρευνα δείχνει πια θα είναι η μείωση των συντάξεων στο δημόσιο αν εφαρμοστεί η ρύθμιση που αποδέχεται η κυβέρνηση για υπολογισμό της σύνταξης με τις μέσες αποδοχές όλων των εργάσιμων χρόνων των εργαζομένων, χωρίς φυσικά αναδρομική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών του παρελθόντος.

Για να συσχετιστεί η μείωση της σύνταξης με τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις, εξετάσθηκαν 3 σενάρια. Στο πρώτο σενάριο κάθε χρόνο ο πληθωρισμός είναι 5% και οι εργαζόμενοι παίρνουν ακριβώς 5% αύξηση, στο δεύτερο με ετήσιο πληθωρισμό 5% οι αυξήσεις είναι κάθε χρόνο κατά 0.05% επί τα εργάσιμα χρόνια λιγότερες από το πληθωρισμό, δηλαδή μειούμενες ελαφρά αυξήσεις αποδοχών(πχ τον ενδέκατο χρόνο οι αυξήσεις μισθών υπολογίστηκαν με 4.5%) και στο τρίτο σενάριο οι ετήσιες αυξήσεις κατά 0.05% επί τα εργάσιμα χρόνια μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό δηλαδή ελαφρά αυξανόμενες αυξήσεις αποδοχών (πχ τον ενδέκατο χρόνο οι αυξήσεις μισθών υπολογίστηκαν με 5.5%).

Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με αρχικό συντάξιμο μισθό 800 E, χωρίς υπολογισμούς προαγωγών μισθολογικών, χρονοεπιδομάτων κλπ αλλά τα ποσοστιαία συμπεράσματα είναι παρόμοια για κάθε είδους μισθό. Με συνυπολογισμό και των επιδομάτων οι μειώσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η σύνταξη υπολογίστηκε με το 80% του μέσου όρου όλων των εργάσιμων χρόνων, και όχι με το 78% ή 70% ή λιγότερο, οπότε η σύνταξη θα είχε ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Δεν συνυπολογίστηκαν επικουρικές συντάξεις, χωρίς αυτό να αλλάζει τα συμπεράσματα. Όλες οι μειώσεις από 54% έως 69% !!! Η πραγματική μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψιν το σύνολο των τακτικών αποδοχών μαζί με τα τυχών επιδόματα. (Οι υπολογισμοί τότε είναι πολυπλοκώτεροι ).

Νέα δηλαδή μείωση του συνολικού ποσοστού του εθνικού εισοδήματος που αντιστοιχεί σε μισθούς και συντάξεις, επομένως αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού των εργοδοτών με «δικαιολογία» το δημόσιο έλλειμμα. Δηλαδή ευθεία παράβαση και του συντάγματος που ορίζει ότι όλοι συμβάλουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη.

Οι «ειδικοί» των ΔΝΤ , ΕΕ κλπ, προτρέπουν τους εργαζόμενους να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση σαν πιο λογική και συμφέρουσα. Παραβλέποντας το όχι απίθανο ενδεχόμενο της «πτώχευσης» των ασφαλιστικών εταιριών, μια σχετική απλή αριθμητική ανάλυση δείχνει και εκεί την δραματική μείωση των «συντάξεων». Πριν αρκετά χρόνια δέχτηκα την επίσκεψη ενός εκπροσώπου ασφαλιστικής εταιρίας, που μου πρότεινε ένα πρόγραμμα για το εφάπαξ. Μου είπε ότι με ασφαλιστική συνδρομή ίδια με τις κρατήσεις του μισθού που προορίζονται για το εφάπαξ, τότε περίπου 6.000.000 δραχμές (για την 35/ετία) θα είχα από την εταιρεία του αντίστοιχο εφάπαξ περίπου 20.000.000 δρχ. Του ζήτησα να μου πει πως θα ήταν η ασφαλιστική συνδρομή, αν αντί για τα 20.000.000 δραχμές, ήθελα 1.000 κατώτατα ημερομίσθια, όπως θα είχαν διαμορφωθεί μετά τα 35 χρόνια. Μου πρότεινε τότε ένα άλλο ασφαλιστικό πλάνο. Η ασφαλιστική συνδρομή να αυξάνει κάθε χρόνο 10%, και το εφάπαξ κατά 6% για κάθε χρόνο. Με ένα κομπιουτεράκι αποδείχθηκε αμέσως η απάτη. Στα 35 χρόνια η συνδρομή αυξάνεται κατά 1,135= 28 φορές (=1,1 εις την 35η δύναμη) , ενώ τα εφάπαξ 1.0635=7,7 φορές μόνο (=1,06 εις την 35η δύναμη)!!!

Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης βρίσκεται στο ότι οι εργαζόμενοι στην κοινωνική ασφάλιση πληρώνουν υποχρεωτικά κρατήσεις για να πάρουν την σύνταξη οι τότε συνταξιούχοι, έτσι ώστε όταν έρθει οι σειρά τους να πάρουν την σύνταξη οι τότε εργαζόμενοι. Τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων πρέπει να αυξάνουν όταν οι εισερχόμενοι στην εργασία είναι περισσότεροι από τους εξερχόμενους ώστε και από τα αποθεματικά να πληρωθούν αργότερα οι συνταξιούχοι, όταν γίνουν περισσότεροι από τους εισερχόμενους. Και φυσικά με έντιμη διαχείριση να διατηρείται τουλάχιστον η αγοραστική αξία τους αυξανόμενα τουλάχιστον τιμαριθμικά με κρατική εγγύηση και όχι να τζογάρονται ή να διατίθενται άτοκα στους επιχειρηματίες όπως στο παρελθόν.

Όλοι οι υπολογισμοί στην έρευνα έγιναν με το προσαρτημένο αρχείο ECXEL.
 Δαμιανός Μυρίδης
Μαθηματικός
7ο Ε. Λύκειο Kαλαμαριάς

miridisdam@gmail.com

ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  1-35

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ          %

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ    %

ΜΙΣΘΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ

2010

1

 

 

800

 

 

 

800

 

 

 

800

 

 

2011

2

5%

5%

840

 

 

4.95%

840

 

 

5.05%

840

 

 

2012

3

5%

5%

882

 

 

4.90%

881

 

 

5.10%

883

 

 

2013

4

5%

5%

926

 

 

4.85%

923

 

 

5.15%

929

 

 

2014

5

5%

5%

972

 

 

4.80%

968

 

 

5.20%

977

 

 

2015

6

5%

5%

1021

 

 

4.75%

1014

 

 

5.25%

1028

 

 

2016

7

5%

5%

1072

 

 

4.70%

1061

 

 

5.30%

1083

 

 

2017

8

5%

5%

1126

 

 

4.65%

1111

 

 

5.35%

1141

 

 

2018

9

5%

5%

1182

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ % ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ME
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.60%

1162

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ % ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ME
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.40%

1202

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ % ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ ME
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2019

10

5%

5%

1241

 

4.55%

1215

 

5.45%

1268

 

2020

11

5%

5%

1303

 

4.50%

1269

 

5.50%

1338

 

2021

12

5%

5%

1368

 

4.45%

1326

 

5.55%

1412

 

2022

13

5%

5%

1437

 

4.40%

1384

 

5.60%

1491

 

2023

14

5%

5%

1509

 

4.35%

1444

 

5.65%

1575

 

2024

15

5%

5%

1584

 

4.30%

1507

 

5.70%

1665

 

2025

16

5%

5%

1663

 

4.25%

1571

 

5.75%

1761

 

2026

17

5%

5%

1746

 

4.20%

1637

 

5.80%

1863

 

2027

18

5%

5%

1834

 

4.15%

1704

 

5.85%

1972

 

2028

19

5%

5%

1925

 

4.10%

1774

 

5.90%

2088

 

2029

20

5%

5%

2022

 

4.05%

1846

 

5.95%

2212

 

2030

21

5%

5%

2123

 

4.00%

1920

 

6.00%

2345

 

2031

22

5%

5%

2229

 

3.95%

1996

 

6.05%

2487

 

2032

23

5%

5%

2340

 

3.90%

2074

 

6.10%

2639

 

2033

24

5%

5%

2457

814

-66.88

3.85%

2154

768

-64.36

6.15%

2801

864

-69.15

2034

25

5%

5%

2580

873

-66.17

3.80%

2235

819

-63.38

6.20%

2975

932

-68.67

2035

26

5%

5%

2709

935

-65.50

3.75%

2319

872

-62.42

6.25%

3161

1004

-68.23

2036

27

5%

5%

2845

1000

-64.86

3.70%

2405

927

-61.47

6.30%

3360

1081

-67.82

2037

28

5%

5%

2987

1068

-64.24

3.65%

2493

984

-60.54

6.35%

3573

1163

-67.46

2038

29

5%

5%

3136

1140

-63.66

3.60%

2583

1043

-59.63

6.40%

3802

1250

-67.13

2039

30

5%

5%

3293

1215

-63.11

3.55%

2674

1104

-58.73

6.45%

4047

1342

-66.84

2040

31

5%

5%

3458

1294

-62.58

3.50%

2768

1167

-57.84

6.50%

4310

1441

-66.57

2041

32

5%

5%

3630

1377

-62.07

3.45%

2863

1232

-56.96

6.55%

4592

1546

-66.34

2042

33

5%

5%

3812

1464

-61.59

3.40%

2961

1300

-56.09

6.60%

4895

1657

-66.14

2043

34

5%

5%

4003

1556

-61.14

3.35%

3060

1370

-55.22

6.65%

5221

1777

-65.97

2044

35

5%

5%

4203

1652

-60.70

3.30%

3161

1442

-54.37

6.70%

5571

1904

-65.82

 

.

(554) αναγνώσεις

2 comments

 1. Πίσω από τους στυγνούς αριθμούς των τεχνοκρατών,κρύβεται η ωμή αλήθεια οτι το 20% του πληθυσμού καρπώνεται
  το 85% του όγκου των συντάξεων.`Ολοι είναι στοιβαγμένοι στα 400-600 ευρώ που δεν φθάνουν ούτε για τα
  ουσιώδη καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς.Γι’αυτό και συναντάμε το φαινόμενο οι
  ηλικιωμένοι να κάνουν “μαύρη εργασία” ή να δανείζονται από τα παιδιά τους.
  `Οσο κι αν η προσδοκία μας μοιάζει με ονειροπαγίδα,πίστευουμε οτι θα έρθει ο καιρός που την ελληνική
  εξουσία θα την πάρουν νέοι ουμανιστές πολιτικοί που θα κάνουν μιά πιο δίκαιη μοιρασιά του ποσού των
  συντάξεων ώστε ο Μ.Ο να φθάσει τα 800 ευρώ και να μπορεί η τρίτη ηλικία να ζεί αξιοπρεπώς.
  Νεκτάριος Κατσιλιώτης
  Ιστορικός-Εκδότης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *