Ομογένεια, Μειονότητες και Εξωτερική πολιτική

Γράφει ο Γιώργος Μανωλόπουλος.

Το ελληνικό κράτος συχνά αναφέρεται στις διάφορες ομογενειακές κοινότητες ανά τον κόσμο, ως αναπόσπαστο συστατικό και πηγή υπερηφάνειας του ελληνικού έθνους. Ακόμα όμως και πριν την οικονομική κρίση ελάχιστα έπραξε προς ενίσχυση των κοινοτήτων και των δεσμών τους με το μητροπολιτικό κέντρο. Οι κοινότητες αυτές, άλλες ακμάζουν και ευημερούν οικονομικά και άλλες καταπιέζονται. Όλες όμως έχουν ώς κοινό χαρακτηριστικό ότι σταδιακά χάνουν την ελληνικότητά τους ή αποξενώνονται από το μητροπολιτκό κέντρο ή σβήνουν πληθυσμιακά.

Στη μακραίωνη ελληνική ιστορία, ελληνικές κοινότητες άκμαζαν σε όλη τη Μεσόγειο. Από την Ισπανία, τη Γαλλία, ασφαλώς την Ιταλία και όλη τη Βόρειο Αφρική, τη Μαύρη θάλασσα και φυσικά όλη την Εγγύς και Μέση Ανατολή. Με το πέρασμα των χρόνων όμως οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες είτε βιαίως εξοντώθηκαν, είτε βιαίως μετακινήθηκαν είτε αναμίχθηκαν με τοπικούς ή νέους προελαύνοντες βαρβαρικούς πληθυσμούς και έπαψαν να υπάρχουν.

Το νέο ελληνικό κράτος δε κατάφερε να προστατέψει τον απόδημο ελληνισμό (π.χ Αίγυπτος). Σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε μάλιστα το αντίθετο (π.χ Τουρκία). Στη παρούσα περίοδο και με δεδομένη τη δημογραφική μας κατάντια, κυριολεκτικά δε περισσεύει ούτε ένας Έλληνας για να αποκοπεί και να ενταχθεί σε κάποιο άλλο έθνος όπως στο παρελθόν.

Στο παρόν κείμενο θα δοθούν κάποιες πληροφορίες για τη κατάσταση των διαφόρων κοινοτήτων και ιδέες για το πως θα μπορούσε η κάθε μία να ενισχυθεί και αξιοποιηθεί από την εξωτερική μας πολιτική. Όλοι οι γειτονές μας έχουν αναθεωρητική, ως προς τα σημερινά σύνορα, πολιτική. Διεκδικούν και δε το κρύβουν. Μπορεί αυτό να αποτελεί πηγή αναταραχών και ανακατατάξεων για τη χερσόνησο του Αίμου και να καταδικάζεται θεωρητικά από τη διεθνή κοινότητα, ωστόσο τα ίδια αυτά μέλη της διεθνής κοινότητας διαφοροποιούν τη στάση, τις πράξεις και τη ρητορική τους με βάση τα στενά εθνικά τους συμφέροντα.

Είναι καιρός λοιπόν η Ελλάδα να σταματήσει να παριστάνει το μοναδικό κράτος στο κόσμο που προτάσει το διεθνές δίκαιο πάνω από το εθνικό της συμφέρον. Κανείς στο εξωτερικό δε πιστεύει αυτή τη ρητορική και εκλαμβάνεται απλώς ως σημάδι αδυναμίας και υποχωρητικότητας. Το «δε διεκδικούμε τίποτα» πέρα του ότι δε συνάδει με την ιστορία του ελληνισμού, στη καλύτερη των περιπτώσεων μόνο να διατηρήσει μπορεί το status quo. Σε οποιαδήποτε άλλη επιφυλάσει μόνο υποχωρητικότητα και εθνικές ήττες.

 

ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς

Οι τρεις πιο πολυπληθείς και εύρωστες οικονομικά κοινότητες. Αριθμούν τουλάχιστον 2 με 3 εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής άτομα. Κοινότητες που λόγω επιμιξειών των πληθυσμών και της ομαλής ένταξης των Ελλήνων στις κοινωνίες αυτές η «ελληνικότητα» σιγά αλλά σταθερά χάνεται. Απόδειξη τούτου είναι και η μη δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης του αριθμού τους. Οι περισσότεροι ομογενείς πλέον είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, χωρίς πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Οι νέοι ομογενείς ενδιαφέρονται περισσότερο για της ανάγκες των κατά τόπο εκκλησιαστικών τους ιδρυμάτων και έχουν άγνοια για τα για ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ειδικά για τις ΗΠΑ, που φιλοξενεί τους περισσότερους ομογενείς η ενίσχυση του «ελληνικού φρονήματος» πρέπει να ενταθεί. Επίσης ως υπερδύναμη και με το σύστημα του lobbying στη πολιτική της, ο συντονισμός πολιτικών δράσεων με την Ελλάδα είναι απαραίτητος, όπως και η οργάνωση ενός συγκροτημένου lobby, με συνέχεια. Όχι όπως τώρα με αποσπασματικές ενέργειες της ομογενειακής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν, τα ακόλουθα θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

1/ Παροχή ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωμάτων σε όσους το επιθυμούν με επιτάχυνση των διαδικασιών. Πολλοί ομογενείς θα το επιθυμούν και λόγω δυνατότητας εργασίας στις χώρες της ΕΕ.
2/ Δυνατότητα συμμετοχής στην ελληνική εκλογική διαδικασία, από τις χώρες διαμονής τους. Με αυτό το τρόπο όταν το ελληνικό κράτος θα τους ζητά οργανωμένη δράση (lobbying, fundraising) θα αισθάνονται ως πραγματικό μέρος του ελληνικού κράτους που τους το ζητά.
3/ Ίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου ως «ξένη γλώσσα» θα διδάσκεται στα ελληνόπουλα της ομογένειας η ελληνική.
4/ Συντονισμός των ομογενειακών οργανώσεων ώστε οι δράσεις τους να είναι οργανωμένες και με κοινούς στόχους.
Με τη σειρά τους οι Έλληνες των χωρών αυτών μπορούν να προσφέρουν τα ακόλουθα στην ενίσχυση της εξωτερικής μας πολιτικής και των αδερφών ομογενών τους σε άλλες δοκιμαζόμενες χώρες
1/ Lobbying στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων. Συμμετοχή και υποστήριξη ομογενών υποψηφίων με απώτερο στόχο πάλι την ενίσχυση της «ελληνικής φωνής».
2/ Οικονομική ενίσχυση με ίδρυση π.χ. σχολείων, άλλων ελληνικών κοινοτήτων, όπου λόγω πολιτικών συνθηκών μπορεί να μην είναι δυνατή η απευθείας αρωγή του ελληνικού κράτους.

 

Αλβανία

Οι Βορειοηπειρώτες αριθμούν σε εκατοντάδες χιλιάδες. Πάρα πολλοί έχουν αποκτήσει και την ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν πλέον στην Ελλάδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποψίλωση πληθυσμιακά της Βορείου Ηπείρου και τη γήρανση του πληθυσμού της, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δυναμισμό της παραμένουσας εκεί κοινότητας. Επίσης οι περισσότερες περιοχές που κατοικούνται από τη μειονότητα δε περιλαμβάνονται στις επίσημες μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας. Ο αλβανικός νόμος προβλέπει ότι αν στη περιοχή κατοικούν και Αλβανοί, ακόμα και αν οι Αλβανοί είναι ελάχιστοι, τότε δε δίνεται καν η δυνατότητα καταμέτρησης των Ελλήνων. Μόνο τρεις επαρχίες θεωρούνται έτσι μειονοτικές από το αλβανικό κράτος! Η καταπίεση και οι διώξεις κατά του ελληνικού στοιχείου αποτελούν σταθερή πολιτική οποιουδήποτε αλβανικού κόμματος βρίσκεται στην εξουσία. Μερικά από τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ελλάδα για να σταματήσει άλλον ένα ξεριζωμό Ελλήνων από τις εστίες του είναι και αυτά που ακολουθούν.

1/ Καταγραφή από τις προξενικές αρχές των Ελλήνων, όπου και αν διαμένουν, ακόμα και εκτός των επισήμως αναγνωρισμένων από το αλβανικό κράτος μειονοτικών επαρχιών.
2/ Πολλοί βορειοηπειρώτες ψηφίζουν και πολιτεύονται με άλλα αλβανικά κόμματα αντί με ένα και μόνο μειονοτικό κόμμα. Αυτή η διάσπαση του ελληνικού μπλοκ ψηφοφόρων, αν και ελληνικότατο χαρακτηριστικό, απλά αποδυναμώνει την μειονότητα. Το ελληνικό κράτος πρέπει να προσεγγίσει όσους προσχωρούν σε άλλα κόμματα και με «οικονομικά κίνητρα» να ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα και μόνο κόμμα.
3/ Ενίσχυση κατά τη διεξαγωγή εκλογών με δωρεάν μεταφορά στην Αλβανία βορειοηπειρωτών που διαμένουν στην Ελλάδα.
4/ Το ελληνικό κράτος πρέπει να απαιτήσει την εφαρμογή του συμφώνου της Κέρκυρας. Να εξασφαλίσει δηλαδή το δικαίωμα σε ελληνόφωνη εκπαίδευση και ελευθερία του λόγου σε όλους τους Έλληνες όπου και αν μένουν στην Αλβανία.
5/ Αφού εξασφαλιστεί η εφαρμογή του συμφώνου της Κέρκυρας, ίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να συντηρούνται από το ελληνικό κράτος.
6/ Ενίσχυση από την εκκλησία της Ελλάδος και τις ομογενειακές οργανώσεις του εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Αλβανίας που είναι προμαχώνας των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.
7/ Ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις ή τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, να κάνουν προσπάθειες πρόσληψης ατόμων ελληνικής καταγωγής ώστε η κοινότητα να αναπτύσσεται οικονομικά και να παραμένει στους τόπους της. Επιδότηση από τις εταιρίες αυτές σε όσους τυχόν δε γνωρίζουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά, για να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
8/ Σε περίπτωση που το αλβανικό κράτος μέσω του UCK προσπαθήσει να ενεργήσει σε ελληνικό έδαφος ή σε έδαφος της μειονότητας, η Ελλάδα μέσω της ΕΥΠ πρέπει να έχει σε ετοιμότητα προς δραστηροποίηση αντίστοιχη ελληνική οργάνωση (ΜΑΒΗ).
9/ Τέλος πρέπει να υπάρχουν σε ετοιμότητα επιτελικά σχέδια και φυσικά εξαγγελμένη πολιτική βούληση για προστασία της μειονότητας επί του εδάφους της Βορείας Ηπείρου, εάν στο μέλλον απειληθούν ξανά οι ζωές και τα δικαιώματα τους.
Με τη σειρά τους οι Έλληνες της Αλβανίας, οργανωμένοι και ενισχυμένοι πλέον μπορούν να προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων της ομογένειας στην αλβανική βουλή και στις τοπικές εκλογές. Πολιτικός αγώνας για την εφαρμογή επιτέλους της αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου.

 

Συρία/Λίβανος

Περίπου 3.4 εκατομμύρια του πληθυσμού των δύο αυτών χωρών πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία ήταν χριστιανοί. Από αυτούς, τουλάχιστον μισό εκατομμύριο σε κάθε χώρα θεωρούν τους εαυτούς τους Ρωμιούς και απογόνους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και είναι φιλικά έως αδερφικά προσκείμενοι στην Ελλάδα. Αν και οι περισσότεροι είναι αραβόφωνοι ορθόδοξοι, πολλές χιλιάδες εξακολουθούν να ομιλούν τη ελληνική. Σε όλους αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και μερικές δεκάδες χιλιάδες Έλληνες μουσουλμάνους, οι περισσότεροι από τους οποίους ομιλούν την ελληνική γλώσσα και διατηρούν στη συλλογική τους μνήμη τη καταγωγή από τη Κρήτη. Μία τολμηρή και με φαντασία ελληνική εξωτερική πολιτική θα μπορούσε να κάνει τα ακόλουθα.

1/ Σε συνεργασία με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Συριακό καθεστώς θα μπορούσε να στείλει μία στρατιωτική δύναμη για τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας για τους Ελληνορθοδόξους της Συρίας. Οι ΗΠΑ θα έβλεπαν με καλό μάτι τη δημιουργία περιοχών εκτός του αμέσου ελέγχου του καθεστώτος Άσσαντ και με τη συμμετοχή στον έλεγχο των περιοχών αυτών και μίας ευρωπαϊκής δύναμης. Επίσης, με τη σημερινή κυβέρνηση στις ΗΠΑ, η ιδέα προστασίας χριστιανών θα εύρισκε πρόσφορο έδαφος και αποδοχή και στη κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό. Παράλληλα θα αυξανόταν στα μάτια των ΗΠΑ η αξία της Ελλάδος, σε αντίθεση με τη προβληματική Τουρκία, αφού θα συμμετέχομε εποικοδομητικά. Η Ρωσία από την άλλη θα έβλεπε θετικά τη συνεργασία με την Ελλάδα αφού θα συμμετείχε και αυτή σε έλεγχο περιοχών που δε θα έπεφταν πλέον στον έλεγχο αντικαθεστωτικών με συνέπεια να μη μπορούν πλέον να επιστρατευθούν άνδρες εκ μέρους των ανταρτών.
2/ Αφού επιτυγχάνονταν αυτές οι ζώνες ασφαλείας, ελληνικές ΜΚΟ θα μπορούσαν να εισέλθουν για να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σχολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας ελληνικών.
3/ Ελληνική εκπαίδευση, προστασία από χριστιανικά στρατεύματα και το βυζαντινό/ελληνικό φρόνημα των ελληνορθοδόξων της Συρίας θα αναπτερωνόταν. Πρώτη συνέπεια όλων αυτών θα ήταν ο περιορισμός κατά ένα μικρό ποσοστό της ροής προσφύγων και η παραμονή των ορθοδόξων κοντά στις εστίες τους. Στο απώτερο μέλλον, σε μία ενωμένη Συρία η μειονότητα αυτή θα ήταν ιδιαίτερα φιλικά προσκείμενη στην Ελλάδα. Σε μία διασπασμένη σε κράτη Συρία η αξία της  μειονότητας αυτής θα πολλαπλασιαζόταν ενώ σε ένα πιο ευφάνταστο αλλά όχι αδύνατο σενάριο θα μπορούσε εκτός από ένα Κουρδικό, Σουνιτικό και Αλεβιτικό κράτος, να δημιουργηθεί και ένα μικρό χριστιανικό «βυζαντινό» κράτος στο υπογάστριο της Τουρκίας με πληθυσμό το περίπου 1.8 εκατομμυρίων ορθοδόξων της προπολεμικής Συρίας.

Ιταλία

Δεκάδες χιλιάδες «Γκρίκο» εξακολουθούν να διαμένουν στη Νότια Ιταλία, απόγονοι των αρχαίων και βυζαντινών χρόνων. Η διάλεκτός τους και ο πολιτισμός τους ασφαλώς και φθίνει λόγω επιμιξιών και γενικότερης συνδιαβίωσης με ομιλούντες κατά κύριο λόγο την ιταλική γλώσσα. Η Ελλάδα πολύ εύκολα θα μπορούσε να τους συμπαρασταθεί ως εξής.

1/ Ίδρυση ελληνικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να συντηρούνται από το ελληνικό κράτος.
2/ Καταγραφή της διαλέκτου τους και ανάθεση διδακτορικών διατριβών σε ελληνικά πανεπιστήμια για τη μελέτη της γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας τους. Κάτι τέτοιο θα προωθήσει πολιτιστικές ανταλλαγές και ενδυνάμωση των δεσμών με την Ελλάδα.

Σκόπια

Η κατάσταση στα Σκόπια με τη στάση των Αλβανών είναι ρευστή και ευμετάβλητη. Παρά την υποστήριξη των ΗΠΑ στη κυβέρνηση των Σκοπίων, το 25% του πληθυσμού δε παύει να είναι αλβανικής καταγωγής και να ζητά όλο και περισσότερα δικαιώματα, που στο τέλος μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση του κράτους και ανεξαρτησία/ένωση του δυτικού τμήματος με την Αλβανία. Η διάσπαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περεταίρω διασπάσεις και ενώσεις τμημάτων με τα όμορα κράτη της Σερβίας και της Βουλγαρίας. Γιατί όχι λοιπόν και με την Ελλάδα; Η Βουλγαρία προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές διεκδικήσεις με πολιτογραφήσεις σκοπιανών ως Βούλγαρους πολίτες. Ο αριθμός των Ελλήνων και των ελληνικής συνειδήσεως κατοίκων των Σκοπίων είναι πραγματικά άγνωστος. Ωστόσο δεν είναι αργά για την Ελλάδα να περάσει στην «αντεπίθεση» και να ακολουθήσει μία εθνική πολιτική όπως και οι γείτονές της εφαρμόζοντας μερικά από τα εξής μέτρα.

1/ Καταγραφή από τις προξενικές αρχές χωριών/οικισμών όπου κατοικούν Έλληνες, ακόμα και αν δε το δηλώνουν στις επίσημες απογραφές λόγω εκφοβισμού.
2/ Καταγραφή από τις προξενικές αρχές χωριών/οικισμών όπου κατοικούν Βλαχόφωνοι.
3/ Ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιουνται σε περιοχές πληθυσμιακού ενδιαφέροντος, να κάνουν προσπάθειες πρόσληψης ατόμων ελληνικής καταγωγής ακόμα και αν δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Να χρηματοδοτούν φροντιστήρια και να προσφέρουν επιδοτήσεις και κίνητρα προαγωγής σε όσους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Ετσι σταδιακά θα δημιουργηθεί ξανά ελληνόφωνη μειονότητα, που θα αναζητεί την ελληνική της καταγωγή. Παράλληλα η κοινότητα αυτή θα αναπτύσεται και οικονομικά.
4/ Προσεταιρισμό από την ΕΥΠ κοινοταρχών και δημάρχων από τις Βλαχόφωνες περιοχές. Σε περίπτωση κρίσης ή δημιουργίας κύματος προσφύγων, οι τοπικοί αυτοί άρχοντες να στραφούν στην Ελλάδα μέσω τηλεοράσεων και κοινωνικών δικτύων, για αποκατάσταση της τάξεως σε περιοχές ιστορικά ελληνικές. Η αποστολή ελληνικού στρατού «εκ μέρους της ΕΕ» μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον και με τη βοήθεια ΜΚΟ να διατρανώσουν οι ελληνικής συνείδησης, είτε Βλαχόφωνοι είτε Ελληνόφωνοι την επιθυμία τους για Ένωση με την Ελλάδα της ΕΕ.

Βουλγαρία

Οι Έλληνες της Βουλγαρίας φθίνουν αριθμητικώς συνεχώς. Από εκατοντάδες χιλιάδες πριν από εκατό χρόνια, σε λίγες χιλιάδες σήμερα, λόγω διώξεων στο παρελθόν και λόγω οικονομικών συνθηκών σήμερα. Μερικά από τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ελλάδα είναι τα ακόλουθα.

1/ Καταγραφή από τις προξενικές αρχές χωριών/οικισμών όπου κατοικούν Έλληνες, ακόμα και αν δε το δηλώνουν στις επίσημες απογραφές.
2/ Επανίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συντηρούνταν από το ελληνικό κράτος μέχρι τη δεκαετία του 90 σε πόλεις όπως ο Πύργος και τα οποία καταργήθηκαν για λόγους οικονομίας!
3/ Ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές πληθυσμιακού ενδιαφέροντος, να κάνουν προσπάθειες πρόσληψης ατόμων ελληνικής καταγωγής ακόμα και αν δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Να χρηματοδοτούν φροντιστήρια και να προσφέρουν επιδοτήσεις και κίνητρα προαγωγής σε όσους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Ετσι σταδιακά θα δημιουργηθεί ξανά ελληνόφωνη μειονότητα, που θα αναζητεί την ελληνική της καταγωγή. Παράλληλα η κοινότητα αυτή θα αναπτύσσεται και οικονομικά.

Ρωσία/Ουκρανία/Χώρες Ευξείνου Πόντου

Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ζουν σήμερα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Από τις ακτές του Εύξεινου Πόντου μέχρι τα βουνά του Καυκάσου. Λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ή Ρωσίας και Γεωργίας αλλά και γενικότερα της αστάθειας που επικρατεί στη περιοχή, οι Έλληνες ως μειονότητα πάντα αποτελούν στόχο. Ενώ μετά τη πτώση της ΕΣΣΔ πολλοί μετανάστευσαν στην Ελλάδα, μετά το 2008 παρατηρείται μια ελαφρά αντίστροφή ροή με αποτέλεσμα οι αριθμοί τους να αυξάνονται πλέον. Το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση να τους βοηθήσει να παραμείνουν και να προοδεύσουν στις πατρογονικές τους εστίες

1/ Ίδρυση σχολείων διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας.
2/ Καταγραφή της διαλέκτου τους και ανάθεση διδακτορικών διατριβών σε ελληνικά πανεπιστήμια για τη μελέτη της γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας τους. Κάτι τέτοιο θα προωθήσει πολιτιστικές ανταλλαγές και ενδυνάμωση των δεσμών με την Ελλάδα.

Τουρκία

Οι Έλληνες της Τουρκίας τείνουν να σβήσουν πληθυσμιακά από τη γη της Ιωνίας και την ιστορική πρωτεύουσα των Ελλήνων τη Κωνσταντινούπολη. Το καθοριστικό πλήγμα για τους Έλληνες της Ιωνίας, πέρα από την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δόθηκε το 1955 με τα Σεπτεμβριανά. Αν και προστατευμένος πληθυσμός από τη συνθήκη της Λωζάνης, η Τουρκία με αφορμή μία προβοκάτσια στη Θεσσαλονίκη, οργανωμένα ανάγκασε σε έξοδο προς την Ελλάδα χιλιάδων Ελλήνων. Έκτοτε, η εκεί ελληνική κοινότητα βαίνει σταθερά προς μαρασμό. Δεκάδες σχολεία έχουν κλείσει λόγω ελλείψεως μαθητών αφού οι λίγες χιλιάδες εναπομείναντες Έλληνες είναι ως επί το πλείστον πλέον ηλικιωμένοι. Το Πατριαρχείο παραμένει το μόνο κάστρο του ελληνισμού και πρέπει να προστατευθεί.

1/ Σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα να απαιτηθεί να δοθεί άδεια για επαναλειτουργία της σχολής της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Στη Χάλκη εκπαιδεύονταν οι ιερείς που στελέχωναν το Πατριαρχείο.
2/ Σε συνεργασία με την ομογένεια, κυρίως των ΗΠΑ, Αυστραλίας και Καναδά, να ενισχυθεί οικονομικά το Πατριαρχείο, ώστε να μπορεί να συντηρεί τα ιστορικά βυζαντινά μνημεία του και τις εγκαταστάσεις του και όπου είναι δυνατόν να τις επεκτείνει ώστε να αποτελεί το «ελληνορθόδοξο Βατικανό».
3/ Μέσω του Πατριαρχείου να επιδοτούνται οικονομικά οι εναπομείναντες Έλληνες ώστε να βελτιώνεται οικονομικά η θέση τους στη Πόλη και οι ίδιοι οικογενειακά να παραμένουν στις εστίες τους και να αυξάνονται πληθυσμιακά.

ΕΕ

Ως γνωστόν από προηγούμενες δεκαετίες αλλά και μετά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν μεταναστέψει σε χώρες της ΕΕ. Κυρίως στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Αποτελούν αυτή τη στιγμή τους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό, δίνοντας τα διαπιστευτήρια τους στους επαγγελματικούς τους τομείς. Για να μη χαθούν όλοι αυτοί αλλά να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν επαγγελματικά και οικογενειακά στην Ελλάδα πρέπει να δοθούν άμεσα κίνητρα. Δεν αρκεί να επιστρέψουν ως συνταξιούχοι και να χτίσουν ένα σπίτι, ενώ τα παιδιά τους θα παραμένουν κάτοικοι εξωτερικού.

1/ Για αυτό το λόγο πρέπει να ορθοποδήσει η οικονομία τάχιστα. Σε αυτό θα βοηθήσει η αφορολόγητη η επιστροφή κεφαλαίων από Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι επενδύουν τα κεφαλαιά τους σε παραγωγικές επενδύσεις. Ασφαλώς όλα τα υπόλοιπα που θεωρούνται αυτονόητα σε χώρες του εξωτερικού πρέπει να εφαρμοστούν και από το ελληνικό δημόσιο. Μείωση γραφειοκρατίας, σταθερό φορολογικό σύστημα κλπ.

Πακιστάν

Στη δεκαετία του 90 «ανακαλύφθηκαν» από την Ελλάδα οι απόγονοι των στρατιωτών του Μ. Αλεξάνδρου στο Πακιστάν, οι λεγόμενοι Καλάς. Πληθυσμοί Καλάς λέγεται ότι υπήρχαν και στο Αφγανιστάν οι οποίοι όμως εξανδραποδιστήκανε κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εισβολής. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο ελληνικής καταγωγής λαό ο οποίος έχει καταφέρει να επιβιώσει χιλιάδες χρόνια τώρα και ο οποίος αξίζει να ενισχυθεί από το ελληνικό κράτος. Το κράτος κληρονόμος της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου πρέπει να βοηθήσει τους απογόνους των στρατιωτών του μεγάλου στρατηλάτη.

1/ Πρέπει να γίνει καταγραφή της διαλέκτου τους και ανάθεση διδακτορικών διατριβών σε ελληνικά πανεπιστήμια για τη μελέτη της γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας τους.
2/ Να διοργανώνονται εκπαιδευτικά ταξίδια για τα παιδιά των Καλάς ώστε να γνωρίσουν την αρχαία τους πατρίδα τη Μακεδονία.

Πανταχού Ελληνισμός

Το ελληνικό κράτος πρέπει να φροντίσει για την αποστολή δασκάλων οπουδήποτε στο εξωτερικό υπάρχει ελληνική κοινότητα που το ζητάει. Εάν το υπουργείο Παιδείας θέλει να κάνει οικονομία, να βρει άλλους τρόπους. Είναι αποκαρδιωτικό για Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να κρατήσουν τον ελληνισμό των παιδιών τους να συναντούν πόρτες κλειστές.
Το ίδιο ισχύει και με την απόδοση ελληνικής υπηκοότητας σε Έλληνες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που το επιθυμούν. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι τόσο μεγάλα που πολλοί εγκαταλείπουν τη προσπάθεια εάν δεν τους είναι απολύτως απαραίτητη και λαμβάνουν ένα μάθημα στο πόσο εκτιμά τους απόδημους Έλληνες το μητροπολιτικό τους κράτος.

Ελλάδα

Τέλος, υπάρχει κίνδυνος σε λίγες μόνο δεκαετίες, οι Έλληνες να είναι μία γηρασμένη μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Για να μη συμβεί αυτό πρέπει να πριμοδοτηθεί η μητρότητα. Λόγω ΕΕ θα ήταν αδύνατο να επιδοτήσει το ελληνικό κράτος μόνο μητέρες με ελληνική ιθαγένεια. Το ρόλο αυτό, με τη κρυφή συμπαράσταση του κράτους, μπορεί να τον αναλάβει η ελληνική εκκλησία.

Όσο για τη λαθρομετανάστευση που αλλοιώνει την εθνολογική μας σύνθεση και δημιουργεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα ασφαλείας, καιρός είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι. Η λαθρομετανάστευση είναι παράνομη όπως η λαθροθηρία, η λαθρεμπορία κλπ. και πρέπει να καταπολεμηθεί με την εφαρμογή των νόμων και τη φύλαξη των συνόρων.

Παράλληλα αν αντί να επιδοτούνται όσοι εισέρχονται παράνομα, τοποθετούνταν για εργασία σε δημόσια έργα όπως στις ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιούνται κρατούμενοι για μη βίαια εγκλήματα, τότε πολλοί εθελοντικά θα αποχωρούσαν από τη χώρα μας ή δεν θα έρχονταν καν εδώ.

Εν κατακλείδι

Ασφαλώς ένα οργανωμένο κράτος, με ΕΥΠ, ειδικές υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείο Εθνικής Παιδείας μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από τα προτεινόμενα. Όσο για το πιθανόν αντεπιχείρημα της οικονομικής κρίσης, θα ήθελα να πώ ότι χρήματα μπορούν να εξοικονομηθούν από άλλους σπάταλους τομείς του δημοσίου. Η δημοσιοοικονομική κρίση αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστεί όπως και στο παρελθόν. Η επιβίωση του Έθνους όμως και κυρίως η δημογραφική επιβίωση, πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Εάν σβήσει ο ελληνισμός, δεν έχει νόημα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση.

Πήγες
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_diaspora
http://www.ekathimerini.com/147190/article/ekathimerini/news/orthodox-patriarch-urges-christians-to-remain-in-syria
http://www.defence-point.gr/news/?p=84419
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/06/MiddleEastMediterraneanELIAMEP402014cccCHRISTIANITY.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalash_people#European_descent

3 comments

  1. Η συνεκτική δύναμις των ιδεών είναι περισσότερο ισχυρή παρά εκείνη των υλικών συμφερόντων. Δυστυχώς όμως έχουμε και πολιτιστική κρίση αφού οi απανταχού Έλληνες διανοούμενοι ή είναι απόντες ή δρουν μονομερώς. Όποιος καταφέρει να συνενώσει αυτές τις δυνάμεις θα κάνει την μεγαλύτερη ευεργεσία στο Ελληνικό Έθνος.

  2. Επί τέλους! Μια πρόταση συγκροτημένη, στέρεη, μεγαλόπνοη και μακρόπνοη. Με όραμα, γνώση και τόλμη. Μακάρι να σκέπτονται, να σχεδιάζουν και να πράττουν ανάλογα οι πολιτειακές, πνευματικές και πολιτικές αρχές αυτής της ληξιπρόθεσμης πατρίδας. Γιατί οι πολίτες πονάνε και απελπίζονται και μαραζώνουν μέσα στον ακατάπαυστο βομβαρδισμό των “ΜΜΕ” με τις εξυπνάδες που εξέφρασαν οι “Αλέξης”, “Κούλης”, “Φώφη” κλπ., ο εις εις βάρος του άλλου…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *