Τρίτη 29 Ιουνίου 2010
Επεκτείνεται και στην Ξάνθη η Ζiraat Βankasi. Η «Αγροτική Τράπεζα» της Τουρκίας έλαβε άδεια λειτουργίας νέου υποκαταστήματος στην όμορφη θρακική πόλη από την Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύοντας προφανώς (και) στους μουσουλμάνους της περιοχής. Η αδειοδότηση της τουρκικής τράπεζας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή. Το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε αιτηθεί και συνυποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος στα τέλη του Μαρτίου. Εναν μήνα αργότερα η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος εισηγήθηκε θετικά για το άνοιγμα του νέου υποκαταστήματος, ενώ εκτιμήθηκε και το γεγονός ότι η τουρκική τράπεζα έχει εκπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι άδειες λειτουργίες των υποκαταστημάτων Αθηνών και Κομοτηνής. Σύμφωνα με τον θρακικό Τύπο, η Ζiraat ετοιμάζει αντίστοιχο άνοιγμα και στη Νότια Βουλγαρία, όπου κατοικούν χιλιάδες μουσουλμάνοι, αλλά και στη Γεωργία. Υπενθυμίζεται ότι τμήμα της σημερινής Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ανήκε κάποτε στη Ζiraat (!) επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=340531&dt=29/06/2010

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *