Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἕνωσης Θεολόγων Λέσβου

Μυτιλήνη 8-8-2008 ριθμ. Πρώτ.: 35

νοικτ πιστολ το Παραρτήματος Νομο Λέσβου τς Πανελλήνιας νωσης Θεολόγων

Πρς τν ξιότιμον κύριον
Εριπίδη Στυλιανίδην
πουργ θνικς Παιδείας & Θρησκευμάτων

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.ξιότιμο κ. Κωνσταντίνο Καραμανλ Πρόεδρο τς Κυβερνήσεως 2.ερ Σύνοδο τς κκλησίας τς λλάδος 3.Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης, ρεσο & Πλωμαρίου κ.κ άκωβο 4.Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μηθύμνης κ.κ Χρυσόστομο 5.Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λήμνου κ.κ ερόθεο 6.ξιότιμο κ. νδρέα Λυκουρέντζο, φυπουργ θνικς Παιδείας & Θρησκευμάτων 7.ξιότιμο κ. Γενικ Γραμματέα το ΥΠΕΠΘ 8.ξιότιμο κ. Εδικ Γραμματέα το ΥΠΕΠΘ 9.Πανελλήνια νωση Θεολόγων

 

 

         ξιότιμε κύριε πουργέ,

 

        μες ο θεολόγοι καθηγητς  στηρίξαμε τς λπίδες μας στ πρόσωπό σας γι μία θετικ ντιμετώπιση τν θεμάτων πο φορον τν ρθόδοξη γωγ τν μαθητν κα τν μαθητριν μας.

        Δυσάρεστη κπληξη μως μας προξένησαν π΄ ριθμ. 91101/Γ2/10-7-2008 κα π΄ ριθμ. 104071/Γ2/4-8-2008 γκύκλιοι το πουργείου σας γι διάκριτη παλλαγ τν μαθητν/τριν π τ μάθημα τν θρησκευτικν. Χωρς ν δηλώνεται λόγος τς συγκεκριμένης πιλογς, μπορε ν ζητηθε παλλαγ π τ μάθημα χι μόνο λόγω θρησκευτικν πεποιθήσεων λλ κα γι λλους λόγους πως π παραδείγματι, γι λόγους λάφρυνσης το σχολικο προγράμματος τν μαθητν/τριν.

         Θεωρομε τι ο γκύκλιες ατς οσιαστικ καταργον τ μάθημα, φόσον ο μαθητές/τριες πο παλλάσσονται π ατ δν τ ναπληρώνουν μ κάποιο λλο, τ στιγμ μάλιστα πο σ λλες ερωπαϊκς χρες παναφέρεται συζητεται παναφορ του στ σχολικ ρολόγιο Πρόγραμμα. Δημιουργον πίσης θέμιτο συναγωνισμ μεταξ τν μαθητν/τριν κα πιθανν κοινωνικ στιγματισμ τν μαθητν/τριν πο θ παρακολουθον τ μάθημα τν θρησκευτικν.

         Ο ποφάσεις ατς το πουργείου σας, χουν πολλαπλς δυσμενες πιπτώσεις:

Ø πλήττουν τ συνταγματικ πιταγ πο ρίζει τι κπαίδευση στ χώρα μας ποβοηθε  τος/τς μαθητές/τριες ν διακατέχονται π τ γνήσια στοιχεα τς ρθόδοξης παράδοσης( Ν.1566/1985, ρθρο 1),

Ø πλήττουν τ παρν κα τ μέλλον χιλιάδων θεολόγων καθηγητν,

Ø πλήττουν τν ερυθμη λειτουργία το σχολείου,

Ø πλήττουν τν ξιοπιστία λόγων κα ργων τς κυβέρνησής σας,

Ø πλήττουν τν κλογικ πιρρο το κόμματός σας,

Ø πλήττουν καίρια πάνω π΄ λα τ νιάτα, τος μαθητς κα τς μαθήτριές μας, δηλαδ τ μέλλον το τόπου μας, φόσον τος θε στν εκολία τς παλλαγς π τ μάθημα τν θρησκευτικν, στερώντας τους τσι τ δυνατότητα πόκτησης βασικν πνευματικν φοδίων ναγκαίων γι τν πορεία τς ζως τους.  

         Πιστεύουμε κόμη τι ο ποφάσεις ατς το πουργείου σας, δν τεκμηριώνονται οτε π τ χαρακτήρα το μαθήματος, ποος δν εναι μολογιακς λλ γνωσιολογικς κα μ ερύτερη παιδευτικ ξία, γί΄ ατ θ πρεπε ν διδάσκεται σ λους νεξαιρέτως τος μαθητές/τριες. ξάλλου τ μάθημα τν θρησκευτικν κ τς φύσεώς του προάγει τν γάπη, τν ερήνη, τν κατανόηση, τν δελφοσύνη κα τν λληλεγγύη μεταξ νθρώπων, λαν κα πολιτισμν, καθς κα τν λευθερία τς σκέψης κα τ σεβασμ στ διαφορετικότητα κα στ δικαιώματα το νθρώπου.     

         Φοβούμαστε τέλος, μήπως μ τς προειρημένες ποφάσεις το πουργείου σας, νοίγονται ο σκο το Αόλου γι λο τ σύστημα τς λληνικς κπαίδευσης, διότι ναλογιζόμαστε τί θ συμβε, ν γονες κα μαθητές/τριες στηριζόμενοι σ παρόμοιο σκεπτικό, ζητήσουν ν πεκταθε κα σ λλα μαθήματα λκυστικ δέα τς προαιρετικς διδασκαλίας. Γι παράδειγμα, μαθητές/τριες μ ναρχικ φρονήματα λλοδαπο θ μποροσαν ν θεωρήσουν τι δν θ πρέπει ν διδάσκονται τν λληνικ στορία κα γλώσσα τ μάθημα το Δικαίου κα τν πολιτικν θεσμν.

        Γι λους τούς παραπάνω λόγους, κ. πουργέ, τ Παράρτημα Νομο Λέσβου τς Πανελλήνιας νωσης Θεολόγων διαμαρτύρεται ντονότατα πρς τ πουργεο σας, λλ κα πρς τν λληνικ Κυβέρνηση, γι τς θερινς ποφάσεις το πουργείου θνικς Παιδείας & Θρησκευμάτων πο φορ τ μάθημα τν θρησκευτικν κα νώνοντας τν φωνή του μ τ φων το συνόλου το θεολογικο κόσμου τς χώρας μας, ζητε τν μεση νάκληση τς π΄ ριθ. 91101/Γ2/10-7-2008 κα τς π΄ ριθ. 104071/Γ2/4-8-2008   γκυκλίων  το πουργείου Σας.

         

Μ ξαιρετικ κτίμηση

Γι τ Διοικητικ Συμβούλιο

το Παραρτήματος Νομο Λέσβου

τς Πανελλήνιας νωσης Θεολόγων

Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητς θεολόγος

 

 Σας ενημερώνουμε ότι περισσότερα άρθρα για το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών έχουν αναρτηθεί στην ορθόδοξη χριστιανική ιστοσελίδα www.zoiforos.gr

 

 

 

Μετά τιμής

 

Τσαγκάρης Παναγιώτης

 

Καθηγητής θεολόγος

.

(308) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *