Ξάνθη, 13 Μαΐου 2010

Προς
Την Υπουργό Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Θέμα: Το νέο Πρόγραμμα <<Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη>> του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει τους <<ασκούς του
Αιόλου>> για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

            Προσωπικά, πάντοτε ήμουν υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και της γόνιμης -σε κάθε επίπεδο- συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όχι με όρους υποτέλειας.

Μελετώντας την νέα Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, της 23ης/3/2010 προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης:
<<Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη>> για τα έτη 2010-2013, αισθανόμαστε ότι, ή εμείς έχουμε χάσει τα λογικά μας και παραλογιζόμεθα ή εδώ στη Θράκη συμβαίνουν παράλογα πράγματα.

Διότι, εάν είχαμε αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας για την εισαγωγή, παραδείγματος χάριν, της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα τουρκικά δημόσια σχολεία της Κωνσταντινούπολης, θα ήταν τότε κάπως κατανοητή η λογική του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα όμως, η όλη μεθόδευση προκαλεί εύλογη έκπληξη και απορία, την στιγμή μάλιστα που ευρισκόμαστε ενώπιον μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας του τουρκικού επεκτατισμού να ποδηγετήσει τη Θράκη, αφού είναι γνωστό ότι το τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή έχει υπερβεί τα όρια των διπλωματικών του ευθυνών και λειτουργεί ως άτυπο Υπουργείο Θράκης.

            Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αντί να προάγει -όπως οφείλει- την δημόσια ελληνική εκπαίδευση στη Θράκη δίνοντας τη δυνατότητα -πέραν των χριστιανών- και σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να μορφώνονται ισότιμα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, μεθοδεύει βήμα προς βήμα την τουρκοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Θράκης.

            Διερωτώμεθα, εάν τα χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν -εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης- να προορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για να προετοιμάζεται το έδαφος, προκειμένου να εισαχθεί η τουρκική γλώσσα σε ολόκληρη την δημόσια εκπαίδευση της Θράκης και συγχρόνως να υποβιβάζεται η ελληνική σε δεύτερη γλώσσα.
Διότι
αυτό ακριβώς είναι κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο και ο στόχος της ανωτέρω Πρόσκλησης.

            Επιπλέον, αντί το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να εστιάσει στην αξιοποίηση των προς διάθεση κονδυλίων για τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέων δημόσιων σχολείων στη Θράκη, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή της, δαπανά από το 1997 μέχρι σήμερα μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην κατεύθυνση υλοποίησης Προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν δημιουργούν ουδεμία μόνιμη και βιώσιμη υποδομή στην εκπαίδευση. Ενώ, μόλις αυτού του είδους τα Προγράμματα περατωθούν και αφού έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά, δεν απομένει καμία ουσιώδης υφιστάμενη δομή και επιστρέφουμε πάλι στην αρχή, όπως έχουμε δείξει και σε άλλες επιστολές μας.

            Πιο συγκεκριμένα, στις Ενότητες της εν λόγω Πρόσκλησης, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: <<… Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας … στα δημόσια σχολεία της Θράκης… υλοποίηση του μέτρου εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Επεξεργασία αναλυτικού προγράμματος για την τουρκική γλώσσα…
Διαμόρφωση Προτάσεων …για τα εκπαιδευτικά υλικά και βιβλία διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία…>> (Σελίδες 6,7,8,9 της Πρόσκλησης).

            Όλα τα ανωτέρω αποτελούν νέες παραχωρήσεις προς τον τουρκικό επεκτατισμό που πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν διανοείτο να πράξει. Η εν λόγω δε μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι υποκαθιστά και επί της ουσίας ακυρώνει όλη την ελληνική διπλωματία και την μέχρι σήμερα ισορροπημένη πολιτική στην Θράκη, στην οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα και ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

            Παράλληλα, το ίδιο πρόγραμμα προωθεί τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε η τουρκοποίηση όλων των Μουσουλμάνων της Θράκης, συμπεριλαμβανομένων των Πομάκων και των Τσιγγάνων (που αποτελούν περίπου τα
2/3 της μουσουλμανικής μειονότητας), να αρχίζει -με τα χρήματα των Ελλήνων
φορολογουμένων- από τη νηπ
ιακή ακόμη ηλικία.

            Τραγικότερο δε όλων είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την ανωτέρω
Πρόσκληση: <<…Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα είναι: νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, … διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας>> (σελ. 8 της Πρόσκλησης).

Στην Θράκη επομένως, του 2010, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, α) μελετά και σχεδιάζει επίσημα την εισαγωγή της τουρκικής σε όλα τα δημόσια σχολεία, β) δημιουργεί δίγλωσσα νηπιαγωγεία, για τα οποία δεν προνοεί κατά τον σχεδιασμό του την χρήση των άλλων μητρικών γλωσσών της μειονότητας (πομακική και τσιγγανική), γ) προάγει διαφοροποιημένη παιδαγωγική, δ) υποβιβάζει την ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Φοβούμαστε δε, ότι μετά από τη Θράκη σειρά έχει η υπόλοιπη Ελλάδα και τα υπόλοιπα δημόσια ελληνικά σχολεία να υποστούν τον διαπολιτισμό του Υπουργείου Παιδείας και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα, αφού παντού πλέον υπάρχουν μουσουλμάνοι πολίτες.

            Για τα ανωτέρω το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει για τους επόμενους
36 μήνες 10 εκατομμύρια ευρώ, εν μέσω περικοπών συντάξεων, μισθών και νέων φορολογικών αυξήσεων. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε αυτήν την προσβλητική για τη Δημοκρατία και την επιστημονική δεοντολογία μεθόδευση.

            Ζητούμε από εσάς, Κυρία Υπουργέ, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, τους Βουλευτές της Θράκης και σύσσωμο το ελληνικό Κοινοβούλιο, να ανασταλούν άμεσα αυτές οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες οδηγούν απευθείας στη γκριζοποίηση και διχοτόμηση της Θράκης. Συγχρόνως, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή εγκλωβίζουν τον Πρωθυπουργό της χώρας και την Κυβέρνησή του αλλά και την ελληνική πολιτική σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση πραγμάτων.

            Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε σχετική επιστολή μας.

            Τέλος, επισημαίνοντας το προφανές, ότι τέτοιες μεθοδεύσεις όχι μόνο δεν προάγουν μια ισότιμη φιλία και συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά αντίθετα, δυναμιτίζουν την φιλία των δύο λαών, αφού δημιουργούν όρους υποτέλειας του ενός στον άλλο, σας ζητούμε α) να ακυρώσετε άμεσα την εν λόγω Πρόσκληση, β) να την αναπροσαρμόσετε, αφού προηγηθεί διαβούλευση επιστημόνων από όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι., γ) να περιορίσετε την Πρόσκληση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και λοιπής εκπαιδευτικής στήριξης και, δ) ο σχεδιασμός της νέας Πρόσκλησης να προβλέψει ισότιμη μεταχείριση όλων των μητρικών γλωσσών της μουσουλμανικής κοινωνίας.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Γεώργιος Π. Παύλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Xanthi, May 13, 2010

To

The Minister of Education,

Lifelong Learning and Religion

Mrs. Anna Diamantopoulou

Subject: The new program by the Ministry of Education : “Education of children of the Muslim minority in Thrace” opens the “bag of Aiolos”
for the
enturkishment of education in Thrace and the demotion of Greek to a second language.

Your Honour,

Personally, I have always supported the Greek-Turkish friendship and a fruitful – at every level – cooperation between Greece and Turkey, but not with terms of subordination.

In studying the new Invitation of the Ministry of Education
(23/3/2010) to
the Establishments of Higher Education of the country for the submission of proposals within the framework of the Action: “Education of children of the Muslim minority in Thrace” for the years 2010-2013,  we feel that either we have lost our senses and are hallucinating  or that absurd things are happening here in Thrace.

Because, if we had similar actions on the side of Turkey for the introduction, for example, of the Greek language in all the Turkish public schools in Constantinople, then the reasoning of our Ministry of Education would have been somewhat understandable.  However now, the whole approach leads to reasonable shock and wonder, more so at a time when we are faced with an orchestrated effort of Turkish expansionism to manipulate Thrace, since it is well known that the Turkish Consulate in Komotini has exceeded all limits diplomatic decency and acts as an informal Ministry of Thrace.

More specifically, the Greek Ministry of Education, instead of promoting – as it ought to – the public Greek education in Thrace, enabling not only Christians but also all of our Muslim citizens to be educated on an equal basis with all other Greek citizens, it is arranging step by step for the enturkishment of the education provided in the schools and kindergartens of Thrace.

We wonder if the money of the Greek people and the European Union can, in the midst of the current economic crisis, be earmarked by the Ministry of Education to prepare the ground for the introduction of the Turkish language in all of the public education in Thrace while demoting Greek to a secondary language. Because this exactly is in essence  the content and target of the said Invitation.

Moreover, the Greek Ministry of Education instead of focusing on the use of available funds for the expansion and creation of new public schools in Thrace, especially in the mountainous region, is spending from 1997 to date a few dozens of millions of euros towards the implementation of programs which unfortunately do not create any permanent and sustainable educational infrastructure. When projects of this nature are completed and after having spent large sums, there remains no substantial infrastructure and we return back again to the beginning, as we have proved in other letters of ours.

In particular, in the chapters of the said Invitation we read inter
alia:“… Study for the introduction of the Turkish language …. in the public schools of Thrace … implementation of the measure of the introduction of the teaching of Turkish in public elementary and secondary schools. Processing of the detailed curriculum for the Turkish language …
. … Development of Proposals …for educational materials and books for the teaching of Turkish in public schools … ” (pages 6,7,8,9 of the Invitation).

All the above constitute new concessions to the Turkish expansionism and only a few years ago no one could have even thaught of implementing.
The
said approach by the Ministry of Education substitutes and in essence cancels the whole of the Greek diplomacy and the so far balanced policy in Thrace, to which the current Prime Minister of Greece has contributed greatly.

In parallel, the same program promotes bilingual kindergartens so that the enturkishment of all the Muslims of Thrace, including Pomaks and Gypsies (who are almost the two thirds of the Muslim minority) will begin – with the money of the Greek taxpayer -from an early age.

But most tragic of all is the following excerpt from the said
Invitation:
“… The content of the training will be: new teaching methods, differentiated pedagogy, … teaching of Greek as a second language” (p. 8 of the Invitation).

In Thrace, therefore,  of 2010, the Greek Ministry of Education, a) considers and plans the formal admission of Turkish in all public schools,
b) creates bilingual kindergartens, for which there is no consideration for the use of the other mother languages of the minority (Pomak and
Gypsie) c)
promotes differentiated pedagogy, d) demotes the Greek to a second language. We fear also that after Thrace the rest of Greece will follow and other Greek public schools will have to suffer the “interculturalism”
of the
Ministry of Education and the demotion of Greek to a second language, since there are now Muslim citizens everywhere.

For all the above, the Ministry of Education is providing for the next
36
months the amount of  10 million euros, amidst cuts in pensions, wages and new tax increases. We can only condemn this manipulation as an insult to Democracy and to scientific ethics.

We ask of you, your Honour, but also of the Prime Minister,  the Members of Parliament from Thrace and the whole body of the Greek Parliament to immediately suspend these approaches of the Ministry of Education, which lead directly to the partitioning and grey-zoning of Thrace. At the same time,  at this very difficult moment, these measures entrap the Prime Minister, his government and the Greek policy in general to an irreversible state of affairs.

For your further analytic updating, we attach our relevant letter.

Finally, in pointing out the obvious, we say that such approaches not only do not promote friendship and cooperation on an equal basis between Greece and Turkey, but rather, dynamite  the friendship of both peoples, as they create the conditions of subservience of one to the other  and we ask you to
a) immediately cancel this Invitation, b) to adjust it after consulting specialists from all Greek Universities, c) to limit the Invitation to aspects of the teaching of the Greek language and towards other educational support and d) to design a new Invitation which will provide for the equal treatment of all the mother tongues of the Muslim society.

Yours respectfully,

George P. Pavlos

Associate Professor

Faculty of Engineering, Democritus University of Thrace.

1 thought on “Προς Υπ. Παιδείας: Το νέο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα

  1. ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΦΙ ΤΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΞΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΑ ΙΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΞΩ ΑΠ’ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ (ΑΠ’ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ ΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ). ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΟΣΟΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *