Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι.

Ταγαράκης Χρήστος

Εισαγωγή.
Ασκητική της αγάπης (άγγελοι, μηνύματα, υπακοή στον πνευματικό πατέρα).
Γνήσια και νόθα πνευματικά φαινόμενα: διάκριση, πνευματική καθοδήγηση.
Επίλογος.
Επώνυμα σχόλια στην Ασκητική της αγάπης.
Σχετικές πηγές (Ασκητική της αγάπης).

 

Εισαγωγή.
Το παρόν κείμενο συνεγράφη με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση, στο διαδίκτυο, ενός άρθρου, που αναφέρεται στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης (εκδ. Επτάλοφος, Σειρά Τάλαντο, έκδ. Δ’): Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ των…Αγγέλων!
(πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/04/askhtikh_aggelwn/). Σκοπός της συγγραφής του είναι να θίξει ένα επίκαιρο, αλλά και πολύ λεπτό θέμα: τα διάφορα πνευματικά φαινόμενα (εμφανίσεις αγγέλων, φωνές αγγέλων, πνευματικά μηνύματα κ.τ.λ.) σε σχέση με την υπακοή στον πνευματικό πατέρα και την καθοδήγηση από αυτόν. Το παρόν κείμενο θα μπορούσε να ειδωθεί και ως συνέχεια μιας πρόσφατης δημοσίευσης: Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος. Ιστοσελίδα Ζωηφόρος (14.07.2010). Πηγή στο διαδίκτυο:
http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158.

Επειδή ορισμένο κύκλοι, έχουν ταχθεί υπέρ του εν λόγω βιβλίου:
α) χωρίς να διακρίνουν την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο βιβλίο και τη Γερόντισσα Γαβριηλία, και
β) αντιμετωπίζουν όποιον εκφράσει κάποια απορία, επιφύλαξη ή αμφισβήτηση ορισμένων σημείων του βιβλίου ως κατήγορο της Γερόντισσας, ενώ οι ίδιοι αυτοανακηρύσσονται ως οι υπερασπιστές τόσο του βιβλίου όσο και της Γερόντισσας (υπάρχουν αρκετές αναφορές αυτού του είδους στο διαδίκτυο), τονίζεται, ότι το παρόν κείμενο, συνεγράφη με όλο τον απαιτούμενο σεβασμό προς τη Γερόντισσα. Όταν γράφεται ένα κείμενο ή βιβλίο, δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένα αδιαμφισβήτητο Ορθόδοξο δόγμα. Θα κριθεί για τη συμφωνία του με την Ορθόδοξη Πίστη, την Ιερή Παράδοση, το γράμμα και το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Αν υπάρχουν σημεία του, τα οποία χρειάζεται να διευκρινισθούν, να συζητηθούν ή ακόμη και να απορριφθούν, αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν ενός διαλόγου, εν ελευθερία και με εν Χριστώ αγάπη. Εκφράζεται η ευχή, ότι ο κάθε αντικειμενικός και καλοπροαίρετος αναγνώστης, θα μπορέσει να αντιληφθεί το όλο θέμα, αλλά και να προβληματισθεί, σχετικά με ορισμένα σημεία του σχολιαζόμενου βιβλίου, προς όφελος ψυχής.

Ασκητική της αγάπης (άγγελοι, μηνύματα, υπακοή στον πνευματικό πατέρα).
Όπως έχει αναφερθεί σε διάφορες συζητήσεις, οι οποίες γίνονται στο διαδίκτυο, η Γερόντισσα Γαβριηλία δεν έκανε υπακοή σε άλλη Γερόντισσα. Πέραν τούτου, λόγω των ελάχιστων σχετικών αναφορών, είναι δύσκολο να συμπεράνει κάποιος, έχοντας ως βάση την Ασκητική της αγάπης, εάν η Γερόντισσα Γαβριηλία έκανε υπακοή (με την έννοια της συχνής επικοινωνίας και υπακοής σε ένα Γέροντα) και σε ποιoν πνευματικό πατέρα. Αυτό δεν αναφέρεται ως κατηγορία εις βάρος της, αλλά ως μια αφορμή προς συζήτηση του όλου θέματος και του τρόπου γραφής του βιβλίου. Για να μπορέσει κάποιος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να διερευνήσει τα εξής:
1) Ποιον ή ποιους πνευματικούς πατέρες είχε η Γερόντισσα Γαβριηλία και σε ποιά χρονικά διαστήματα; Τον ή τους συμβουλευόταν τακτικά;
2) Κατά πόσο έκανε υπακοή στις συμβουλές τους;
Και τα δύο ανωτέρω θέματα είναι πολύ λεπτά. Η αναζήτηση απαντήσεων στο δεύτερο κυρίως ερώτημα, νομίζω ότι, ιδιαιτέρως μετά την κοίμηση της Γερόντισσας, είναι υπόθεση του Θεού. Ίσως κάποια σημεία του βιβλίου Ασκητική της αγάπης να δίνουν μερικές λιγότερο ή περισσότερο πειστικές απαντήσεις για το πρώτο ερώτημα˙ αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας. Σκοπός μιας τέτοιας μελέτης, δεν μπορεί να είναι η καταδίκη ή η αθώωση της Γερόντισσας˙ μόνο ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους. Στόχος μιας μελλοντικής, κατά το δυνατόν αντικειμενικής διερεύνησης του θέματος (άγγελοι – πνευματικά μηνύματα – εσωτερική φωνή – υπακοή στον πνευματικό πατέρα, όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης), μπορεί να είναι η άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων, με στόχο το ώφελος ψυχής των πιστών.

Παρενθετικά αναφέρεται, ότι εκτός του άρθρου του Αντιαιρετικού Εγκολπίου
(Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ των…Αγγέλων!, πηγή:
http://egolpio.wordpress.com/2010/07/04/askhtikh_aggelwn/), υπάρχουν στην ιστοσελίδα Όρθρος, δύο επιπλέον δημοσιεύσεις, που αναφέρονται στην Ασκητική της αγάπης:
1) Γερόντισσα Γαβριηλία. Κρίσεις και σχόλια στο περιεχόμενο του βιβλίου “Ασκητική της αγάπης”, Γαβριηλίας μοναχής, Αθήναι 2003. Ιεροδιάκονος (και νυν πρεσβύτερος), π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος, προλογίζει ο αρχιμανδρίτης π. Σαράντης
Σαράντος (πηγή: http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr.htm, http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr.pdf ), και
2) Ενστάσεις επί ενστάσεων. Συνολική απάντηση στις ενστάσεις για την βιβλιοκριτική στην “Ασκητική της αγάπης” (Γαβριηλίας πρώην μοναχής) (πηγή:
http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr-Enstaseis.htm, http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr-Enstaseis.pdf).
Εάν κάποιος θεωρεί, ότι δεν ικανοποιείται από το περιεχόμενο ή τον τρόπο γραφής τους, μπορεί εάν θέλει, να χρησιμοποιήσει στοιχεία του παρόντος κειμένου ή οποιαδήποτε άλλα κρίνει ο ίδιος, για να κάνει μια νέα μελέτη του θέματος.

Σχετικά με τις αναφορές στους αγγέλους (πολλά τέτοια σημεία παρουσιάζονται στο πρόσφατο άρθρο του Αντιαιρετικού Εγκόλπιου Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ των…Αγγέλων!, (πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/04/askhtikh_aggelwn/), οι οποίες γίνονται στην Ασκητική της αγάπης, τίθονται μερικές απλές ερώτησεις:

– Μπορεί κάποιος να εγγυηθεί (ακόμη και αν υποτεθεί ότι η συγγραφέας του βιβλίου έχει αποδώσει με πιστότητα όλες τις σχετικές πληροφορίες), ότι η Γερόντισσα Γαβριηλία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της (ακόμη και όταν ήταν λαϊκή) διέκρινε πάντοτε αλάνθαστα τη φωνή των αγγέλων και την πληροφορία του Θεού;

– Αποκλείεται το ενδεχόμενο, σε κάποια ή κάποιες περιπτώσεις (ως άνθρωπος που ήταν) να έσφαλε;

Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται με επιφύλαξη και με όλο το σεβασμό στη μνήμη της Γερόντισσας Γαβριηλίας. Ίσως θα ήταν χρήσιμο, κάποιοι έμπειροι πνευματικοί Πατέρες να μελετήσουν τις αναφορές, οι οποίες γίνονται στους αγγέλους, στο εν λόγω βιβλίο, και να προσπαθήσουν να δουν, ποιες από αυτές θα μπορούσαν να είναι αληθινές και ποιες μπορεί να εμπεριέχουν το ανθρώπινο σφάλμα. Σκοπός μιας τέτοιας προσπάθειας, θα μπορούσε να είναι η εξακρίβωση της γνησιότητας των παρουσιαζόμενων, στο εν λόγω βιβλίο, πνευματικών φαινομένων.

Εκτός από τους αγγέλους, γίνεται αρκετά συχνά στην Ασκητική της αγάπης, αναφορά και σε διάφορα μηνύματα – πληροφορίες, τα οποία λάμβανε η Γερόντισσα Γαβριηλία. Ο τρόπος παρουσίασής τους είναι αρκετά ασαφής. Ένα απλό παράδειγμα:

“Στην Θεσσαλονίκη όμως πήρε και μια άλλη Πληροφορία. Καθώς ήτανε καθισμένη σ’ ένα μπαλκόνι, πάνω στην ακτή Μιαούλη, κι ενώ κοιτούσε την θάλασσα και τα καράβια, γύρισε και είπε σαν να μονολογούσε: “Έτσι κι εμένα, μια μέρα ένα καράβι θα με πάρει μακρυά … σε άλλη μακρυνή Χώρα”… “. Πηγή: Ασκητική της αγάπης, (πρώην) μοναχής Γαβριηλίας, εκδ. Επτάλοφος, Σειρά Τάλαντο, έκδ. 18η, Αθήνα 2005.

Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί:
– ποιός έστειλε την “Πληροφορία”;
– ποιό ήταν το νόημά (ο σκοπός) της “Πληροφορίας”;
– είχε η Γερόντισσα ως λαϊκή, προορατικό χάρισμα ή μήπως ήθελε ο Θεός να την προετοιμάσει για το μέλλον;

Οι ερωτήσεις αυτές, δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την γνησιότητα της “Πληροφορίας” – αυτό είναι ένα άλλο θέμα – αλλά τον τρόπο, με τον οποίο παρουσιάζεται το γεγονός στο βιβλίο. Αν π.χ. ήταν μια πληροφορία, που προερχόταν από το Θεό, και είχε συζητήσει η (λαϊκή τότε) Γερόντισσα το θέμα με τον πνευματικό της, θα μπορούσε αυτό να αναφερθεί στο κείμενο. Έτσι θα ήταν όλα ποιο απλά και ποιο κατανοητά για τον Ορθόδοξο αναγνώστη. Σε πολλά άλλα σημεία του σχολιαζόμενου βιβλίου γίνεται λόγος για πληροφορίες και μηνύματα, με τρόπο ακόμη πιο ασαφή. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης.

Μπορεί η συχνή αναφορά, στο εν λόγω βιβλίο, σε διάφορα μηνύματα – και στους αγγέλους – χωρίς να γίνεται εξ ίσου συχνή αναφορά στον πνευματικό πατέρα, στη διάκριση και στην υπακοή σε αυτόν, να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Ίσως κάνει τον απλό μέσο αναγνώστη να νομίζει, ότι στην Ορθοδοξία δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα μηνύματα – και στους αγγέλους˙ ο πνευματικός πατέρας είναι κάπως παραμερισμένος, έχοντας ένα δευτερεύοντα ρόλο ή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει. Για να μην αδικηθεί το σχολιαζόμενο βιβλίο, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το κείμενο, η Γερόντισσα είχε “για πνευματικό τον πολύ αξιόλογο Αρχιμανδρίτη (και μετέπειτα Επίσκοπο) Ιάκωβο Βίρβο” (σελ. 31, όπως ανωτέρω). Ωστόσο, το πρόβλημα που υπάρχει είναι απλό: σε πολλά σημεία του κειμένου τονίζονται περισσότερο τα διάφορα πνευματικά φαινόμενα (π.χ. μηνύματα, άγγελοι), χωρίς να δίνεται ταυτοχρόνως αναφορά – έμφαση στην συμβουλή του πνευματικού πατέρα ή στην ευλογία του. Ως γνωστόν, στην Ορθοδοξία, η υπακοή στον πνευματικό πατέρα και η αίτηση της ευλογίας του για ό,τι θέλει να κάνει κάποιος στη ζωή του, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από τα διάφορα πνευματικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί αυτός να ζήσει (ή φαντάζεται ότι ζει). Λόγω της σπουδαιότητός του, το θέμα συζητείται και στο επόμενο κεφάλαιο. Υπάρχει πλήθος περιστατικών, από τη ζωή των μοναχών και των ασκητών, τα οποία επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα τόσο της ευλογίας του πνευματικού πατέρα και όσο και της υπακοής προς αυτόν.

Θα μπορούσε να υποτεθεί, ότι όλες οι αναφορές στους αγγέλους και στα διάφορα μηνύματα, τα οποία λάμβανε η Γερόντισσα Γαβριηλία με διάφορους τρόπους, (όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ασκητική της αγάπης) είναι γνήσια Ορθόδοξα πνευματικά φαινόμενα. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση όμως, πρέπει να τονιστεί, ότι ο βίος της Γερόντισσας Γαβριηλίας αποτελεί εξαίρεση στο χώρο της Ορθοδοξίας. Δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο προς τυφλή – αδιάκριτη μίμηση, ιδιαιτέρως από ανώριμους πνευματικά (με τη θρησκευτική έννοια του όρου) ανθρώπους. Στην Ορθοδοξία, υπάρχει για όλους (μοναχούς, ιερωμένους και λαϊκούς) η καθοδήγηση από τον πνευματικό πατέρα. Επιπλέον, για τους μονάχους υπάρχει η εγκαταβίωση σε μια αδελφότητα (μικρότερη ή μεγαλύτερη ομάδα μοναχών π.χ. σε σκήτες, ησυχαστήρια ή μονές και σπανιότερα σε κελιά, κατά μόνας) και η υπακοή – την οποία μάλιστα έχουν ορκιστεί κατά την κουρά τους – στο Γέροντα. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η κατά μόνας εγκαταβίωση, η οποία θεωρείται ως η πιο δύσκολη από όλες τις άλλες μορφές, επιτρέπεται συνήθως, αφού πρώτα ο μοναχός ζήσει για ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα σε μια συνοδεία (οικογένεια – ομάδα μοναχών σε κελλί, σκήτη, ησυχαστήριο ή μοναστήρι). Στη συνέχεια, προκειμένου να διαβιώσει μόνος του, χρειάζεται να πάρει σχετική ευλογία, αλλά και πάλι θα πρέπει να αναφέρεται στη μονή της μετανοίας του. (Ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για την περαιτέρω μελέτη του θέματος είναι το βιβλίο Ορθόδοξος μοναχισμός. Εκκοσμίκευση ή αναδρομή προς το αρχαίον κάλλος; Αρχιμ. Χριστοδούλου, Καθηγουμένου Σταυροπηγιακής και Συνοδικής Ι. Μονής Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου, έκδ. Ι. Μ. Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Αττικής, 2001). Αλλά και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον κόσμο ως λαϊκοί (μη μοναχοί), χρειάζεται να ζουν μέσα σε μια πνευματική οικογένεια, που είναι η ενορία.

Γνήσια και νόθα πνευματικά φαινόμενα: διάκριση, πνευματική καθοδήγηση.
Ένας κίνδυνος, ο οποίος υπάρχει, όταν γίνεται υπέρμετρη αναφορά σε αγγέλους, πληροφορίες ή μηνύματα, είναι να νομίσει ο απλός μέσος χριστιανός, ότι μπορεί να ακούει και να ακολουθεί αδιάκριτα διάφορες π.χ. “αγγελικές φωνές”. Έτσι, μπορεί να οδηγηθεί στην πλάνη (με τη θρησκευτική έννοια του όρου) ή/και στην ψυχοπάθεια (από ψυχιατρικής απόψεως). Εξ άλλου, υπάρχουν και διάφορες ψυχιατρικές παθήσεις ή/και δαιμονικές καταστάσεις, στις αποίες περιγράφονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Χρειάζεται να τονιστεί ότι, εάν κάποιος θέλει να ζει στα πλαίσια της Ορθοδοξίας, είναι απαραίτητη η καθοδήγηση του από έναν πνευματικό πατέρα και η υπακοή σε αυτόν. Για οποιαδήποτε οράματα, φωνές αγγέλων ή άλλα σχετικά φαινόμενα, χρειάζεται να συμβουλεύεται ο πιστός τον πνευματικό του. Χωρίς την κατάλληλη πνευματική καθοδήγηση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ψυχή (ένα αξιόλογο, σχετικό με το θέμα, βιβλίο είναι το Γεροντικό. Περί ονείρων και οραμάτων. Έκδ. Ι. Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου, Γουμένισσα, 1998. Μερικές ακόμη πηγές, που είναι πολύ χρήσιμες για μια ευρύτερη προσέγγιση του θέματος, είναι και οι εξής:

Γνήσιες&νόθες εμπειρίες. π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου,
(πηγή: http://www.egolpion.com/E396443A.el.aspx).

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΣ. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, (πηγή: http://www.egolpion.com/aggelos_fwtos.el.aspx),

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΓΓΕΛΟΣ. Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού π. Δανιήλ Γούβαλη, (πηγή: http://www.egolpion.com/planhsei_eklektous.el.aspx),

– + π.Δανιήλ Γούβαλης: Η γλωσσολαλιά και οι Πατέρες,
(πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/09/fdanihl_glwssolalia ).

Αξίζει να αναφερθεί, ότι το φαινόμενο των αγγέλων, καλλιεργείται πολύ στον εκτός Ορθοδοξίας χώρο, π.χ. σε διάφορους χριστιανικούς, κοσμικούς (μη χριστιανικούς) ή – συχνότατα – σε νεοεποχήτικους κύκλους. Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μη Ορθοδόξου βιβλιογραφίας, που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνεται και πάλι, ότι ή όποια αναφορά σε αγγέλους και αγγελικά φαινόμενα, όταν γίνεται αποκομμένη από την Αληθινή Πίστη στον Τριαδικό Θεό και χωρίς την καθοδήγηση από πνευματικό πατέρα, μπορεί να αποτελεί απλή ανθρώπινη φαντασία, θρησκευτική πλάνη ή σύμπτωμα ψυχασθένειας (με την ψυχιατρική έννοια του όρου). Μερικά πολύ χρήσιμα βιβλία, με ιδιαίτερη αναφορά στις διάφορες νεοεποχήτικες δοξασίες, είναι και τα εξής:

Αποκρυφισμός, γκουρουισμός, Νέα Εποχή. π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, Αθήνα 1997, έκδ. Δ’, (πηγή: http://www.ppu.gr/greek/book_gr1.htm).

Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος. π. Σεραφείμ Pόουζ, εκδ. Εγρήγορση, Αθήνα 2000 (βιβλιοπαρουσίαση – κριτική:
http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/SerafRoseOrthThrMel.htm).

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό θρησκειών και αιρέσεων, παραχριστιανικών – παραθρησκευτικών ομάδων και σύγχρονων ιδεολογικών ρευμάτων. Αρχιμ. (νυν επίσκοπος) Χριστόφορος Τσιάκκας, εκδ. Ι.Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος 2002, (πηγή:
1) http://www.ppu.org.cy/vivlia.html,
2) http://www.ppu.gr/greek/book_gr3.htm#book_49).

Όπως προαναφέρθηκε, η αγγελολογία και οι διάφορες μεθόδοι για την πρόσληψη μηνυμάτων – πληροφοριών από διάφορες πηγές (αγγέλους, άστρα, ουρανό, κ.τ.λ.), καλλιεργούνται κυρίως από τους κύκλους της νέας εποχής. Υπάρχουν μάλιστα και τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες παρέχονται τέτοιου είδους συμβουλές, έναντι συνήθως, αδράς αμοιβής. Η νέα εποχή είναι μια παγκόσμια θρησκευτική – πολιτική – ιδεολογική κίνηση, η οποία μεταξύ άλλων, προωθεί:

– την ανάμιξη αντίθετων και μη συμβατών μεταξύ τους θρησκευτικών απόψεων (συνκρητισμός),

– την εξάπλωση και ανάμιξη πρακτικών, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν θρησκευτικό υπόστρωμα, καλύπτοντας τις όμως με έναν επιστημονικοφανή μανδύα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διάδοσή τους (όπως π.χ. η γιόγκα, ο σαμανισμός (μαγεία), ο βελονισμός, η ομοιοπαθητική ιατρική, οι διάφορες άλλες μορφές ενναλακτικής ιατρικής, κ.τ.λ.),

– την ένωση των θρησκειών (πανθρησκεία, η νέα εποχή θεωρεί ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν σε γενικές γραμμές μια παρόμοια πίστη: “τι Χριστός, τι Βούδδας, τι Αλλάχ, όλοι είναι το ίδιο”) και τη δημιουργία μιας θρησκείας, στην οποία δεν αναγνωρίζεται ο Τριαδικός Θεός, ως ο μόνος αληθινός,

– την πίστη ότι θεός είναι ο άνθρωπος, χάρη στις εσωτερικές του δυνάμεις (αυτοθέωση), και ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι θεός, ανεξάρτητα από τον Θεό τον χριστιανών. Ειδικότερα σε αυτό το τελευταίο, βασικότατο σημείο, η Ορθόδοξη απάντηση δίνεται από τον Πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, στο βιβλίο του: Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία. Εκδ. Ι. Μητρ. Νικοπόλεως, Αθήνα 1991, (πηγή: http://www.ppu.gr/greek/book_gr1.htm#book_07).

Χρειάζεται να αναφερθεί, ότι όλες αυτές οι δοξασίες, θρησκευτικές αντιλήψεις και μέθοδοι βρίσκονται έξω από τα όρια της Ορθοδοξίας (αλλά και της κοινής λογικής). Δεν είναι συμβατές με την Πίστη στον μοναδικό Παντογνώστη, τον Τριαδικό Θεό. Σπουδαιότατο ρόλο στην αντιμετώπιση των δοξασιών της νέας εποχής έπαιξαν οι αείμνηστοι Πατέρες Αντώνιος Αλεβιζόπουλος (στην Ελλάδα) και Σεραφείμ Ρόουζ (στην Αμερική). Τα σχετικά βιβλία τους, που έχουν ως αντικείμενο τη νέα εποχή, αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. Μερικές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες, από Ορθοδόξου απόψεως, για τη νέα εποχή, υπάρχουν και σε πολλές ιστοσελίδες, όπως π.χ.:

– Αντιαιρετικό Εγκόλπιο, http://www.egolpion.com/new_age.el.aspx,
– Ι.Μ. Παντοκράτορος (Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης), http://www.impantokratoros.gr/C5EA46CC.el.aspx.

 

Επίλογος.
Συμπερασματικά, τονίζεται για μια ακόμη φορά, η σπουδαιότητα της καθοδήγησης από έναν πνευματικό πατέρα, η αναζήτηση της συμβουλής και της ευλογίας του. Όλα τα πνευματικά φαινόμενα, τα οποία κάποιος μπορεί να ζει (στην πραγματικότητα ή στην φαντασία του), χρειάζεται να αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιφύλαξη: εμφανίσεις αγγέλων, συνομιλία μαζί τους, εσωτερικές φωνές, πληροφορίες κ.τ.λ. Η συστηματική προβολή τέτοιων πνευματικών φαινομένων, χωρίς διάκριση (γνήσια – νόθα) και χωρίς την αναφορά στον Τριαδικό Θεό, ως πηγή των γνησίων, είναι έξω από τα όρια της Ορθοδοξίας.

Ως προς το βιβλίο Ασκητική της αγάπης, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί:
– πως παρουσιάζονται τα διάφορα πνευματικά φαινόμενα και ποια είναι η θέση του πνευματικού πατέρα – Γέροντα σε σχέση με αυτά;
– φαίνεται καθαρά ο ρόλος του ως πατέρα, συμβούλου και οδηγού ή μένει στον αναγνώστη ο εντυπωσιασμός από τις εμφανίσεις των αγγέλων και τα διάφορα μηνύματα – πληροφορίες;
– ποια εντύπωση αποκομίζει διαβάζοντας το βιβλίο ένας μέσος άνθρωπος;

Η αναζήτηση απαντήσεων στις ανωτέρω ερωτήσεις, χρειάζεται να αναφέρεται στο περιεχόμενο του βιβλίου και να μην αποτελέσει – ούτε και να εκληφθεί ως – κριτική στο πρόσωπο της σεβαστής Γερόντισσας Γαβριηλίας.

Επώνυμα σχόλια στην Ασκητική της αγάπης.
Επειδή τα σχόλια που ακολουθούν συνεγράφησαν στο εξωτερικό, και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης ελληνικού πληκτρολογίου, είναι συνήθως γραμμένα, όπως και το όνομα του συγγραφέα (Tagarakis Christos), με λατινικούς χαρακτήρες. Ήδη άρχισαν να δημοσιεύονται και με τη μορφή άρθρων (με ελληνικούς χαρακτήρες, βλέπε στη μεθεπόμενη παράγραφο Κείμενα του ιδίου).

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/,

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/#comment-12567,

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12641,

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12862,

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/#comment-12822,

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/.

 

Σχετικές πηγές (Ασκητική της αγάπης).

– Πως παρουσιάζει τη γ.Γαβριηλία το βιβλίο “ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”.
Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/17/askhtikh_enstaseis/.

– Προσοχή! To «ορθόδοξον» βιβλίο Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ προειδοποιεί! Μη φοράτε μαύρα ρούχα κατάσαρκα!
Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/24/mavra_rouxa/.

– Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ρέικι!
Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/26/reiki-askhtikh/.

– Η «ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ.
Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/20/glvssolalia_askhtikh/.

 

(3017) αναγνώσεις

19 comments

 1. H επίθεση εναντίον τόσο της Γερόντισσας Γαβριηλίας όσο και του βιβλίου «Η Ασκητική της αγάπης» είναι άδικη και εμπαθής.Οι σχετικές αναφορές του διαχειριστή του «Εγκόλπιο» είναι γεμάτες κακεντρέχεια, ειρωνείες και χλεύη.Συν το γεγονός της λογοκρισίας όσων σχολίων δε συμφωνούν με τις ακραίες, ιεροεξεταστικές απόψεις του.
  Οι κυνηγοί μαγισσών επέστρεψαν δριμύτεροι.Ευτυχώς τούτη τη φορά δεν έχουν κρατική εξουσία για να κόβουν χέρια, μύτες, γλώσσες ή να ανάβουν φωτιές για να καίνε τους αντιτιθέμενους.
  Όποιος διαβάσει το βιβλίο «Η Ασκητική τής Αγάπης» θα εκπλαγεί από την ανιδιοτέλεια , την ταπείνωση, τη θυσιαστική αγάπη της γερόντισσας Γαβριηλίας προς όλους, ανεξαρτήτως πίστεως, χρώματος, ηλικίας.
  Δεν είναι τυχαίο ότι αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό δημοσιεύονται τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλαδος, όσο και σε αυτές της Αρχιεπισκοπής Aμερικής, της Μητρ.Λεμεσού, της Μητρ.Καλύμνου και σε άλλες.
  Αν κάποιος ήθελε να βρεί, πραγματικές και όχι φανταστικές, κακοδοξίες θα ήταν χρήσιμο να ψάξει τι διδάσκεται στα σεμινάρια των πολυεθνικών εταιρειών , όπου κάνουν πάρτυ η καλβινιστική θεολογια του μαμωνά, αναμεμιγμένη με τεχνικές neuromarketing, διαλογισμού, ξόρκια και πνευματιστικές τελετές.Αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί είμαι στη διάθεση όποιου το ξεκινήσει, για την παροχή άφθονου σχετικού υλικού σε κείμενα, ομιλίες και βίντεο.

 2. O Mισα υπερασπιστής τόυ βιβλίου! Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το βιβλίο! Ο Μίσα εκτός από το βιβλίο υποστηρίζει την Ομοιοπαθητική, τον Βελονισμό, την Χορτοφαγία και την Γιόγκα…Καλά κρασιά!

 3. Πέρα βρέχει κι αντίπερα αστράφτει

  Υπερασπίζομαι την κοινή λογική και τη μνήμη της οσίας γερόντισσας η οποία αδικειται κατάφωρα από τους προγραφείς βιβλίων και προσώπων.Απεχθάνομαι τον ιεροεξεταστισμό, διάχυτο στους κύκλους των φανατικών θεούσων.
  (θυμίζω τα Ευαγγελικά, το ανάθεμα στο Βενιζέλο, την υποστήριξη στη χούντα κλπ κλπ)

 4. Θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις του συγγραφέα του άρθρου. Η τακτική της κοινής γλώσσας χρησιμοποιήται ευρύτατα για την προώθηση αιρέσεων.
  Δυστηχώς τέτοια ζητήματα συνήθως απασχολούνε την Εκκλησία όταν το πρόβλημα έχει πάρει διαστάσεις.
  Ας πάρουνε θέση όπως υποδεικνύει ο συγγραφέας, γιατί αυτή η ανοχή έχει οδηγήσει πολλάκις στο παρελθόν στην ταύτιση της Ορθόδοξης Πίστης με όλα τα κατακριτέα τα οποία συνήθως αποτελούνε αιρέσεις.
  Είναι αυταπόδεικτο ότι η εκτίμηση του χρήστη Misha:

  “Όποιος διαβάσει το βιβλίο «Η Ασκητική τής Αγάπης» θα εκπλαγεί από την ανιδιοτέλεια , την ταπείνωση, τη θυσιαστική αγάπη της γερόντισσας Γαβριηλίας προς όλους, ανεξαρτήτως πίστεως, χρώματος, ηλικίας.”

  δεν αποτελεί αντεπιχείρημα στην παρατήρηση του συγγραφέα ότι:

  “συστηματική προβολή τέτοιων πνευματικών φαινομένων, χωρίς διάκριση (γνήσια – νόθα) και χωρίς την αναφορά στον Τριαδικό Θεό, ως πηγή των γνησίων, είναι έξω από τα όρια της Ορθοδοξίας.”

  Είναι ολοφάνερο, ότι τον συγγραφέα δεν τον ενδιαφέρει να κρίνει ηθικά την γερόντισσα, αλλά να ελέγξει την πιστότητα των πληροφοριών τις οποίες αυτή μεταδίδει μέσα από το βιβλίο.

 5. To ερώτημα είναι εάν ο συγγραφέας έχει την απαιτούμενη πνευματική εμεπιρία για να κρίνει τα όσα παρουσιάζονται ως εμπειρίες της γερόντισσας στο συγκεκριμένο βιβλίο.
  Διότι υπάρχει σχετικό προηγούμενο με απόπειρες άλλων συγγραφέων να κρίνουν και να καταδικάσουν με παρόμοια επιχειρηματολογία τους γερ.Παΐσιο και Πορφύριο.
  Αν υπάρχει πράγματι θέμα θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη οδός: κατάθεση των ενστάσεων στην Ιερά Σύνοδο και αναμονή των αποφάσεων της.Όμως επειδή οι ενστάσεις κατατέθηκαν και δεν υπήρξε ο αναμενόμενος «αναθεματισμός» του βιβλίου , γι αυτό και βγήκαν στα κεραμίδια όσοι στοχοποιούν την ταπεινή και πτωχή δια Χριστόν, γερόντισσα.

 6. “H επίθεση εναντίον τόσο της Γερόντισσας Γαβριηλίας όσο και του βιβλίου «Η Ασκητική της αγάπης» είναι άδικη και εμπαθής.” (Submitted by Misha on Thu, 15/07/2010 – 13:50.)

  Δύο ερωτήσεις:

  1) Μήπως μπορεί να βρει κάποιος αναγνώστης, σε ποιο σημείο του κειμένου κάνω επίθεση και μάλιστα άδικη και εμπαθή στη Γερόντισσα;

  Διαβεβαιώνω, ότι έγραψα τη δημοσίευση, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό της.

  2)Εάν υπάρχουν ορισμένα σφάλματα (από Ορθοδόξου απόψεως) σε ένα κείμενο, το οποίο μάλιστα έχει ευρεία διάδοση στον Ορθόδοξο χώρο, δεν θα πρέπει αυτά να επισημανθούν;

  Όποιος θέλει, ας διαβάσει προσεκτικά το κείμενο, που έγραψα και ας απαντήσει.

 7. O Misha είναι και υποστηρικτής αισχροτήτων και βωμολοχιών. Οπαδός των αισχρών πινάκων και υμνητής βλασφήμων. Έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν γι’ αυτά.
  Η υποστήριξη στην ομοιοπαθητική-βελονισμό-χορτοφαγία κτλπ είναι απλώς μια σταλιά στο ποτήρι που ξεχείλισε!
  ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΝ!!!!

 8. Χωρίς να θέλω να εμπλακώ σ’αυτή τη διαμάχη θα ήθελα απλά να πω οτι η επίκληση της
  μεταφυσικής είναι πολύ επικίνδυνη γιατί συνεγείρει τον απλό κόσμο και τον οδηγεί
  σε συναισθηματικές κατευθύνσεις που θέλει ο αρθογραφός ή συγγραφέας χωρίς να γνωρίζουμε
  εαν τα κίνητρα του είναι αγνά ή πονηρά.
  Καλό θα ήταν τα βιβλία ενορατικής θεολογίας να είναι γραμμένη με πολλή προσοχή και να μην ξεφεύγει ο συγγραφέας από τον ορθολογισμό ώστε ο αναγνώστης να παίρνει το απαιτούμενο
  ηθικό μήνυμα χωρίς να μπαίνει σε μυθοπλασίες τύπου X-Files και Star treck.Ν
  Νεκτάριος Κατσιλιώτης
  Ιστορικός-Εκδότης

 9. “Όμως επειδή οι ενστάσεις κατατέθηκαν και δεν υπήρξε ο αναμενόμενος «αναθεματισμός» του βιβλίου , γι αυτό και βγήκαν στα κεραμίδια όσοι στοχοποιούν την ταπεινή και πτωχή δια Χριστόν, γερόντισσα.”

  Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω φίλτατε. Ο συγγραφέας εκφράζει επιφυλάξεις και τις τεκμηριώνει αναλυτικά. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα μιας αντίστοιχης ενασχόλησης και δηλώνει ρητά, ότι δεν έχει την πρόθεση να κρίνει ηθικά κάποιον.
  Η δε δική σας επιφύλαξη, σχετικά με το αν έχει ο ίδιος ανάλογες πνευματικές εμπειρίες, ελέγχεται στο σημείο, στο οποίο το βιβλίο δεν στρέφετε αποκλειστικά σε όσους τις έχουνε, οι δε ανησυχίες του συγγραφέα, εστιάζονται ειδικά σε όσους δεν έχουνε αντίστοιχες εμπειρίες.

 10. Αγαπητέ Χρήστο, η κριτική του διαχειριστή του «ΕΓΚΌΛΠΙΟΝ» στην οποία παραπέμπεις για να στοιχειοθετήσεις τις μομφές σου γέμει λογοκριτικής εμπάθειας ,ad hominem επιθέσεων, ειρωνιών και χλευαστικών χαρακτηρισμών.
  Αναρωτιέμαι γιατί επέλεξες να κρίνεις το συγκεκριμένο βιβλίο και δεν ασχολείσαι με τα κείμενα πχ του γερ.Σωφρονίου (οπου ο γεροντας επανειλημμένως αναφέρει ότι αξιωθηκε να δει τον Θεό), του γερ.Πορφυρίου (όπου ο γέρων αναφέρει πολλαπλές οράσεις και χαρισματικές εμπειρίς) ή του γερ.Παϊσίου (όπου ο γέροντας αναφέρει ότι ασπάστηκε την αγία Ευφημίακαι ότι δέχθηκε τροφή από Άγγελο).
  Γιατί η επίθεση προς τη γερόντισσα; Με ποια κριτήρια και βάσει πόίας λογικής στοχοποιείται η ταπεινή γιαγιούλα που πουλησε όλα της τα υπάρχοντα και πήγε στην άλλη άκρη του κόσμου να υπηρετεί λεπρούς;

 11. Μisha δεν είσαι ικανός και άξιος να μιλάς εσύ που έχεις ένα αισχρό και ανήθικο σε πολλά μέρη του blog και αγαπάς χυδαιότητες, αναρχισμούς και βωμολογίες. ΣΙΩΠΑ! ΠΕΦΙΜΩΣΟ!

 12. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με το πνεύμα του συγγραφέως,[του άρθρου]
  αλλά και με τους προλαλήσαντες οι οποίοι επισημαίνουν
  οτι αφού [αυτή είναι η σημαντικότερη ένδειξη]
  ο Misha διαφωνεί -πέρα απο κάθε λογική-
  [και βέβαια χωρίς ίχνος τεκμηρίωσης] με τον συγγραφέα του άρθρου,
  αυτό δείχνει οτι πράγματι κάτι δεν πάει καλά με το βιβλίο,
  όχι τόσο ως προς τη αλήθεια των γεγονότων που περιγράφει,
  αλλά μάλλον ως προς τον απλοικό τρόπο με τον οποίο γράφτηκε,
  κάτι το οποίο δείχνει πως έχει target group τον μέσο ευκολόπιστο
  -λόγω άγνοιας- [η λόγω κάποιας ηλικίας] Χριστιανό.

 13. Όσοι ενδιαφέρονται για την Ασκητική της αγάπης, μπορούν να διαβάσουν και μια ακόμη σχετική δημοσίευση, την οποία έχω γράψει (Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος), και να συμμετάσχουν στο φόρουμ: http://antibaro.gr/forum/1763.

 14. Που είναι ο Μίσα αδερφια να μας διαφωτίσει για τη στενή σχέση Ομοιοπαθητικής και Νοεράς προσευχής, Γιόγκα και Ορθόδοξης Ασκητικής; Βελονισμού και Εξομολογήσεως; Αναρχισμού και Οικουμενικών Συνόδων; Που είσαι misha ορθοδοξάρα να μας ενημερώσεις;

 15. ——————————
  ——————————
  ——————————
  ——————————

  λέτε: “1) Ποιον ή ποιους πνευματικούς πατέρες είχε η Γερόντισσα Γαβριηλία και σε ποιά χρονικά διαστήματα; Τον ή τους συμβουλευόταν τακτικά;
  2) Κατά πόσο έκανε υπακοή στις συμβουλές τους;


  —————–
  —————–
  —————–

  Αδελφέ μου, απο αυτό και μόνο φαίνεται πως δεν αμφισβητείτε απλά το βιβλίο αλλά και την ίδια την Γερόντισσα…τι άλλη αποδειξη θελει κάποιος;;

  Συγνώμη για την διορθωση αλλά εχει απαντηθεί αυτο. Αν ψάξετε σχολια στο εγκόλπιο θα το βρείτε! To εχετε διαβάσει το βιβλίο; Μονο σε αυτό γράφει για 3-4 πνευματικούς που είχε…

  Βρήκα και μια συνέντευξη της συγγραφεως του βιβλίου που μας διαφωτίζει: http://radiofloga.blogspot.com/2010/07/interview-with-sister-gavrilia.html

  RtE: Three of the main themes of Mother Gavrilia’s life are her poverty, her obedience to God, and her love. One important question is – how was she sure that her inner voice was from God? That is something that all of us struggle with, “Is this really guidance from God, or is it my imagination?”

  Sister Gavrilia: If you have your spiritual father on the other end of the line, you call him. If he is in the same city, you go straightaway. But if you are not, let’s say you are in China and he is in Greece, the first th/ing you must do is pray, “If this is my imagination, Lord, let it be clear that it is not Your will, but only my imagination.” Second, what have you received as a direction? Is it alright with the Gospel? Is there a sense of pride that has entered your heart by doing this? That was not the case with Mother Gavrilia. She corresponded with her spiritual fathers continually when she was away from Greece. In her early life in London she had the Metropolitan Iakovos Virvos of Thyatira as her spiritual father, later it was the well-known elder of Patmos, Father Amphilochios Makris. The moment Fr. Amphilochios left this world, she received a letter from Father Lev Gillet, and then he became her spiritual father. She was not even a week without a spiritual father. She always had one.
  Because she had a very long life her spiritual fathers naturally left this world,

   so she had several.

  When I met her she had Father Agathangelos Michaelis, the one who gave her the flat in Athens. Later, when we left for Aegina and then for Leros, we had Fr. Dionysios Microayannanitis (he was my spiritual father too) from Little St. Anne’s Skete on the Holy Mountain. He was her last. But she would always check and countercheck her “inner” guidance. Besides checking with your spiritual father, and the Gospel, you can ask yourself, “Do you feel anxious?” If so, this is not from God. But the first rule is the best, ask your spiritual father.

  RtE: And Mother Gavrilia was tonsured a schema-nun by Father Amphilochios Makris?

  Sister Gavrilia: Yes.

  και η ίδια στο βιβλίο, σε επιστολη προς οπαδο ανατολικών πρακτικών/θρησκειών μιλάει για “δυνάμεις του σκότους που μεταμφιέζονται σε φως” αρα ήξερε πολυ καλά για τέτοιου είδους πνευματικό πόλεμο.

  κάτι ακόμα,
  Φίλτατε κυριε Ταγαράκη αν είστε σοβαρος συζητητής (που πιστεύω πως είστε) παρακαλω απαντήστε: συμφωνείτε και με τον ειρωνικό γεμάτο εμπάθεια τροπο απάντησης του Εγκόλπιου η τον καταδικάζετε;; (παντα μιλάμε για τον τρόπο έκφρασης)

 16. Να συνεχίσουμε με το θέμα της Υπακοής.

  Αγαπητέ φίλε Κε Ταγαράκη, τι χειρότερο λάθος από το να λες πως ένας Άγιος Γέροντας Έκανε ανυπακοή στον ίδιο τον Χριστό; Απο την άλλη “ψειρίζουμε” αν η Γερόντισσα έκανε υπακοή σε πνευματικό (πράγμα το οποίο το γράφει το βιβλίο πάρα και αναφέρει αρκετούς “Πνευματικούς” που την εξέτασαν.)

  Ιδου τι έχει γραφεί για τον Γέροντα Παϊσιο:

  Δεν δίνει κακό παράδειγμα ένας απο τους μεγαλύτερους Γεροντες να αγνοεί το τι του λέει ο Χριστός; δεν θα πρέπει να καταδικαστεί κάτι τέτοιο; δεν πρέπει να απαντήσουμε στους παλαιοημερολογίτες που μας κοροϊδεύουν για τέτοια “λάθη”;;;

  ας δούμε τι λένε κάποια βιβλία για τον Γέροντα:

  http://tinyurl.com/34tbm8d

  “Οταν ήμουν στην Κόνιτσα, στο μοναστήρι του Στομίου, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα και προσευχόμουν εμφανίστηκε ο Κυριος μας με μορφή Επισκόπου και μου είπε “είναι θέλημα μου να γίνεις Ιερέας”

  ομως ο ίδιος ο Γεροντας -βλέπουμε στο κείμενο- αρνήται να γίνει Ιερεύς. Δεν αρνηται σε έναν άνθρωπο η στον λαο η σε Επισκοπο ακόμα, αλλά στον ίδιο τον Θεο!!!! Αγιοι μπορεί να αρνήθηκαν να γίνουν ιερείς αλλά οχι στον Θεο!!!

  Τι έχετε να πειτε γι’αυτό;;; Γιατί δεν κάνετε ενα αφιέρωμα , είτε για να το απαντήσετε είτε για να διορθωθεί; γιατί μονο για την Γεροντισσα;; Γιατί δεν γράφετε κάτι ώστε να σταματήσουν να λένε τέτοια πράγματα για τον Γέροντα Παϊσιο; Σίγουρα ως τίμιος συζητητής θα μου απαντήσετε κάποτε…ελπιζω.

  Με ευχές και αγάπη

  Διονύσιος Βαλκέας

 17. H Γερόντισσα, αγαπητέ , υπήρξε εύκολο θύμα.Δεν είχε τη φήμη και τα πολλά πνευματικοπαίδια του γέροντος Παϊσίου ή του γ.Πορφυρίου.
  Γι αυτό και ήταν εύκολος στόχος.
  Ένας άλλος λόγος που δεν τολμούν οι συκοφάντες της γερόντισσας να εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα και σταθμά στους προαναφερθέντες οσίους γέροντες, είναι πως ο π.Σαράντης (από το περιβάλλον του οποίου ξεκίνησε η επίθεση κατά της γερ.Γαβριηλίας) γνωριζόταν προσωπικά και με τους δύο. Ενώ με τη γερόντισσα δεν διατηρούσε πνευματική σχέση.
  Γι αυτό μη περιμένετε απαντήσεις.
  Καλό απόγευμα σε όλους, με το καλό η αυριανή!

 18. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΊΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΟΣ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ 2 ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ “ΒΑΡΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΩΝ” ΙΕΡΕΩΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΟΣΑ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΙΤΕ ΕΝ ΕΙΔΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟ.
  ΑΣ ΤΑ ΔΟΥΝ ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ. ΟΣΟΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ!

  Ο π. Κ.ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»: http://www.egolpion.com/stratigopoulos_askhtikh.el.aspx
  Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» :http://www.egolpion.com/metallinos_askhtikh.el.aspx

  ΥΓΕΙΕΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣΘΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *