Μέρος Α΄

– Εισαγωγή.

– Αποσπάσματα από την Ασκητική της αγάπης.

– Σχόλια (του συγγραφέα) από το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο:

(Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ τουΙ.Κ.ΑΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ τηςζωοφιλίας!Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ).

– Δύο χρήσιμες μαρτυρίες.

 

Μέρος Β΄

– “Το μαύρο ρούχο απορροφά τη ζωτικότητα“.

– “Ροή αγάπης”; – η Ορθόδοξη γλώσσα.

– Ορθόδοξη απολογητική.

– Επίλογος.

– Σχετικές πηγές (Ασκητική της αγάπης).

Μέρος Α΄

Εισαγωγή.

 Πριν λίγες εβδομάδες, ξεκίνησε στο ιστολόγιο Αντιαιρετικό Εγκόλπιο (http://egolpio.wordpress.com/), μια σειρά δημοσιεύσεων, οι οποίες αναφέρονται στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης, της (πρώην) μοναχής Γαβριηλίας (εκδ. Επτάλοφος, Σειρά Τάλαντο, έκδ. Δ’). Ο διάλογος, που διεξάγεται στο διαδίκτυο, στο προαναφερθέν ιστολόγιο, χαρακτηρίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, από έντονες αντιδικίες και σύγχυση. Επιπλέον, ορισμένοι συζητητές κάνουν διάφορα θεολογικά σφάλματα (π.χ. εσφαλμένη κατανόηση και ερμηνεία περιστατικών από του βίους των αγίων, των ασκητών και των σύγχρονων γερόντων). Στο διάλογο όμως αυτό, παρουσιάζονται και αρκετές πολύ αξιόλογες απόψεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά προς την εξεύρεση της αλήθειας, για το εν λόγω βιβλίο. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου, συμμετέχοντας επώνυμα στον ηλεκτρονικό διάλογο, συνέγραψε μια σειρά σχολίων. Τα δύο πρώτα από αυτά συμπεριλαμβάνονται σε μια πρόσφατη δημοσίευση, στην ιστοσελίδα Ζωηφόρος (14.07.2010):

– Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύθηκε, και παρατίθεται προς συζήτηση στο φόρουμ

http://antibaro.gr/forum/1763(Αντίβαρο).

Σχεδόν ταυτοχρόνως, ακολούθησε και μια δεύτερη, συναφής με το θέμα δημοσίευση, στο ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο (14.07.2010):

– Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή: http://www.antibaro.gr/node/1762.

Τα υπόλοιπα σχόλια, μαζί με δύο επιπλέον μαρτυρίες (βλέπε Δύο χρήσιμες μαρτυρίες) παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση. Στην αρχή του παρόντος κειμένου, παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα από το βιβλίο Ασκητική της αγάπης και το ιστολόγιο Αντιαιρετικό Εγκόλπιο. Έτσι, θα μπορέσει να υπάρχει πιο άμεση αντίληψη του θέματος.

Έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο ορισμένοι, αποκαλούμενοι “υποστηρικτές της Γερόντισσας Γαβριηλίας και της Ασκητικής της αγάπης”, οι οποίοι γράφουν άπρεπα σχόλια ή οδηγούνται σε εσφαλμένα συμπεράσματα (χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν στο σχολιασμό της δημοσιεύσεως: Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή: http://www.antibaro.gr/node/1762). Προς αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, όπως και στις προαναφερθείσες, συναφείς με το θέμα, δημοσιεύσεις του γράφοντος, έτσι και στο παρόν κείμενο, χρειάζεται να τονισθούν τρία σημεία. Ο κάθε αντικειμενικός και καλοπροαίρετος αναγνώστης, μελετώντας το παρόν κείμενο, μπορεί τα να αντιληφθεί:

– Εκφράζεται ο σεβασμός του συγγραφέα προς την κεκοιμηθείσα Γερόντισσα Γαβριηλία.

– Γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη Γερόντισσα Γαβριηλία και στο βιβλίο.

– Τονίζεται ότι σκοπός αυτής της σειράς των δημοσιεύσεων είναι η επισήμανση, ο σχολιασμός και η αποσαφήνιση (από Ορθοδόξου απόψεως) ορισμένων θέσεων ή διδασκαλιών – συμβουλών, του εν λόγω βιβλίου.

 

Αποσπάσματα από την Ασκητική της αγάπης.

Ποτέ μικρό παιδί δίπλα σε άρρωστο γιατί του παίρνει όλη τη δύναμη χωρίς να το θέλει.

 (Ασκητική της αγάπης, έκδ. Δ’ σελ. 331). Πηγή στο διαδίκτυο: Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ι.Κ.Α, (http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/).

 

 “Να αγαπάμε τα ζώα αλλά να μην τα χαϊδεύουμε, ιδιαίτερα γατιά, σκυλιά. Μας «κατεβάζουν»“.

(Ασκητική της αγάπης, έκδ. Δ’ σελ. 331). Πηγή στο διαδίκτυο: Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ της …ζωοφιλίας!, http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/.

 

 Πως είναι δυνατόν να τρώμε κρέας όταν το ζώο το κάνουμε να υποφέρει και το υποβάλουμε σε τέτοια μαρτύρια μέχρι να γίνει το θήραμα ενός άλλου θηράματος- του ανθρώπου;

(Ασκητική της αγάπης, έκδ. Δ’ σελ. 395). Πηγή στο διαδίκτυο: Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/).

 

Σχόλια (του συγγραφέα) από το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο:

(Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ τουΙ.Κ.ΑΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ τηςζωοφιλίας!Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣΑΓΑΠΗΣ).

 Τα σχόλια που ακολουθούν, αναφέρονται κυρίως στα σημεία του βιβλίου Ασκητική της αγάπης, τα οποία παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο. Είναι αριθμημένα σύμφωνα με τη σειρά συγγραφής τους, αρχίζοντας από τον αριθμό τρία. Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο πρώτα σχόλια, μαζί με ορισμένα επιπλέον στοιχεία, παρουσιάζονται σε προηγούμενη δημοσίευση (Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158), η οποία παρατίθεται προς συζήτηση στο φόρουμ http://antibaro.gr/forum/1763 (Αντίβαρο).

 

Σχόλιο τρίτο (Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ι.Κ.Α).

 TagarakisChristos, 02.07.2010 (12:50:40).

 Αγαπητοί αδελφοί,

 το πρόβλημα με το βιβλίο Ασκητική τις αγάπης δεν είναι να υπερασπιστούμε ή να καταδικάσουμε τη Γερόντισσα Γαβριηλία ή τη συγγραφέα του βιβλίου (την πρώην μοναχή Γαβριηλία).

Το πρόβλημα είναι: είναι όλα όσα αναφέρονται στο βιβλίο σύμφωνα με την Ορθοδοξία;

Ό,τι δεν είναι σύμφωνο με την Πίστη μας, οφείλουμε να το τονίσουμε και να το απομακρύνουμε. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, κατά τις οποίες οι αντιχριστιανικοί κύκλοι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να δημιουργήσουν σύγχυση στους χριστιανούς. Υπάρχουν όμως και αδελφοί μας, οι οποίοι εν αγνοία τους, αποδέχονται λέξεις, ιδέες και απόψεις ξένες προς την Πίστη μας. Η επισήμανση αυτών των διαφορών αποτελεί ευθύνη όλων όσων αγαπούν, έστω και λίγο, την Ορθοδοξία.

Ιδιαίτερα για τη φράση:

“Ποτέ μικρό παιδί δίπλα σε άρρωστο γιατί του παίρνει όλη τη δύναμη χωρίς να το θέλει” (Από το βιβλίο ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, Έκδοση Δ’, σελ. 331),

επειδή ασχολούμε με την ιατρική, τονίζω ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την ιατρική ή με την επιστήμη γενικότερα.

Οποιεσδήποτε λογικοφανείς ή άλλες ερμηνείες και αν θέλει να δώσει κάποιος, χρειάζεται να διευκρινισθεί ότι:

ανήκει αποκλειστικά στις δοξασίες – δεισιδαιμονίες, του γκουρουισμού και της νέας εποχής.

Όσο και αν θέλει κάποιος να υπερασπιστεί τη Γερόντισσα Γαβριηλία ή το βιβλίο, ή όσο καλό λογισμό και αν θέλει να κάνει, χρειάζεται να εφαρμόζει στοιχειωδώς και τη διάκριση: να ξεχωρίζει το Ορθόδοξο από το κακόδοξο.

Δυστυχώς, στην Ασκητική της αγάπης υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια σημεία, όπως π.χ. “το αγκάλιασμα του δένδρου για να πάρουμε ενέργεια”. Όλα αυτά είναι ξένα και αντίθετα προς τη χριστιανική πίστη.

Πώς μπορεί άραγε να δικαιολογήσει κάποιος “το αγκάλιασμα του δένδρου για να πάρουμε ενέργεια”; [θα ήταν χρήσιμο να κάνει το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο και μια σχετική δημοσίευση].

Όποιος θελει, ας διαβάσει μερικά νεοεποχήτικα βιβλία και θα βρει την απάντηση. Σίγουρα δεν είναι ιατρική άποψη, αλλά ούτε και θέση σύμφωνη με την Ορθοδοξία. Χρειάζεται κάποτε να λέμε τα σύκα σύκα και τι σκάφη σκάφη.

Αν θέλετε, δείτε και δύο ακόμη, παρεμφερή με το θέμα, επώνυμα σχόλια(1), που έχω κάνει:

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12641.

 

Σημειώσεις.

Σε ορισμένα κεφάλαια ή υποκεφάλαια, αμέσως μετά το τέλος τους, δίνονται επεξηγήσεις, με τη μορφή υποσημειώσεων. Η αρίθμησή τους αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο.

(1) Η αναφορά γίνεται σε δύο επώνυμα σχόλια (TagarakisChristos), τα οποία υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/“: 1) στις 18.06.2010 (), και 2) 29.06.2010 (12:45:34)˙ δημοσιεύθηκαν και ως μέρη του προαναφερθέντος άρθρου, στην ιστοσελίδα Ζωηφόρος: Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος, (πηγή:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158), που παρατίθεται προς συζήτηση στο φόρουμ http://antibaro.gr/forum/1763 (Αντίβαρο).

 

Σχόλιο τέταρτο (Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ι.Κ.Α).

TagarakisChristos, 06.07.2010 (12:41:23).

Άμεση σχέση με το παρόν θέμα (“απώλεια δύναμης” ή “απώλεια ενέργειας”), έχει και ένα σχόλιο, το οποίο έγραψα χθες, στο τέλος του κειμένου:

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ της …ζωοφιλίας!

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/

Στην ουσία, όλες αυτές οι αναφορές, που γίνονται στη Ασκητική της αγάπης, έχουν ως βάση τις ίδιες, ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη, δοξασίες – κακοδοξίες: πανθεϊσμός, ολισμός και όλα τα παρεμφερή.”

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12862.

 

Σχόλιο πέμπτο (Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ της …ζωοφιλίας!).

TagarakisChristos, 05.07.2010 (17:07:08).

Το παρόν σχόλιο, είναι μια σύντομη απάντηση, σε κάποια από τα ζητήματα, που θίγονται κατά τη συζήτηση του κειμένου:

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ της …ζωοφιλίας!

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/

1) Ένας αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, θεωρεί ότι η άποψη, που προβάλλεται στην Ασκητική της αγάπης:

Να αγαπάμε τα ζώα αλλά να μην τα χαϊδεύουμε, ιδιαίτερα γατιά, σκυλιά. Μας «κατεβάζουν»

Από το «Ορθόδοξον» βιβλίο ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  (Έκδοση Δ’ σελ. 331)

σημαίνει το ίδιο ακριβώς με το εξής:

Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι τρέφουν συμπάθεια προς τα ζώα, τα χαϊδεύουν και κουβεντιάζουν μαζί τους, εγκαταλείποντας την αγάπη του Θεού. Έτσι, εξαφανίζεται η αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς, για την οποία πέθανε ο Χριστός μέσα σε μεγάλους πόνους. Είναι ασύνετη αυτή η συμπεριφορά. Στα ήμερα και τα άγρια ζώα δίνε τροφή και μην τα κακοποιείς. Αυτή είναι η ελεημοσύνη του ανθρώπου προς αυτά. Αλλά να προσκολλάται κανείς σε αυτά, να τα χαϊδεύει και να τους μιλάει είναι ανοησία της ψυχής” (από το βιβλίο Ο Άγιος Σιλουανός, του Γέροντα Σωφρονίου).

Τα δύο κείμενα διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους.

Το πρώτο κείμενο [από το βιβλίο Ασκητική της αγάπης], αναφέρεται στο “κατέβασμα”: πρόκειται για την “απώλεια ενέργειας”, η οποία αποτελεί γνωστότατη διδασκαλία της νέας εποχής(1). Αυτή η “απώλεια ενέργειας” (“κατέβασμα”), σύμφωνα με τις νεοεποχήτικες διδασκαλίες (πανθεϊσμός, ολισμός), συμβαίνει με μια απλή πράξη, με το απλό άγγιγμα ενός ζώου. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες αναφορές στο εν λόγω βιβλίο, όπως: “ροή αγάπης”, κ.τ.λ.

Αντίθετα με την ανωτέρω δοξασία, το δεύτερο κείμενο [από το βιβλίο Ο Άγιος Σιλουανός, του Γέροντα Σωφρονίου] αναφέρεται στη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό και στα ζώα. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει το Θεό(“εγκαταλείποντας την αγάπη του Θεού”), αλλά τα ζώα (“προσκολλάται κανείς σε αυτά, να τα χαϊδεύει”), τότε στερείται τη Θεία Χάρη. (2)

Χρειάζεται να διακρίνεται η Θεία Χάρη, στην απώλεια της οποίας αναφέρεται ο Γέροντας Σωφρόνιος, από το “κατέβασμα” – “απώλεια ενέργειας”, που συμβαίνει κατά το στιγμιαίο άγγιγμα – χάιδεμα του ζώου, όπως παρουσιάζεται στην Ασκητική της αγάπης. [Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες].

Ίσως θα μπορούσε, το απόσπασμα της Ασκητικής της αγάπης, να ερμηνευθεί έτσι, ώστε να σημαίνει το ίδιο ακριβώς, με το κείμενο του Γέροντα Σωφρονίου. Τα προβλήματα όμως, που υπάρχουν σε μια τέτοια περίπτωση, είναι δύο:

α) οι λέξεις, και ο τρόπος έκφρασης, που χρησιμοποιούνται, ταιριάζουν και παραπέμπουν στην ιδεολογία της νέας εποχής,

β) η παραπομπή αυτή στη νέα εποχή, επιβεβαιώνεται και σε άλλα σημεία του βιβλίου, στα οποία γίνονται σχετικές αναφορές.

Αν δεχθεί κάποιος (εσφαλμένα), ότι το απόσπασμα της Ασκητικής της αγάπης είναι Ορθόδοξο, πώς θα ερμηνευθούν τα υπόλοιπα σημεία του βιβλίου (τα οποία ταιριάζουν περισσότερο με νεοεποχήτικο τρόπο γραφής, παρά με Ορθόδοξο); Μήπως τελικά, συνειδητά ή ασυνείδητα, οδηγηθούμε σε “ορθοδοξοποίηση” μη Ορθόδοξων απόψεων, προκειμένου να μην θιγεί το βιβλίο Ασκητική της αγάπης; (Τονίζεται και πάλι, ότι η κριτική αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία του βιβλίου και όχι στο σεβαστό πρόσωπο της Γερόντισσας Γαβριηλίας).

Πιθανότατα, το πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο γραφής του βιβλίου Ασκητική της αγάπης. Όταν γράφεται ένα Ορθόδοξο κείμενο ή βιβλίο, και μάλιστα για ένα σεβαστό Γέροντα ή Γερόντισσα, χρειάζεται να χρησιμοποιούνται Ορθόδοξες λέξεις, εκφράσεις και έννοιες. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται στους αναγνώστες σύγχυση. Η σύγχυση αυτή επιτείνεται, όταν οι χρησιμοποιούμενες εκφράσεις είναι διφορούμενες ή ασαφείς [ή όταν το περιεχόμενο μιας λέξης ερμηνεύεται διαφορετικά κατά περίπτωση]. Οι διεξαγόμενες συγκρούσεις και οι διχογνωμίες, οι οποίες παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, με αφορμή την αναδημοσίευση ορισμένων αποσπασμάτων από το προαναφερθέν βιβλίο, αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση αυτής της θέσεως.

Επειδή μερικοί αδελφοί, προσπαθώντας να υποστηρίξουν τη συμβατότητα αυτών που αναφέρονται στην Ασκητική της αγάπης με την Ορθοδοξία, χρησιμοποιούν παραδείγματα από την Αγία Γραφή και τους βίους των αγίων και των γερόντων, τίθεται μια ακόμη ερώτηση: πώς μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος, ότι ερμηνεύει σωστά (από Ορθοδόξου απόψεως) τα διάφορα παραδείγματα, που αναφέρει; Υπάρχουν αρκετά σχόλια στο διαδίκτυο, τα οποία πείθουν περισσότερο για την προσπάθεια του συγγραφέα τους να υποστηρίξει την Ασκητική της αγάπης, παρά για την ορθότητα των θέσεών του [η αναφορά γίνεται στην εσφαλμένη χρήση παραδειγμάτων από την Αγία Γραφή, τους βίους των αγίων και των γερόντων, την οποία κάνουν ορισμένοι, προκειμένου να υποστηρίξουν την Ασκητική της αγάπης. Το ανωτέρω παράδειγμα (Άγιος Σιλουανός – Γέροντας Σωφρόνιος είναι χαρακτηριστικό˙ υπάρχουν αρκετά άλλα παρόμοια στο διαδίκτυο)].

2) Και μια σχετική απορία. Γιατί (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ασκητική της αγάπης):

α) να αγκαλιάζουμε τα δέντρα, ούτως ώστε να πάρουμε ενέργεια, και

β) να αποφεύγουμε το χάιδεμα των ζώων, για να μη χάσουμε ενέργεια;

Τα δέντρα χαρίζουν ενέργεια, ενώ τα ζώα την αφαιρούν;

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ορθοδοξία;

Πώς εξηγείται από Ορθοδόξου απόψεως αυτό το φαινόμενο;

Στην Ορθόδοξη Πίστη είναι αποδεκτό ότι υπάρχει:

– η Θεία Χάρη, που προέρχεται από τον Τριαδικό Θεό, και

– η δαιμονική ενέργεια, που προέρχεται από το διάβολο.

Υπάρχουν πολλές άλλες έγκυρες Ορθόδοξες πηγές, οι οποίες αναφέρονται σε άλλες μορφές πνευματικής “ενέργειας”; Έξω από την Ορθοδοξία, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, τα οποία αναφέρονται στην “ενέργεια” αυτή: ανήκουν στο χώρο του ινδουισμού – βουδισμού, στις διάφορες μορφές γκουρουισμού και στη νέα εποχή.

Μήπως είναι προτιμότερο, να αφήσουμε τα δέντρα, τα ζώα, τη νεοεποχήτικη “ροή ενέργειας” και την Ασκητική της αγάπης στην άκρη;

Μήπως είναι καλύτερα, αντί να διαθέτουμε χρόνο σε τέτοιου είδους θέματα, απλά να παραδεχθούμε, ότι η Ασκητική της αγάπης, σε πολλά σημεία, αποκλίνει από την Ορθοδοξία και να ασχοληθούμε με γνήσια Ορθόδοξα βιβλία και με τη σωτηρία της ψυχής μας;

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να δει και μερικά ακόμη επώνυμα σχόλια, που έχω γράψει:

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/#comment-12567

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12641

Ενώ αυτοί, οι οποίοι υπερασπίζονται το βιβλίο [Ασκητική της αγάπης], έχουν γράψει πλήθος κειμένων [υποστηρίζοντάς το], δεν έχουν δώσει [ακόμη] πειστικές απαντήσεις, στα σχόλια που έγραψα.”

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/#comment-12822.

 

Σημειώσεις.

(1) Τέτοιου είδους δοξασίες (άγγιγμα ορισμένων ζώων ή αγκάλιασμα δένδρων, για να πάρουμε ενέργεια ή αποφυγή αγγίγματος άλλων ζώων για να μη χάσουμε ενέργεια κ.τ.λ., διδάσκονται και σε διάφορες μορφές παγανισμού. Η κίνηση της νέας εποχής, υιοθέτησε αυτές τις δοξασίες, τις ανέμιξε με θρησκευτικές αντιλήψεις διαφόρων άλλων θρησκειών (συγκρητισμός) και τις προβάλει στις σύγχρονες κοινωνίες).

(2) Η Ορθόδοξη στάση απέναντι στα ζώα – όπως και σε όλη τη δημιουργία (φύση, φυτά, θάλασσα, κ.τ.λ.) είναι να τα αγαπάμε, ως δημιουργήματα του Θεού (“ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων”, Σύμβολο της Πίστεως), ο οποίος δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα. Χρειάζεται όμως πρώτα απ’ όλα να αγαπάμε το Θεό – Δημιουργό, τον οποίο και μόνο λατρεύουμε. Δεν είναι αποδεκτό να προσκολούμαστε στα δημιουργήματα (δηλαδή στα ζώα, τα φυτά, κ.τ.λ.), σύμφωνα και με τον προαναφερθέντα λόγο από το βιβλίο Ο Άγιος Σιλουανός, ούτε να τους δίνουμε μαγικές ιδιότητες. Σχετικός με το θέμα είναι και ο ύμνος της Εκκλησίας μας “ουκ ελάτρευσαν την κτίσην οι θεόφρονες, αλλά τον κτίσαντα” (αυτοί που πιστεύουν αληθινά – σωστά στο Θεό, δε λατρεύουν την κτίση (τα ζώα, τα φυτά, κ.τ.λ.), αλλά αυτόν τον οποίο τα έκτισε – τα δημιούργησε – δηλαδή το Θεό.

Σχόλιο έκτο (Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ).

“Το παρόν κείμενο αποτελεί μια απάντηση στα σχόλια, που έγραψε ο George, στις 6.07.2010.

Ώρες συγγραφής των σχολίων: (19:37:31), (20:01:02), (20:05:51), (20:24:09), (21:02:45), (22:02:36), (01:08:14), (01:38:26), (01:40:39), (01:55:31), (05:41:51).

Τα σχόλια είναι καταχωρημένα στο τέλος του κειμένου:

Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/.

 

Tagarakis Christos (14:01:16) 08.07.2010.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

τα σχόλια, τα οποία έγραψε ο George είναι πολύ χρήσιμα, για όσους θέλουν να ασχοληθούν Ορθόδοξα με το θέμα της Ασκητικής της αγάπης. Ορθόδοξα σημαίνει: με Πίστη στην Ορθοδοξία, με ταπείνωση, με αγάπη για το Θεό και τον συνάνθρωπο και με διάθεση για ειλικρινή και καλοπροαίρετη αναζήτηση την αλήθειας. Η αλήθεια, η οποία χρειάζεται να αναζητηθεί, δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία ή την υπεράσπιση της Γερόντισσας Γαβριηλίας, αλλά αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην επισήμανση μη Ορθόδοξων σημείων στο εν λόγω βιβλίο.

Για το λόγο αυτό, θα βοηθηθούν πολλοί αδελφοί μας, εάν τα σχόλια του George, συνενωθούν με τη μορφή μιας δημοσίευσης και αναρτηθούν σε διάφορες ιστοσελίδες. Τα θέματα, τα οποία παρουσιάζει ο εν Χριστώ αδελφός μας, εκτίθενται με Ορθόδοξο, απλό και εμπεριστατωμένο τρόπο. Η μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών, θα βρει ώφελος ψυχής από τα γραφόμενά του.

Εύχομαι ο Θεός να του δίνει δύναμη, για να συνεχίσει την ομολογία του.

Μερικά επώνυμα σχόλια (TagarakisChristos), που έχω γράψει για το θέμα της Ασκητικής της αγάπης, είναι δημοσιευμένα στις εξής πηγές:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Νεοεποχίτικα βιβλία: Ασκητική της αγάπης ή της αγαπολογίας;

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/

http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/#comment-12567

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ι.Κ.Α

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12641

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/01/askhtikh_ika/#comment-12862

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ της …ζωοφιλίας!

http://egolpio.wordpress.com/2010/07/02/askhtikh-zoofilias/

 

Με τη βοήθεια του Θεού, θα αναρτηθούν και ως δημοσιεύσεις σε Ορθόδοξες ιστοσελίδες.”

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/.

 

Δύο χρήσιμες μαρτυρίες.

Πέραν των πολύ σημαντικών σχολίων, τα οποία επιδοκιμάζονται με το ανωτέρω κείμενο, υπάρχουν δύο ακόμη αξιόλογες μαρτυρίες:

1) alexandra1987˙ ο σύνδεσμος (λινκ – link) παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Νικ Μάρβελ (http://www.ppu.gr/index_nm.html):

α) 06.07.2010, (08:32:13):

Αγαπητοί εν Ιησού Χριστώ αδελφοί,

….. ένα βιβλίο έχει αλώσει με την αγαπολογία του ένα μεγάλο μέρος του πληρώματος της Εκκλησίας, που αφ’ ενός είναι συναισθηματικά φορτισμένο θετικά προς τα γραφόμενα ενώ, αφ’ ετέρου, αγνοεί τις λεπτές εκφάνσεις του αποκρυφισμού και της παραθρησκείας. Σίγουρα, η «Νέα Εποχή» δούλεψε εντατικά κι υπομονετικά πάνω από ενάμισι αιώνα με αποτέλεσμα κάποτε να μπερδεύονται «ει δυνατόν και οι εκλεκτοί». ……

β) 07.07.2010, (20:14:25):

…. Νομίζω ότι ο διάλογός σας ήταν άκρως εποικοδομητικός κι αποκάλυψε και τεκμηρίωσε πολλά…

Είναι σίγουρο ότι στην «Ασκητική της αγάπης» έχουν παρεισφρήσει αρκετά και για μένα οι αναλύσεις του π. Βασιλείου Σπηλιόπουλου(1) είναι πάντοτε λεπτομερείς και επί της ουσίας.

…. Πάντως το πρόβλημα της «Ασκητικής …» το καλύψατε νομίζω σφαιρικά κι όποιος κατάλαβε… κατάλαβε!(2)

 

Είναι δύσκολο να ξεπεραστεί η «αγαπητική γοητεία», που το βιβλίο ασκεί σε πολλούς Ορθοδόξους και να πεισθούν για την ολισθηρότητα πολλών σημείων του.

Πηγή: Πέτρε θύσον και φάγε αλλά πρώτα διάβασε την ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/).

 

2) chrisden, 30.06.2010 (09:13:58)˙ ο σύνδεσμος (λινκ – link) παραπέμπει στην ιστοσελίδα Η άλλη όψη (http://www.alopsis.gr/):

Θα ήθελα κι εγώ ταπεινά να καταθέσω την θέση μου. Συμφωνώ με την κριτική του π. Βασιλείου(1) και θεωρώ πως το βιβλίο έχει πολλά προβλήματα.

Χρήστος

 

Πηγή: ΠΡΟΣΟΧΗ! Νεοεποχίτικα βιβλία: Ασκητική της αγάπης ή της αγαπολογίας; (http://egolpio.wordpress.com/2010/06/16/askhtikh_agaphs/).

 

Σημείωση.

(1) Εννοείται το άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Όρθρος:

– Γερόντισσα Γαβριηλία. Κρίσεις και σχόλια στο περιεχόμενο του βιβλίου “Ασκητική της αγάπης”, Γαβριηλίας μοναχής, Αθήναι 2003. Ιεροδιάκονος (και νυν πρεσβύτερος), π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος. Ο αρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος προλογίζει την εργασία του π. Βασιλείου. Πηγή:

http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr.htmκαι

http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr.pdf),

Άμεση σχέση με την ανωτέρω δημοσίευση έχει η εξής:

– Ενστάσεις επί ενστάσεων. Συνολική απάντηση στις ενστάσεις για την βιβλιοκριτική στην “Ασκητική της αγάπης” (Γαβριηλίας πρώην μοναχής). Πηγή:

http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr-Enstaseis.htm και

http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/GerGavr-Enstaseis.pdf).

(2) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην πρόσφατη σειρά δημοσιεύσεων, η οποία έγινε στην ιστοσελίδα Αντιαιρετικό Εγκόλπιο (βλέπε στο τέλος του παρόντος κειμένου, στην παράγραφο Σχετικές πηγές (Ασκητική της αγάπης), όπου και παρατίθενται οι τίτλοι μερικών από αυτές).

 

Μέρος Β΄

Το μαύρο ρούχο απορροφά τη ζωτικότητα“.

 “Στην φωτογραφία παρατηρήστε την άσπρη μπλούζα που φόρεσε πάνω από το Ζωστικό της για να πάρει αγκαλιά το μωρό. Έλεγε ότι το μαύρο ρούχο απορροφά τη ζωτικότητα όταν το φοράμε κατάσαρκα…”

(Ασκητική της αγάπης, έκδ. Δ’ σελ. 131). Πηγή στο διαδίκτυο: Προσοχή! To «ορθόδοξον» βιβλίο Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ προειδοποιεί! Μη φοράτε μαύρα ρούχα κατάσαρκα!, (http://egolpio.wordpress.com/2010/06/24/mavra_rouxa/).

Αν διαβάσει κάποιος το ανωτέρω απόσπασμα, είτε είναι πιστός χριστιανός είτε δεν είναι, μπορεί να κάνει τις εξής λογικές ερωτήσεις:

– Τι γίνεται με του ιερωμένους και τους μοναχούς, οι οποίοι φορούν μαύρα ράσα ή με τους λαϊκούς, οι οποίοι σε περίπτωση πένθους φορούν μαύρα ρούχα; “Απορροφάται η ζωτικότητα” τους;

– Μήπως είναι καλύτερα, να αποφεύγουμε να τους ακουμπήσουμε ή να αποφεύγουμε να βρισκόμαστε κοντά τους, για να μην “απορροφηθεί” και η δική μας “ζωτικότητα“;

– Που πηγαίνει η “ζωτικότητα“, η οποία “απορροφάται”; Στα μαύρα ρούχα, στον αέρα ή κάπου αλλού;

– Πώς μπόρεσαν και αγίασαν οι ασκητές, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ράσα; Τι συνέβαινε με τη “ζωτικότητά” τους;

Αν αναλογιστεί κάποιος αυτές και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι η θέση η οποία προβάλλεται στην Ασκητική της αγάπης, δεν έχει σχέση ούτε με τη στοιχειώδη λογική, αλλά ούτε και με την Ορθόδοξη Πίστη. Απηχεί δοξασίες από χώρους, οι οποίοι βρίσκονται έξω από την Ορθοδοξία. Το ανωτέρω απόσπασμα ενσωματώθηκε και συζητήθηκε στο παρόν κείμενο για πρώτη φορά: α) επειδή έχει άμεση σχέση με το θέμα “ροή αγάπης και ενέργειας”, και β) προκειμένου να γίνουν ακόμη πιο εύκολα αντιληπτές, οι λογικές συνέπειες αυτού του είδους των δοξασιών.

 

“Ροή αγάπης”; – η Ορθόδοξη γλώσσα.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της επισήμανσης, σε Ορθόδοξα βιβλία και κείμενα, λέξεων, φράσεων, εννοιών και απόψεων – διδασκαλιών, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες ή είναι ακόμη και αντίθετες με την Ορθοδοξία, αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ορθόδοξος συγγραφέας Αθ. Κοτταδάκης, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία, που αναφέρονται στους βίους των αγίων, έχει μεταξύ άλλων συγγράψει και το εξής έργο:

Γυναίκες άλλης αγάπης. Εκδ. Τήνος, Αθήνα (χωρίς χρονολογία, ημερομηνία προλόγου: 12.06.1996).

Στο μέρος του βιβλίου υπό τον τίτλο “Γαβριηλία Παπαγιάννη” (αναφέρεται στη Γερόντισσα Γαβριηλία, σελ. 187 και εξής), υπάρχει μάλιστα ένα κεφάλαιο με τον τίτλο “6. Η ασκητική της αγάπης” (σελ. 240-245).

Στον πρόλογο του βιβλίου αυτού σημειώνει ο συγγραφέας (ο τονισμός δικός μας):

Χριστιανός είναι όποιος νιώθει πως “η καρδιά του θα σπάσει από αγάπη”, όποιος δείχνει κάθε μέρα ότι ενδιαφέρει, “η ροή αγάπης να μη μας φύγη, όχι η ηρεμία μας. Η ροή αγάπης να μη μας αφήσει”! Αυτός δείχνει ποιο είναι πια το εισιτήριο για το πέρασμα της Εκκλησίας στον 21ο αιώνα! Αυτός δείχνει όντως ορθόδοξο δρόμο!

Δηλαδή, σύμφωνα με την ορολογία της Ασκητικής της αγάπης (“ροή αγάπης“), την οποία υιοθετεί ακόμη και ένας έμπειρος Ορθόδοξος συγγραφέας, όποιον δεν τον ενδιαφέρει:

– “κάθε μέρα, να μην του φύγει η ροή της αγάπης” ή

– “να μην τον αφήσει η ροή αγάπης“,

αυτός δεν είναι χριστιανός, ούτε δείχνει “όντως ορθόδοξο δρόμο”.

Όποιος έχει ασχοληθεί συστηματικά με την Ορθόδοξη απολογητική, με του βίους των αγίων, των ασκητών των πρώτων χριστιανικών αιώνων, αλλά και των σύγχρονων γερόντων, μπορεί να εύκολα να αντιληφθεί, ότι ο τρόπος γραφής του ανωτέρω αποσπάσματος, δεν είναι συμβατός με την Ορθόδοξη Πίστη. Όποιος όμως δεν έχει επαρκή γνώση και εμπειρία σε αντιαιρετικά θέματα, ίσως νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά ή θα διαβάσει το ανωτέρω απόσπασμα, χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει. Ένας καλός γνώστης της Ορθοδόξου απολογητικής θα μπορούσε να αναρωτηθεί:

– Πώς μπορεί να τίθεται ως κριτήριο πραγματικού χριστιανού ή τεκμήριο πορείας – ακολουθίας του Ορθόδοξου δρόμου, μια δοξασία, έννοια, και έκφραση (“ροή αγάπης“), η οποία είναι ξένη προς την Ορθοδοξία;

Ένα αντίστοιχο παράδειγμα, θα ήταν η προσπάθεια κάποιου να κρίνει την αξία ενός Ορθοδόξου μοναχού, ανάλογα με την ικανότητα του μοναχού να κάνει π.χ. χάθα γιόγκα (η χάθα γιόγκα περιλαμβάνει πνευματικές – διανοητικές αλλά κυρίως σωματικές ασκήσεις). Μια τέτοια σκέψη, ίσως να φαίνεται – για τα δεδομένα της Ορθοδοξίας – παράδοξη, παράλογη ή ακόμη και προσβλητική. Αν όμως κάποιος αναλογισθεί, το γεγονός, ότι:

α) σε ορισμένα ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια οι μοναχοί ασκούν τη γιόγκα, αλλά και παρέχουν στους προσκυνητές σεμινάρια γιόγκα,

β) σε αρκετές ρωμαιοκαθολικές ενορίες γίνονται συνεδρίες (συναντήσεις) γιόγκα (όπως σε διάφορες Ορθόδοξες ενορίες διοργανώνονται κύκλοι μελέτης της Αγίας Γραφής),

γ) υπάρχουν και στο χώρο της Ορθοδοξίας πιστοί, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την ασυμβατότητα της γιόγκα με την Ορθόδοξη Πίστη,

γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος που υπάρχει, από την ανάμιξη (συγκρητισμός) μη συμβατών μεταξύ τους εκφράσεων, θρησκευτικών αντιλήψεων, διδασκαλιών και πρακτικών. Η “ροή αγάπης” και οι διάφορες δοξασίες, που αναφέρει η Ασκητική της αγάπης (έχουν συζητηθεί στην παρούσα, αλλά και στις δύο προαναφερθείσες δημοσιεύσεις του συγγραφέα(1) ), υπάγονται σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία (συγκρητισμός). Αυτό είναι το πνεύμα και ο τρόπος λειτουργίας της νέας εποχής, της παγκοσμιοποίησης, του οικουμενισμού και της προωθούμενης πανθρησκείας. Μερικοί τα καλλιεργούν εν γνώση τους, αλλά πολλοί εν αγνοία.

Όταν κάποιος αναφέρεται στην Ορθόδοξη άσκηση και πνευματική ζωή, και θέλει να έχει πιστότητα στην Ορθοδοξία, χρειάζεται να χρησιμοποιεί Ορθόδοξες λέξεις, εκφράσεις και έννοιες (π.χ. κάθαρση, φωτισμός, θέωση, δυνάμεις της ψυχής, λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό, νους, νήψη, κ.τ.λ.). Αντιστοίχως, όταν αναφέρεται σε κάποια άλλη θρησκεία και στην αντίστοιχη πνευματική άσκηση, π.χ. στην ινδουιστική, χρειάζεται να χρησιμοποιεί ινδουιστικές εκφράσεις και έννοιες (γιόγκα, διαλογισμός, τσάκρα, κάρμα, αύρα, κ.τ.λ.). Όταν όμως κάποιος αναμιγνύει, είτε εν γνώση είτε εν αγνοία του, στοιχεία από αυτούς τους δυο πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους κόσμους, τότε εμφανίζεται ο συγκρητισμός της νέας εποχής. Δικαίως, ο συγκρητισμός και η άγνοια, έχουν χαρακτηρισθεί ως ο μεγαλύτερος εχθρός:

– Ο μεγαλύτερος εχθρός η άγνοια και ο συγκρητισμός. Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Περιοδικό Εκκλησιαστική Παρέμβαση, ΜΑΪΟΣ 2001, (πηγή στο διδίκτυο: http://www.parembasis.gr/2001/01_05_10.htm).


Από τα ανωτέρω γίνεται εμφανής η σύγχυση, η οποία προκαλείται, ακόμη και σε ένα έμπειρο Ορθόδοξο συγγραφέα (εννοείται ο Αθ. Κοτταδάκης), όταν γίνεται άκριτη – πιθανότατα λόγω άγνοιας – αποδοχή, και χρησιμοποίηση λέξεων, εκφράσεων και εννοιών, οι οποίες προέρχονται από ξένους προς την Ορθοδοξία χώρους. Πολύ μεγαλύτερη είναι η σύγχυση, η οποία μπορεί να προκληθεί στον απλό μέσο αναγνώστη.

Το σημείο αυτό αναφέρθηκε, όχι για να επικριθεί ο συγγραφέας (Αθ. Κοτταδάκης)˙ εξ άλλου, ως άνθρωπος, όπως όλοι μας, είναι φυσικό να κάνει λάθη. Επίσης, δεν συζητήθηκε, προκειμένου να θιγούν οι πολύ αξιόλογες εκδόσεις Τήνος, προς τις οποίες ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου εκφράζει ιδιαίτερη εκτίμηση. Αναφέρθηκε, όμως για να γίνει εμφανής η σπουδαιότητα διατηρήσεως της Ορθοδόξου γλώσσας και των Ορθοδόξων κειμένων καθαρών, από κάθε τι, το οποίο είναι ξένο προς αυτά ή ακόμη και αντίθετο προς την Ορθόδοξη Πίστη. Όπως ορθότατα διεξάγεται ένας τεράστιος αγώνας, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη και να παραδοθεί στις επόμενες γενεές άθικτη η λειτουργική γλώσσα, έτσι χρειάζεται να προσεχθεί και η γλώσσα συγγραφής των Ορθοδόξων κειμένων (αλλά και τα νοήματα, οι έννοιες, οι διδασκαλίες οι οποίες μπορεί να εισαχθούν στην Ορθοδοξία με τα κείμενα αυτά).

 

Σημείωση.

(1) Πρόκειται για τα προαναφερθέντα κείμενα:

α) Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158, το οποίο παρατίθεται προς συζήτηση στο φόρουμ http://antibaro.gr/forum/1763 (Αντίβαρο) και β) Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή: http://www.antibaro.gr/node/1762.

 

Ορθόδοξη απολογητική.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα διακρίσεως ανάμεσα: α) στην Ορθόδοξη Πίστη και Αλήθεια, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από β) τις διάφορες ανθρώπινες δοξασίες, επινοήσεις και κακοδοξίες. ΄Επειδή ορισμένοι, σχολιάζοντας όσους επισημαίνουν τα διάφορα σφάλματα στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης, θέτουν ερωτήσεις, όπως:

– “γιατί δεν αφήνετε το θέμα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στους αρμόδιους;” ή

– “ποιοι είστε εσείς, που θα βρείτε λάθη στην Ασκητική της αγάπης;”

παρατίθεται, ως απάντηση, ο λόγος του αείμνηστου Πατέρα Αντώνιου Αλεβιζόπουλου:

βασικό μέλημα κάθε πιστού η απολογία“,

χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:

Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία η απολογητική κατείχε κεντρική θέση στην εκκλησιαστική ζωή. Αποτελούσε βασικό μέλημα, όχι μόνο των μεγάλων θεολόγων και ποιμένων της Εκκλησίας, αλλά και τού κάθε πιστού.

Στο ίδιο κείμενο, ο σεβαστός Πατέρας συνεχίζει:

Η απολογητική διακονία μας δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί κατά τρόπο δραστικό και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, αν δεν στηρίζεται στη βαθύτερη μελέτη και ορθή κατανόηση της έξωθεν προκλήσεως.

Πηγή στο διαδίκτυο: π.Α.ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ, (http://www.egolpion.com/apologia_melhma_pistwn.el.aspx),

αναδημοσιευμένο από το περιοδικό Διάλογος, τεύχος 15.

Υπάρχουν τρία βασικά βοηθήματα, τα οποία ιδιαιτέρως στις ημέρες μας είναι χρήσιμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση αυτής της “προκλήσεως” (η οποία άλλοτε έρχεται έξω από την Εκκλησία και άλλοτε εξαπλώνεται – δυστυχώς – εκ των έσω) ή της διαφοράς, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και στην κακοδοξία, στην αλήθεια και στην πλάνη:

Αποκρυφισμός, γκουρουισμός, Νέα Εποχή. π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, Αθήνα 1997, έκδ. Δ’, (πηγή: http://www.ppu.gr/greek/book_gr1.htm).

Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος. π. Σεραφείμ Pόουζ,εκδ. Εγρήγορση, Αθήνα 2000 (πηγή – κριτική:

http://www.orthros.org/Greek/Bibliokrisia/SerafRoseOrthThrMel.htm).

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό θρησκειών και αιρέσεων, παραχριστιανικών – παραθρησκευτικών ομάδων και σύγχρονων ιδεολογικών ρευμάτων. Αρχιμ. (νυν επίσκοπος) Χριστόφορος Τσιάκκας, εκδ. Ι.Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος 2002, (πηγή:

1) http://www.ppu.org.cy/vivlia.html,

2) http://www.ppu.gr/greek/book_gr3.htm#book_49).

 

Επίλογος.

Στην παρούσα δημοσίευση, έγινε προσπάθεια να συζητηθούν ορισμένα βασικά θέματα, με τρόπο απλό, ούτως ώστε να διευκολυνθεί αυτή ακριβώς η “ορθή κατανόηση“, στην οποία αναφέρεται στο ανωτέρω κείμενο ο Πατέρας Αντώνιος. Τονίζεται για μια ακόμη φορά, ο σεβασμός προς τη Γερόντισσα Γαβριηλία, αλλά και η διάκριση, η οποία χρειάζεται να γίνεται, ανάμεσα στη Γερόντισσα και στο βιβλίο.

Επιπλέον, προτείνεται η συγγραφή ενός νέου Ορθόδοξου βιβλίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τον βίο και τα λόγια της σεβαστής Γερόντισσας Γαβριηλίας. Κατά την συγγραφή του, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς την πιστότητά του στην Ορθόδοξη Πίστη, στην Ορθόδοξη απολογητική, στην Ιερή Παράδοση, στο γράμμα και στο πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Επιπλέον, χρειάζεται κατόπιν προσεκτικής μελέτης – έρευνας των διαθέσιμων στοιχείων, να συγγραφεί ένα κείμενο, το οποίο θα έχει πιστότητα στις γραπτές ή στις προφορικές μαρτυρίες της ίδιας της Γερόντισσας. Στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι π.χ. προσωπικές σημειώσεις της Γερόντισσας, επιστολές, μαγνητοφωνημένες ομιλίες της, μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι τη γνώρισαν κ.τ.λ.

Σκοπός της νέας συγγραφής δεν μπορεί να είναι η δικαιολόγηση των σφαλμάτων, που υπάρχουν στην Ασκητική της αγάπης. Αντιθέτως, χρειάζεται ενδεχομένως να γίνουν διευκρινήσεις (Ορθόδοξος σχολιασμός) ορισμένων προβληματικών σημείων του παρόντος βιβλίου και η παράθεσή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για οικουμενιστικού ή άλλου είδους (ανορθόδοξες) ερμηνείες ή/και παρερμηνείες. Η εισαγωγή πολύ περιορισμένων στοιχείων Ορθοδόξου απολογητικής (είτε μέσα στο κείμενο, είτε σε υποσημειώσεις), θα διευκολύνει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Εναλλακτικώς, θα μπορούσαν αυτά τα προβληματικά σημεία απλά να παραληφθούν.

Τέλος, με αφορμή τη στάση ορισμένων εν Χριστώ αδελφών, κατά τις διάφορες συζητήσεις, οι οποίες γίνεται στο διαδίκτυο, θα ήταν καλό να προσεχθεί ένα, ακόμη βασικό σημείο, που έχει σχέση με το θέμα μας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορούν να λειτουργούν ως οπαδοί (υπερασπιστές ή πολέμιοι) ενός βιβλίου, ενός Γέροντα ή μιας Γερόντισσας. Προκειμένου να είναι πραγματικοί Ορθόδοξοι, χρειάζεται να είναι ταπεινοί αναζητητές της αλήθειας για ένα θέμα (ανεξάρτητα από τις όποιες προκαταλήψεις, συμπάθειες ή αντιπάθειές τους), αλλά και ακόλουθοι της μοναδικής Αλήθειας, ως μαθητές του Ιησού Χριστού (“εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή”, Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, στίχος 6), της Ιερής Παράδοσης, και των Αγίων Πατέρων.

Προκειμένου να απαντηθεί και η ερώτηση, που τέθηκε στον τίτλο του παρόντος κειμένου (Ασκητική της αγάπης: “ροή αγάπης – ενέργειας” ή Θεία Χάρη;), χρειάζεται να τονιστεί, ότι στο χώρο της Ορθοδοξίας δεν υπάρχει ούτε η “ροή αγάπης”, αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη απρόσωπη “ροή, απώλεια, ή λήψη ενέργειας”. Στην Ορθοδοξία υπάρχει η Θεία Χάρη, η οποία πηγάζει από τον προσωπικό Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι η ίδια η αγάπη (“ο Θεός αγάπη εστίν”, Α΄ Επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 8). Επιπλέον, υπάρχει δύναμη της ζωής και η ίδια η Ζωή, ο Ιησούς Χριστός. Όταν κάποιος αγωνίζεται για να είναι ενωμένος με το Χριστό, δέχεται τη Θεία Χάρη και τη δύναμη της Ζωής, τη δύναμη του Χριστού. Έτσι, η αγάπη (“ο Θεός αγάπη εστίν”), συνειπάρχει πάντοτε με την αλήθεια, με τη ζωή (“εγώ ειμί ή οδός και η αλήθεια και η ζωή”) και τη δύναμη της ζωής.

 

Σχετικές πηγές (Ασκητική της αγάπης).

Πως παρουσιάζει τη γ.Γαβριηλία το βιβλίο “ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”.

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/17/askhtikh_enstaseis/.

Προσοχή! To «ορθόδοξον» βιβλίο Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ προειδοποιεί! Μη φοράτε μαύρα ρούχα κατάσαρκα!

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/24/mavra_rouxa/.

Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ του …Ρέικι!

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/26/reiki-askhtikh/.

Η «ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ.

Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/06/20/glvssolalia_askhtikh/

 

158 thoughts on “Ασκητική της αγάπης: “ροή αγάπης – ενέργειας” ή Θεία Χάρη;

 1. ΘΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;ΔΙΥΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΗΛΟ ΝΟΜΙΖΩ.Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΣΑΓΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ.ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΪΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΛΟΝΗΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΑΡΓΑΡΑ TIΣ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ.Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ.ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΟΝΟ Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ ΣΥΝΕΓΡΑΨΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΗΝ ΤΑΡΙΦΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ .ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΑΣ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ, ΜΗ ΓΝΩΤΩ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΟΚΩ .ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΜΕ ΔΕΝ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ Η ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ ΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ.Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΣ ΟΜΩΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΩΔΥΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΛΑΘΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΣΤΙΣ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ.ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΕΞΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ.

 2. Φίλτατε,

  το ερώτημα είναι εάν η γερόντισσα λέει την αλήθεια και όχι εάν ήτανε καλός άνθρωπος.

  Μην γινόμαστε όλοι προτεστάντες!

 3. Μια απάντηση στον “ΟΔΥΣΣΕΑΣ (not verified) on Wed, 28/07/2010 – 23:13”

  Αποτελεί έλλειψη σοβαρότητας ή διυλισμό του κώνωπα:

  α) η προσπάθεια να ξεχωρίσει κάποιος την Ορθοδοξία από την κακοδοξία ή

  β)ο αγώνας για την μη ανάμιξη γκουρουιστικών – παγανιστικών – νεοεποχήτικων λέξεων, εκφράσεων και εννοιών με τις αντίστοιχες Ορθόδοξες;

  Με βάση ποια λογική, μπορεί να καταλήξει κάποιος σε τέτοιου είδους συμπεράσματα και τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά με τον Ορθόδοξο τρόπο σκέψης;

  Μήπως το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι, ως άνθρωποι κάνουμε σφάλματα (εννοούνται αυτά που αναφέρονται στο προηγούμενο σχόλιο), σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να διορθώνουμε όποια από αυτά ή όποια άλλα πέφτουν στην αντίληψή μας; Γιατί να μη διορθωθούν και τα σφάλματα τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης;

  Όποιος θέλει, εάν ενδιαφέρεται, ας διαβάσει με ηρεμία, προσοχή, αντικειμενικότητα και καλή προαίρεση και τις άλλες δυο – σχετικές με το θέμα – δημοσιεύσεις, ας ανατρέξει στις πηγές που παρατίθονται και θα βρει την αλήθεια:

  1)Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. http://www.antibaro.gr/forum/1763 και

  2)Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. http://www.antibaro.gr/node/1762).

  Και όπως αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη απάντηση (Tagarakis Christos (17:30:56) 25.07.2010 – http://egolpio.wordpress.com/2010/06/29/8uson_fage/):

  “1) Όταν ασχολείται κάποιος με ένα θέμα, π.χ. με το βιβλίο Ασκητική της αγάπης, χρειάζεται, πρώτα απ` όλα, να έχει επίγνωση των προθέσεών του. Θέλει:

  α) να βρει την αλήθεια, για το συγκεκριμένο θέμα, ερευνώντας κατά το δυνατόν απροκατάλειπτα και αντικειμενικά ή

  β) να κατηγορήσει ή

  γ) να υπερασπιστεί το εν λόγω βιβλίο;”

 4. Aγαπητέ Χρήστο, δεν σε παρακαλώ πλέον γιατί φαινεται πως παρατράβηξε το αστείο με τις ιεροεξεταστικές αναλύσεις ούρων.
  Πλέον σε προκαλώ να εφαρμόσεις την λογική σου (αλήθεια από πότε η Γυμναστική Ακαδημία παρέχει δυνατότητα εξέτασης λεπτών θεολογικών ζητημάτων και εξαπόλυσης αστήρικτων κατηγοριών;)και στα λόγια του γέροντος Πορφυρίου.
  Να μας πείς αν άλλος άγιος έβρισκε νερό,το δοκίμαζε και το ανέλυε χημικώς, αν άλλος άγιος είχε δεί αρχαίους μάντεις σε οράματα, αν άλλος άγιος έκανε ιατρικές διαγνώσεις μέσω ψηλάφησης του σφυγμού δλδ με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που οι παραδοσιακοί γιατροί του βελονισμού εξετάζουν τους ασθενείς τους.
  Όταν αποφασίσεις να επιδείξεις τη στοιχειώδη χριστιανική εντιμότητα και την τήρηση των ίδιων μέτρων και σταθμών στις δύο ομοειδείς περιπτώσεις εδώ είμαστε να τα ξαναπουμε.

 5. Βρε καλώς τον Μισα με τα ομοιπαθητικά αεροκοπανήματα. Εξακολουθείς να υποστηρίζεις ότι αποκρυφιστικό παίζει στην πιάτσα έτσι από συνήθεια ή είσαι χωμένος στην πλάνη για τα καλά; Εσύ που τα πας καλά με τους γεροντάδες πες μας τι έλεγε ο γέρων Παίσιος για την αγαπημένη σου ομοιοπαθητική και το βελονισμό. Δεν καταλαβαίνεις πως εκθέτεις τη γ.Γαβριηλία υποστηρίζοντάς την βρε αγόρι μου; Πάρε τις βελονίτσες σου και τράβα αλλού να τις καρφώσεις.

 6. Lo Tsao

  Mε χυδαίους, ανυπόληπτους συκοφάντες σνα και λόγου σου ασχολείται η ψυχιατρική.Δε με αφορα ο διάλογος με τρελαμένους οργανωσιακούς σαν και λόγου σου.

 7. Γιατί εκνευρίζεσαι παλικάρι μου; Θα σου χαλάσει το κάρμα. Θετική ενέργεια πάνω απ’ όλα φιλαράκο. Ξέρεις εσύ από αυτά τα κομπογιαννίτικα κόλπα που τα σπρώχνεις σαν ορθόδοξα από το μπλογκάκι σου. Αλήθεια βρε αθεόφοβε, πνευματικό ποιόν έχεις; Τον Βυθούλκα και υπερασπίζεσαι με τόσο πάθος την εναλλακτική ομοιοπαθητική και τον δαιμονικό βελονισμό; Κρίμα τα νιάτα σου λεβέντη μου.

 8. Συμφωνώ με το 1ο σχόλιο:
  Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα βιβλίο 500 σελίδων, που περιγράφει την ζωή ενός ανθρώπου κεκοιμημένου όπως τον βίωσε/επέλεξε να παρουσιάσει ο συγγραφέας, τότε δεν είναι δυνατόν να στεκόμαστε σε μεμονωμένες εκφράσεις ή προτάσεις για να κατηγορήσουμε ολόκληρο το βιβλίο (αλλά κ το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται).

  Τι να κάνουμε, ο καθένας μας έχει ένα background. Άλλος μεγάλωσε μέσα σε χριστ/κές αδελφότητες κ έχει 5 αντιλήψεις, άλλος σε οικογένεια που σχετίζεται με μοναστήρια και έχει άλλες εμπειρίες, άλλος σε οικογένεια απίστων άλλος -όπως η γερόντισσα Γαβριηλία- έζησε με ανθρώπους άλλων θρησκευμάτων για δεκαετίες. Λογικό είναι να επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό. Δεν βλέπω κανένα κακό. Αυτοί από τις αδελφότητες δεν επηρεάστηκαν (πχ στο ντύσιμό τους;) Αυτοί από τα μοναστήρια δεν επηρεάστηκαν (πχ στη μουσική τους-απορρίπτουν κάθε τι μη βυζαντινό).
  Η τόση προσπάθεια “εξόντωσης” του βιβλίου, ενώ πχ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια εξόντωσης των “κακοδοξιών” που προέρχονται πχ από αδελφότητες όπως πχ η υποχρεωτική φούστα στα κορίτσια, το πανομοιότυπο στυλ κλπ, δείχνει ότι κατ ουσίαν αυτό που μας πειράζει είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Αν το σπιλώσουμε τότε θα μπορούμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αλληλογλυψίματα και με θρησκευτικά κουτσομπολιά.

  Επι τέλους, πρέπει ο καθένας μας και η επίσημη Ιεραρχία ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ.
  Και πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ. ΤΩΡΑ.
  Ο κόσμος ακούει για εκκλησία κ το μόνο που θυμάται είναι ο “παπάς” που παίρνει τα χρήματα στο τρισάγιο (αλλά την έχουμε την δικαιολογία, ότι “του τα δίνουν, δεν τα ζητάει”…) ή η εκκλησία που ζητάει λεφτά για να τελέσει ένα μυστήριο.
  Μόκο.
  Κανένας δεν μιλάει για το ότι η εκκλησία έγινε οίκος εμπορίου.
  ΚΑΝΕΝΑΣ.

  Αλλά για το βιβλίο αυτό ο κ. Ταγαράκης έγραψε κ έγραψε κ έγραψε …
  Λες και το υπέγραψε το βιβλίο η ίδια η γερόντισσα Γαβριηλία, για την αυθεντικότητα κάθε λέξης της.
  ή λες και δεν μπορούμε να βρούμε ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΙΚΡΟΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ανάμεσα σε κείμενα αγίων της εκκλησίας μας.
  Αλλά είπαμε , μας πειράζουν οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό, που του μιλάνε στον β ενικό.
  Τι κρίμα…

 9. Kαλή μου αδελφή εν Χούντα, Λο Τσάο.
  Ηταν απλώς ζητημα δευτερολέπτων να εκδηλώσεις το φασισμό του κυνηγού μαγισσών.
  Η ιστορία της θρησκευτικότητα είναι γεμάτη από ρεμάλια που παρίσταναν του αμύντορες του δόγματος, αλλά στην πραγματικότητα ασκούν το πανάρχαιο «χόμπυ» του ανθρωποκυνηγού ωθούμενοι από τα ασυνείδητα συμπλέγματα τους.
  Οι τρελαμένεςε θεούσες σαν και σένα έφτασαν μέχρι να σκοτωνουν παιδάκια για να τα στείλουν στον…Παράδεισο και ασφαλώς να καίνε «αιρετικούς» για να τους εξαγνίσουν.
  Εσύ ποια είσαι και με ποιο θράσος αναφέρεσαι στον πνευματικό μου;
  Καλή μου Λο Τσάο έχεις αμέριστη την κατανόηση μου.Γερα το Δαφνί είναι κοντα.

 10. Aγαπητέ Μαχητή.Συμμερίζομαι τις απορίες σου.Και το δικό μου ερώτημα είναι ποιον εξυπηρετεί η στοχοποίηση της ταπεινής και φτωχής δια Χριστόν γερόντισσας , τη στιγμή μάλιστα που η παράδοση της στην Θεία Πρόνοια θα έπρεπε να προβάλλεται ως υπόδειγμα τις δύσκολες μέρες που διάγουμε.
  Δυστυχώς και τα άλλα που θέτεις είναι αληθή.Όταν μάλιστα ο αγαπητός από τα παλιά συγγραφεύς αντιαιαρετικού εγχειριδίου έχει ανατραφεί μεσα σε οργανώσεις, των οποίων ο πιετιστικός χαρακτήρας είναι πανθομολογούμενος , πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι.
  Ας μη ξεχνάμε πως αυτοί οι ΄διιοι κύκλοι θεωρούν μέγα δογματολόγο τον , σεβαστο καθηγητή τρεμπέλα,ο οποίος χαρακτήριζε περίπου σαν παράφρονα τον αγ.Συμεών τον Ν.Θεολόγο (συχώρα με άγιε).
  Ακόμα και σήμερα αυτές οι απόψεις παραμένουν στα βιβλία του τα εκδιδόμενα από την οργάνωση στην οποία ανήκε.
  Γι αυτόν όμως, ούτε λέξη οι κυνηγοί μαγισσών…Φτιαχνουμε τοτέμ και τα λατρευουμε, φαντασιωνόμαστε μάγισσες και τις κυνηγάμε να τις εξαγνίσουμε δια του ιεροεξεταστικού πυρός μας.

 11. Παιδιά, παιδιά,
  Μήπως το παρατραβήξαμε πάλι?
  Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά τα προσωπικά περί αδελφοτήτων και βελόνων με το θέμα μας?
  Το θέμα δόθηκε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και επί της ουσίας! Μήπως είναι καιρός περισσότερης προσευχής για όλους μας -ΟΛΟΥΣ- και λιγότερου blog posting?

 12. Aγαπητη Αλεξάνδρα!
  Δεν έχουν σχεση οι αδελφότητες με το θέμα;
  Έχουν και παραέχουν όταν μιλάμε για αιρέσεις.
  Γιατί στο κέντρο των δογματικών παραδοχών τους υπάρχουν χονδροειδείς βλασφημίες κατά αγιών όπως προανέφερα.Τις οποίες επεσήμανε ο π.Ιωάννης Ρωμανίδης αλλά έκτοτε κανείς εκ των αντιαιρετιστων δεν τολμά να τις θίξει.Γινεται αυτό που λέμε «δίυλισις κωνωπος και κατάποσις καμήλου».
  Αυτοί που ψάχνουν σε λέξεις και φράσεις της γερόντισσας Γαβριηλίας υπονοιες που να τη συσχετίζουν με αποκρυφιστικές αποψεις , δεν έχουν πεί ουτε λέξη εδω και δεκαετιες για τις ύβρεις του σεβαστού καθηγητή Τρεμπέλα εναντίον των ησυχαστών, οι οποίες ειναι ουσιαστικά ο εκσυγχρονισμός της θεολογίας του Βαρλαάμ και του Ακίνδυνου, των δύο αιρετικών που καταδικάστηκαν στην Η Οικουμενική Σύνοδο.
  Επίτρεψε μου να διαφωνήσω και ως προς την ποιότητα της τεκμηρίωσης της κριτικής εναντι της γερ.Γαβριηλίας:Κατά την ταπεινη μου γνωμη, είναι έωλη και αποτέλεσμα φαντασιώσεων του συντάκτη της όπως αποδείχτηκε και στο διάλογο (όσο και άπως επέτρεψε να εξελιχθεί ο λογοκριτικός αντιαιαρετισμός).
  Καλημέρα, καλή δυναμη να έχεις στην όμορφη αποστολή σου εκεί κάτω!

 13. Από τη μεριά μου θα πω ποιά η σχέση της βελόνας του μίσα με το θέμα.

  Ο μίσα είναι Ομοιοπαθητικός, υποστηρικτής του βελονισμού, της ινδουιστικής Χορτοφαγίας και ποιος ξέρει ποιας άλλης πλάνης. Είναι ξεκάθαρες οι θέσεις του φίλου μας περί Ολιστικής θεώρησης του κόσμου αλλά παρ’ όλο που έχει καταλάβει ότι αυτές δεν στέκονται άνευ κριτικής δίπλα στην ορθοδοξία, ο πονηρός τυπάκος κάνει πραγματικό αγώνα να τις ταυτίσει και να μπερδέψει όσους περισσότερους μπορεί με την προπαγάνδα που ασκεί μέσω του μπλογκ του. όσοι τον ξέρουν βέβαια τον έχουν πάρει στην πλάκα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι εύκολα θα μπορούσαν να ταυτίσουν τη νηστεία με την δική του χορτοφαγία, όπως άλλωστε έκανε και η γ.Γαβριηλία (γι’ αυτό έχει λυσσάξει να περασει το βιβλίο σαν ορθόδοξο), την Ορθόδοξη άσκηση με τις ανατολίτικες γιόγκες και γιατί όχι την ευχή με το διαλογισμό. Προσοχή λοιπόν. Οι θέσεις της Εκκλησίας για την Ολιστική θεωρηση είναι ξεκάθαρες.

 14. Αγαπητη εν Χούντα αδελφή Λο Τσάο.
  Ζεις στην εικονική πραγματικότητα του αντιαιρετιστικού Σύμπαντος σου.
  1.Η ομοιοπαθητική ήλθε στην Ελλάδα το πρωτον μέσω του μοναστηριου του Αγ.Παντελεήμονος στο Αγιονόρος.
  Μάλιστα εκεινη την περίοδο ζουσαν μεγάλοι γέροντες όπως ο γ.Ισραήλκ ποιυ είχε δει την Παναγία μας, ο αγιος.Σιλουανός, ο γ.Σωφρόνιος ο οποιος και εφάρμοσε την ομοιοπαθητική και στο μοναστηρι του στο Εσσεξ.
  Στα θέματα της Υγείας ακολουθω τη λογική του γερ.Παϊσιου που μας έλεγε πως «τα φαρμακα μια τρύπα κλεινουν και δέκα ανοιγουν», γι αυτό και ενδιαφέρομαι για τη φυσική θεραπευτική χωρις να αγνοω πως στο χωρο αυτό υπάρχουν πολλοι τσαρλατάνοι , αποκρυφιστές, οπαδοι ανατολικών θρησκει΄’ων.
  Όπως δεν αγνοώ ότι ο χωρος της μηχανιστικής ιατρικής καθοδηγείταιο από τα συμφεροντα των πολυεθνικών εταιρειών , όπως απεδειξε η τελευταία ανύπαρκτη πανδημία των χοιρων Μάλιστα κατά την διάρκεια αυτής της έβγαιεν στα κανάλια ένας γιατρός οργανωσιακής κατεύθυνσης και μας διαφ΄’ημιζε τον εμβολιασμό ο οποιος αποδείχτηκε κόλπο των φαρμακοεταιρειών.

  Τα υπόλοιπα που λές είναι βρωμερές αναθυμιασεις του άρρωστου μυαλού σου που θέλει τους ανθρωπους χωρίς δυνατότητα κρισης και επιλογής, τυφλά πρόβατα ακόλουθους των εντολών του Βατικανού σου.

 15. Θα προσθέσω κάτι ακόμα προς διευκρίνιση όσων τυχόν περνουν από εδω και διαβάζουν το διάλογο, με ή χωρίς εισαγωγικά.
  Υγεία είναι:« η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας
  και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας » σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον ορισμό αναπτύσσεται η λεγόμενη «ψυχοσωματική ιατρική» με τις διάφορες εκφάνσεις της, η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί και ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς.
  Όποιος πχ έχει επισκεφθεί ένα νοσοκομείο Παίδων γνωρίζει πως μέσα στο πρόγραμμα των χρονίως πασχόντων παιδιών υπάρχει η παιγνιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, βελονισμός κάποιες φορές για την αντιμετωπιση επώδυνων συνδρόμων , εικαστικές θεραπείες, θεατρικό παιχνίδι, εργοθεραπεία κλπ

  Υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος αυτές οι μέθοδοι να συνδυαστούν με πανθεϊστικές απόψεις και αυτός είναι ο απορριπτέος από την Εκκλησία μας «ολισμός» που επικαλειται η ιεροεξετάστρια αδελφή Λό Τσάο.
  Υπάρχει όμως και ο καλός «ολισμός», που δεν περιλαμβανει τετοιες αντιλήψεις αλλά βλέπει τον άνθρωπο σφαιρικότερα από την παλιά μηχανιστική αντίληψη, ως μέλος μια ςκοινωνίας ανθρώπων και αλληλεπιδρωντα με το περιβάλλον , φυσικό και υλικό, και προσπαθεί να δωσει περισσότερες διεξόδους, κατά το «από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα , ασθενεί μου και η ψυχή».

 16. Παράκληση για καλοπροαίρετο διάλογο με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού.

  Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

  μερικοί αδελφοί μας έχουν γράψει ορισμένα υβριστικά σχόλια, τα οποία δεν έχουν σχέση, ούτε με κάποια συγκεκριμένα σημεία της παρούσας δημοσιεύσεως, ούτε με τη στοιχειώδη λογική, αλλά πολύ περισσότερο, ούτε με το Ορθόδοξο πνεύμα.

  Πρώτα απ` όλα όμως, εκθέτουν αυτούς που τα γράφουν, αλλά και προσβάλουν όσους συμμετέχουν στην παρούσα συζήτηση.

  Η υπομονή σε αυτού του είδους τα σχόλια και η μη ανταπόδοση, αποτελεί για εμένα προσωπικά, ιδιαίτερη τιμή.

  Ποιός όμως κρίνει, ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με ύβρεις όποιος γράφει την αλήθεια – τουλάχιστον όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται – και την παραθέτει σε καλοπροαίρετο διάλογο, με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού;

  Μπορεί κάποιος να γράψει ήρεμα και απλά κάποια κριτική, απορία ή σχόλιο, που θα αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία του παρόντος άρθρου, προκειμένου να τα συζητήσουμε;

  Με ειλικρινή εν Χριστώ αγάπη και σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες

  Ταγαράκης Χρήστος

 17. Χρήστο

  1. Τι αλήθεια είναι αυτό που σε κάνει «ειδικό» στη διάγνωση φαινομένων της νέας εποχής;Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ εξ όσων γνωρίζω, δε διδάσκονται ορθόδοξη θεολογία.Ούτε οι συνεργάτες αθλητιατρικών εργαστηρίων.

  2.Αποφεύγεις συστηματικά τον διάλογο.Αρκεισαι στην αποδοχή των επιδοκιμασιών των «φίλων» σου.
  Αναμένω τις απαντήσεις για τα όσα γράφονται στον βίο του γ.Πορφυρίου και τα οποία είναι τουλάχιστον όσο παρεξηγήσιμα είναι τα κείμενα που σε ενόχλησαν από την «Ασκητική της Αγάπης»

  3.Έχεις διαβάσει το βιβλίο «Η ασκητική της Αγάπης»; Ή μήπως η κριτική σου εδράζεται σε όσα λέει ο π.Βασίλειος χωρις εσυ να έχεις προσβαση στο βιβλίο; Πολυ φοβουμαι ότι συμβαινει αυτό το τελευταίο, το οποίο εφόσον αληθεύει καταδεικνύει και την μεροληψία με την οποια προσεγγίζεις το ζήτημα.

 18. «Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο

  Ο Θεός ο υπεράγαθος και υπεράγιος, ο Θεός, που είναι η αγάπη η άπειρη και απερινόητη, δεν ανεχόταν να περιορίζεται σε μόνον τον εαυτό του το αγαθό, που τον χαρακτηρίζει, και η χωρίς όρια μακαριότης του, χωρίς αυτά τα αγαθά να μετέχωνται και από άλλους εκτός του εαυτού του. Γι’ αυτό δημιούργησε τις νοερές αγγελικές δυνάμεις, τον αισθητό κόσμο και ανάμεσά τους τον άνθρωπο, τον περιβεβλημένον υλικό σώμα, αλλά και προικισμένον με πνευματικόν πλούτο μέσα σε αυτό. Όλα έγιναν από πολλή αγάπη και μόνο, γιατί ο Θεός είναι ανενδεής, δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Είναι παντοδύναμος και δεν χρειάζεται συμπλήρωση από τίποτε. Είναι απολύτως μακάριος και δεν χρειάζεται προσθήκη άλλης δυνάμεως. Είναι πάνσοφος και δεν χρειάζεται συμβούλους και έξωθεν σοφία όντας αυτός αυτοσοφία και πηγή κάθε σοφίας. Ο μόνος λόγος νοερής και υλικής δημιουργίας ήταν η απέραντη αγάπη του για να μετάσχουν και τα δημιουργήματά του από τον πλούτο των αγαθών, των οποίων είναι ο ίδιος φορεύς και να γεύωνται τον πλούτο της αγάπης του.
  Έτσι έχουμε μια κίνηση αγάπης, που εκπορεύεται από τον Θεό, διαπερνάει και διαποτίζει όλα τα όντα, πνευματικά και υλικά, και επιστρέφει πάλι στον ίδιο τον Θεό ως πηγή της. Ιδιοποιούμενα δε τα πλάσματά του αυτήν την αγάπη, την προσφέρουν με τη σειρά τους στην αέναη πηγή της, για να συνεχίζη ακατάπαυστα αυτή η θεία ροή και η υπερλογική ανακύκληση. Έτσι ο λόγος «Τα σα εκ των σων» αποτελεί μια ατέλειωτη και αδιάκοπη και διαρκώς επαναλαμβανόμενη περίοδο αγάπης, που ζωοποιεί και χαρίζει ό,τι καλό σε όλους τους αποδέκτες της και προ πάντων στους λογικούς αποδέκτες της, που του προσφέρουν με τη σειρά τους ως δική τους, συνειδητά δική τους, την αγάπη τους στον Θεό, από τον οποίο και ξεκίνησε.
  Αυτό τονίζει και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Η ερωτική κίνηση του αγαθού, η οποία προϋποθέτει τον Αγαθό Κύριο του παντός και το Αγαθό, που σε Αυτόν προϋπάρχει και που από Αυτόν προέρχεται, ξαναγυρίζει στον ίδιο, γιατί η κίνηση αυτή είναι χωρίς τέλος και χωρίς αρχή. Αυτό φανερώνει και την ακατάπαυστη επιθυμία μας προς ένωση μαζί του. Γιατί η αγαπητική ένωση με τον Θεό είναι πολύ πιο πάνω από κάθε άλλη ένωση» (όπ. π. κεφ. 89).
  Η κίνηση αυτή είναι κίνηση αγαπητική κοινωνίας με τον Θεό. Ιδιαίτερα τα λογικά πλάσματα, ακριβώς γιατί έχουν λογικό και αυτοσυνειδησία, κοινωνούν συνειδητότερα και βαθύτερα με τον Θεό. Η κοινωνία αυτή βέβαια δεν είναι κοινωνία ίσων προς ίσον, αλλά κοινωνία πλασμάτων σχετικών και περιορισμένων προς τον άπειρο Δημιουργό τους. Με άλλα λόγια. αλλιώς αγαπάει ο Θεός τα πλάσματά του και αλλιώς τα πλάσματα τον Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι απροσμέτρητη και άπειρη σε μέγεθος και βάθος και πλάτος και γνησιότητα. Η αγάπη των πλασμάτων προς τον δημιουργό τους πάντοτε περιορισμένη και σχετική και οπωσδήποτε ανάλογη με τη δύναμη προσφοράς τους.
  Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δημιουργήθηκε από τον Θεό ως έκφραση της απέραντης αγαθότητος και κοινωνικότητός του. Και δημιουργήθηκε με κέντρο της υπάρξεώς του τον Δημιουργό του, από τον οποίο την πήρε και η οποία μόνο από αυτόν μπορεί να συνεχίζεται και να διατηρήται αλώβητη, όπως π.χ. τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, η γη διατηρήται και διατηρεί όλον τον πλούτο της από τον ήλιο, που τη συγκρατεί στην τροχιά της και την ζωογονεί με το φως και τη θερμότητά του.»

  Στο παραπάνω απόσπασμα ο μακαριστός π.Ευσέβιος Βίττης μιλά επίσης για «θεία ροή και υπέρλογη ανακύκληση της Θείας Αγάπης» .
  Ας δουμε τώρα αν οι ιεροεξεταστές θα επιδείξουν τον ίδιο μωρό ζήλο που επιδεικνύουν εναντίον της γερόντισσας Γαβριηλίας και εναντίον του ησυχαστή παππούλη.Αν θα τολμήσουν να τον κατηγορήσουν για νεοπεοχίτικες και αποκρυφιστικές επιρροές ή θα σιωπήσουν…επιτέλους…

 19. Το ερώτημα βρίσκεται στο τι εννοείται εδώ με το βιβλίο όπου παρουσιάζονται κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ερμηνευθούν με διάφορους τρόπους. Τώρα για όσους μιλούν για ιερούς εξεταστές και πυρές κλπ μάλλον ξεχνούν ότι αυτά δεν τα έκανε η Ορθόδοξη εκκλησία, όπως και το κυνήγι μαγισσών. Ας σταματήσουν κάποιοι να πιπιλίζουν δυτικές εκφράσεις που δεν έχουν σχέση με την πολλή σοβαρή ανάλυση που προσπαθεί να κάνει ο Χρήστος και ας φέρουν σοβαρά επιχειρήματα.

  Σχετικά με αυτό το Μίσα περί θείας ροής, υπάρχει διαφορά μέγιστη στον τρόπο έκφρασης εδώ και στην έκφραση ροή ενέργειας που μας κατεβάζει, ιδίως αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις τελείως. Αλλά και ακόμα να έχει δίκαιο εδώ ο Μίσα, δεν θα έπρεπε ένα βιβλίο το οποίο γράφει τόσα για τον ινδουισμό να κάνει προσθήκες και αναφορές και να δίνει επεξηγήσεις σε τέτοια νεφελώδη σημεία?

  Και για να έχουμε καλό ερώτημα, για όσους νομίζουν ότι όλα είναι τόσο ρόδινα ας δουμε το εξής.

  Η γερόντισσα (σύμφωνα με το βιβλίο) προωθούσε to βιβλίο του παπικού Θωμά Κέμπης “Ἡ μίμηση του Χριστού”.
  Πώς γίνεται κάποιος που συνομιλεί με αγγέλους και έχει φτάσει στην θέωση να μην γνωρίζει ότι αυτό το βιβλίο δεν οδηγεί στον Χριστό? Το οτι το προωθουσε το παραδεχεται μεχρι και η (πρωην) αδελφη Γαβριηλια οχι μονο εντος του βιβλιου αλλα και σε συνεντευξη της που εδωσε και υπαρχει εδω στα αγγλικα

  http://oodegr.com/english/empeiries/obedience_of_love.htm

  απο την ΟΟΔΕ.

  Η μελέτη του π. Σπηλιοπούλου στο σημείο αυτό αναφέρει τον π. Ιερόθεο Βλάχο που ελέγχει αυτό το κακόδοξο βιβλίο. Αλλά μπορεί καποιοι να πουν οτι δεν τον θεωρούν σοβαρό τον γέροντα — για μένα είναι μεγάλος σύγχρονος Πατέρας αλλά ας είναι.

  Ιδού, λοιπόν, πώς κρίνει την πνευματικότητα του βιβλίου τούτου ο φοβερός Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Μας λέει: «Και κλασσικό παράδειγμα ασκητικού βιβλίου, που εγράφη από συγγραφέα που βρισκόταν στην κατάσταση της πλάνης που ονομάζεται “απόνοια” μπορούμε να θεωρήσωμε την “Μίμηση του Χριστού” του Θωμά Κεμπισίου. Αποπνέει μια λεπτή φιληδονία και υψηλοφροσύνη, που σε ανθρώπους γεμάτους πάθη και τυφλωμένους από αυτά, προκαλούν έναν ηδονισμό, που αυτοί τον θεωρούν “πρόγευση της θείας χάριτος”. Οι ταλαίπωροι! Οι εσκοτισμένοι! […] Σε μια ανάλογη με τον Μαλπά τρομερή δαιμονική πλάνη στην ασκητική τους ζωή κατήντησαν οι Φραγκίσκος της Ασσίζης, Ιγνάτιος Λογιόλας και πολλοί άλλοι ασκητές των Λατίνων, που εκείνοι τους θεωρούν αγίους τους».

  Πηγή: Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, ένθ’ ανωτ., τόμ. Α΄, εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1993, σελ. 136ε.

  Γράφει σχετικά και η ΙΜ Παντοκράτορος που αναφέρεται στο θέμα για άλλους λόγους:

  “Αν σε χώρα ορθόδοξη, τέτοιo σύγγραμμα της λατινικής πνευματικότητος έφθασε ήδη σε τόσο επικίνδυνο σημείο αποδοχής και διαδόσεως, λόγω της αγνοίας ή αμελείας των Πνευματικών πατέρων, πόσω μάλλον θα εμπλησθούν οι ορθόδοξες χώρες από τέτοια αιρετική πνευματικότητα, αν δεν ομιλούμε φανερώς εναντίον των κινδύνων της δυτικής αιρετικής, νοησιαρχικής και συναισθηματικής πνευματικότητος;”

  Πηγή http://impantokratoros.gr/619E8688.el.aspx

 20. @Μισα

  Το γεγονός ότι διάφορα σημεία στα βιβλία του γ. Πορφυρίου θέλουν επεξηγήσεις δεν αλλάζει το γεγονός ότι χρειάζονται επεξηγήσεις και σε αυτό το βιβλίο όπως και σε άλλα. Ομως τα νεφελωδη σημεια ειναι παμπολλα σε αυτο το βιβλιο. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστος που το έχει διαπιστώσει αυτό για αυτο το βιβλιο. Ο εκδοτικός οίκος Σωτήρ διαπίστωσε παρόμοια προβλήματα με το βιβλίο και έχει σταματήσει την έκδοσή του οπως μου ειπανε γνωστοι μου μολις προχθες.

  Αλλά μήπως και ο Άγιος Μπριαντσάνινωφ κάνει λάθος για το βιβλίο της μιμησεως του Χριστού όταν λεέι ότι αποπνεει μια λεπτη φιληδονια και υψηλοφροσυνη? Αλλο βιβλιο δεν υπηρχε να διαδώσει η γερόντισσα (αν το εκανε), αυτό βρήκε? Ή μήπως απλά είπε ότι κατ οικονομία ας παρουν τώρα αυτό και έχει ο Θεός και καποιος αλλαξε τα λόγια της? Εδώ οι γερόντισσες της Σουρωτής βάζουν επεξηγήσεις στα βιβλία του γ. Παισιου για απλά θέματα, δεν θα βάλουμε εδω? Και μια και το ανέφερα και εκει υπαρχουν καποια σημεια που χρειαζονται επεξηγηση, οπως ανεφερα αλλου στο Αντιαιρετικό Εγκόλπιο.

  Και σε τελική ανάλυση τη στιγμή που ασπάζεσαι την ομοιοπαθητική δε νομίζω ότι πρέπει να αναφέρεις τον γ. Πορφύριο ο οποίος ήταν κατά της ομοιοπαθητικής (όπως και ο π. Παισιος).

 21. George Likoudes

  Ακουσε αγαπητέ.
  1.Ο γυμναστής κ.Ταγαράκης ισχυρίζεται με περισσή αμετροέπεια πως δήθεν η ορολογία «θεία ροή» δεν συναντάται σε ορθόδοξα συγγράμματα , αποφαινόμενος με αυτοπεποίθηση πως, δήθεν, «η δοξασία, έννοια, και έκφραση (“ροή αγάπης”), είναι ξένη προς την Ορθοδοξία»
  Μάλιστα δε διστάζει να απευθύνει αυτή την μομφή προς τον πολύ αγαπητό και σεβαστό θεολόγο και συγγραφέα κ.Αθανάσιο Κοτταδάκη ,ο οποίος κάνει το «λάθος» να χρησιμοποιήσει τη φράση ροή θείας αγάπης χωρίς πρωτα να δώσει το κείμενο του προς έλεγχο από τον γυμναστή κ.Ταγαράκη!!!
  Τώρα που ο κ.Ταγαράκης βλέπει πως ακριβως αυτή τη φρασεολογία χρησιμοποιεί και ο, οσίας φήμης και βιωτής, π.Ευσέβιος Βίττης, τι θα πει;
  Θα φιλοτιμηθεί να ζήτήσει συγγνώμη προς αυτούς που προσέβαλε εν τη αυθαδεία του;

  2.Για τη «Μίμηση του Χριστού», αν περάσεις από το βιβλιοπώλειο του Σωτήρα θα την δεις στα ράφια.Τουλάχιστον εγω από εκεί την είχα πάρει ως νεαρο κατηχητόπουλο 13-14 χρονών.Δε διαφωνώ καθόλου για την φράγκικη υφή του βιβλίου αλλα δε θα σπεύσω να ακυρώσω ή να αμφισβητήσω τη γερόντισσα που το συνιστούσε καθώς έχω ακούσει με τα αυτιά μου σπουδαίους γέροντες να επαινούν την δογματική Τρεμπέλα και την αντίστοιχη του Ανδρουτσου,οι οποίες όμως γέμουν αιρετικών θεωριών.

  3.Αναφέρεις επι του θέματος τον αγιο Ιγνάτιο Μπρατσιανίνωφ με του οποιου τη σύνολη θεολογική τοποθέτηση ταυτίζομαι (έχει γραψει κάποια ωραία και για την πλάνη του γεροντισμού ο όσιος Ιεράρχης)Για να σε ιντριγκάρω λιγο θα σου πως, κατά τη διάρκεια της απόσυρσης του σε ησυχαστήριο της ρωσικής υπαίθρου, ασκούσε ο ιδιος την ομοιοπαθητική, δεχόταν ασθενείς αγρότες και τους χορηγούσε ομοιοπαθητική θεραπεία.Θα τον αφορίσετε και αυτό τον άγιο; όπως θα κάνετε και με τον γερ.Σωφρόνιο που είχε ομοιοπαθητικό ιερομόναχο (τον π.Ραφαήλ Νόικα)μέσα στο μοναστηρι του Εσσεξ;

  4.Για το βιβλίο με τους απομαγνητοφωνημένους λόγους του γέροντος Πορφυρίου, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν!
  Τολμήστε να αμφισβητήσετε την ορθοδοξία των λόγων και των εμπειριών του γέροντα όπως κάνουν οι ζηλωτές.
  Αν θελήσετε βοήθεια είμαι πρόθυμος να σας υποδείξω σωρεία «παρεξηγήσιμων» χωρίων.Αλλά την πρωτοβουλία της παρέμβασης και της ευθύνη των διευκρινίσεων που «χρειάζονται», κατά τη γνώμη σας, να την αναλάβετε εσεις οι έμπειροι «αντιαιρετιστές».
  Επειδή έτυχε να γνωρίσω τον παππούλη, εγω δεν έχω αυτό το θράσος.Σε εσας φαίνεται πως περισσεύει.Προχωρήστε.
  (οι επεξηγήσεις στους λογους του π.Παϊσίου είναι ελάσσονος σημασίας,αναφέρονται κυριώς σε παραπομπές και γλωσσικές επεξηγήσεις πχ τι σημαινει ταγκαλάκι.Δεν θίγουν τη αυθεντικότητα των εμπειριών του γέροντα.Αυτό το τελευταίο το κάνουν καποιοι ζηλτές που τον λένε «οικουμενιστή, νεοεποχίτη» κλπ.Η ομοιότητα μετις κατηγορίες κατά της γερόντισσας Γαβριηλίας είναι προφανείς.)

  5.Περί Ιεράς Εξετάσεως: Το κλίμα της Ιερας Εξετάσεως υπήρχε καθόλη τη διαρκεια του λεγομένου Βυζαντίου, λόγω της σημαντικής θέσεως της θρησκευτικότητας στην κοινωνική ζωή.Όχι βέβαια στο βαθμό και την ένταση που εξελίχθηκε στη Δυση.Ποιος έκοψε τη γλώσσα και τα χερια του αγιου Μαξίμου; Δεν ήταν οι δεσποτες μαζί με τους βασιλιάδες;Ποιος εξόρισε τον αγ.Ιωάννη τον Χρυσόστομο; Δεν ήταν ένα σωρο επισκοποι μαζί με τους παλατιανούς;Ποιος βασανιζε τους εικονόφιλους; Δεν ήταν οι κρατούντες , εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας;Δεν τιμωρούνταν οι μαγοι με τις νεαρες του Ιουστινιανού;Δεν κυνηγούσαν οι αρειανοί τους Ορθοδόξους;Ποιος έκαψε τον αρχηγό των Παυλικιανών στον ιπποδρομο;
  Οι ιεροεξεταστες ήταν και θα είναι παντοτε παρόντες.Εξω και μέσα μας.

  6.Γενικότερα για τη γερ.Γαβριηλία.
  Συναναστραφηκα μεγάλους γέροντες επι πολύ καιρό όσο η γερόντισσα ήταν εν ζωή.Κανείς δεν αμφισβήτησε την ορθοδοξία της, κανείς τους δεν είπε ποτε ότι βρισκόταν σε πλανη οπως κανουν οι μοδέρνοι τολμητίες «αντιαιρετιστές».

  Την αγάπη και την καλημέρα μου! Καλή Παναγιά να έχουμε!

 22. 1. Το αν ο κ. Ταγαράκης είναι γυμναστής ή ζει στο δρόμο και δεν έχει να φάει δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Μάλιστα, μου φάνηκε πολύ περίεργη η αναφορά σας αρχικά εάν είναι ¨ειδικός¨ ή όχι — δηλαδή κατά τη γνώμη σας ποιός πρέπει να θεωρείται ¨ειδικός” για να μιλάει για την πίστη μας? Ένας που έχει βγάλει ακαδημαική σχολή στη θεολογία? Ο λαικός για εσάς δεν έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ενδιαφέρεται για ένα θέμα όπως αυτό ακόμα και λάθος να κανει? Μιλήσατε επίσης για “φίλους” του λες και έχει κάποια μυστική λέσχη που τον υποστηρίζει ή κάποιο λόμπυ τη στιγμἠ που κάνει καθαρή αναφορά σε κάποια προβληματικά σημεία. Τα ιδια ελεγε και ενας Γαβριηλ στο Αντιαιρετικο Εγκολπιο χωρις να φερει κανενα επιχειρημα για το επικειμενο ζητημα που αν θυμαμαι καλα ηταν το μαυρο χρωμα το οποιο επρεπε αν βαζει η γεροντισσα ασπρο ρουχο απο πανω για λογους αρνητικης ενεργειας.

  Επίσης, όπως προανέφερα, ο π. Βίττης έγραφε πάντα με μία βαθειά γλώσσα σε θεολογικά θέματα και ως γνωστόν η γερόντισσα δεν χρησιμοποιούσε τέτοιες εκφράσεις. Αλλωστε οχι μονο ο κ. Ταγαράκης αλλά και οποιος διαφωνεί πρεπει να μπορέσει να αποδείξει ότι τα λεγόμενα της γερόντισσας εννοούσαν αυτό. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αυτό δείχνει ότι η εκφραση αυτή είναι μια ακομα απο τις πολλες νεφελώδεις εκφράσεις.

  Αλλά όπως προανέφερα το θέμα δεν είναι αν ο κ. Ταγαράκης έχει δικαιο ή λάθος – ή εσεις ή εγώ. Το θέμα είναι αν έχει το θεμα όπως λέτε εσείς και η Γερόντισσα εννοούσε αυτό εφόσον υπάρχει αντίστοιχη δεδομένη ορολογία στον ινδουισμό και στη νέα εποχή για το θέμα αυτό — δεν θα έπρεπε τουλάχιστον μετά από μερικές εκδόσεις να γίνουν κάποιες επισημάνσεις? Μήπως κάποιοι θέλουν να υπάρχει κάποια νεφελώδης αναπτυξη αυτών των θέματων για δικούς τους σκοπούς? Όπως έχω αναφέρει και στο Αντιαιρετικό Εγκόλπιο, γνωστος μου ιερέας (στρατιωτικός) που συχνα οργανώνει και εκδρομές στους Αγίους Τόπους και γνωρίζει παράγοντες ανα τον κόσμο είχε διαβάσει το βιβλίο χωρίς ποτέ να διαβάσει καμμία κριτική επί του θέματος είτε από τον κ. Ταγαράκη είτε από τον π. Σπηλιόπουλο ειτε απο κανεναν και διαπίστωσε ο ιδιος πολλά προβληματικά σημεία στο βιβλίο αυτό και μας είπε μάλιστα πρόσφατα (ακόμα δεν έχει διαβάσει καμμιά κριτικη) ότι διάφοροι παπικοί κύκλοι λατρεύουν αυτό το βιβλίο και θεωρούν τη γερόντισσα σαν μία εκκοσμικευμένη μοναχή κατά τα δικά τους μέτρα. Επίσης από πολλούς άλλους παράγοντες γνωρίζω ότι οικουμενιστικοί κύκλοι στην Αμερική προωθούν αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτό και όχι άλλα βιβλία? Δεν το βρίσκετε αυτό περίεργο? Μήπως έστω αυτές οι νεφελώδεις εκφράσεις εκμεταλλεύονται από κάποιους να κάνουν τη δουλειά τους?

  2. Δεν είπα ότι ό,τι πουλάει ο Σωτήρ είναι εντάξει. Απλά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ένας που έχει φτάσει στη θέωση να μην γνωρίζει ότι ένα τέτοιο βιβλίο είναι προβληματικό. Αλλο να το αναφερει οτι εχει καποια καλα σημεια και αλλο να το διαδιδει στον κοσμο. Επιπρόσθετα, το θέμα δεν βρίσκεται στην Γερόντισσα απαραίτητα αλλά στο γιατί δεν υπάρχουν επεξηγήσεις για το θέμα στο βιβλίο. Να αναφέρω και το γεγονός ότι ο πολύς κόσμος που διαβάζει αυτό το βιβλίο είναι απλός και δεν γνωρίζει ας πούμε για το βιβλίο αυτό. Εφόσον η γερόντισσα διέδιδε αυτό το βιβλίο και καμμιά αναφορά δεν γίνεται επί του θέματος αυτού από την πρώην μοναχή συγγραφέα του βιβλίου (η οποια θα επρεπε να γνωριζε το θεμα αυτο) είναι περίεργο αν κάποιος ανίδεος παραγγείλει και αυτό το βιβλίο, ας πούμε από τον Σωτήρα? Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η διάδοση ενός αιρετικού συγγράματος (διότι περί αυτού πρόκειται) εν αγνοία του αναγνωστου επειδη το γνωρισε μεσα απο αυτο το βιβλιο — εστω και αν αγνοια της συγγραφεας και της Γεροντισσας.

  Επισης ο Τρεμπελας εχει οντως γραψει καταπληκτικα πραγματα και κανεις δεν το αμφισβητει αυτο, ακομα και ο Γεροντας μου. Αυτο δε σημαινει οτι συμφωνει με ολα ή ότι η επήρρεια η δυτική του Τρεμπέλα (που μεχρι και κυνήγησε τον γνωστό μεγάλο πατέρα Ρωμανίδη) δεν δημιουργησε πολλά προβλήματα. Όλα αυτά τα αναφέρει το βιβλιο του Σοπκο για την ψευδο-μόρφωση της Ορθοδοξίας και τη συμβολή του π. Ρωμανίδη στο θέμα αυτό

  Prophet of Roman Orthodoxy: The Theology of John Romanides (Andrew J. Sopko, Synaxis Press, The Canadian Orthodox Publishing House, Canada, 1998)

  Το βιβλιο ομως του Θωμα Κεμπης ειναι ολο γραμμενο με τετοιο τροπο που σε βγαζει εξω απο την πιστη μας. Δεν μιλαμε εδω για δογματικα λαθη σε βιβλιο δογματικης που το διαβάζουν λιγοι και που με καποια μελετη μπορουν να ξεφύγουν και να δουν τα προβληματικα σημεια, ιδιως με γνωμονα τα εργα του π. Ρωμανίδη και των μετέπειτα όμως Σόπκο κλπ. Ειναι ενα βιβλιο που το διαβαζει πολυς κοσμος και το θεωρει ωραίο, ενώ είναι επικίνδυνο.

  Όπως και να έχει το θέμα το παράδειγμα που φέρνεται δεν ειναι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει εδώ. Εν πασει περιπτώσει, και σε πλάνη να είχε πέσει εδώ η Γερόντισσα, αυτό βέβαια δε σημαινει τιποτα. Το ότι ομως δεν υπαρχουν επισημανσεις επι αυτου του σημειου μετα απο τοσες επανεκδοσεις ΕΙΝΑΙ προβλημα.

  3. Καταρχην δεν ανεφερε το θεμα ομοιοπαθητικη ως προσωπικη κριση σε σας (να εξηγουμαι). Αλλα εφοσον φαινεσθαι να ειστε υπερ της μου φανηκε περιεργη η αναφορα στον γ. Πορφυριο. Ανέφερα τον γέροντα Ιγνατιο επίτηδες γιατί γνώριζα τι θα λέγατε σχετικά για τον γέροντα. Αυτά που λέτε για τον Άγιο τα έχω ακούσει πάλι από σας και δεν τα πιστεύω (σε ενα αλλο λινκ αλλου). Γίνεται σημερα κάποιος έλεγχος των διαφόρων πηγών για το θέμα και το θέμα αυτό θα το ελέγξουμε αργότερα πρώτα ο Θεός για το εαν οι Ρωσοι αυτοι γεροντες ειχαν πεσει θυματα της ομοιοπαθητικης ἠ οχι και πὠς.

  Ίσως ο γέροντας ασκουσε απλή βοτανική και αυτό να το εκμεταλλεύονται διάφοροι ομοιοπαθητικοί κύκλοι να λένε ό,τι λένε σήμερα. Είναι επίσης γνωστό ότι γέροντες χαρισματικοί έπαιρναν ομοιοπαθητικά ή άλλα εναλλακτικά χάπια εν αγνοία τους επειδή έτσι τους είχαν πει κάποια πνευματικοπαίδια τους και αυτοί, δεχόμενοι την ιατρική αλλά μη γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι ιατρική, τα έπαιρναν κάνοντας απλά υπακοή. Έτσι και με τον πνευματικό μου ο οποίος είναι χαρισματούχος γέροντας στο Άγιο Όρος πολύ γνωστός και ο οποίος όταν του εξήγησα τι εστί όλα αυτά τα πέταξε μετά ομως. Τον ρωτησα γιατι τα ειχε παρει και μου ειπε γιατι του ειπαν οτι ἑιναι η αρχαια σοφία της Κίνας και σε θέματα ιατρικης δεχεται τι λενε οι αλλοι λαοί. Νόμιζε ο καημένος ότι ήταν ιατρική επιστήμη από την Κίνα αποδεδειγμενη και βασισμένη μερικώς σε αρχαία γιατροσόφια!

  Άλλωστε την ομοιοπαθητική δεν την αποδέχεται η ιατρική ως γνωστόν. Στην Αμερική ομοιοπαθητικά φαρμακεία βγαίνουν δίπλα κυριως σε νεοεποχιτικά βιβιοπωλεία, κέντρα ταρό και μέντιουμ και πορνομάγαζα. Η γυναίκα μου που είναι ιατρός και που έχει δουλέψει σε ενα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής (επιπεδου Τζον Χοπκινς) γνωρίζει προσωπικά ότι δεν γίνεται αποδεκτή από κανέναν σοβαρό ιατρό. Μάλιστα συχνά οι ιατροί αναφέρουν τα διάφορα φαρμακεία που μερικές φορές πουλάνε κάποια μη αποδεδειγμένης αξίας ψευτο φάρμακα σαν the paranormal section ενω τα ομοιοπαθητικα δεν το συζητουν καν, απλα γελανε.

  Μία απλή ερώτηση αγαπητέ κύριε. Πώς είναι δυνατόν ένα ομοιοπαθητικό διάλυμα των 100C να έχει κάποιο αποτέλεσμα όταν διαλύεται περισσότερο από το συνολικό αριθμό ατόμων στο σύμπαν?

  Ένα ενδιαφέρον άρθρο (το οποίο το είχα διαβάσει και παλαιότερα, γενικά μου είναι πολύ αγαπητός ο Μπεν) είναι εδώ, αναδημοσιευμένο και στην ΟΟΔΕ

  http://oodegr.com/oode/asynithista/enallakt/omoiopath8_mageia.htm

  Από προσωπικής εμπειρίας γνωρίζω τουλάχιστον 10 φαρμακοποιούς στην Ελλάδα γνωστούς μου που παραδέχονται ότι τα ομοιοπαθητικά είναι μπούρδες αλλά τα πουλάνε γιατι έχουν αναγκη οι ίδιοι. Δύο αλλοι γνωστοί μου, ο ένας ψάλτης και ό άλλος φαρμακοποιός, εμπλεξαν με την ομοιοπαθητική. Ο πρώτος έγινε δυστυχισμένος οπως ο ιδιος μου το ομολογει και νομιζει οτι ολο και κατι εχει στην υγεια του και πως χρειαζεται οπωσδηποτε τα χαπια να ειναι καλα, ενω δεν εχει τιποτα στην υγεια του — ειναι σαν περδικι. Αλλα παρολο που ειναι ολο στην εκκλησια ο ιδιος μου ομολογησε οτι κατι τον κανει συνεχεια να ειναι δυστυχισμενο απο τοτε που αρχισε ολα αυτα, αλλα δεν τα αφηνει ομως. Ο αλλος πηγαινει στην εκκλησια αλλα αρχισε να αυτοαποκαλειται ως Αλχημιστής και θέλει να επαναφέρει την Αλχημεία στην εποχή μας — καταδικάσιμη απο π.χ. τον π. Αλεβιζόπουλο ως κράμα μαγείας και επιστήμης που ως γνωστόν ήταν (τα ίδια λέει π.χ και ο π. Μυτηλιναίος και πολλοί άλλοι). Οταν τον ρωτας για καποια τεχνικα θεματα (π.χ. προβλήματα στην μετα ανάλυση στοιχείων κλπ) μένει σιωπηλός. Παρόλο που η αδερφή του διαφημίζει φάρμακα που βοηθουν για τον καρκινο ομοιοπαθητικα (αφησε την ιατρικη και πηγε ομοιοπαθητικη) οταν ενα μελος της οικογενειας τους ειχε καρκινο, ετρεξαν στο ιατρικό νοσοκομείο αμέσως!

  Ούτε αυτά που λέτε για τον γέροντα Σωφρόνιο ισχύουν. Ποτέ δεν άκουσα κάτι τέτοιο από κανέναν εκτός από εσάς.

  Αλλά και έτσι να είχαν τα πράγματα, δηλαδη αυτοι οι γεροντες να επεσαν σε αυτο το θεμα σε πλανη λογω αγαθοτητος και αγνοιας, μια και ζουμε στην εποχη της παραπληροφορησης, το θεμα οπως επαναλαμβανω δεν ειναι να αφορισουμε κανεναν, αλλα, οπως νομιζω εξηγησα και στην αρχη να γινουν επεξηγησεις στο βιβλιο σχετικά με το θέμα. Για το ότι και ο π. Παισιος και ο π. Πορφυριος καταδικασαν την ομοιοπαθητικη υπαρχουν εγκυρες πηγες. Δεν ειναι δυνατον να μη γνωριζετε οτι ο γ. Πορφυριος ανεφερε οτι καποια χαπια μαλιστα που τα φερνουν απο την Ολλανδια ειναι διαβασμενα απο μάγους. Αλλά το θέμα της ομοιοπαθητικής (την οποία ο π. Αλεβιζόπουλος τοποθετούσε στον Αποκρυφισμό) θα το ελεγξουμε άλλη φορά διότι τρόπον τινά ξεφεύγουμε του θέματος.

  Τόσες επανεκδόσεις του βιβλιου δε νομίζετε ομως ότι τουλάχιστον κάποια σημεία χρίζουν προσοχής?

  4. Ο γ. Πορφύριος δεν ειχε τοσο το χάρισμα να μιλάει οπως ο γ. Παισιος. Οπωσδηποτε πολλα σημεια γινονται παρεξηγησιμα ακριβως επειδη δεν τοποθετουνται σε σωστο υποβαθρο. Να το πω αλλιώς. Ενα εργο, ενας βιος, αγιου πρεπει να γινεται απο έναν άγιο, καποιον που τουλαχιστον εχει φτασει τουλαχιστον σε καποια καθαρση. Δεν ειναι σωστο να παιρνουμε απομαγνητοφωνημενες ομιλιες και να αναφερομαστε τυχαια στα λογια ενος γεροντα χωρις να ειμαστε σε θεση να κανουμε επεξηγησεις γνωριζοντας τοσα λιγα ακομα και να ημασταν πνευματικα του παιδιά. Εξαιρουνται βεβαια οσοι εχουν προχωρησει πνευματικα και τα εχουν μελετησει και ηξεραν καλα τον γεροντα. Σημασία έχει όταν ένας άγιος γέροντας γράψει το βίο του να γίνονται κάποιες προσθηκες και επισημανσεις σε τυχόν νεφελώδη θέματα. Ετσι π.χ. αν και ποτέ δεν θα εκανα αμεση αναφορα σε απομαγνητοφωνημενα λογια του γ. Παισιου, οι γεροντισσες της Σουρωτης με την ευλογια του εγραψαν σειρα απο βιβλια στα οποια εκαναν μεγαλη προσπαθεια να τα βαλουν ολα αυτα σε μια σειρα με πολλες επισημανσεις και επεξηγησεις οπου μπορουσε να υπαρξει τυχον παρεξηγηση. Αυτο που ειχα αναφερει για τον γ. Παισιο δεν ειναι οτι ξεφυγε ο ιδιος αλλα σε καποια σημεια κανει αναφορα για τον Αντιχριστο σε ενα βιβλιο που προφανως καποιο πνευματικοπαιδι του που αρεσκοταν σε συνομωσιολογίες του ειχε δώσει και το οποιο βιβλίο ο γεροντας δεν το διαβασε αλλα φαινεται οτι απλως κανει αναφορα σε κατι που του εδειξαν. Ετσι αναφερεται στο καθαρα αιρετικο και γενικα γελοιο βιβλιο της Μαιρης Στιουαρτ Ραλφ the new money system 666 του οποιου τα ευτραπελα δεν θα αναφερθω εδω, νομιζοντας προφανως οτι προκειται για αληθινες ειδησεις. Πολλοι το διαπιστωσαν ηδη αυτο και οταν αναφερουν το σχετικο κεφαλαιο (βιβλιο β’ αν δεν απατωμαι) βγαζουν τα λογια του γεροντα σε αυτο το σημειο (π.χ. αυτο το κανει η ιστοσελιδα του Μπαλαμαντ οταν κανει αναφορα στο θεμα). Θα μπορουσε λοιπον μια νεα εκδοση της Σουρωτης να κανει καποια προσθηκη στο θεμα ωστε αυτο να διορθωθει και να μην δημιουργειτε η παρεξηγηση οτι ο γεροντας προωθουσε τα βιβλια της Ραλφ και να συνεχιζει αυτος ο φοβερος κυκεωνας συνομωσιολογιας στην Ελλαδα. Φυσικα ποτε δεν τιθεται εδω η αγιοτητα του Γεροντα.

  Υποψιν οτι προσωπικα δεν αμφιβαλλω για την αγιοτητα της Γεροντισσας. Δεν ειμαι σε θεση, ουτε ειναι η θεση μου να κρινω κατι που εγκειται στην Εκκλησια να αποφανθει καποτε με τη βοηθεια του Θεου. Αυτο ομως δεν αλλαζει οτι το βιβλιο εχει πολλα προβληματικα σημεια τα οποια, ιδιως λογω του οτι προκειται για ατομο που ειχε συνεχεις επαφες με ετεροδοξους και αλλοδοξους, πρεπει να προσθετει και επισημανσεις, ιδιως σημερα οταν η Νεα Εποχη κανει θραυση στη Ελλαδα και ως γνωστον η Ορθοδοξη Χριστιανικη ορολογια αλλοιωνεται κατα τα δικα τους μετρα π.χ. προσευχη — διαλογισμος κλπ (εν τω μεταξυ η λεξη διαλογισμος μπορει να σταθει και ορθοδοξα απο αλλη αποψη κυριως οταν μεταφραζεται απο το αγγλικο meditation και δεν εχει σχεση με τον ινδουιστικο διαλογισμο, αν και στα ελληνικα συνηθως η λεξη διαλογισμος γινεται με την κακη εννοια). Μιλαμε για χαβουζα.

  Νομιζω οτι ειναι τουλαχιστον λογικο να θελουμε επισημανσεις οταν σημερα ζουμε την εποχη που (οπως οι ανεκδοτες επιστολες του Αγ. Λουκα Κριμαίας επιδεικνύουν) ζουμε την εποχη που η Εκκλησία δεν πολεμείτε άμεσα (εννοουσε πρωτιστα στη Ρωσία μετά τον Κομμουνισμό) και τότε ολα θα προετοιμαστουν για τον ερχομό του Αντιχρίστου (μηπως εννοουσε πρωτα την Ρωσια? Δεν ειναι ξεκαθαρο στα λογια του). Το να μπορεις να λαβεις ενα κειμενο με διαφορους τροπους οταν το διαβαζεις αναλογα με την σπιριτσουαλιτι σου ειναι πραγματικα ενα γνωστο κολπο της Νεας Εποχης.

  Ακομα και πνευματικα εργα οπως The Way of a Pilgrim καταστρεφονται με μια απλη εισαγωγη απο εναν νεοεποχιτη – οικουμενιστη (οπως π.χ. συνεβη με την εκδοση των γνωστων Harper Collins με τα λογια του Huston Smith που προλογιζει το εργο). Σα να βαζεις βρωμια μεσα σε ενα ωραιο πιατο φαγητο.

  Τέλος ποτε δεν παρουσιαστήκα σαν αντιαιρετιστής ουτε ειμαι υπερζηλωτής. Και παρα το γεγονος οτι πολλοι που αποφανθηκαν υπερ της Γεροντισσας ηταν ατομα που κυνηγουσαν τον συναισθηματισμο, το επαιζαν ταπεινοι (το διαλαλουσαν μαλιστα) σε αντιθεση με εμας που “παιρναμε χαρτζηλικι” και τα ειχαμε ολα και ειμασταν “παραμορφωμενοι”, ειχαν δει τη Γεροντισα σε “ονειρα” τα οποια οχι μονο τα ειχαν δεχτει οτι ηταν μεγαλα θαυματα αλλα και που ο πνευματικος τους τους ελεγε να τα διαδιδουν εις δοξαν της Γεροντισσας τη στιγμη που φανηκε ξεκαθαρα απο τη συνομιλια οτι οι θεσεις τους για την Ορθοδοξια ηταν καθαρα προτεσταντικες και οικουμενιστικες (αφηστε τα δογματα να μιλησουμε για την αγαπη), και σε παλαιοτερες συζητησεις εχω δει ατομα που δεν εχουν καμμια πνευματικη βελτιωση διαβαζοντας το βιβλιο και που λενε οτι σημασια εχει η αγαπη και οχι τα δογματα. Παρα ολα αυτα και πολλα αλλα, δεν τοποθετησα το βιβλιο αρνητικα εξαιτιας αυτων των “παιδιων της αγαπης” που εμφανιζονταν με μηδεν επιχειρηματα και κυριως εβριζαν. Γιατι το ιδιο μπορει και συμβαινει και απο την αντιθετη πλευρα. Επομενως καλο ειναι να μην γινομαστε “ειδικοι” στο τι ειναι οι αλλοι και τι δεν ειναι, και να το σχετιζουμε αυτο με την κριτικη του βιβλιου.

  Νομίζω ότι οταν εχουν γινει τοσες επανεκδοσεις σε ενα βιβλιο και τοσος κοσμος σε ολη την Ελλαδα που δεν ειναι υπερζηλωτες — απο απλους λαικους μεχρι ιερεις και μητροπολιτες — ουτε εχουν λογο να πουν κατι κακο για το βιβλιο (μη γνωριζοντας την αναλυση του π. Σπηλιοπουλου) και απλα εχουν βρει προβληματα με το βιβλιο και δεν γινεται καμμια επισημανση απο τον εκδοτικο οικο, αυτο δειχνει επιπολαιοτητα το λιγοτερο. Δηλαδη να πουλαμε και δε βαριεσαι?

  Και ναι υπαρχουν προβληματα σοβαροτατα και σε αλλα βιβλια που για πολλα χρονια δεν εχουν ελεγχθει επισημως. Κλασσικο παραδειγμα το βιβλιο του π. Βασιλόπουλου “Ο οικουμενισμός χωρίς μάσκα” που αν και εγράφη καλη τη καρδία είναι διάτρητο σε πάρα πολλά σημεία και χωρίς πηγές. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήταν ένας άγιος ανθρωπος και ολοι τον θυμουνται με αγαπη για τους αγωνες του κατα του Οικουμενισμου. Αλλα οπως και να εχει το θεμα, υπαρχουν σημαντικα λαθη σε πολλα απο αυτα που γραφει, παρμενα καθως φαινεται απο περιεργους κύκλους στην Αμερική (εν αγνοια του) οπως π.χ. The Voice of Women το οποιο απο τις λιγες φωτοτυπιες του φαινοταν μια εφημεριδα συνωμοσιολογιας για αμερικανιδες φεμινιστριες της εποχης εκεινης. Και ειμαι σιγουρος εαν ρωτησετε τον Κ. Καβαρνό που προλογίζει το βιβλίο σημερα θα συμφωνησει μαζι μου μια και γνωριζω καποιους γνωστους του που μου εχουν πει οτι δυστυχως οτι πολλα τετοια βιβλια βριθουν απο συνωμοσιολογικες ανακριβειες (με τακτ το ειπαν).

  Τελος δεν γινονται κατηγοριες απο τον κ. Χρηστο στο προσωπο της Γεροντισσας και αυτο το εχει πει ο ιδιος ξεκαθαρα απο την αρχη. Αυτο το διαβασα στα λεγομενα του, δεν ειμαι μαζι με το Νονο, ετσι? Δεν εχουμε μυστικη εταιρεια με τον κ. Χρηστο… Επομενως δεν υπαρχει καμμια “ομοιοτητα”.

  5. Οταν μιλαμε για Ιερα Εξεταση αναφερομαστε σε κατι το συγκεκριμενο σαν γεγονος και οχι σαν καποιο “πνευμα”. Αλλο το πνευμα κατακρισης και υπερζηλωτισμου που παντοτε υπηρχε και αλλο η Ιερα Εξεταση. Καταρχην δεν ειναι δυνατον να πουμε οτι οσοι ξεφευγουν απο το δρομο της Ορθοδοξιας μπορουν να αναφερονται ως Ορθοδοξοι οπως π.χ οι αρειανοι. Εκτος αυτου δε νομιζω οτι ειπε κανεις οτι ολοι ειναι τελειοι στην Εκκλησια. Για την τιμωρια των μαγων νομιζω οτι γνωριζετε οτι προυπηρξαν και πολλες περιπτωσεις οπου οι μαγοι εκανα ανθρωποθυσιες. Σημερα αν ενας σκοτωσει το παιδι του στις πολιτισμενες χωρες πιθανοτατα να βρει το θανατο. Και η Ρωμανια (και οχι Βυζαντιο) δεν ηταν ενας τελειος χωρος παραδεισου, αλλα μια αυτοκρατορια. Δεν συμφωνω με την θανατικη ποινη αλλα δεν ειναι τα πραγματα τοσο απλα ωστε να λεμε οτι κυνηγουσαν μαγους επειδη δεν τους βολευαν οι θεσεις τους. Αλλα και αυτο δεν ειναι το ιδιο με την Ιερα Εξεταση η οποια βασισμενη στις αρχαιες δοξασιες του Πλατωνα (τον οποιο λατρευαν οι Δυτικοι ως αρχαιοπληκτοι και λατρευουν) οδηγησε στις γνωστες φοβερες κτηνωδιες με την ευλογια της δεσποζουσας δυτικης ψευδο εκκλησιας, σε αντιθεση με την Ορθοδοξια η οποια δεν ταυτιζεται με την οποιαδηποτε δεσποζουσα εκκλησια (δηλαδη πατριαρχειο) σε αντιθεση με τη Δυση.

  Οχι, αλλο ξεχωριστες περιπτωσεις που υπαρχουν παντου και παντα και αλλο να μιλαμε για Ιερα Εξεταση, ενα ειδικο γεγονος σε μια χρονικη περιοδο με το οποιο δεν εχουμε σχεση και επαναλαμβανω χρησιμοποιειται κατα κορον σαν εκφραση εξω (οπως και το κυνηγι μαγισσων) και εμεις για αυτο τις πιπιλιζουμε σαν εκφρασεις.

  6. Προσωπικα εχω μεικτες εντυπωσεις για το θεμα απο ο,τι εχω ακουσει. Μαλιστα κανουμε μια ερευνα με το να δωσουμε το βιβλιο να το διαβασουν καποιοι γνωστοι χαρισματουχοι γεροντες. Και εγω γνωριζω οτι υπαρχουν γεροντες που δεν αμφισβητουν την Ορθοδοξια της Γεροντισσας (εχω ανταλλαξει μηνυματα με εναν γεροντα απο μοναστηρι του πατρος Εφραιμ στην Αμερικη και εμαθα πολλα τα οποια δεν μπορω να πω εδω τωρα) και σε γενικες γραμμες συμφωνω μαζι σας εδω. Δεν συμφωνω ομως οτι οσοι διαφωνουν και ελεγχουν το θεμα πρεπει να λεγονται ιεροεξεταστες ή αντιαιρετιστές ή οπως αλλιώς τους λέτε.

  Θα ηθελα να τελειωσω με κατι αλλο. Ενα απο τα ενδιαφεροντα που αναφερθηκαν απο καποια για την Γεροντισσα ειναι οτι για τα προβληματικα σημεια θα ηταν καλο να ασχοληθει η Συνοδος. Οπως νομιζω γνωριζετε εσεις καλυτερα που παρακολουθειτε τα θεματα, εδω δεν ασχολειτε η Συνοδος με πολυ σημαντικοτερα θεματα, με αυτο θα ασχοληθει? Αλλα θα με ενδιέφερε εάν ο κ. Τσουρός και η αντιαιρετική ομάδα της Εκκλησίας της Ελλάδος ασχολούνταν με το θέμα αυτό βάσει των έργων του π. Αλεβιζοπούλου και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού να τους φωτίσει.

  Όπως και να έχει το θέμα, αγαπητέ, δε νομίζω ότι είναι καλό να σκανδαλίζεται ο κόσμος. ¨Ημουν μια φορά στο Περιβόλι της Παναγίας (παλια) και ένας μπηκε και φωναζε γιατι αφηνουν ενα βιβλιο γεματο με αιρετικα σημεια. Μολις το ειχε διαβασει και φωναζε προφανως μην περιμενοντας τετοιο βιβλιο εκει. Στο μεταξυ μια απλη κυρια ακουγε που το ειχε παρει το βιβλιο. Μετα μπλεχτηκε στη συζητηση ενας ιερεας που διαφωνισε μαζι του αλλα που τελικα αποδειχτηκε οτι δεν ειχε διαβασει το βιβλιο. Αυτο το λεω απλα για να δειξω οτι εαν εγω που κατεβαινω Θεσσαλονικη σπανια βλεπω τοσα προβληματα με ενα βιβλιο, δεν πρεπει να γινει κατι? Δηλαδη ειναι σωστο τοσος κοσμος να σκανδαλιζεται?

  Και επαναλαμβανω οτι το ιδιο θα ηταν καλο να γινει και με αλλα βιβλια. Ειχα την εντυπωση οτι ο Σωτηρας ειχε σταματησει και τη μιμηση του Χριστου. Αν ειναι ετσι θα ηταν καλο να αναφερει καποιος κατι σχετικο γιατι μπορει απλα να μην ξερουν. Οπως λεει και η ΙΜ Παντοκρατορος, οταν πολλοι πνευματικοι κανουν την κοτα τα αιρετικα κειμενα αυξανουν σαν φωτια. Και αυτό δεν ειναι το μόνο. Ποσοι νεοι θεολογοι και ιερεις ακομα μιλανε για τον Οριγενη σαν μεγαλο αγιο (εννοωντας για την καταργηση της κολασης κλπ)?

  Εαν ολα ειναι τοσο ενταξει στο βιβλιο αυτο, ας ετοιμαστει ενα συνολο απο επισημανσεις που θα βοηθησουν τον κοσμο στην κατανοηση του βιβλιου. Το κακο βεβαια ηδη εγινε γιατι οι οικουμενιστες το εχουν ηδη στα αγγλικα και λενε ο,τι τους κατεβει με βαση αυτο.

  Εδω ο Κριστοφερ Τολκιεν για την παραδοση των εργων του πατερα του Τζον Τολκιεν (που εγραψε τη γνωστη μυθολογικη σειρα του αρχοντα των δακτυλιδιων κλπ) γραφει ολοκληρα βιβλια με επισημανσεις και επεξηγησεις για νεφελωδη ζητηματα στην μυθολογια των εργων, δεν αξιζει να γραφτουν επισημανσεις για ενα βιβλιο που πνευματικα σκανδαλιζει πολύ κοσμο, που δημιουργει χωρις λογο κακο ονομα για την Γεροντισσα (οδηγωντας ισως καποιους στο να γινουν και αγιομαχοι) και που περιεχει νεφελωδεις αναφορες σε διαφορα ζητηματα?

  Καλή συνέχεια και σε εσάς και να έχετε και εσείς ένα ευλογημένο δεκαπενθημερο πρώτα ο Θεός η Παναγία να μας φωτίσει να έρθουν όλα δεξιά.

 23. Θα πω δυο τρια πραγματάκια στα γρήγορα.
  1. Ο Ταγαράκης είναι στο Άγιο Όρος από μικρό παιδί με ρίζες κληρικές και “θεολογικές” οπότε Μίσα σε παρακαλώ μην τον αμφισβητείς (παρόλο που και εγώ δεν συμφωνώ στην επίθεση στην Γερόντισσα Γαβριηλία).

  2. Ξέρετε αν μπείτε στο απαίσιο Facebook, θα δείτε ότι γυναίκες και άντρες και “άντρες” που το βράδυ βγάζουν τα μάτια τους, το πρωϊ “θεολογούν” στο facebook!!!!!!!!!!!!!
  Ποιός μπορεί να μιλάει για τον Θεό χωρίς να τον ξέρει? Ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής μπορούσε, ο Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός μπορούσε, ο Εφραίμ ο Φιλοθεϊτης μπορεί, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Σιλουανός, ο Σωφρόνιος μπορούσαν…(Μπορώ να πω και πιο νέους αλλά θα φωνάζει ο Μίσα)

  ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΙ.

  Μόνο την γνωμούλα μας μπορούμε να εκφράσουμε και να παρακαλάμε να ακούσουν οι συνάνθρωποι μας. Η Γερόντισσα Γαβριηλία, μίλαγε για αγάπη. Εμείς ερμηνεύουμε τις Γραφές! ΠΩΣ??? ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ???

  3.Ηρεμήστε, προσευχηθείτε και πηγαίνετε για κανα μπανάκι.

  Ο Θεός μαζί σας

 24. @Πολέμαρχος

  Αγαπητέ αδελφέ, δεν είχα σκοπό να γράψω σε αυτό το θέμα εδώ ξανά τώρα και λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και γιατί δεν έχω σκοπό να βρεθώ σε καμμία αντιδικία. Να σημειώσω και το ότι ο κ. Μίσα χρησιμοποιεί το ίδιο ψευδώνυμο παντού δείχνει ότι δεν προσπαθεί να αποκρύψει τον εαυτό του σε συζήτηση για το ποιός είναι και επομένως κακώς κάποιοι έκαναν επίθεση στο πρόσωπό του το οποίο θέλω να πιστεύω ότι όλοι εδώ σεβόμαστε βαθύτατα. Αλλωστε ό,τι ήταν να κάνω για τωρα το εκανα ή θα το κανω σύντομα εκτος δικτυου, δηλαδή θα ενημερωθούν δύο χαρισματούχοι γέροντες με τις αδελφότητες τους για το θεμα. Η μια γνωρίζει επί του θέματος εδώ και χρόνια και επειδή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο και μόνο την κριτική δεν έχουν επίσημη γνώμη (αν και συμφωνουν με τον π. Σπηλιοπουλο οτι εαν πολλα απο αυτα που γραφει ισχυουν προκειται περι πλανης). Η αλλη αδελφοτητα (ενα μοναστηρι με εξι γεροντες) και τον Γεροντα γνωστο στην περιοχη και χαρισματουχο που βοηθαει εδω και χρονια ουνιτες να ασπαζονται την Εκκλησια, θα ενημερωθηκε για το θεμα ηδη αποψε. Συντομα θα εχουν πρωτα ο Θεος αντιγραφο του βιβλιου και οι δυο και πρωτα ο Θεος θα το συζητησω μαζι τους σε μερικους μηνες οταν το μελετησουν προσεκτικα. Ειναι μεγαλη ευλογια που εχει τυχει να βρεθουν στο δρομο μου οχι ενας αλλα δυο μεγαλοι χαρισματουχοι γεροντες με τους οποιους εχω βρεθει πολυ κοντα. Επομενως το θεωρω καθηκον μου να πω τι λενε αυτοι που ειναι πολυ πολυ πιο μπροστα στο δρομο απο ο,τι εγω. Αυτα που γραφω δεν ειναι αποψεις με την εννοια οτι “ἑκρινα τα παντα στο βιβλιο τελειωσε το θεμα αφου μιλησα εγω” απλα σκεψεις βασισμενες στη λογικη που μας εδωσε ο Θεός. Αλλο να εχουμε μονο λογικη και αλλο να παραλογιζόμαστε.

  Αν και δεν γνωρίζω τον κ. Ταγαράκη και μόνο έχουμε μιλήσει έμμεσα μέσα από αυτές τις συζητήσεις, θέλω να απαντησω οχι προς υποστηρηξη του γιατι ειπε “καλα λογια” για μενα και ειναι “φιλος” μου (ολοι ειμαστε φιλοι αλλα οσοι το ειπαν εννοουν μαλλον οτι ειμαστε ταχα “κλικα”) αλλά γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα τα έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή.

  1. Λες οτι κανει επιθεση στην γεροντισσα Γαβριηλια τη στιγμη που το εχει ξεκαθαρισει οτι ο,τι γραφει σαν σκεψεις δεν τα γραφει για το προσωπο της Γεροντισσας το οποιο σεβεται βαθυτατα. Επομενως γιατι λες οτι κανει επιθεση κατα της Γεροντισσας?

  2. Έχεις δίκιο σε αυτό αλλά εδώ δε νομίζω ότι στη συζήτηση που γίνεται προσπαθούμε να θεολογήσουμε. Ας παρουμε ενα απλο παράδειγμα. Όταν λέγεται ότι ο π. Βίττης έχει μια κάποια έκφραση την οποία ένας απλός άνθρωπος είναι μάλλον παράξενο να την χρησιμοποιεί και γνωρίζουμε ότι έχουν γραφτεί κάποιες ινδουιστικές δοξασίες για τη Γερόντισσα στυλ “ασπρο μαυρο χρωμα και θετικη αρνητικη ενεργεια” τότε είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανείς ότι πιο πιθανό είναι η ροη ενεργειας να αναφέρεται σε κάτι ινδουιστικό παρά σε αυτό που λέει ο π. Βίττης. Αλλά και έτσι να μην είναι, επιτρέπεται αγαπητέ να το περνάει όλο αυτό το θέμα το βιβλίο στο ντούκου? Η κριτική γίνεται στο βιβλίο και όχι τη Γερόντισσα. Και εαν αγαπητε εχεται παρακολουθησει την πορεια απλου κοσμου που διαβασε το βιβλιο θα δειτε ποσο συχνα κοιτανε το θαυμα ανεξαρτητα της πιστης μας (των δογματων), ποσο συχνα μιλανε για αγαπη χωρις δογματα και ποσο συχνα ασχολουνται με νεοεποχιτικες ιδεες.

  Μια παρενθεση, επίσης αναφέρθηκε πιο πανω σχετικά με το ότι το βιβλίο είναι μεγάλο και λάθη θα υπάρχουν.

  Μα είτε το βιβλίο είναι 10 σελίδες είτε 100 είτε 1000 εάν π.χ. γραφεί οτι το μαυρο ρουχο απορροφα τη ζωτικοτητα και πρεπει να βαζουμε ασπρα κλπ και τα τοιαυτα, τι σημασια εχει το μεγεθος του βιβλιου εδω? Αλλωστε η δικαιολογια λαθους δικαιολογειται στην πρωτη εκδοση. Τοσες επανεκδοσεις και δεν διορθωσαν αυτα τα λαθη?

  Αλλωστε το ιδιο μπορει να πει κανεις για τα βιβλια του Γεροντος Παισιου. Η ολη επισημη σειρα της Σουρωτης ειναι πεντε τομοι (Α-Ε) συν τις Επιστολες οποτε μιλαμε πολυ μεγαλυτερο βιβλιο απο αυτο της Ασκητικης της Αγαπης. Και ομως τα “προβληματικα” σημεια ειναι ελαχιστα. Ανεφερα ενα και εξηγειται πολυ ευκολα, χωρις να δειχνει τιποτα κακο για τον Γεροντα Παισιο, και φανερωνει απλα ποσο οι Γεροντες στο Ορος πρεπει να προσεχουν τι δεχονται ως αληθεια απο τα πνευματικοπαιδια τους στο Ορος. Αυτο αλλωστε το εχω διαπιστωσει πολλες φορες ο ιδιος. Ο ιδιος ο Γεροντας μου (που πολλοι τον εχουν δει μεσα στο Ακτιστο Φως) μου λεει να παρακολουθω τα γεγονοτα και να του λεω ο,τι ακουω γιατι και ο ιδιος παραδεχεται οτι υπαρχει ιδιως τελευταια πολυ παραπληροφορηση γενικα και αυτο κανει κακο. Δεν θα αναφερθω εδω σε ονοματα γεροντων και γεγονοτων, αλλα συνηθως ο,τι αστικοι μυθοι κυκλοφορουν στο δικτυο μετα βγαινουν απο το στομα καποιου απλου γεροντα που το επαναλαμβανει εν αγνοια του. Αλλο σημειο σε ενα απο τα βιβλια της Σουρωτης ειναι εκει που ο γεροντας μιλαει για κατι “γιατρικἀ” που αναφέρει σχετικά με τα κρεμμυδια οτι ειναι καλυτερο να μην τα τρωμε ωμα κλπ. Σε μερικα σημεια τα λεει καλα, ενω αλλα ειναι απλα τα γνωστα τοπικα γιατροσοφια που δεν εχουν επιστημονικη βαση. (Αυτο το ελεγξα με διαφορους γιατρους). Αυτα βεβαια ειναι αθωα και χωρις ουσιαστικης σημασιας. Και φυσικα οταν ενας γραφει ενα βιβλιο με ομιλιες, ολο και κατι θα πει ο γεροντας στραβο, ανθρωπος ειναι! Ουδεις τελειος. Κλεινει η παρενθεση.

  Το θεμα σε τελικη αναλυση δεν βρισκεται στη γεροντισσα αλλα σε διαφορα προβληματικα σημεια του βιβλιου. Δεν κανουμε ουτε δικη μας ερμηνεια των Γραφών ουτε κατι αντίστοιχο. Το αντίθετο, προβληματιζόμαστε γιατί βλέπουμε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκουμε σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη που μας παρέδωσαν οι γονείς μας και η Εκκλησία μας. Σαν λαικοί έχουμε και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να “φιλοσοφουμε ασφαλώς” με την εννοια να αναφερόμαστε σε κάποια θέματα που μας προβληματίζουν με βάση τα λόγια των Πατέρων, το κατα δυναμιν. Αλλά σύντομα (σε μερικούς μήνες) θα έχω πληροφορίες από δύο αδελφότητες και τότε θα δούμε τι λένε και αυτοί οι γέροντες για το θέμα – ο ένας τους έχει και βαθειά μόρφωση και είναι ενήμερος για πολλά θέματα.

  3. Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο εδώ που βρίσκομαι διότι δεν έχει θάλασσα. 🙂

  Κάντε μια προσευχή και για μας

  George

 25. @Πολέμαρχε

  Αγαπητέ,δικαιούμαι να αμφισβητώ τα πάντα μέχρις αποδείξεως των εναντίων , εφόσον ο κ.Ταγαράκης δε σέβεται την οφθαλμοφανή πραγματικότητα. Χαίρομαι που θεωρείς και εσύ άδικη την εμμονική επίθεση κατά της γερ.Γαβριηλίας.

  Συμφωνώ και για τα μπάνια.Αποφορτίζουν, μεταφορικώς και πραγματικώς.

  @George Likoudes

  1.Αγαπητέ, το είπε ακροθιγώς και ο Πολέμαρχος : ο ειδικός στην καθ ημάς Παράδοση είναι ο άγιος.Ουδείς άλλος.Ο αγράμματος π.Πορφυριος άξιζε 10 θεολογικές σχολές μαζί με τους καθηγητάδες τους.Κατ αναλογία το ίδιο ισχύει και για την γερ.Γαβριηλία.Τον καθηγητή Αθ.Κοτταδάκη είχα τη χαρά να τον έχω δάσκαλο, και τον γνωρίζω πολλά χρόνια ως εκ τούτου.Εχει μια συνεπή πορεία στη ζωή, την παιδεία και τα θεολογικά γράμματα.
  Ο κ.Ταγαράκης που βιάζεται να τον μεμφθεί, ποια από τα παραπάνω εχέγγυα έχει ωστε να αυθαδιάζει με αυτό τον τρόπο;Ποια είναι η προσφορά του στα θεολογικά γράμματα πλήν μιας δημοσιεύσεως για τη γιόγκα ,η οποία όπως και η παρούσα, πάσχει ποικιλοτρόπως και δε μπορεί να σταθεί σε κανένα επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί ο κ.Χ.Κ.;
  Και εν πάση περιπτωση πριν δημοσιοποιήσει τις μομφές κατά του κ.Αθ.Κοτταδάκη δεν ώφειλε να επικοινωνήσει μαζί του και να ζητήσει τις διευκρινήσεις του, όπως θα έκανε ακόμα και ένας απλός δημοσιογράφος που δε δεσμεύεται από την χριστιανική φιλαλληλία;
  Τι έγινε; Πήραμε ένα όπλο στα χέρια και πυροβολούμε αδιακρίτως όποιον δε συμφωνεί με τις ιδεοληψίες μας;

  2.Δεν θα διαφωνήσω καθόλου για την ανάγκη διευκρινίσεων στο θέμα του βιβλίου του Θωμά Κεμπησίου.Όμως το βιβλίο αυτό βρικεται επι δεκαετίες μέσα στα ορθόδοξα βιβλιοπωλεία στα οποία μπαινοβγαίνου δεκάδες επισκόπων και χιλιάδες κληρικών.Μια εκδοση του είναι από το ΦΩΣ-ΧΕΕΝ , όπου εκδίδονται μηναία, παρακλητικές , ωρολόγια , τριώδια.Γιατί δε βρέθηκε ένας επίσκοπος να πει στους υπευθύνους τα καθέκαστα; Γιατί οι δραστήριοι «αντιαιρετιστές», που διυλίζουν κωνωπες με τόση επιτυχία, δεν ανέλαβαν μια τέτοια πρωτοβουλία ωστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο βιβλίο από τα ορθοδοξα βιβλιοπωλεία, παρά τους έπιασε η όψιμη ευαισθησία επειδή μιλά γι αυτό η Γ.Γαβριηλία;Γιατί δεν επενέβησαν ωστε να αφαιρεθούν από τα κείμενα του Π.Τρεμπέλα οι αναφορες του που βγάζουν τον αγ.Συμεων ημιπαράφρονα και τους ησυχαστές ομφαλοσκόπους; Όλο το μένος και η «ευαισθησία » εξαντλείται εναντίον της γερ.Γαβριηλίας; Για τους άλλους δε περισσεύει καθόλου;

  3.Για την ομοιοπαθητική μπορουμε να πούμε πολλά, για την αποτελεσματικότητα της.Δεν είναι όμως ο κατάλληλος χώρος.Θα αναφερθώ μόνο εν τάχει:
  Αν αμφισβητείτε ότι άγιοι συνιστούσαν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, θα σας παραμέμψω σε μια διδακτορική διατριβή δημοσιευμένη και στο διαδίκτυο για την θέση της Ομοιοπαθητικής στη ρωσική κοινωνία και εκκλησία:
  http://www.homeoint.org/books4/kotok/index.htm
  Στον ιστοχώρο του πολυ γνωστού και σεβαστου στη ρωσική κοινωνία αρχιμανδριτου π.Ραφαήλ Καρέλιν για το ίδιο θέμα
  http://karelin-r.ru/stories/162/1.html. Υπάρχουν και άλλες παραπομπές αλλά αρκουν αυτές για αρχή.
  Για τη θεση του γερ.Σωφρονίου επί του θέματος δεν έχετε παρα να επικοινωνήσετε με το μοναστηρι, να ρωτήσετε και να ακούσετε ο ίδιος την απάντηση τηλ 0044.1621- 81 64 71.
  Επειδή γραψατε για το Τζον Χόπκινς και τα γέλια των γιατρών εκεί, δειτε την ιστοσελίδα του νοσοκομείου αυτού που αφορά τον βελονισμό http://www.hopkinsmedicine.org/dome/0510/newsreport2.cfm
  Εμείς δυστυχώς παραπαίουμε ακόμα μέσα στα προτεσταντικής προελεύσεως και εμπνέυσεως συγγράμματα Αβραμίδη.
  Στην Αγγλία υπάρχουν τρία ομοιοπαθητικά νοσοκομεία ενταγμένα στο οικείο ΕΣΥ και η βασιλική οικογένεια έχει οικογενειακό ομοιοπαθητικό γιατρό και πρωτοστατεί στη διάδοση της.

  4.Την θεωρία ότι ο π.Παΐσιος εξαπατήθηκε γαι το θέμα του 666 από τον π.Παρθένιο, τον κερασιώτη μοναχό που εκοιμήθη ύστερα από ατυχημα με τα ζώα στο Αγιονόρος, άκουγα και ενόσω ζούσε ο παππούλης.Γι αυτό ο γέροντας έγραψε το κείμενο «Σημεία των Καιρών» με τα χέρια του και το υπέγραψε τη Σαρακοστή του 1987, και δεν μετέβαλε άποψη έκτοτε.Το γνωρίζω γιατί τον επισκεπτόμουν μέχρι λίγους μηνες πριν την κοίμηση του.Τη γραμμή του τηρούν και οι πατέρες της συνοδείας του, όπως φαινεται ξεκάθαρα και απο το τευχίδιο «Η ευθυνη της επιλογης μας» που εξεδόθη προσφάτως.Επειδή αναφέρεσθε στον αγ.Λουκά επίσκοπο Κριμαίας , θα ξαφνιαστείτε όταν τον διαβάσετε να μιλα για για την ενέργεια της ζωής που διαπερνά ζωα και φυτά κλπ
  http://misha.pblogs.gr/2010/07/o-proanaggeltheis-neoepohitikos-kolafos-apo-krimaia-meria.html

  5.Υπάρχει πληθωρα υλικού για την «καθ΄ημάς» ιερά εξέταση.Δείτε και κρίνετε:
  http://www.matia.gr/library/ebook02_15/

  6.Χαίρομαι για την πληροφορία που μεταφέρετε από την Αριζόνα.Όσον αφορά την μεγάλη αναγνωσιμότητα της «Ασκητικής της Αγάπης» απο ετεροδόξους, δεν είναι το μόνο ορθόδοξο βιβλίο με το οποίο συμβαίνει αυτό.Ο γ.Σιλουανός, οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, ο βίος του αγ.Σεραφείμ του Σάρωφ και άλλα έχουν την ίδια αντιμετωπιση.
  Εφτασε κάποιος να γράψει ένα βιβλιο «ο αγιος Σιλουανός τής Οικουμενης », και ο κ.Ζηζιούλας να κάνει εισηγηση για τον άγιο σε συνέδριο στο παπικο μοναστήρι του Μπόζε στην Ιταλία.Τι να κάουμε; Φταίει η βιογραφία του αγίου και οι διδαχές του που οι ποικίλοι οικουμενιστές διαστρέφουν τα πάντα στην πρεμουρα τους να πετύχουν τις άμικτες μίξεις που έχουν στο μυαλό τους;

  Εν κατακλείδι: Δε νομίζω πως γερόντισσα εισαγει καινά δαιμόνια σε κανένα σημείο.Τουλάχιστον, όχι περισσότερα από οσα ο π.Πορφύριος. Όποιος δεν τρωγεται με τα ρουχα του και δε φαντασιώνεται εχθρούς που τον κυνηγούν, ωφελειται τα μάλα από την ανάγνωση του. Για τους άλλους , θα θυμηθω κάτι που άκουσα από το στομα αγίου γέροντος που έλεγε:«ειναι μερικοί που και τον Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία να δούν θα θελήσουν να Τον ελέγξουν για τις κρίσεις Του, με βάση το Πηδάλιο».Ο Θεός να μάς φυλάει από τέτοιο κατάντημα.

  Εύχεσθε και ευδαιμονείτε άπαντες!

 26. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

  το παρόν σχόλιο, συνεγράφει όχι ως συμμετοχή σε διάλογο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάτι τέτοιο είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο: για να γίνει διάλογος, χρειάζεται να υπάρχουν, ειλικρίνεια, καλή διάθεση και αμοιβαίος σεβασμός. Για τους χριστιανούς, χρειάζεται επιπλέον να υπάρχει και η εν Χριστώ αγάπη (προς το Θεό και το συνάνθρωπο). Άραγε, μπορεί κάποιος να βρει αυτά τα στοιχεία στα σχόλια των διαφόρων συμμετεχόντων στην παρούσα συζήτηση;

  Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να προβληματισθούν οι αναγνώστες, σχετικά με τις θέσεις, που προυσιάζουν ορισμένοι αδελφοί, αλλά και για τον τρόπο γραφής τους. Θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί σε συνάφεια:

  α) με τη σχετική δημοσίευση (Ασκητική της αγάπης: “ροή αγάπης – ενέργειας” ή Θεία Χάρη; http://www.antibaro.gr/node/1810),

  β) με τα δύο προηγούμενα σχόλια:

  1) Μια απάντηση στον “ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Submitted by Tagarakis Christos (not verified) on Thu, 29/07/2010 – 16:52,

  2) Παράκληση για καλοπροαίρετο, Submitted by Tagarakis Christos (not verified) on Sat, 31/07/2010 – 16:52, και

  γ) τις δημοσιεύσεις:
  1) Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. http://www.antibaro.gr/forum/1763 και
  2) Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. http://www.antibaro.gr/node/1762).

  Ορισμένοι συμμετέχοντες στην παρούσα συζήτηση, παρά τα όσα έχουν εκτεθεί στα δύο ανωτέρω σχόλια, επιμένουν (συνειδητά ή ασυνείδητα):

  – να παρουσιάζουν εσφαλμένα την πραγματικότητα,

  – να μην κάνουν διάκριση ανάμεσα στις απόψεις, τις οποίες εκθέτει κάποιος και στο πρόσωπό του,

  – να κάνουν προσβλητικές έως υβριστικές προσωπικές επιθέσεις, σε αυτούς με τους οποίους διαφωνούν,

  – να αντιδρούν με έντονη επιθετικότητα σε κάθε μορφή καλοπροαίρετης κριτικής συγκεκριμένων θέσεων και απόψεων,

  – να σκανδαλίζουν τους συμμετέχοντες στη συζήτηση και – ενδεχομένως – να οδηγούν κάποιους από τους αναγνώστες σε εσφαλμένη εκτίμηση της πραγματικότητας.

  Ταυτόχρονα όμως, παρουσιάζονται οι ίδιοι ως υπερασπιστές των Γερόντων και σύγχρονων Πατέρων όπως οι: Παΐσιος Αγιορείτης, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Ευσέβιος Βίττης, Ιγνάτιος Μπριατσανίνωφ, αλλά και της σεβαστής Γερόντισσας Γαβριηλίας, παρερμηνεύοντας τα κείμενά τους.

  Τίθονται όμως μερικά ερωτήματα:

  1) Αλήθεια, ποιός από τους προαναφερθέντες Γέροντες και Πατέρες, θα αποδεχόταν τον ανωτέρω τρόπο συμπεριφοράς, πολύ δε περισσότερο για την υποτιθέμενη υπεράσπισή του από τρίτους;

  2) Πως μπορεί κάποιος, α) από τη μια πλευρά να φαίρεται απρεπώς και επιπλέον να προβάλει:

  τη γιόγκα, το βελονισμό, την ομοιοπαθητική και τον … “καλό” ολισμό, ο οποίος υποτίθεται – σύμφωνα με τα λεγόμενά κάποιου – ότι διαφέρει από τον “κακό” ολισμό (κάτι αντίστοιχο θα ήταν να μιλάει κάποιος για … “καλά” δαιμόνια, τα οποία διαφέρουν από τα “κακά” δαιμόνια),

  και β) από την άλλη πλευρά να επικαλείται τους λόγους των αναφερθέντων Γερόντων και Πατέρων; Αυτή η σύγχυση είναι η πεμπτουσία της νέας εποχής.

  3) Επιπλέον, τι αξιοπιστία έχει κάποιος, ο οποίος εφαρμόζει τους ανωτέρω τρόπους συμπεριφοράς, υπερασπιζόμενος την Ασκητική της αγάπης και (στη φαντασία του) τη σεβαστή Γερόντισσα Γαβριηλία; Αυτού του είδους την αγάπη έμαθε από το εν λόγω βιβλίο ή από τα κείμενα των Γερόντων και των Πατέρων, τα οποία επικαλείται; Ή μήπως έχει η Γερόντισσα Γαβριηλία ανάγκη από τέτοιου είδους υπεράσπιση;

  4) Πως μπορεί κάποιος, όταν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, να βρει την αλήθεια ή να βοηθήσει άλλους προς αυτή την κατεύθυνση;

  5) Γιατί δεν έχει κάποιος, ο οποίος υιοθετεί όλες τις ανωτέρω αντιλήψεις, το θάρρος να τις παρουσιάσει σε μια επώνυμη δημοσίευση και να αντιμετωπίσει την αποδοχή (;) που θα βρει αυτή στο χώρο της Ορθοδοξίας; Μήπως είναι πιο εύκολο, σύμφωνα με τη νοοτροπία του, το να κρύβεται πίσω από ψευδώνυμα και να φέρεται απρεπώς εναντίον του κάθε διαφωνούντος;

  Προς αποκατάσταση της αλήθειας και επειδή ορισμένοι έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιδιότητά μου, προκειμένου να έχουν μια πληρέστερη εικόνα, παραπέμπονται στη δημοσίευση:

  – Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση (γυμναστική); Χρήστος Ταγαράκης, Ερευνητής Αθλητιατρικής, Γερμανικό Πανεπιστήμιο Αθλητισμού Κολωνίας, Γερμανία. Αντίβαρο, Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009. Πηγή στο διαδύκτιο:
  http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5506&Itemid=88 ,

  η οποία έχει εκδοθεί και ως μικρό βιβλίο:

  – Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση – γυμναστική; Χρήστος Ταγαράκης, Εκδόσεις Διάλογος, Αθήνα 2010. Πηγή στο διαδύκτιο: http://www.ppu.gr/greek/book_gr2.htm.

  Τα σχετικά στοιχεία παρατίθονται στις παραγράφους: Βιβλιογραφία – σημειώσεις, α. Αθλητιατρική, γ. Συγγραφικό έργο του ιδίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, ενδεικτική αναφορά), και ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.

  Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω στοιχεία (την ιδιότητα του γράφοντος), χρειάζεται να τονισθεί και πάλι, ο λόγος του αείμνηστου Πατέρα Αντώνιου Αλεβιζόπουλου:

  “βασικό μέλημα κάθε πιστού η απολογία”,

  χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:

  “Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία η απολογητική κατείχε κεντρική θέση στην εκκλησιαστική ζωή. Αποτελούσε βασικό μέλημα, όχι μόνο των μεγάλων θεολόγων και ποιμένων της Εκκλησίας, αλλά και του κάθε πιστού.”

  Πηγή στο διαδίκτυο: π.Α.ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ, (http://www.egolpion.com/apologia_melhma_pistwn.el.aspx),
  αναδημοσιευμένο από το περιοδικό Διάλογος, τεύχος 15.

  Στην Ορθοδοξία δεν γίνεται διαχωρισμός των ανθρώπων σύμφωνα με την επαγγελματική τους ιδιότητα, την κατά κόσμον παιδεία τους, τον πλούτο, την κοινωνική τάξη ή όποια άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν. Όλοι είμαστε αδέλφια, παιδιά του Θεού και ανήκουμε σε μια οικογένεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η έκφραση της γνώμης, της διαφωνίας ή όποτε χρειαστεί η απολογία (γραπτή ή προφορική, αλλά – προ πάντων – αυτή που γίνεται με τον τρόπο συμπεριφοράς και ζωής), είναι ευθύνη του καθενός.

  Άμεση σχέση με το θέμα μας έχει και μια από τις βασικές διδασκαλίες των Γερόντων:

  “για να ειπωθεί ένας λόγος χρειάζεται να πληρεί τρία κριτήρια:

  την αλήθεια, την αγάπη και το ώφελος της ψυχής.”

  – Πόσα από τα σχόλια των συμμετεχόντων στη διεξαγώμενη συζήτηση, ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά;
  – Πόσα από τα λόγια αυτά αποδίδουν την αλήθεια;
  – Πόσα λέγονται με αγάπη;
  – Πόσα ωφελούν τις ψυχές αυτών που τα ακούν ή τα διαβάζουν;

  Τόσο στην παρούσα δημοσίευση, όσο και στις δύο, που αναφέρονται στην αρχή του σχολίου, παρουσιάζονται αρκετά στοιχεία, τα οποία ελπίζεται ότι θα αποβούν χρήσιμα σε κάθε ειλικρινή, έντιμο και καλοπροαίρετο αναζητητή της αλήθειας. Η καλή ή η κακή χρήση τους εξαρτάται από τον ίδιο τον αναγνώστη.

 27. Οποιος ενδιαφερεται για την Ορθοδοξη θεση σχετικα με

  το βελονισμο, την ομοιοπαθητικη, τη γιογκα, τον ολισμο και τη σχεση τους με τη νεα εποχη,

  μπορει να βρει πληροφοριες εδω http://www.egolpion.com/58B2B56C.el.aspx,

  εδω http://www.egolpion.com/A89B1141.el.aspx

  και εδω http://www.egolpion.com/new_age.el.aspx.

  Εχουν ολα αυτα καποια σχεση με τους Αγιους Πατερες και τους Γεροντες;

 28. Κύριε Ταγαράκη,

  συνεχίζετε στον ίδιο ρυθμό της συκοφαντίας.
  Ποιον είδατε εδώ να υπερασπίζετε τη γιόγκα ή τον ινδουισμό;
  Στη φαντασία σας πλάθετε εχθρούς και τους κυνηγάτε, όπως κάνουν παλαιόθεν οι αντιαιρετιστές.
  Αυτό που σας έγραψα αφορά την επιστημοσύνη του κειμένου σας για τη γιόγκα με την παρατήρηση πως αυτό δε μπορεί να σταθεί σε κανένα επιστημονικό φόρουμ του χώρου σας ή ακόμα και της αθλητιατρικής.
  Δοκιμάστε να το δημοσιεύσετε σε κάποιο περιοδικό ή σε κάποιο συνέδριο και θα διαπιστώσετε τα αποτελέσματα.

  Το ότι ο μακαριστός π.Αντωνιος είπε το Α ή το Β , αυτό δεν το κάνει δόγμα πίστεως. Στο «Εγκόλπιο» υπάρχει ολόκληρη ενότητα με αναφορές στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μιλά κανείς και να ωφελεί τους ακροατές του και όχι να τους βλάπτει.Δείτε το, θα σας φανεί χρήσιμο.
  Εσείς πιστεύετε ότι με την επίθεση που οργανωνετε κατά της γερ.Γαβριηλίας λέτε την αλήθεια και ωφελείτε τους ορθοδόξους;
  Αν ετσι πιστεύετε , πλανάσθε πλάνην οικτράν.

 29. @Misha

  1. Νομιζω ο ιδιος σας απαντησε πολυ ωραια σχετικα κυριε.

  2. Ως γνωστον το ΦΩΣ ΧΕΕΝ δεν ειναι ορθοδοξο αλλα προτεσταντικο και μασωνικο (για οσους γνωριζουν).

  3. Νομιζω για τα ομοιοπαθητικα νοσοκομεια της Αγγλιας αναφερεται απτεστα ο Μπεν στην αναλυση του οπου υπηρχαν απο παλαιοτερα και λεει ενδιαφεροντα για αυτα. Επισης μας ξεκαθαριζει οτι η ομοιοπαθητικη στατιστικα δεν διαφερει απο τα πλασεμπο (κατι που μπορει να σας το πουν τα αποτελεσματα). Αυτο κοινως ονομαζεται οτι ειναι κοπανιστο νερο.

  Αλλα αγαπητε εαν εσεις εχετε βρει αποδειξη της αξιοπιστιας της με επιστημονικο τροπο, γνωριζω οτι ο Τζεημς Ραντ ακομα προσφερει το ενα εκατομμυριο δολλαρια. Ιδου λαμπρον πεδιον δοξης, σας περιμενουμε να πλουτίσετε! Σε καλο μερος τα λεφτα!

  Για τα θεματα περι Ομοιοπαθητικης αναφερεστε σε ιστοσελιδες περιεργου περιεχομενου απο ομοιοπαθητικους κυκλους τις οποιες δεν δεχομαι ως σοβαρες πηγες.
  Δεν μου απαντησατε ομως πως γινεται επιστημονικα ενα διαλυμα 100C να βοηθαει σε ο,τιδηποτε οταν διαλυεται σε περισσοτερο απο το συνολικο αριθμο ατομων στο συμπαν.
  Σχετικα με το μοναστηρι το Εσσεξ θα το ελεγξω αυτο που λετε αλλα εφοσον ο Γεροντας δεν ηταν επιστημονας μπορει οπως ειπα απλα να πλανηθηκε. Εσεις ο ιδιος παραδεχεσθε οτι ολοι κανουμε λαθη και ελπιζω δεν βαζετε τους αγιους ως αλαθητους. Και για την αναφορα σας στο Τζον Χοπκινς, ισως δεν γνωριζετε οτι ο μοναδικος λογος που μεγαλα νοσοκομεια ακομα και αναφερονται σε εναλλακτικη ιατρικη κλπ ειναι για να τους εχουν τους κομπογιαννιτες απο κοντα και να βλεπουν τι κανουν. Αυτο το γνωριζω εκ των εσω και οχι εκ των εξω. Τετοια λινκς μπορω να σας βρω πολυ περισσοτερα.

  Μεγαλοι Εβραιοι γιατροι σε πανεπιστημια (με τις γνωστες μυστικιστικες τους τασεις) προσπαθουν να επιβαλλουν διαφορα μεχρι και ρεικι (τη γνωστη ιαπωνικη τεχνικη για την οποια εχει μιλησει το Αντιαιρετικο εγκολπιο) στη λεγομενη integrative medicine σημερα (μια και το ολιστικο δεν ακουγεται καλα πια), οπως ο Ντοναλντ Αμπραμς, η Εσθερ Στερνμπεργκ, ο Κοεν και πολλοι αλλοι απο μεγαλα πανεπιστημια. Φυσικα βρισκουμε και πολλους ινδουιστες οπως την Διλτζηητ Σινγκ η οποια διαδιδει γιογκα και παραδοσιακες κινεζικες τεχνικες. Ειναι αληθεια οτι π.χ. η γιογκα σε ξεκουραζει σωματικα ως ενος σημειου, αλλα αυτο μπορει να επιτευχθει και με αλλους τροπους οπως γυμναστικη. Επισης καποιοι εχουν δωσει προσφατα 4.5 εκατομμυρια δολλαρια για να κανουν ερευνα για τη γιογκα και τον καρκινο στο γνωστο κεντρο Αντερσον. Ειτε αυτο γινεται εν αγνοια πνευματικης βασης του δυτικου ανθρωπου ειτε λογω του γεγονοτος οτι πρεπει να προσεχει κανεις τι κανει και τι λεει σε ενα μεγαλο νοσοκομειο και η ερευνα ειναι ερευνα κλπ, αυτο που στειλατε δεν ειναι περιεργο. Ηθελα μαλιστα να προσθεσω σχετικα με αυτο το θεμα οτι παρολα οσα ειπα η δυτικη πνευματικη τυφλα δεν αποκλειεται σιγα σιγα να διεισδυσει ακομα και στην επιστημη ως ενος σημειου. Αλλωστε οι 300 οχι του Λεωνιδα αλλα των ιστορικων της Αμερικης που υποστηριζουν το ονομα Μακεδονια τα πηραν αδρα και γιαυτο το κανουν.

  Το θεμα ειναι οτι επιστημονικα η ομοιοπαθητικη δεν διαφερει απο τα πλασεμπο significantly. Το ιδιο γινεται και με πολλα αλλα. Επισης αλλο να δεχτει καποιος καποια θετικα σημεια μιας τεχνικης οπως του βελονισμου και αλλο να δεχτει και τις θρησκευτικες δοξασιες που κρυβονται απο πισω. Τελος, ο δυτικος ανθρωπος δεν ειναι σε θεση να γνωριζει οτι πολλες φορες τα αποτελεσματα ειναι δαιμονικης προελευσης. Π.χ. η γιογκα σαν δαιμονικος αυτοθεωτικος διαλογισμος μπορει να επιφερει θαυμαστα σημεια απο δαιμονια, οπως γνωριζουν οσοι διαβασαν το βιβλιο ο ο νεος, ο Γεροντας παισιος και οι γκουρου.

  Ομως ακομα και στο θεμα βελονισμου η Εσθηρ Στερνμπεργκ παρα τις δοξασιες τις — οτι την ενδιαφερει ο καρκινοπαθης να μπορει να ρηλαξαρει ωστε το σωμα να βοηθηθει δηλ να φυγει το στρες και γιαυτο τα θελει αυτα ολα προσοχη ΟΧΙ ομοιοπαθητικη ομως αλλα τα αλλα — τονιζει οτι δεν πρεπει καμμια τετοια μεθοδος να χρησιμοποιηθει ΑΝΤΙ της κλασικης ιατρικης επομενως αποδεχεται οτι δεν θεραπευουν αυτες οι τεχνικες. Ο δε Τομ Δελμπανκο, καθηγητης ιατρικης στο Χαρβαρντ ισως και λογω θεσης περιοπης αναφερει ξεκαθαρα (στο τελευταιο περιοδικο της αιματολογιας ογκολογιας που διαβαζα) οτι δεν υπαρχει καμμια κλινικη ενδειξη οτι η γιογκα, το ται τσι, ο βελονισμος και ιδιως η ομοιοπαθητικη κλπ αλλαζουν τα κλινικα αποτελεσματα και τα survival rates ασθενειων ιδιως θανατηφορων. Δεν αμφιβαλλει οτι αν βοηθαει καποιον το Ται τσι να χαλαρωσει αυτο ειναι καλο (εμεις σαν Ορθοδοξοι ξερουμε ομως και αλλα για αυτο το θεμα διοτι ολοι αυτοι δεν ασχολουνται με την ψυχη και δεν ειναι ορθοδοξοι και δεν γνωριζουν για το πνευμα κλπ). Κλπ Κλπ κλπ.

  Οπως βλεπετε αγαπητε (και εδω ουτε καν ξεκινησα να μιλαω για το θεμα) με ευγενικο τροπο καταληγουν πολλα τετοια αρθρα οτι δεν υπαρχουν αρκετες ενδειξεις ωστε η integrative ιατρικη να μπει μεσα στην κλασσικη conventional ιατρικη. Και το λενε με ευγενικο τροπο διοτι πολλοι απο τους νεοεποχιτες που προσπαθουν να φερουν αυτα μεσα στα νοσοκομεια εχουν πολλα χρηματα ενω στην Αγγλια οταν ξεσκεπαστηκε η ομοιοπαθητικη στο θεμα του εμβολιου ελονοσιας ο Πριγκηπας Καρολος (χαριν του οποιου δουλευουν και υπαρχουν αυτα τα Νοσοκομεια ακομα και ατομων σαν αυτον) προσπαθησε να φιμωσει αυτον που τους εβγαλε στη φορα. Τα υπολοιπα “κολπα” σας αγαπητε, στους ανιδεους πελατες σας και οχι εδω.

  Αλλα παρατηρησα οτι δεν απαντησατε στο αρθρο του Μπεν Γκολντεηκερ. Φυσικα τι να πειται. Και η Ζανετ Ουιντερσον που αναφερεται στην αρχη οταν ειδε το αρθρο του Μπεν φοβηθηκε οτι θα της κανουν μηνυση που υποστηριζε τον Τσαππελ και αναγκαστηκε να πει οτι δεν πιστευει οτι τα περι εηντς του ομοιοπαθητικου συλλογου μπορουν να αντικαταστησουν τα κλασσικα φαρμακα. Αυτο υπαρχει ως προσθηκη στο αρχικο αρθρο στα αγγλικα στη Γκαρντιαν.

  4. Γραφετε “την θεωρία ότι ο π.Παΐσιος εξαπατήθηκε γαι το θέμα του 666 από τον π.Παρθένιο, τον κερασιώτη μοναχό που εκοιμήθη ύστερα από ατυχημα με τα ζώα στο Αγιονόρος,” … δηλαδη τι κανεις μπαρμπα κουκια σπερνω… Ειπα εγω οτι εξαπατηθηκε ο γεροντας απο τον π. Παρθενιο ή ειπα οτι ΙΣΩΣ απο καποιο πενυματικοπαιδι του προφανως που του εδωσε το βιβλιο της Μαιρης Στιουαρτ Ραλφ να του ριξει ενα βλεφαρο? Εχετε διαβασει το βιβλιο της? Αν ναι τοτε μαλλον θα γνωριζετε οτι ειναι μεγιστη μπαρουφα και υποστηριζει απειρες αριετικες δοξασεις, μεταξυ των οποιων το rapture και οτι το τελος του κοσμου ερχοταν το 2000 λογω του γνωστου Υ2Κ της Ιντελ… Αλλιως σας περιμενω να υποστηριζετε τις δοξασιες τις Ραλφ για το θεμα.

  Δεν ειπα οτι ο,τι εγραψε ο Γεροντας για το 666 ειναι λαθος (και οσοι εχουν διαβασει τι ειχα γραψει στο Αντιαιρετικο Εγκολπιο μπορουν να το διαπιστωσουν αυτο). Ειπα ο,τι εγραψε ΕΙΔΙΚΑ για την αναφορα στη Ραλφ. Γιαυτο και το μοναστηρι του Μπαλαμαντ με τακτ κοβει αυτα τα σημεια απο τα λογια του Γεροντα και καλα κανει.

  5. Οπως νομίζετε αγαπητέ. Δεν εχει αμεση σχεση με το θεμα και δεν εχω το χρονο να απαντησω περι αυτου. Σημασια εχει τι εννοει κανεις με μια εκφραση. Νομιζβ μιλησα ξεκαθαρα περι του θεματος και οτι σαν εκφραση τη χρησιμοποιουμε λογω επαφης στο δικτυο και εξω με δυτικους που επηξαν απο την Ιερα Εξεταση.

  6. Συμφωνω οτι και αλλα βιβλια και εργα εκμεταλλευονται. Το θεμα ομως βρισκεται οτι η εκμεταλλευση γινεται απο πονηρη παραποιηση ενω εδω προκειται για καθαρα νεφελωδεις εκφρασεις οι οποιες μετα απο πολλες επανεκδοσεις μενουν ως ειναι και οτι αυτο το βιβλιο διαβαστηκε παρα πολυ. Συμφωνω επισης οτι και η μιμηση του Χριστου πρεπει να εκλειψει και να γινει και γιαυτο μια προσπαθεια. Αυτο ομως δεν αλλαζει οτι αλλο το ενα και αλλο το αλλο. Οποιος μπορει ας κανει κατι και αφου γνωριζετε μιληστε στον Σωτηρα και σε αλλους οικους και στειλτε τους αναφορες να το βγαλουν το βιβλιο.

  Και ακομα οπως να λετε να ειναι, αυτο σημαινει οτι πρεπει να γινουν επισημανσεις το δυνατον και στα αλλα βιβλια και οχι να τα παρατησουμε ολα. Το βιβλιο αυτο ως εχει ελπιζω να συμφωνειτε οτι μπορει πολυ ευκολα να παραποιηθει (εστω) απο οικουμενιστες. Δεν χρειαζεται καν προσπαθεια για πολλα σημεια, ακομα και αν κανεις προσθεσει τα λογια της Γεροντισσας κατα του Οικουμενισμου που πολυ ωραια συνοψιζει η ΟΟΔΕ.

 30. Μία προσθήκη σημαντικη και επιδιορθωση. Λόγω κουρασης και φορτου εργασιας και ελλειψης χρονου εκ παραδρομης διαβασα ΧΕΝ δηλαδη YWCA και οχι ΧΕΕΝ πιο πανω στα λογια του Μισα. Ετσι πρεπει φυσικα να αποσυρω το ανω σχολιο για το ΦΩΣ ΧΕΕΝ οτι ειναι μασωνικο προτεσταντικο (σε αντιθεση με την YMCA γενικα σαν ενωση) μια και φυσικα δεν ειναι. Ειχα στο μυαλο μου τη ΧΑΝ εκεινη την ωρα για αλλο λογο οποτε εγινε συγχυση. Ζητω συγγνωμη για αυτο. Ουδεις τελειος και γω κανω πολλα λαθη.

  Για να απαντησω σε αυτα που γραφει ο κ. Μισα, απλα να πω οτι πρωτον δεν μου αρεσει ο ορος αντιαιρετιστης για οποιον ακολουθει ο,τι γράφει ο π. Αλεβιζόπουλος οπως πολυ ωραία έγραψε ο κ. Ταγαράκης. Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική όλων των σεκτών και αιρέσεων να μην τους πολυαρέσει η έρευνα κάθε είδους γιατι και εμεις να ακολουθουμε αυτου του ειδους τη νοοτροπια?

  Δευτερον, εφόσον εσείς γνωρίζετε για το θἐμα, εσείς γιατί δεν το πράξατε? Εάν δεν το έκαναν εν γνώσει τους οσοι το εκαναν κακώς δεν το έκαναν αν μπορουσαν και ειχαν το χρονο και τη θεληση.

  Τρίτον, πρεπει να σημειωσουμε οτι ορισμενοι απο εμας ενδιαφερθηκαμε για το θεμα απο δικες μας προσωπικες εμπειριες. Προσωπικα ποτε δεν εδωσα σημασια στη Μιμηση του Χριστου και μολις προσφατα εμαθα οτι ειχε γινει και μπεστ σελλερ στην Ελλαδα. Νομιζα ηταν απλως ενα βιβλιαρακι που κυκλοφορουσε ετσι με απλοικο τροπο για το Χριστο παλαιοτερα, ιδιως οπως ελληνοποιουσαν το ονομα του συγγραφεα. Παντως οταν το διαβασα δεν μου αρεσε καθολου και ημουν μικρος. Δεν γνωριζα πολλα για το θεμα. Προσφατα σχετικα εμαθα για αυτο ξανα απο την ΙΜ Παντοκρατορος.

  Σχετικα με το βιβλιο της Ασκητικης οταν ειχε βγει το χρησιμοποιουσε η αδερφη μου η οποια κατα μια περιεργη συμπτωση εμπλεξε με ται τσι εκεινη την εποχη. Μαλιστα πηγε και σε εναν ολιστικο θεραπευτη εναλλακτικης μαζι με τον πατερα μου μετα απο υποδειξη της γνωστης μας ομοιοπαθητικης “γιατρου” (εκεινης που οταν καποιος ειχε καρκινο στην οικογενειας της πηγε κατευθειαν στο ιατρικο νοσοκομειο και δεν εκανε τις ομοιοπαθητικες τις τεχνικες). Εκει, τα χερια του αρχισαν να τρεμουν και τα αγγιξε πανω στην αδερφη μου και τον πατερα μου και ενιωσαν ενα καψιμο και αυτος “βρηκε” κατι που ειχαν στην υγεια τους (οποτε παει χαραμι πια, τι ακτινες Χ, τζαμπα τις κανουμε … ). Φοβηθηκαν ευτυχως και δεν ξαναπηγαν και τους μαλωσε ο πνευματικος τους. Τους μαλωσα και γω γιατι αν και δεν ηξερα τοτε πολλα για το θεμα καταλαβα οτι προκειται για κατι το δαιμονικο. Παντως τελικα βγηκε οτι το ταγκαλακι που ειχε βρει πετρες στον πατερα μου σε ενα σημειο τα ειχε μπερδεψει γιατι τελικα η ιατρικη εξεταση εβγαλε αλλο αποτελεσμα. :). Αλλα βρηκε καποια πραγματι ο πονηρος!

  Αυτο το γεγονος δεν σημαινει βεβαια τιποτα σχετικα με το βιβλιο και μπορει να αποτελει απλη συμπτωση — αλλα επειδη η αδερφη μου διαβαζε το βιβλιο και ενιωθε τη γεροντισσα να της μιλα μεσα απο αυτο οταν ανοιγε τυχαια τις σελιδες του βιβλιου και την ιδια περιοδο ηταν μπλεγμενη σε ται τσι, μου φανηκε το ολο θεμα υποπτο ιδιως αργοτερα οταν ειδα ο ιδιος το βιβλιο και μερικα σημεια μου φαινοντουσαν πολυ περιεργα και κατι δεν μου πηγαινε καλα με αυτο.

  Γιαυτο με ενιαφερει προσωπικα να μαθω τελικα αν και σε ποιο βαθμο υπαρχουν προβληματα με το βιβλιο αυτο. Αυτο δεν σημαινει οτι δεν θα με ενδιεφερε να απομακρυνθουν διαφορα αιρετικα βιβλια απο βιβλιοπωλεια ορθοδοξα ή διαφορες αιρετικοφρονες εκμπομπες ακομα και στο ραδιοφωνο της Ελλαδος.

  Επομενως εφοσον φαινεσθαι να γνωριζετε που και ποσο κυκλοφορει αυτο το βιβλιο θα χαρουμε πολυ να μαθουμε οτι επικοινωνησατε με τους εκδοτικους οικους. Εγω εδω που βρισκομαι θα κοιταξω να μιλησω με τους τοπικους εκδοτικους οικους με πολλους απο τους οποιους ειμαι σε επαφη και εχω γραψει και σε αρχιεπισκοπη για διαφορα οικουμενιστικα αρθρα που κυκλοφορουν καποιοι, χωρις δυστυχως αποτελεσμα.

  Καλη συνεχεια σε ολους και καλη δυναμη.

 31. @George Likoudes

  1.Aπάντηση; Πού την είδατε; Απορία ψάλτου βήξ …

  2.Προφανώς μπερδεύετε την αμερικανόφερτη ΧΑΝ με την Χριστιανική Ενωση Εργαζομένης Νεολαιας που έχει το βιβλιοπωλειο Φως στην οδό Φειδίου, ενδεικτικό τής συγχύσεως σας.

  3.Σας παρέθεσα μη αμφισβητήσιμες πηγές για την ομοιοπαθητική και το πώς αντιμετωπιστηκε από αναγνωρισμένους αγίους της Εκκλησίας μας.Εσεις προτιμάτε τον στρουθοκαμηλισμό .Με γεια σας με χαρά σας.
  Η λειτουργία του ομοιοπαθητικού φαρμάκου είναι ζήτημα προς εξερεύνηση.Εχει αποδοθεί στη λεγόμενη μνημη του νερού, έχουν γίνει και άλλες απόπειρες.Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν είναι δαιμονικό, εφοσον η μέθοδος παρασκευης τους περιλαμβάνεται σε όλες τις γνωστές ευρωπαϊκες Φαρμακοποιϊες και διδάσκεται σε όλες τις φαρμακευτικές σχολές.
  Ρωτηστε να μάθετε ποιος ηταν και με τι ασχολουνταν ο ιερομάρτυς Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ.
  Θα ήταν σώφρον από μερους σας , πριν αποφασισετε να παραληρήσετε ομιλών για «πελάτες» ,να ανοίξετε την σελίδα του Παγκοσμιου Οργανισμού Υγείας και να δειτε τι λεει για τον βελονισμό.Και να πληροφορηθείτε σε πόσα ελληνικά νοσοκομεία εφαρμόζεται για αναλγησία, διακοπή καπνίσματος κλπ .
  Για τα άρθρα περι την επιστημονικότητα της ομοιοπαθητικής δεν προτίθεμαι να ανοίξω διάλογο εδώ.Υπάρχει λόγος και ισχυρός αντίλογος περί αυτών .Αυτό που προτίθεμαι να κάνω είναι η αποκάλυψη του γεγονότος (που αποκρύπτεταιεπιμελώς από τους γνωστούς αντιαιρετιστικούς κύκλους) πως μεγάλοι άγιοι και γέροντες της Ρωσικής Εκκλησίας χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν, συνιστούσαν και συνιστούν την ομοιοθεραπευτικής.Από τον άγιο Θεοφάνη τον έγκλειστο μέχρι τον προσφάτως κοιμηθέντα γέροντα Ιωάννη Κρεστιάνκιν της Λαύρας του Πσκώβ.

  4.Προφανώς «κουκιά σπέρνετε» και μάλιστα άτεχνα.
  Ο μακαριστός π.Παρθένιος ήταν αυτός που κατηγορήθηκε πως είχε μεταφέρει στον γερ.Παίσιο τις απόψεις της Relfe μέσα από το βιβλίο του «το χάραγμα της Αποκάλυψης». Εχει πει σχετικά και ο μητρ.Μελέτιος και άλλοι και έχουν λάβει τις απαιτούμενες απαντήσεις από τη συνοδεία του γέροντα και από το ίδιο το αυτόγραφο κείμενο τού παππούλη. Όταν μάλιστα τον ρωτούσαν σχετικά προσκυνητές, έλεγε καμμιά φορά πως τα νέα δε τα μαθαίνει από τις εφημερίδες αλλά από «αλλού».

  6.Το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης» είναι μια χαρά βιβλίο.Απλό , τρυφερό και εύπεπτο χωρίς βαριές θεολογικούρες σαν αυτές που αραδιάζουμε εμείς εδώ.Μαλακώνει την καρδιά και της εμπνέει εμπιστοσύνη κι αγάπη στον Θεό. Αν κριθεί πως χρειάζονται διευκρινίσεις ας τις κάνει η Ιερά Σύνοδος αφου πρωτα αφαιρεσει όμως και τις βλασφημίες (άθελες και ακουσιες ) που μεταφέρει ο καθηγητής Τρεμπέλας στη Δογματική του και την οποία δεν τολμά να αγγίξει κανείς.Ας τολμησουν όσοι επιτιθενται τοσο επίμονα στη γερόντισσα (ειναι προφανες οτι στοχος είναι η γεροντισσα Γαβριηλία ήδη από την πρωτη παρέμβαση του π.Βασιλείου) να στραφούν κατά της συγκεκριμένης Δογματικής η οποία ειναι βιβλιο πολυ παλαιότερο από την Ασκητική της Αγάπης και διαφημίζεται σαν «κανών ορθοδοξίας».

 32. 1. Το ο,τι εχετε να πειτε για τον κ. Ταγαρακη στον ιδιο και οχι μεσω αλλου κυριε. Αυτο εννοουσα.

  2. Ημουν σιγουρος οτι θα βιαζοσασταν να επιτεθειτε αγαπητε για αυτο και αναγκαστηκα παρα του φορτου εργασιας να επανερθω γρηγορα. Δεν προκειται περι παραλογισμου αλλα οπως ειδατε πιο πανω περι ανθρωπινου λαθους.

  3. Το αν ειναι μη αμφισβητισημες ἠ οχι ακόμα βρισκεται υπο εξεταση. Αλλα οπως σας ειπα οι γεροντες δεν ηταν επιστημονες και επισης ειναι πολυ συζητησιμο αν τα απλα γιατροσοφια που εκαναν ανηκουν στον “τομεα” της ομοιοπαθητικης.

  Η επιστημονικη ερευνα εχει επαναληφθει ξανα και ξανα με δοκιμες για τα φαρμακα τα οποια οι ομοιοπαθητικοι λενε οτι θα σε κανουν καλυτερα. Τα κολπα των ομοιοπαθητικων, που λανσαρουν μονο ο,τι βγαινει θετικο (για τους λογους που αναφερει ο Μπεν) κλπ, εχουν ξεκαθαρα ελεγχθει επιστημονικα με την επιστημη της Στατιστικης μεσω κλινικων δοκιμων. Τα γεγονοτα εχουν μιλησει απο μονα τους ξανα και ξανα.

  Αυτα περι τους αγιους λεγονται απο διαφορους ομοιοπαθητικους κυκλους και κυριως τα ακουμε ξανα και ξανα απο εσας κυριε Μισα και οπως ειπα πριν ελεγξω τις πηγες δεν μπορω να μιλησω (το ανεφερα ηδη σε Ρωσους γνωστους μου). Να το πω ξανα ομως οτι δεν αποκλειεται να επεσαν σε πλανη ἠ απλα να εκαναν καποια γιατροσοφια τα οποια καποιοι τα εκλαμβανουν ως ομοιοπαθητικη. Αλλωστε και ο γεροντας Παισιος εκανε καποια γιατροσοφια που λεει το βιβλιο της Σουρωτης τα οποια οπως και να το κανουμε δεν υφιστανται. Οπως ξερετε και εσεις καποιοι εχουν προσπαθησει να πουν οτι και ο γ. Παισιος εκανε ομοιοπαθητικη. Το εκοψαν ομως οταν ειδαν οτι και αυτος και ο γ. Πορφυριος ηταν εναντιον τους. Οπως και ναχει ο,τι εκανε ο γ. Παισιος δεν ειναι φυσικα ομοιοπαθητικη (συμφωνα με τα γραφομενα των βιβλιων). Παντως το να ασχοληθει με κατι καποιος εν αγνοια του δε σημαινει οτι το εξασκει με συνειδητο τροπο. Αλλωστε στις περισσοτερες περιπτωσεις η ομοιοπαθητικη δεν κανει κακο. Ειναι νερακι κοπανιστο και φυσικα οταν το placebo effect πιασει, ξερουμε οτι βιοχημικα μπορει να σε κανει να νιωσεις καλυτερα και ετσι ο απλοικος γεροντας που δεν εχει ιδεα απο επιστημη μπορει να ασχοληθει με καποιο γιατροσοφι νομιζοντας οτι κανει κατι και χωρις να γνωριζει τα πνευματικα υποβαθρα της ομοιοπαθητικης (που ειναι θρησκευτικα υποβαθρα εφοσον δεν αποδεικνυονται επιστημονικα οπως π.χ. περι υπαρξης θειας ουσιας στην υλη κλπ). Υποψιν οτι και πολλα απλα βοτανικα τα λενε σημερα ως ομοιοπαθητικη ενω αλλο βοτανολογια και αλλο ομοιοπαθητικη -χωρις να σημαινει οτι ορισμενα απο αυτα που λενε οι ομοιοπαθητικοι περι βοτανων και απλων μεθοδων γενικα ότι ειναι απαραίτητα λάθος. Απλα εδω μιλαμε για τη βαση της ομοιοπαθητικης για την οποιοα η ΠΟΓ εγραψε εκτενεστατη μελετη για τις ριζες της και φυσικα και ο π. Βλιαγκόφτης εχει μιλησει εκτενώς για αυτην και πολλοι άλλοι.

  Δεν υπάρχει καμμία απόδειξη για το οτι το νερο εχει μνημη και τα πειράματα για αυτό οπως γραφει και ο Μπεν ειναι συχνα εκκεντρικα και αντιεπιστημονικα. Επαναλαμβανω ομως οτι εαν εσεις εισαστε σε θεση να αποδειξετε ειτε ο ιδιος ειτε μεσω των εγκυρων πηγων σας οτι τα 100C διαφέρει από το κοπανιστό νερό με επιστημονικό τρόπο τότε σας περιμένουν 1 εκατομμύριο δολλάρια και θα χαρω πολυ να μαθω οτι πλουτισατε ιδιως την εποχη μας με τη μεγαλη φτωχεια και να μας πειτε πως το κανατε.

  Μηπως και εσεις βρηκατε κανεναν τροπο να μειωθει το Εηντς στην Αφρικη μεσω κανενος Σι Ντι? Ο Ομιλος Ομοιοπαθητικης θα σας περιμενει με ανοιχτες τις αγκαλες.

  Οσο για το βελονισμο θα γνωριζετε οτι εχουν υπαρξει ανθρωποι που οχι μονο μολυνθηκαν αλλα και επαθαν παραλυση αν και οντως υπαρχουν ανθρωποι που ειχαν καλυτερευση με βελονισμο. Στο θεμα οπως γνωριζετε γινεται ακομα μεγαλη ερευνα και πολλα παιζονται. Επαναλαμβανω οτι δυστυχως πολλες ανατολικες τεχνικες εχουν αρχισει να διεισδυουν και στην επικρατουσα ιατρικη οπως η γιογκα την οποια απο ο,τι καταλαβα δεν αποδεχεσθαι και ομως δυστυχως εχιε αρχισει και αυτη να μπαινει μεσα σε τομεις που δεν οφειλε και μαλιστα γινεται πιο πολυ ερευνα για γιογκα παρα για βελονισμο.

  4. Το αν κατηγορηθηκε ο π. Παισιος οτι μετεφερε το βιβλιο της Ραλφ απο τον π. Παρθενιο ή οχι δεν το γνωριζα. Απλα διαβασα (οπως σας ειπα) τα βιβλια του Γεροντα απο την Σουρωτη και εκανα ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ μια ερευνα να δω περι τινος προκειται αυτο το βιβλιο. Ετσι ΥΠΕΘΕΣΑ οτι το ελαβε απο καποιο πνευματικοπαιδι του και πιστεψε τα εν λογω του βιβλιου. Ενω ο γεροντας με φωτιση μιλαει σωστα σε πολλα για το 666, η αναφορα του στο βιβλιο της Ραλφ ειναι καθαρα ατοπη και αυτο δεν χρειαζεται πολυ σκεψη μα απλη μελετη του βιβλιου της. Αν θελετε μπορειτε να βρειτε και χρησιμες πληροφοριες για αυτο και στην βικιπαιδεια η οποια συνοψιζει σε αυτο το αρθρο το θεμα καλως κατα τη γνωμη μου.

  Τελικα αν εχει οπως τα λετε δεν επεσα και πολυ εξω. Παντως δεν ειναι νομιζω καλο να ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ οτι κατι που γνωριζετε εσεις σχετικα με το θεμα αυτο (για τον π. Παρθενιο) το γνωριζουν απαραιτητα και αλλοι. Επομενως για αυτο ειπα οτι σπερνεται κουκια γιατι εγω δεν ειχα κανει καμμια αναφορα στον π. Παρθενιο. Ετσι σας ζητω συγγνωμη. Και εφοσον οπως ξεκαθαρησατε κατηγορηθηκε οτι πηρε το βιβλιο απο αυτον, σημαινει οτι δεν ειναι σιγουρο οτι το ελαβε απο αυτον αλλα θα μπορουσε να το ελαβε απο αλλον. Σε τελικη φαση σημασια εχει οτι το ελαβε απο καπου και οχι απο ποιον. Συγχωρειστε μου την εκφραση, δεν ξωριζα την ιστορια αυτη.

  6. Συμφωνω. Αλλα υπαρχουν συγχρονοι Πατερες που ασπαζονται τον π. Ρωμανιδη οπως ο π. Μεταλληνος, ο π. Βλαχος και πολλοι αλλοι αξιολογοι. Και αυτο ειναι κατι. Το οτι ομως κατι δεν εχει γινει κατι αλλο σε καποιο σημειο δεν σημαινει, επαναλαμβανω, οτι κατι δεν πρεπει να γινει εδω. Οπως ειχα γραψει και πιο πανω εφοσον η Ιερα Συνοδος δεν ασχολειται με πολυ σοβαροτερο θεματα τι να κανουμε? Τα προβληματα που υπαρχουν σημερα στη διοικουσα Εκκλησια τα γνωριζουμε ολοι πολυ καλα λιγο πολυ, και με προσωπικες εμπειριες. Τελος, συμφωνω οτι υπαρχει εμπαθεια σε πολλα σημεια του π. Σπηλιοπουλου (κατα τη γνωμη μου) και δε συμφωνω με πολλα που λεει. Απο την αλλη ομως εχει και αυτος ξεκαθαρισει οτι την κριτικη (καλη ή κακη) την κανει στο βιβλιο και οχι στο προσωπο της επομενως δεν ειναι σωστο να λεμε οτι κατηγορει την Γεροντισσα. Υπαρχουν βεβαια αναφορες μεσα οπου αυτο διαφαινεται στα λογια του, αλλα εστω τυπικα το αναφερει οτι μιλαει παντα βασει των οσων διαβαζει απο το βιβλιο. Γιαυτο και λεγεται βιβλιοκριτικη και οχι κριτικη ατομου που κανει ενας (πως τον ειπατε?) α ναι…αντιαιρετιστης …

 33. Επειδη εχω ερωτηθει επανειλλημενα απο καποιους για το θεμα της ομοιοπαθητικης και μια που αναφερθηκε εδω γραφω ορισμενα σημεια επιπροσθετα μερικες επεξηγησεις για οσους δεν κατανοουν καποια που εγραφησαν στο θεμα. Δεν θα προχωρησω σε λεπτομερειες γιατι θα μπορουσε κανεις να μιλαει για το θεμα ενα μηνα συνεχως και ακρη να μην βρει.

  Αυτο το τονιζω εξαρχης δεν γινεται για να πικαρω τον κ. Μισα ή οποιονδηποτε υποστηρικτη της και δεν αναφερομαι σε αυτον καθολου εδω ουτε αμεσα ουτε εμμεσα ουτε ειδικα στις προσωπικες του θεσεις (που σε τελικη αναλυση δεν τις επεβαλλε σε μενα) και σεβομαι τις τοποθετησεις του βαθυτατα.

  Επειδή πρόκειται περι κατι που παρουσιαζεται με επιστημονικο μανδυα (οπως το ιδιο κανει και η εβραικη Καμπαλλα σημερα, η Γιόγκα, το Ρεικι κλπ) πρεπει να σημειωσουμε ορισμενα για τους αναγνωστες που δεν συνειδητοποιουν (περαν των αποκρυφιστικων βασεων της απο τον Χανεμαν) περι τινος προκειται.

  Οπως ηδη θα διαβασατε στο αρθρο του Γκολντεηκερ, η ομοιοπαθητική ειναι (ή μαλλον προσπαθει να παρουσιαστεί σαν) ιατρική εξάσκηση. “Θεραπεύει” την ασθενεια χρησιμοποιώντας διαλύσεις οπου το ενεργο συστατικο ειναι τοσο απειροελαχιστης συμπυκνωσης (της ταξεως ενος μοριου σε μια πισινα) οπου στις περισσοτερες περιπτωσεις ειναι τελειως ανυπαρκτο (οπως π.χ. στο διαλυμμα των 100C). Για τετοια διαλυματα να εχουν αποτελεσμα, θα επρεπε το νερο να εχει μνημη, ομως γιατι? Ετσι ωστε να μπορει να “θυμαται” την ουσια την οποια τωρα πια δεν εμπεριεχει (καθως φυσικα και ολες τις ακαθαρσιες που θελοντας και μη θα βρισκαμε στο νερο σε συμπυκνωσεις πολυ μεγαλυτερες απο αυτες του αποντος “ἑνεργου” συστατικού). Ωστοσο, η ομοιοπαθητικη θεωρια υποστηριζει οτι αυτες οι διαλυσεις ειναι οντως αποτελεσματικες διοτι εχουν κατα καποιο τροπο “δυναμοποιηθει” ή dynamized (με … ό,τι σημαίνει αυτό, διοτι κανεις δεν γνωριζει) κατα τη διαρκεια των διαδικασιων διαλυσεως. Αυτη η θεωρια ειναι τελειως ασυμβατη με την σημερινη επιστημονικη γνωση που εχουμε. Εαν η ομοιοπαθητικη μπορουσε να επιβεβαιωθει εμπειρικα (κατι το οποιο ΔΕΝ εχει γινει) τότε το μεγιστο τμημα της συγχρονης Φυσικης και Χημειας θα πρεπει να πεταχτει στα σκουπιδια και μια επιστημονικη επανασταση πολυ πιο σημαντικη απο αυτην του Νευτωνος ή του Γαλιλέο ή του Αινσταιν θα ακολουθούσε.

  Οπως μπορει να επιβεβαιωθει μεσω της βικιπαιδειας, λογω της ελλειψεως αποτελεσματικοτητος της η ομοιοπαθητικη ταξινομειται στις λεγομενες ψευδο επιστημες, στα αγγλικα pseudo-science. Επειδη δεν καθοριζεται με επιστημονικα και μαθηματικα καθορισμενους παραγοντες επιστημονικης ερευνας (η επιστημονικη ερευνα πρεπει να ειναι αντικειμενικη και οχι υποκειμενικη) και σε συγχρονες επιστημονικες γνωσεις βασει κλινικων δοκιμων με αδιαψευστα στοιχεια, ο μονος τροπος να ακολουθησει καποιος την ομοιοπαθητικη συνειδητα ειναι μεσω του υπερφυσικου στοιχειου.

  Επομενως ειτε προκειται περι τσαρλατανισμου (αυτο που λεμε κομπογιαννιτισμος) είτε περί θρησκευτικής δοξασίας, εφόσον κάτι το αποδέχεσαι που δεν μπορείς να το αποδείξεις εμπειρικά μόνο με ΠΙΣΤΗ, προκειται περι ενος ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ.

  Για να καταλαβουμε τι εστι ψευδο επιστημη μια τετοια ειναι η αστρολογια. Παλι μεσω κλινικων δοκιμων εχει αποδειχθει ξανα και ξανα οτι η αστρολογια στατιστικα δεν αλλαζει τη ροη των αποτελεσματων, ωστοσο βλεπουμε τη Νεα Εποχη να εμποτιζει καθε σελιδα απο το ΜΣΝ, το Γιαχου μεχρι τις μικρες και μεγαλες εφημεριδες χρονια τωρα με Αστρολογια -γιατι? Γιατι ειναι ΘΡΗΣΚΕΙΑ και μαλιστα βασικο θρησκευτικο συστατικο της μασωνιας. Ανεξαρτητα ομως απο αυτο επισημως δεν τολμουν να την υποστηριξουν. Το οτι την υποστηριζουν δεν ειναι επειδη δεν γνωριζουν τα επιστημονικα αποτελεσματα. Το κανουν γιατι γνωριζουν οτι κατω απο ορισμενες συνθηκες ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ δουλευει ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Π.χ. οι μασωνοι που εχουν τον Ηλιο και τη Σεληνη και στις στοες τους ΚΑΛΟΥΝ το πνευμα της Ισιδος κλπ. ενω ξερουν οτι επιστημονικα δεν στεκει η αστρολογια. Στεκει ομως υπερφυσικα…

  Αν εξαιρέσουμε το ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως το placebo effect, στατιστικη αποκλιση στο μεσο ορο κλπ που επεξηγουν το γιατι καποιος γινεται καλα με τον κομπογιαννιτισμο (οταν ειναι απλο πλασεμπο οπως συνηθως ειναι τα ομοιοπαθητικα), πρεπει να σημειωσουμε οτι σαν Ορθοδοξοι γνωριζουμε οτι αυτα τα εκμεταλλευεται και ο Διάβολος σε οσους τα χρησιμοποιουν συνειδητα και εν γνωσει τους και τους βοηθαει να κανουν ψευτο θαυματα και σημεια μερικες φορες και να ερθουν αποτελεσματα οταν αποδεχθουν συνειδητα το οτι π.χ. η υλη εχει θεια ουσια οπως ελεγαν και οι μεσαιωνικοι αλχημιστες, κατι που αποτελει φοβερη νεοεποχίτικη βλασφημεία. Βεβαια οχι ολοι που ασκουν ομοιοπαθητικη υποστηριζουν αυτες τις θεσεις, αν και δεν πρεπει να ξεχναμε τις αδιαψευστες αποκρυφιστικες βασεις της.

  Υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς για την ομοιοπαθητική. Μια πολλη καλη πηγη για οσους ενδιαφέρονται για το θεμα της ομοιοπαθητικης βρισκεται εδω στα αγγλικα

  http://www.skepdic.com/homeo.html

  για οσους ξερουν ενώ η ΟΟΔΕ έχει ολόκληρη σειρά αρθρων στο θεμα τα οποια μπορει να βρει κανεις εδω

  http://www.oodegr.com/oode/asynithista/asynithista.htm

  στην υποενοτητα με τιτλο Εναλλακτικες θεραπειες

  Το αρθρο του Μπεν βρισκεται εδω στην αρχικη του μεταφραση

  http://eastern-orthodoxy.com/BenGoldacreUpdated.pdf

  το οποιο το πηρα απο την αγγλοφωνη ιστοσελιδα eastern-orthodoxy.com αφου τους εστειλα μηνυμα για το που ειναι γιατι δεν το εβρισκα (δεν το εχουν επισημα στη σελιδα τους γιατι ενδιαφερονται μονο για αγγλοφωνα αρθρα και απο ο,τι καταλαβαινω δεν εχουν πολλους Ελληνες περα απο εναν υπευθυνο και ασχολουνται μονο με ξενους). Παντως μου υποσχεθησαν οτι θα προσθεσουν και αυτοι αρθρα κατα της Ομοιοπαθητικης συντομα αλλα θα ειναι δυστυχως μονο στα αγγλικα. Εν πασει περιπτωσει ειναι ουσιαστικα η ιδια μεταφραση με της ΟΟΔΕ απο οπου την πηρε αυτη με συνενοηση με τη σελιδα απο ο,τι καταλαβα.

  Φυσικά υπάρχει και το πνευματικό θέμα περι των αλχημιστικων και μασωνικων βασεων της ομοιοπαθητικης που παρουσιαζει και η ΠΕΓ απο εδω με την πρωτοβουλια ΓΒΕ

  http://www.orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=41

  Να τονισω οτι πολυσ κοσμος που ασκουν ομοιοπαθητικη δεν γνωριζουν καν αυτα τα θεματα και τις βασεις αυτες. Αλλωστε ενα κραμα μαγειας και επιστημης εξηγει γιατι δεν γνωριζαν οτι ενα απειροελαχιστο διαλυμα δεν μπορει να βοηθησει — διοτι τοτε δεν ηξεραν ποσα ατομα υπαρχουν στο συμπαν ουτε να φανταστουν ποτε οτι θα το μαθαιναν καποτε.

  Πολλα απο αυτα ειναι γνωστα και απλα τα θετω σαν μια παρενθεση για οσους ενδιαφερονται και (επαναλαμβανω) δεν τα τοποθετω σαν κριση κανενος που υποστηριζει την τεχνικη αυτη, εχω καλους φιλους που την υποστηριζουν και δεν μαλωνουμε, αλοιμονο. Μεσα απο τετοιες συζητησεις παλαιοτερα και εγω διορθωθηκα σε πολλες αποριες που ειχα και απλα παρεχω καποιες συμπληρωματικες πληροφοριες που φανταζομαι ο κ. Ταγαρακης ή αλλοι θα εχουν και καλυτερα στοιχεια για το θεμα.

  Χωρις να φανω αναιδης σε κανεναν αν και εκανα το χατηρι καποιων με αυτο το εξτρα ποστ δεν θα μπορεσω να συνεχισω καποια συζητηση επι του θεματος της Γεροντισσας σε αυτο το συνδεσμο διοτι ο,τι ηταν να κανω το κανω και απο κει και περα προσευχη και ησυχια χρειαζεται, τουλαχιστον για μενα, συν δυστυχως το φορτος εργασιας μεχρι το τελος της εβδομαδας δεν με αφηνει να συνεχισω την ωραια αυτη συζητηση. Ευχαριστω ολους οσους παρεβρεθησαν σε αυτην ανεξαρτητως θεσεων και καλη συνεχεια οπως ειπα και πιο πανω σε ολους και καλη Παναγιά σε όλους.

 34. George Likoudes

  Ανοίξατε τον διάλογο για την επιστημονικότητα ή μη της ομοιοπαθητικής.Δεν πρόκειται να ακολουθήσω γιατί το θέμα που ετέθη είναι άλλο, είναι η συμβατότητα της με την Ορθόδοξη Παράδοση.
  Ο ιερομάρτυς Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ, ρώσος ευγενής, πρώην ανωτερος αξιωματικός και αργότερα μητροπολίτης Αγ.Πετρουπόλεως έχει συγγράψει ενα δίτομο έργο με τίτλο «Ιατρικοί Διάλογοι».
  Σε αυτό προτείνει μια δική του μέθοδο δυναμοποιήσεως των ομοιοπαθητικών φαρμάκων και αναφέρεται σε νέα ομοιοπαθητικά φάρμακα.Νομίζω πως επανεκδόθηκε τελευταία απο το Μοναστηρι της Υπαπααντης στη Μόσχα , όπου ηγουμενεύει ο π.Τύχων, με ελληνικές ρίζες και στενούς δεσμούς με τη ρωσική ηγεσία.Μπορείτε να ρωτήσετε τους ρώσους φίλους σας και να μάθετε από την γραφίδα ενός αγίου της Εκκλησίας τι περιλαμβάνει η απλούστατη διαδικασια της δυναμοποιήσεως , η οποια γινεται σήμερα με μηχανήματα, ως επι το πλειστον.

  Το φαιδρό του πράγματος είναι πως στην προσπάθεια σας να απαξιώσετε την ομοιοπαθητική επικαλείσθε το Λεξικό των Σκεπτικιστών.Όμως σύμφωνα με το λεξικό αυτό ο αγιασμός δεν έχει καμμιά διαφορά από την αστρολογία, και η πίστη στη Δημιουργία θεωρείται ισοδύναμη της πίστης στο φένγκ σούι.
  Βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε μόνοι τα μάτια μας;

  Αν θέλουμε λοιπόν αποδείξεις για τα πάντα, ας εφαρμόσουμε αυτή την αρχή πρώτα στα του οίκου μας και όχι όπου «μάς συμφέρει».

  Οσον αφορά την αλχημιστική βάση της Ομοιοπαθητικής, «παραλείπετε» να θυμήσετε στους αναγνώστες ότι ήταν αυτοί οι αλχημιστές που ανακάλυψαν και την σύγχρονη χημεία.Αν λοιπόν η Ομοιοπαθητική κατηγορείται επειδή ασχολήθηκαν με αυτή οι αλχημιστές θα πρεπει να κατηγορηθεί και η Χημεία για τους ιδιους λόγους.

  θα συνεχίσω , πρώτα ο Θεός , με τα υπόλοιπα…

 35. Αγαπητε κ. Μισα

  Επειδη οπως ειπα δεν αναφερθηκα ειδικα σε εσας (εχετε φυσικα το δικαιωμα να συνεχισετε τις τοποθετησεις σας) θα απαντησω πολυ περιεκτικα και για τελευταια φορα μεχρι να επανελθω σε αλλη φαση αλλου που θα δωσω συνολικη και αναλυτικοτατη απαντηση σε πολλα επι του θεματος (οχι για σας η εναντιον σας αλλα για αλλους).

  Επομενως θα σας παρακαλεσω να μην αναφερεστε σε μενα προσωπικα οπως και γω δεν αναφερομαι σε σας. Σεβομαι τις θρησκευτικες σας δοξασιες περι Ομοιοπαθητικης και δεν εχω προβλημα να πιστευετε ο,τι θελετε.

  Καταρχην να αρχισω με την αναφορα στο λεξικο των σκεπτικιστων. Η ιδια η ΟΟΔΕ πολλες φορες αναφερει εκατονταδες αρθρα αξιολογα που δεν ειναι γραμμενα απο ορθοδοξους και εχουν σημαντικα σημεια ή ειδησεις. Λοιπον? Αυτο σημαινει οτι πρεπει να ενστερνιζομαστε πληρως ολες τις ιδεες τους σε αλλα θεματα?

  Και τι σχεση εχει το θεμα του αγιασμου με την μεθοδο της ομοιοπαθητικης? Αλλωστε ο παπικος αγιασμος τον οποιον εχουν υποψιν τους αυτοι διαφερει απο το νερακι?

  Σε τελικη αναλυση ομως εδωσα αναφορα ειδικα για το θεμα της ομοιοπαθητικης για το οποιο ειδικα αναφερθηκα και εδω ειδικα το αρθρο αυτο μου φανηκε οχι μονο πολυ κατατοπιστικο αλλα και συνοπτικο. Αλλωστε, δεν λεει και τιποτα που δεν ειναι ευρεως γνωστο.

  Αλλο φοβερο που ειπατε… Δεν ειναι δυνατον κατι να ειναι αντιεπιστημονικο και ταυτοχρονα να ειναι υπερ της Ορθοδοξιας. Η Ορθοδοξια δεν αντιτιθεται στην επιστημη φυσικα. Οπως λεει και η ΟΟΔΕ πολυ ωραια ο ανθρωπος εχει δυο ποδια να σταθει, το κτιστο (επιστημη) και το ακτιστο (θεολογια). Φυσικα η ομοιοπαθητικη δεν δεχεται ουτε καν την επιστημη οπως θα δουμε πιο κατω.

  Αλλωστε οπως εξηγησα και πιο πανω το θεμα ειναι επιστημονικο μια και εμφανιζεται η Ομοιοπαθητικη ως Επιστημη και οχι ως θρησκεια.

  Εαν κανεις αποδειξει οτι ΔΕΝ ειναι επιστημη, τοτε πολυ απλα δεν εχει νοημα να κοιταμε τι ειπε και τι δεν ειπε ο οποιοσδηποτε γεροντας ή λαικος ή ο οποιος αλλος Ορθοδοξος κλπ περαν του οτι οι βασεις της ειναι καθαρα αποκρυφιστικες εφοσον θεια ουσια ΔΕΝ υπαρχει εντος της υλης συμφωνα με την Ορθοδοξη πατερικη. Και αυτο για τους λογους που προαναφεραμε οτι εκμεταλλευεται αυτα ο διαβολος και γινονται και ψευτοθαυματα (σαν αυτο που εγινε στον πατερα μου παλια και στην αδερφη μου οπως ειπαμε) και το κυριοτερο οποιος μπλεξει χανει και την ψυχη του.

  Τωρα ο γ. Παισιος π.χ. ηταν αγραμματος και ουτε καλα καλα εγραφε σωστα δυο λεξεις απο τα συγγραματα του (και γω δυστυχως το ιδιο κανω πολλα λαθη ορθογραφικα). Λοιπον, να πουμε τοτε οτι πρεπει να γραφουμε το ΠΙΣΤΕΥΟ ετσι και οχι ΠΙΣΤΕΥΩ (τυχαιο παραδειγμα) επειδη ας πουμε ετσι το εγραψε ενας αγιος γεροντας? Ετσι και αν εκαναν καποια γιατροσοφια εν αγνοια τους καποιοι δε σημαινει οτι ενστερνισθησαν αυτες τις δοξασιες. Αν και με ενδιαφερει αν οντως καποιοι γεροντες επεσαν σε τετοια πλανη, σε τελικη φαση οπως καταλαβαινετε δεν εχει και τοση σημασια. Και επειδη εχω δει φοβερα ψεματα και απατες απο γνωστους μου ομοιοπαθητικους, και οχι μονο απο ο,τι γνωριζω γενικως, πιστευω οτι ολο και καποια απατη κρυβεται και πισω απο αυτο το θεμα. Δεν λεω οτι ειστε εσεις απο πισω αλλα σε καποια αλλα λινκ εχουν ειπωθει διαφορα για το θεμα αυτο και δεν θα ηθελα να κανω αναφορα. Αλλα, ιδωμεν. Θα μαθωμεν εν καιρω. Αλλωστε εχουμε τοσα αλλα να κανουμε στο μεταξυ, αγαπητε (Εκτος και αν και γι αυτο δεν επιτρεπεται η ερευνα οπως για το βιβλιο της Γαβριηλιας?) Οπως και να εχει ουδεις αλαθητος.

  Αλλα εαν δεν ειναι Επιστημη το θεμα τελειωνει εκει.

  Το οτι η χημεια προηλθε ΚΑΙ απο ατομα που εκαναν και αλχημεια δε σημαινει οτι πρεπει να παρουμε μαζι και τις ηλιθιες μεσαιωνικες δοξασιες ετσι δεν ειναι? Εκτος εαν εσεις προσπαθειτε να φτιαξετε χρυσο απο τα … αγενη μεταλλα…

  Αυτο που εσεις μαλλον “ξεχασατε” να αναφερετε ειναι τι σημαινει η λεξη δυναμοποιηση και απο που προηλθε. Η λεξη προηλθε απο τον αποκρυφιστη Χανεμαν ο οποιος μιλουσε για ελευθερωση μεταφυσικης ενεργειας που ηταν αϋλη και πνευματικη. Μαλιστα εφτασε μεχρι να πει οτι δεν χρειαζεται οι ασθενεις να καταπιουν τα χαπια, αρκει μονο να τα μυριζαν και θα … γινοντουσαν καλα.

  Οι δε νομοι περι Απειροελαχιστων και Ομοιων της Ομοιοπαθητικης δεν ειναι νομοι της Φυσης. Ειναι μεταφυσικοι νομοι και πουθενα αλλου δεν συνανωνται.

  Η “εργασια” του Μπενβενιστ που εμφανιστηκε στο Νεητσουρ το 1988 για τη μνημη του νερου ειναι γνωστο οτι αμεσως καταδειχθηκε ως ψευδης και κανενας ομοιοπαθητικος δεν μπορεσε μεχρι σημερα να αποδειξει τη θεωρια της μνημης του νερου. Περιεργο το πώς το νερο θυμαται μονο τα μορια που ο ομοιοπαθητικος τοποθετησε σε καποια χρονικη στιγμη στην ιστορια του και εχει ξεχασει ολα αυτα τα ταξιδια κατω στη λεκανη ε? Μαλλον ασχημες αναμνησεις ειχε, εφιαλτες, τι κανει και το νερο το καημενο.

  Ξεχασατε να μας πειτε οτι ο Μπενβενιστ που μας ειπε αυτη την θαυαμασια και αναποδεικτη επιστημονικα και χωρις ενδειξεις θεωρια για τη μνημη του νερου οτι υποστηριζει οτι η βιολογικη δραστηριοτητα του νερου μπορει να εγγραφει ψηφιακα (σε ΣΙ ΝΤΙ δηλαδη και υπολογιστη), να μεταφερθει μεσω του Ιντερνετ (ναι παρακαλω μη γελατε εκει κατω αληθεια ειναι αυτο) και στο τελος να περασει σε νερο απο την αλλη πλευρα!

  Μετα βεβαια απο αυτα που διαβαζουμε εδω δεν ειναι και τοσο περιεργο που γελουσαμε πιο πριν με τις μπουρδες που ελεγε ο Πητερ Τσαππελ για το Εηντς στην Αφρικη και τη μουσικη απο το ραδιοφωνο … δεν ειναι τοσο περιεργο ομως ουτε η παρουσια κατηγοριων κατα ομοιοπαθητικων για το τι γινεται στην Αφρικη με τη “βοηθεια” τους,και αυτο δεν ειναι καθολου αστειο θεμα.

  http://www.guardian.co.uk/science/2009/jun/01/world-health-organisation-homeopathy-hiv

  Έγραφαν και οι Ταημς πριν λιγα χρονια για την Ομοιοπαθητικη και την αποκαλουσαν Βουντου

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article687891.ece

  Φυσικα δεν χρειαζεται να προσπαθησει κανεις να επεξηγησει πώς δουλευουν τα ομοιοπαθητικα διαλυματα μια και δεν υπαρχει καμμια ενδειξη (στατιστικη συνολικα εννοειται) οτι κανουν ο,τιδηποτε καλυτερο απο πλασεμπο.

  Ενα αλλο κολπο ειναι η χρηση της ορολογιας κλασσικη και εναλλακτικη ιατρικη. Συμβατικα τη λεμε, οπως λεμε και Καθολικη και Ορθοδοξη Εκκλησια ενω εμεις εννοουμε οτι ειμαστε η Μια Αγια Καθολικη και Αποστολικη Εκκλησια και τους λεμε Καθολικους και Εκκλησια συμβατικα. Ετσι και οι ιατροι. Συμβατικα δεχονται την ορολογια επειδη χρησιμοποιειται.

  Φυσικα μια ειναι η ιατρικη. Αν κατι για το οποιο γινει κλινικη δοκιμη και ειναι φαρμακο που δουλευει απο οποιο τομεα και να ειναι μπαινει στην ιατρικη. Ο λογος που υπαρχει αυτη η ορολογια ειναι διοτι ο Ομιλος των Ομοιοπαθητικων (και αλλοι εναλλακτικοι) θελουν να υπαρχουν δυο μετρα και δυο σταθμα. Ενα για την “κλασσικη” ορθοδοξη ιατρικη, η οποια θα ακολουθει τους νομους της φυσικης και των μαθηματικων και της στατιστικης, και μια της “εναλλακτικης” που θα ακολουθει τους νομους της … μεταφυσικης.

  Αυτο το παραδεχεται και ο Ομιλος Ομοιοπαθητικης οταν λεει επισημος αντιπροσωπος τους οτι “εχει διαπιστωθει χωρις καμμια αμφιβολια και ειναι αποδεκτο απο πολλους ερευνητες [εννοει ομοιοπαθητικους] οτι η κλινικη δοκιμη με συνθηκες τυχαιοτητας δεν ειναι ενα εργαλειο ερευνας που αρμοζει για να ελεγχθει η ομοιοπαθητικη”.

  Το γιατι, αυτο το διαβασαμε στον Μπεν … διοτι οσο και να προσπαθουν, παρα τις συνεχεις τους προσπαθειες εξαπατησης, δεν μπορουν να αποκρυψουν το γεγονος οτι εδω και 200 χρονια δεν εχουν αποδειξει τιποτα, μια και ειναι απλος κομπογιαννιτισμος.

  Στο τελος οταν φανουν τα κολπα που κανουν με τη δημοσιευτικη προκαταληψη, οταν τα ψεματα τους που ριχνουν συνεχη λασπη στην ορθοδοξη ιατρικη (οπως και οι αιρεσεις ριχνουν λασπη στην Ορθοδοξη Εκκλησια) οτι ολοι τους κατατρεχουν (συνωμοσιολογια), ενω ενω ενω, τελικα παρολαυτα δεν μπορουν να αποκρυψουν οτι η μετααναλυση δειχνει οτι τα χαπια τους δεν διαφερουν απο τα πλασεμπο.

  Με το να αρνουνται τις αντικειμενικες μεθοδους ερευνας αποδεκτες σε ολο τον κοσμο παυει η επαφη με την επιστημονικη ιατρικη και ουσιαστικα αποδεικνυουν τον μεταφυσικο χαρακτηρα της ομαδας τους. Προκειται φυσικα περι Θρησκευματος.

  Γενικα κανενας ομοιοπαθητικος δεν εχει αποδειξει τιποτα εδω και 200 χρονια.

  Αλλα για να μην μακρυγορω, δεν εχω σκοπο εδω να συνεχισω με τον γνωστο για τις θεσεις του κ. Μισα αλλα επειδη ηλθα σε επαφη με μεγαλη ορθοδοξη ιστοσελιδα θα γινει συντομα μια σειρα απο αρθρων που κανουν πολλες νεες αποκαλυψεις για το θεμα της Ομοιοπαθητικης και θα προσπαθησω οταν βρω χρονο να μεταφρασω και να τις στειλω σε οσους ενδιαφερονται.

  Καλη συνεχεια και να προσεχετε το κομπιουτερ σας μηπως κατα λαθος εχει αντι για δικη του μνημη τη μνημη νερου οποτε καήκατε!

  🙂

 36. George Likoudes

  Aγαπητέ, ως ορθοδόξους μας ενδιαφέρει πρωτίστως αν η ομοιοπαθητική ενέχει στοιχεία αποκρυφισμού, αν τα φάρμακα της είναι κάποιο είδος ειδωλοθύτων ή πνευματιστικών κατασκευασμάτων που μεταφέρουν στον καταναλωτή τους ένα είδος «μεταφυσικής ενέργειας» ή για να γίνω σαφέστερος ενέργεια πονηρού πνεύματος ;
  (τελικά υπάρχουν και άλλες ενέργειες , κτιστές, όπως αυτές των πονηρών πνευμάτων. Μηπως υπάρχουν και έτερες πέραν αυτών; )

  Και ερχομαστε στο σημαντικό: αν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μετέφεραν μέσω της διαδικασίας των αραιώσεων και κρούσεων που ακολουθείται για την παρασκευή τους, κάποιου είδους πονηρή ενέργεια δε θα το αντιλαμβάνονταν οι μεγαλοι άγιοι που τα χρησιμοποιούσαν;

  Ο άγιος Ιωσηφ της Όπτινα, ο αγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος, ο αγ.Ιγνάτιος Μπρατσιανινωφ, ο αγ.Σεραφείμ της Βίριτσα που είχε στενότατο σύνδεσμο με τον ομοιοπαθητικό γιατρό Φαβόρσκυ, τον αποκληθέντα και σωτήρα της Αγ.Πετρουπόλεως λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητος των ομοιοπαθητικών αγωγών που χορηγούσε;
  (τα σχετικά αναφέρονται στη βιογραφία του οσίου που συνέγραψε ο π.Νεκτάριος Αντωνόπουλος και εξέδωσε ο Ακρίτας)

  Προφανώς και θα αντιλαμβάνονταν την ενέργεια του πονηρού πνευματος, εαν αυτη υπήρχε.Δε θα περιμεναν τους συγχρονους προτεστάντες να την ανακαλύψουν και τον κ.Αβραμίδη να τους αντιγράψει!

  Απο εκεί και πέρα είναι άλλη κουβέντα το αν η Ομοιοπαθητική λειτουργει σαν πλασέμπο ή όχι, αν ανήκει στις ψευδοεπιστήμες κλπ.
  Κάποιοι χαρακτηρίζουν ψευδοεπιστήμη και την ψυχολογία, κάποιοι άλλοι την οικονομία, ο στατιστικολόγος Ιωαννίδης είχε αποκαλύψει πως το 50% των ιατρικών ερευνών είναι μαϊμου κλπ

  Αυτό είναι άλλου μεγέθους ερώτημα.Δεν μπορεί και δεν πρεπει να διαπλέκεται με το ερώτημα «εάν η ομοιοπαθητική είναι συμβατή με την ορθόδοξη παράδοση;». Η καφεμαντεία απαγορεύεται για τους ορθοδόξους, από αυτό όμως δε συμπεραίνεται πως η κατανάλωση καφέ είναι και αυτη επιλήψιμη. Ετερον εκάτερον.

  Η συνέχεια, πρώτα ο Θεός, αργότερα…

 37. Κ. Μισα με ολο το σεβασμο που τρεφω στα λογια σας, οπως ειπα, προτου γινει μια εμπεριστατωμενη μελετε ΔΕΝ πιστευουμε ο,τι μας λετε σχετικα με τους γεροντες αυτους που τα επαναλαμβανετε συνεχως διοτι πολλες απατες υπαρχουν σχετικα με το θεμα. Χωρις να γινει ερευνα πώς ειναι δυνατόν να απαντήσουμε με λογική συνέπεια και σοβαρότητα?

  Κυριε Μισα ειναι δυνατον να μεταδιδεται πονηρη ουσια μεσω … κοπανιστου νερου? Η μονη πονηρη … ουσια ειναι το ταγκαλακι, η υλη δεν εχει θεικο μεσα της. Δεν ειναι θεος η υλη. Το μονο πονηρο ειναι το δαιμονιο που μπαινει μεσα μας. Αυτα ειναι πνευματικα αποτελεσματα, εννοω με το ταγκαλακι. Δηλαδη, οπως π.χ. μπορει να παω σε ενα αστρολογο και ταχα να μου πει την τυχη μου, οταν γινει κλινικη δοκιμη η αστρολογια αποδεικνυεται απατη κλπ … αλλα αν ο αστρολογος εχει πονηρο πνευμα μπορει να μου πει και κατι σωστο απο την πειρα του. Στην ομοιοπαθητικη δεν υπαρχει η πιθανοτητα να γινει κατι τετοιο με ενα θυμα εκτος εαν το θυμα ΑΣΠΑΣΤΕΙ τις ΔΟΞΑΣΙΕΣ του αποκρυφισμου πισω απο αυτην. Αλλιως μιλαμε κυριως για τα προβληματα που αναφερει ο Μπεν π.χ. οτι μπορει να σκοτωσει ασθενεις οταν αντικαθιστουν την ιατρικη με την ομοιοπαθητικη. Μια γνωστη μας της λεγαμε να αφησει τα ομοιοπαθητικα (ειχε καρκινο στο στηθος) και εβαζε μελι και το ετριβε και ο,τι τελος παντων της ειπε ο ομοιοπαθητικος της και μετα αυτη πεθανε αργοτερα, εγινε μετασταση.

  Επομενως κ. Μισα, εαν ενας αγιος (οπως ο γεροντας μου, που τον ειχε φερει ο Θεος λογω των πολλων μου αμαρτιων, και δεν τον αναφερω για να τον διαφημιζω συνεχεια) ειχε πεσει θυμα λογω αγαθοτητος γιατι και οχι αλλοι γεροντες? Οταν ομως εμαθε τα πεταξε και το ειπε και σε αλλους και μου εκανε ΕΙΔΙΚΗ παρακληση πριν μια εβδομαδα μαλιστα να τον ενημερωνω γενικα για ολα αυτα (γιατι του στελνω και στοιχεια) γιατι εχει φοβηθει το ματι του. Αυτο σημαινει οτι επειδη επαιρνε αερα κοπανιστο οτι κατι παθαινε? Φυσικα ΔΕΝ τα εκανε αυτα ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.

  Απο τη στιγμη που παραδεχεστε οτι ΔΕΝ εχει αποδειχτει κατι επιστημονικα, οπως το πολυ σημαντικο θεμα εαν τα 100C, που υποτιθεται ειναι πιο δυνατα απο τα 30C, εχουν αποτελεσμα, πώς ειναι δυνατόν να δέχεστε να δίνουν χάπια για αυτό? Και αν το κανουν οι φαρμακοποιοι αυτο π.χ. εν αγνοια τους (δηλαδη δεν εχουν διαβασει τη βιβλιογραφια για να γνωρισουν οτι το φαρμακο αυτο δεν διαφερει απο πλασεμπο) τοτε ειναι ειτε ανευθυνοι ειτε ανεντιμοι.

  Για τους γεροντες που συνεχως επαναλαμβανετε αμφιβαλλω κατα πολυ οτι ετσι εχουν τα πραγματα αλλα επειδη επιμενετε οι επιφυλαξεις μου φαινονται και απο διαφορες παλαιες σας συζητησεις οπως π.χ.

  http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/11/misha.html

  Παρατηρησα στο ανω αυτη την περιεργη λογικη παλι, οτι δηλαδη επειδη ο Νικος Δημου δεν ειναι Χριστιανος αρα ο,τι αλλο εχει πει δεν ισχυει.

  Με αυτη τη λογικη λοιπον, εφοσον σιγουρα εστω και ενα προβληματικο σημειο στο βιβλιο της Ασκητικης σιγουρα υπαρχει τοτε τι μιλαμε? Να το πεταξουμε στα σκουπιδια αμεσως! Αλοιμονο να εχουμε τετοια λογικη. Και παρατηρησα οτι πρωτος αμεσως γραφετε παντα υπερ της ομοιοπαθητικης και απο ο,τι φαινεται φερνετε καποια λινκς για το θεμα απο ομιλο ομοιοπαθητικο οπως πχ. εδω

  http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/11/misha.html

  ενα λινκ το οποιο δειχνει (ανεξαρτητως των επιθεσεων του συγγραφεα κατα του προσωπου σας) οτι βαζετε παντως συχνα πυκνα αναφορες απο ομοιοπαθητικους συλλογους και ιστοσελιδες για τα θεματα των αγιων! Οταν γνωριζουμε το τι απατες εχουν κανει αυτοι οι ανθρωποι και κανουν πώς ειναι δυνατόν να τους πιστέψουμε έτσι ευκολα? Ομως μην ανησυχείτε και ξέρω ΠΑΡΑ πολλούς Ρωσους και Ρουμανους και ο,τι αλλο θελετε — και στο Εσσεξ ειχα περασει παλια οποτε θα τα ελεγξουμε ολα απο τις πηγες οσο πιο βαθεια μπορουμε και θα ξαναεπανερθουμε επι του θεματος.

  Οσο για το αν περιπλεκεται το ερωτημα το ενα με το αλλο δεν συμφωνω διοτι εαν η ομοιοπαθητικη ΔΕΝ εχει επιστημονικη βαση δεν ειναι δυνατον να ειναι συμβατη με την ορθοδοξη παραδοση σαν απατη και κομπογιαννιτισμος. Το μονο που ισχυει ομως ειναι οτι αν καποιος παιρνει καποια χαπια ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ του χωρις να εχει γνωσεις, οπως ενας απλος γεροντας σαν τον δικο μου, που επαναλαμβανω τον εχουν δει μεσα στο Ακτιστο Φως (και δεν το λεω να τον παινεψω ή τον εαυτο μου, το κανω απο ΑΝΑΓΚΗ εδω), επεσε θυμα, γιατι οχι και αλλοι? Δηλαδη εχω ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ counter-example που λεμε… Ξερω και αλλον χαρισματουχο γεροντα (ο δευτερος που θα λαβει το βιβλιο) ο οποιος ειναι κατα της ομοιοπαθητικης και αρκετους αλλους γεροντες που γνωρισα μεχρι στιγμης. Και υπαρχουν παρα πολλοι ιερεις, μητροπολιτες και αλλοι αγιοι της εκκλησιας μας που εχουν γραψει παρα πολλα εναντιον της ομοιοπαθητικης, και μαλιστα ανθρωποι με ειδικευση στα θεματα αιρεσεων και παραχριστιανικων ομαδων οπως ο πατερας Βλιαγκοφτης, ο πρωην π. Αλεβιζόπουλος (του οποιου τα βιβλία αποτελουν πραγματικό θησαυρό για την Εκκλησία οπως και ολοσωμη η Συνοδος συμφωνησε για αυτο στον επικηδειο του) κ.ο.κ. και μαλιστα ολοι αυτοι εν ζωη και ετοιμοι να σας δωσουν επεξηγησεις για τις θεσεις τους.

  Ομως εαν οντως εχετε επιστημονικες αποδειξεις για την αξια ενος διαλυματος 100C θα σας προτεινα (και δεν το λεω να κοροιδεψω) αντι να χανετε το χρονο σας με μας που δεν τα ξερουμε τοσο καλα, να το στειλετε στον Τζεημς Ραντυ και α) θα κανετε την μεγαλυτερη ανακαλυψη στην φυσικη επιστημη ποτε, πετοντας στα σκουπιδια μεχρι και το Αινσταινιο συστημα και β) θα λαβετε ενα εκατομμυριο δολλαρια.

  Εαν εβγαινε ενας σημερα και ελεγε οτι ενα φαρμακο που το διαφημιζει μια εταιρεια το θεωρει μπουρδα και εδινε 1 εκατομμυριο δολλαρια σε οποιον του αποδεικνυε την αξια του, να ειστε σιγουροι οτι εαν το φαρμακο ειχε αξια τοτε οι κλινικες δοκιμες (που βασιζονται στους νομους της Στατιστικης που τους εκανε ο Θεος και δεν αλλαζουν με τις προτιμησεις κανενος) θα εδειχναν (με τον καιρο, συνολικα) την αξια ή μη του φαρμακου και αναλογως θα εισεπραττε ή οχι το ποσο. Ετσι και εσεις ή γνωστοι σας ομοιοπαθητικοι ιατροί που γνωρίζετε μπορουν να το κάνουν αυτό πολύ απλά και έτσι να μην χρειάζεται να μιλάμε για ομοιοπαθητική αλλά να μπει κανονικά στην ιατρική. Σας εύχομαι καλή τύχη!

 38. George Likoudes

  Αγαπητέ , εχετε δικαιωμα να αμφισβητείτε και ότι ο ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή.Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε.
  Έχω καταθέσει σε διαδικτυακές συζητήσεις εδω και χρόνια , τα στοιχεία για τους ρώσους αγίους και γέροντες που συνιστουσαν και συνιστουν την ομοιοθεραπεία ως απόλυτα συμβατή με την ορθόδοξη παράδοση αλλά και αποτελεσματική για τα σωματικά νοσήματα μέθοδο, και δεν έχω αντιμετωπίσει σοβαρό αντίλογο.

  Μόνο άρνηση της αλήθειας.Κάποιοι τόλμησαν να πουν πως θα ερευνήσουν τα ρωσικά κείμενα και θα αποδείξουν την «απάτη».Όσο τους ακουσατε εσεις , τους άκουσα κι εγώ.
  Κοιτάξτε την ιατρική διδακτορική διατριβή στην οποία σας παρέπεμψα.Είναι επιστημονικό κείμενο Ιστορίας της Ιατρικής και έχει πληθώρα παραπομπών.
  Δέχομαι τη δυσπιστία σας αν έρχεσθε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την ιστορία της ομοιοθεραπευτικής στη Ρωσία.Με υπομονή θα περιμένω να ερευνήσετε μονος σας την πραγματικότητα.
  Όταν δειτε πώς έχουν στ αλήθεια τα πράγματα, αναμένω και την αναθεώρηση σας.

  Αυτά για το θεολογικό μέρος του ζητήματος.

  Για τον Ράντι έχει ενδιαφέρον η ιστορία.Ανταποκρίθηκε στην πρόκληση του ο Γιώργος Βυθούλκας και ο Ράντι «έκανε το παγωνι», αρνηθηκε τη διαδικασία.

  O Ραντι λοιπον που σας αρέσει, λέει για τη Βιβλο πως «Ο μάγος του Οζ είναι πιο πιστευτός.Κι εχει και πιο μεγάλη πλάκα».Θα γελούσε αν μάς άκουγε καθώς θεωρεί εξίσου τσαρλατανισμό την ομοιοπαθητική και την προσευχή.Αυτοί είναι οι σύμμαχοι σας.

  Την προκληση του 1 εκατομμυρίου δολλαρίου την έχει απευθύνει ο Ράντι σε κάθε έναν που νομίζει πως μπορεί να επιδείξει ένα παράδοξο γεγονός, καθώς αμφισβητεί κάθε θαύμα, κάθε μη υλιστική προσέγγιση στα πράγματα.
  Συνεπώς μπορείτε οι αντιαιρετιστές να απευθυνθείτε στον Ράντι να κάνετε έναν αγιασμό εκει και να διαπιστωθούν σε συνθήκες εργαστηρίου οι ιδιότητες που αποκτά το αγιασμένο ύδωρ (αφθαρσία, μικροβιοκτόνο δράση ή ότι άλλο)Μάλλον, από ό,τι φαίνεται,θα με προλάβετε στην κάρπωση των χρημάτων…

  Σας οφείλω μερικές ακόμα απαντήσεις…

 39. Κατ´ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον αδελφό Γιώργο

  (τα κείμενά του παρουσιάζονται υπό την επωνυμία George Likoudes),

  επειδή με όσα γράφει για την ομοιοπαθητική (αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα), προσφέρει σημαντικές πληροφορίες στους ενδιαφερομένους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, εάν τα κείμενα αυτά πάρουν τη μορφή δημοσιεύσεων, και αναρτηθούν σε Ορθόδοξες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές.

  Είχα κάνει κατά το παρελθόν, χρήση ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία μάλιστα μου τα χορηγούσε ένας αδελφικός φίλος, πολύ πιστός χριστιανός και ιατρός ομποιοπαθητικής. Αρκετά χρόνια αργότερα, έμαθα την Ορθόδοξη θέση για το θέμα. Παράλληλα, χάρη στην μακρόχρονη επιστημονική – ερευνητική μου δραστηριότητα στο εξωτερικό, μελέτησα και την επιστημονική πλευρά της ομοιοπαθητικής και επιβεβαιώνω τα γραφόμενα του Γιώργου.

  Παρενθετικά αναφέρω, επειδή έχει άμεση σχέση με το θέμα (αν και αποφεύγω να μιλώ για τον εαυτό μου), ότι είμαι ερευνητής αθλητιατρικής για περισσότερο από δύο δεκαετίες, σε ένα από τα γνωστότερα παγκοσμίως κέντρα, στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο Αθλητισμού της Κολωνίας. Δεν είμαι απλώς γυμναστής, όπως θέλησε να με παρουσιάση αναληθώς και με υποτιμητικό τρόπο κάποιος, προκειμένου – στη φαντασία του – να προσβάλει την αξιοπιστία των θέσεών μου.

  Αρκετές από τις σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις πηγές, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο σχόλιο(βλέπε: Αγαπητοί εν Χριστώ Submitted by Tagarakis Christos (not verified) on Wed, 04/08/2010 – 20:54). Ωστόσο, ο εν λόγω κύριος, ενώ είχε τις σχετικές πληροφορίες στη διάθεσή του, πριν ακόμη αναρτηθεί στο διαδίκτυο η παρούσα δημοσίευση, τις παρασιώπησε. Έσπευσε όμως να επικρίνη και τη σχετική δημοσίευση για τη γιόγκα (θέμα στο οποίο έχω πολλές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις), αποδεικνύοντας την άγνοιά του και επί αυτού του θέματος. Αντίλογος για τον αντίλογο ή μήπως υπάρχει σκοπιμότητα;

  Όπως προαναφέρθηκε, μερικές από τις σχετικές με την ερευνητική μου δραστηριότητα πληροφορίες παρατίθονται στις ακόλουθες πηγές:

  – Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση (γυμναστική); Χρήστος Ταγαράκης, Ερευνητής Αθλητιατρικής, Γερμανικό Πανεπιστήμιο Αθλητισμού Κολωνίας, Γερμανία. Αντίβαρο, Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009. Πηγή στο διαδύκτιο:
  http://www.antibaro.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5506&It… ,

  η οποία έχει εκδοθεί και ως μικρό βιβλίο:

  – Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση – γυμναστική; Χρήστος Ταγαράκης, Εκδόσεις Διάλογος, Αθήνα 2010. Πηγή στο διαδύκτιο: http://www.ppu.gr/greek/book_gr2.htm.

  Τα σχετικά στοιχεία παρατίθονται στις παραγράφους: Βιβλιογραφία – σημειώσεις, α. Αθλητιατρική, γ. Συγγραφικό έργο του ιδίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, ενδεικτική αναφορά), και ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.

  Καμμιά φορά είναι χρήσιμο να ακούγεται και η αλήθεια.

 40. Aγαπητέ κ.Ταγαράκη οι βασικές σας σπουδές είναι αυτές του ΤΕΦΑΑ, δλδ από τις παλιές γυμναστικές ακαδημίες.Αν είχατε κάποιο μάστερ ή άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σχετιζόμενο με την αθλητιατρική θα τον είχατε παραθέσει.
  Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας είναι πράγματι διάσημο στον τομέα της Φυσικής Αγωγής.Τό ότι συνεργάζεσθε με αυτό το καλό ίδρυμα δεν σας κάνει αθλητίατρο, όπως δεν κάνει αστρονάυτη κάποιον κάποιον η συνεργασία του με τη ΝΑΣΑ.Όπως έχω αφήσει να υποννοηθεί έχω επαφή τόσο με διδάσκοντες σε ΤΕΦΑΑ, προερχόμενους από το Παν.Κολωνίας, όσο και με ανθρώπους που τώρα βρισκονται εκεί.
  Λοιπόν , εφόσον θεωρείτε πως το τευχίδιο σας για την γιόγκα έχει επιστημονική επάρκεια, καταθέστε το σε ένα επιστημονικό συνέδριο ή δωστε το σε συναδέλφους σας καθηγητές των ΤΕΦΑΑ να σας πουν την γνωμη τους ή σε τελευταία ανάλυση δημοσιεύστε το στις εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.
  Το ότι δεν το κάνετε λέει πολλά.

  Χρόνια πολλά σε όλους για τη μεγάλη γιορτή της Μεταμορφωσεως του Χριστού μας.
  Οι όποιες αντιπαραθέσεις παραμένουν σε επίπεδο ιδεών και αντιλήψεων και δεν έχουν να κάνουν με τις φορείς τους.Ο σεβασμός στην προσωπική πορεία και τις αναζητήσεις ενός εκαστου παραμένει δεδομένος.

 41. κ. Μισα η αμφισβητηση ειναι επιστημονικη εφοσον δεν δεχεται σημερα η ομοιοπαθητικη την επιστημονικη μεθοδο.

  Για το τι εμφανιζεται στα διαφορα πεηπερς των ομοιοπαθητικων σαν “επιδειξη” θα μιλησουμε αλλη φορα με λεπτομερειες δειχνοντας παμπολλα παραδειγματα. Μονο ενα προβλημα θα αναφερω σχετικα — αντι να εμφανιζονται ολα τα δεδομενα με λεπτομερειες, συχνα πεηπερς σε εναλλακτικη ιατρικη τζερναλς γραφουν οτι “καναμε τις καλυτερες δυνατες αναλυσεις και διαλεξαμε να κανουμε αυτο και αυτο” χωρις να λενε ΤΙ εκαναν καθολου, χωρις καθολους ντατα.

  Οσο για αυτο που λετε για τον Ραντυ (ενας ανθρωπος που οπωσδηποτε δεν πιστευει αλλα ειναι καλοπροαιρετος και ισως καποτε γνωρισει την Ορθοδοξια που δεν ειναι μεταφυσικη αλλα ΑΝΤΙ-μεταφυσικη)

  “Την προκληση του 1 εκατομμυρίου δολλαρίου την έχει απευθύνει ο Ράντι σε κάθε έναν που νομίζει πως μπορεί να επιδείξει ένα παράδοξο γεγονός, καθώς αμφισβητεί κάθε θαύμα, κάθε μη υλιστική προσέγγιση στα πράγματα.”

  ειναι αληθεια, δεν το αρνηθηκα ποτε αυτο, αλλα εχει κανει ειδικη αναφορα ΚΑΙ στην ομοιοπαθητικη λεγοντας σε ολους τους ομοιοπαθητικους ΕΙΔΙΚΑ οτι θεωρει την δηλωση τους αυτη περι αποδειξεων οτι το νερο εχει μνημη οτι ειναι μη επιστημονικη και ανηκει στο χωρο του μεταφυσικου -και γιαυτο προσφερει το 1 εκατομμυριο δολλαρια και σε αυτους. Γιαυτο και ενας σοβαροτατος επιστημονας οπως ο Μπεν Γκολντεηκερ τον αναφερει συνεχως. Αλλα και πολλοι επιστημονες επανειλημμενα εχουν ζητησει ξανα και ξανα αποδειξεις και κανενας δεν ειπε τιποτα.

  Επειδη ομως και εγω ειμαι επιστημονας το κατα δυναμιν, θα προσπαθησω στο μελλον να κανω μια αναλυση περι των “αποδειξεων” που υπαρχουν για τις δηλωσεις περι μνημης νερου με τη βοηθεια ιατρων φιλων μου.

  Ισως αυτο που πολλοι ομοιοπαθητικοι δεν σκεφτονται ειναι ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ θα εχει με τους νομους της Φυσικης που γνωριζουμε αν κατι τετοιο ισχυε. Αυτο ειναι ενα ακομα πιο ενδιαφερον θεμα αλλα δυστυχως οχι της ωρας.

  Οπως επαναλαμβανω, οχι μονο δεν φερνουν αποδειξεις αλλα πολα μελη τους κατηγορουν, βριζουν, προσπαθουν να βρουν βρωμιες στην προσωπικη ζωη του αλλου, σκοτωνουν ασθενεις με τις μεθοδους τους (δεν μιλαμε για λαθη ιατρικα — δηλαδη δεν μιλαμε για ΚΑΚΟΥΣ γιατρους αλλα για ΜΗ γιατρους), κανουν διαλογη κερασιων, αποκρυβουν μελετες κλπ. Και σε καθε συζητηση που κανω με ομοιοπαθητικους φαρμακοποιους φιλους μου, οταν δουν οτι γνωριζω (και μπαινω σε πιο τεχνικη γλωσσα απο ο,τι εδω φυσικα) αμεσως γελανε και λενε, ΟΚ, εχεις δικιο -αυτα ολα ειναι μπαρουφες. Αλλα εχουμε και μεις αναγκη να ζησουμε. Το ιδιο φυσικα ισχυει για πολλα διαφορα διαιτητικα βοηθηματα τα οποια ποτε δεν εχουν αποδειχθει οτι κανουν κατι αλλα τα αφηνουν γιατι δινουν χρηματα σε αυτους.

  Παντως ο ηλιος οντως δεν ανατέλλει πια για τη γνωστή μας που πέθανε από μετάσταση επειδή έκανε μασάζ με ομοιοπαθητικά στο στήθος της. Ο λόγος που δεν αναφέρω ονόματα είναι γιατί σέβομαι τους ανθρώπους (ακόμα και ας ειναι κομπογιαννίτες) πίσω από αυτήν την υπόθεση γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι και καλοι και θυματα της ολης υποθεσης.

  Δεν ειναι αυτα ψεματα γιατι ο Μπεν Γκολντεηκερ και οχι μονο τα εχει ολα αυτα καταγραψει λεπτομερως και εχει μιλησει επανειλημμενα για αυτα και ΚΑΝΕΝΑΣ παρολες τις προσπαθειες του δεν εχει μπορεσει να τον διαψευσει ουτε να του κανει μηνυση. Αντιθετα φοβηθηκαν και εσπευσαν να κανουν την κοτα — με εξαιρεση καποιων ελαχιστων σαν τον Ματθια που προσπαθησε να κανει μηνυση (αλλα για αλλο θεμα) και ακομα πληρωνει τα εξοδα. Αν ηταν ετσι και υπηρχαν αποδειξεις θα επρεπε να ειναι φυλακη τωρα ο Μπεν, ιδιως αν σκεφτει κανεις ποσο πολυ ισχυ εχει ο Νεοεποχιτης Καρολος στην Αγγλια.

  Εν πασει περιπτωσει, χαρηκα για την ενδιαφερουσα συνομιλια με τον κ. Μισα και σημειωσα τα διαφορα ονοματα που ανεφερε και τις πηγες του. Πρωτα ο Θεος θα επανελθω οταν μαθω περισσοτερα σχετικα με εκεινο το θεμα — και επαναλαμβανω οτι δεν συμφωνω με τις τακτικες οσων εκαναν προσωπικη επιθεση στο προσωπο του σε αλλες ιστοσελιδες, ακομα και αν ειχαν δικαιο σε διαφορα σημεια, μια και αν παψουμε να αγαπουμε το προσωπο τοτε τα χανουμε ολα.

  Ευχομαι και στον κ. Μισα και σε ολους επισης καλη Μεταμορφωση που ειχαμε σημερα με ευλογια καλη Παναγιά σε όλους.

  Θα επανελθω για το βιβλιο της Ασκητικης αργοτερα. Ενας απο τους γεροντες το εχει εκει και το εχει διαβασει, οπως μας πληροφορησε σημερα ενας υποτακτικος, και ο αλλος θα το λαβει μεσα Αυγουστου περιπου περιπου οποτε ελπιζω σε 1 -1 1/2 μηνα να εχω αρκετες πληροφοριες πρωτα ο Θεός.

 42. Αφού διάβασα κι εδώ τη σχετική συζήτηση για τη μακαριστή γερόντισσα, και την αίτηση πληροφοριών που περιμένετε από γέροντες, οφείλω να δώσω εδώ και τη δική μου μαρτυρία.

  Το βιβλίο “Η Ασκητική τής Αγάπης”, μου το έδωσε για πρώτη φορά ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ανάδοχός μου Αγάπιος, με τις ευλογίες τού (επίσης χαρισματούχου) αγιορείτη Πνευματικού μας Μακαρίου, με τα λόγια: “Η γερόντισσα αυτή είναι ο θηλυκός Σοφρώνιος” (εννοούσε τού Έσσεξ).

  Η δική μου ανάγνωση τού βιβλίου, με διαβεβαίωσε ότι πρόκειται πράγματι για μια αγία γερόντισσα, και για ένα Ορθοδοξότατο βιβλίο. Και από τότε το συνιστώ κι εγώ ανεπιφύλλακτα.

  Σημεία σαν αυτά που προβάλλονται, για να συκοφαντίσουν τη γερόντισσα ως δήθεν “νεοεποχίτισσα”, είναι (όπως πολύ ωραία έχει δείξει ο Μίσα), συνηθισμένα σε πολλούς αγίους γέροντες, και αναγνωρισμένους ακόμα επίσημα από την Εκκλησία. Πρόκειται για σημεία που είτε χρειάζονται διευκρίνιση ως προς το Ορθόδοξο νόημά τους, είτε για ζητήματα πνευματικά που εμείς οι σαρκικοί δεν κατανοούμε και συνεπώς αμφισβητούμε ή μας ξενίζουν, ή τέλος, για εσφαλμένες ιδέες, τις οποίες δικαιούται να έχει κάθε άνθρωπος, (ακόμα και άγιος), μια και ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ δεν είναι αλάθητος, (αρκεί να μην βρίσκονται σε ΣΑΦΗ αντίθεση με την Ορθόδοξη πίστη). Και τέτοια λάθη, μπορεί να βρει κανείς στα κείμενα τών περισσοτέρων αγίων τής Εκκλησίας μας.

  Προσωπικά, σημεία σαν αυτά με το “μαύρο ρούχο”, τα προσπερνάω, είτε ως λάθος θέσεις τής γερόντισσας, είτε ως δική μου αδυναμία να δω κάποια πράγματα που ξεφεύγουν από τις “επιστημονικά μετρήσιμες” δυνατότητές μου, ως “σαρκικού” ή “ψυχικού”, και όχι “πνευματικού” ανθρώπου. Εάν αυτό μοιάζει με κάτι Νεοεποχίτικο, είτε στην ορολογία είτε στην ουσία του, αυτό είναι άλλο θέμα. Το να αποτελεί κάτι νεοεποχίτικη διδασκαλία, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι είναι και λάθος, σε όλα του τα σημεία. Για παράδειγμα, ο γέροντας Σοφρώνιος τού Έσσεξ, μας πληροφορεί ότι όταν ήταν ο ίδιος Βουδιστής, έβλεπε ένα πνευματικό φως, και νόμιζε ότι αυτό ήταν ο Θεός. Και αντιλαμβανόταν ότι αυτό το φως έλαμπε από τον ίδιο τον γέροντα. Και νόμιζε ότι αποτελεί μέρος τής Θεότητας, όπως λέει ο Βουδισμός. Όταν όμως έγινε Χριστιανός, ανακάλυψε ότι αυτό το φως που ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΒΛΕΠΕ ως Βουδιστής, ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ, δεν ήταν παρά το φως που έχει κάθε άνθρωπος, ως ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, αντανακλώντας το φως τού Χριστού. Και ότι το άκτιστο Φως δεν μοιάζει καθόλου με εκείνο το “Βουδιστικό” φως που έβλεπε, αλλά είναι ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ, γιατί είναι ΜΟΝΟ τού Θεού.

  Θέλω να πω, ότι μπορεί κάτι να είναι πράγματι Νεοεποχίτικη διδασκαλία, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτή καθεαυτή η παρατήρηση, αλλά η ΕΡΜΗΝΕΙΑ τής παρατήρησης. Εάν για παράδειγμα, η γερόντισσα δεν έκανε λάθος, και πράγματι τα μαύρα ρούχα αφαιρούν ζωτικότητα, ή τα δένδρα δίνουν ζωτικότητα αν τα αγκαλιάσεις, (προσωπικά αμφιβάλλω), είτε αυτό το διδάσκει η Νέα Εποχή είτε όχι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί, μόνο και μόνο επειδή η Εκκλησία (ίσως) δεν έχει αποφανθεί επ’ αυτού. Αυτό που πρέπει να απορριφθεί είναι Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ τού φαινομένου (αν κάποτε αποδειχθεί ότι είναι αληθινό).

  Το αληθινό πρόβλημα ΔΕΝ είναι στο να δεχθούμε ότι κάτι συμβαίνει, μόνο και μόνο επειδή αυτό το παραδέχεται μια άλλη θρησκεία. Το αληθινό πρόβλημα είναι ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη διδασκαλία τής θρησκείας εκείνης.

  Και στο βιβλίο τής γερόντισσας, δεν είδα καμία τέτοιου είδους αντ-Ορθόδοξη ερμηνεία, ασχέτως αν κάποια πράγματα σαν τα παραπάνω παραδείγματα με ξενίζουν.

  Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν θα δεχόμουν ποτέ την Ομοιοπαθητική, μόνο και μόνο επειδή παρουσιάζει συμπτώματα πλασέμπο, ή επειδή μερικού μου λένε ότι ΙΣΩΣ έχει το νερό “κβαντική μνήμη”, ή επειδή κάποιοι άγιοι τής Εκκλησίας τη θεωρούσαν καλή θεραπευτική μέθοδο. Και οι άγιοι κάνουν τα λάθη τους. Ουδείς αλάνθαστος (πλην τού Πάπα). Αλλά άλλο είναι αυτό, και άλλο είναι το να θεωρηθεί αιρετικός, ο άγιος, ή ο απλός Χριστιανός που έχει πεισθεί για την εγκυρότητα τής μεθόδου.

  Με δύο λόγια: Μπράβο στον Μίσα για το ζήλο του υπέρ τής αγίας γερόντισσας. Αλλά ας μην πείθεται για μεθόδους (π.χ. ομοιοπαθητική) μόνο και μόνο επειδή κάποιος ή κάποιοι άγιοι τις χρησιμοποιούσαν. Άλλοι άγιοι τις απορρίπτουν. Ουδείς αλάνθαστος. Και μέχρι η κβαντική φυσική να μας αποδείξει ότι το νερό έχει πράγματι μνήμη, ας κρατάει μικρότερο καλάθι.

  Ομοίως και οι Ιεροεξεταστές αυτού, που εσχάτως κατηγορούν τη γερόντισσα και το βιβλίο της ως “νεοεποχίτικα”, αν επιμείνουν, ας κατηγορήσουν ομοίως και ένα σωρό άλλους αγίους, για πολλά παράξενα, ακόμα και λάθη που έγραψαν, και που μοιάζουν πολύ με αυτά που έλεγε η γερόντισσα. Αν κάτι τους ξενίζει, ας αναζητήσουν σε αυτό, (αν όχι το πλεονέκτημα τού δικαιώματος τού λάθους για κάθε άνθρωπο), ας αναζητήσουν μία πιθανή Ορθόδοξη ερμηνεία, από τις πολλές που θα μπορούσαν να δοθούν στο κάθε τι.

  Πολλά πράγματα σιχάθηκα στη ζωή μου. Περισσότερο απ’ όλα όμως τους Ιεροεξεταστές!

  Συγχωρέστε με για την πολυλογία. Δεν θα σας κουράσω άλλο στη συζήτηση αυτή. Απλώς κατέθεσα τη μαρτυρία και τη γνώμη μου.

 43. @Nikrom

  Aγαπητέ ευχαριστώ για την παρέμβαση σου.Νομίζω πως η αδικία που γίνεται εις βάρος της γερόντισσας Γαβριηλίας είναι καταφανής, κατάφωρη και ανεξήγητη. Να υποθέσω πως γίνεται για λόγους εκδοτικού ανταγωνισμού;
  Στις εποχές που είμαστε δεν αποκλείεται τίποτα…Έχει πολλά ποδάρια το ταγκαλάκι.

  Όσον αφορά το θέμα της Ομοιοπαθητικής αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εάν η μέθοδος αυτή είναι συμβατή με την ορθόδοξη Παράδοση.Η εκκλησιαστική ιστορία και η ιστορία της Ιατρικής λένε ένα τεράστιο ΝΑΙ!

  Στον Ελλαδικό χώρο ήταν άγνωστη η ομοιοπαθητική λόγω της τουρκοκρατίας.Το πρώτο μέρος όπου εφαρμόστηκε ήταν το υπο τουρκική κατοχή ευρισκόμενο, Αγιονόρος και συγκεκριμένα το ρωσικό μοναστήρι στο οποίο έστελνε ομοιοπαθητικά φάρμακα και ο διακριτικώτατος άγιος Θεοφάνης ο Εγκλειστος όπως φαίνεται από τις επιστολές του!

  Ζούσαν ο άγιος Σιλουανός και ο γ.Σωφρόνιος στο μοναστήρι τότε, όπως και άλλοι μεγάλοι γέροντες και δεν διαπιστώνεται από πουθενά κάποια αντίρρηση ή διαφωνία τους!

  Ο νυν ερημίτης π.Ραφαήλ Νόικα, με την ευλογία του γέροντος Σωφρονίου , μελέτησε την ομοιοθεραπεία και την εφάρμοζε στο μοναστήρι του Έσσεξ !
  Αν υπήρχε ενέργεια πλάνης στα ομοιοπαθητικά φάρμακα, όπως διατείνονται οι αντιγραφείς προτεσταντικών εγχειριδίων, δεν θα το αντιλαμβάνονταν τόσοι και τόσοι άγιοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους και τα συνιστούσαν σε άλλους; Και «το μυριστηκαμε» εμείς, οι «ξύπνιοι» 130 χρόνια αργότερα;

  @George Likoudes

  Ευχαριστώ για την επι προσωπικού τοποθέτηση σας. Όσοι με γνωρίζουν από κοντά , ξέρουν πως αυτή η επίθεση ηταν αναμενόμενη λόγω της ψυχοσύνθεσης και του συναισθηματικού βάρους που κουβαλούν οι επίδοξοι ιεροεξεταστές. Γράφει καπου ο π.Παϊσιος «Όποιος φέρεται βάρβαρα δήθεν για ωφελήσει τους ανθρώπους, είναι χειρότερος από τον Διοκλητιανό γιατί εκείνος ήταν ειδωλολάτρης και όχι Χριστιανός».
  Ο Θεός να φυλάει, γιατι κάπως έτσι ξεκίνησε η Ιερά Εξέταση από τα χρόνια του ιερού Αυγουστίνου ήδη.

  Χρωστώ απαντήσεις…θα το κάνω μάλλον σήμερα

  @Lotsao

  Αφιερωμένο:
  http://bit.ly/bwRfII

 44. Αδελφέ μου Μίσα
  Εάν στην εποχή μας δεν υπήρχε όλη αυτή η Νεο-εποχίτικη εκμετάλλευση τής Ομοιοπαθητικής, με αντ-Ορθόδοξες ερμηνείες που γνωρίζεις πολύ καλά, που την κάνει πύλη προς αντιχριστιανικές ατραπούς, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σου, ότι θα ήταν απλώς μια ακίνδυνη αναπόδεικτη μέθοδος θεραπείας, (έστω και πλασέμπο).

  Επειδή όμως υπάρχει αυτή η νεο-εποχίτικη εκμετάλλευση, και έχει συνδεθεί με πλήθος αντιχριστιανικές ερμηνείες, προσωπικά τίθεμαι απόλυτα αντίθετος προς αυτή, και δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο θα ήταν χρήσιμο να την υπερασπισθώ ως “συμβατή” με την Ορθοδοξία. Αντιθέτως, θεωρώ καθήκον μου να την καταπολεμήσω, τουλάχιστον μέχρι να αποσυνδεθεί πλήρως από κάθε αντιχριστιανικό δόγμα, με το οποίο πλαισιώνεται σήμερα.

  Από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ως αληθινή ιατρική μέθοδος, δεν υπάρχει καν λόγος να αναζητήσω Ορθόδοξες ερμηνείες τής επιτυχίας της σε μερικούς ασθενείς, πέρα από το πλασέμπο. Αντιθέτως, θα τονίσω τις εσφαλμένες ερμηνείες με τις οποίες είναι πλαισιωμένη ΣΗΜΕΡΑ, και θα αποθαρρύνω τον απλό Χριστιανό να τη χρησιμοποιήσει.

  Εάν ο Α ή ο Β άγιος, (όντας εδραιωμένος και καλά κατατοπισμένος στην Ορθόδοξη πίστη και πνευματικότητα), επέλεξε να την αποδεχθεί ως θεραπεία χρήσιμη, και να την ερμηνεύσει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από τη Νέα Εποχή και να αποδώσει την ενέργειά της σε Ορθόδοξες προϋποθέσεις (και όχι σε πλασέμπο, που φυσικά κάποτε ήταν άγνωστο), είναι άλλο θέμα. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον μέσο απλό πιστό, που συγχέει τις έννοιες, μπερδεύεται και παρασύρεται από τη ΣΗΜΕΡΙΝΗ Νεοεποχίτικη επικρατούσα ερμηνεία της.

  Άρα, για ποιο λόγο ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Ορθόδοξος, να επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ μεθόδου, πλαισιωμένης από αντιχριστιανικές ερμηνείες, που κάνει πλέον κυρίως κακό στην πίστη και την πνευματικότητα τών αδελφών του;

  Πάρε παράδειγμα από το κακό που κάνει αυτή τη στιγμή στη ΔΙΚΗ ΣΟΥ απολογητική υπέρ τής γερόντισσας. Επειδή τα επιχειρήματά σου υπέρ τής γερόντισσας είναι ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΑ, και έχεις διαψεύσει πολλούς με τα λογικά σου επιχειρήματα και τα παραδείγματα που παρουσίασες, μερικοί Ιεροεξεταστές, αντέδρασαν κάνοντάς σου προσωπική επίθεση στο θέμα τής Ομοιοπαθητικής, το οποίο ειλικρινά δεν κατανοώ καθόλου γιατί το υπερασπίζεσαι, λες και θα φέρει την υγεία στον κόσμο, ή λες και αποτελεί Ορθόδοξη θεραπευτική μέθοδο!

  Αυτοί οι κατήγοροι τών αδελφών τους, έφθασαν σε άλλες ιστοσελίδες να σε κατηγορήσουν ακόμα και ως… “πεμπτοφαλαγγίτη πράκτορα”, μόνο και μόνο επειδή υπερασπίζεσαι μία θεραπευτική μέθοδο που εκμεταλλεύονται οι Νεοεποχίτες! Και αν ήταν επιστημονικά αποδεδειγμένη, ή είχε Ορθόδοξη δογματική βαρύτητα, θα το καταλάβαινα να την υπερασπίζεσαι. Αλλά τι σε κόφτει, αν το νερό έχει “κβαντική μνήμη”, ή αν ο Α ή ο Β άγιος τη θεωρούσε χρήσιμη θεραπευτική μέθοδο, όταν βλέπεις ότι αυτή η αοριστία μόνο κακό κάνει;

  Γιατί να δίνεις επιχειρήματα σε φανατικούς, για θέματα που δεν είναι σημαντικά για την πίστη μας, και που αντιθέτως χρησιμοποιούνται από αντιχριστιανικές ομάδες ως μοχλός σύγχυσης;

  Εγώ φυσικά σε γνωρίζω καλά από παιδί, και ξέρω και την πίστη σου και τον ζήλο σου και την Ορθοδοξία σου. Δεν σε γνωρίζουν όμως όλοι, και τέτοιες συκοφαντίες εναντίον σου κάνουν ζημιά και στο υπόλοιπο κατά Θεόν έργο σου, που επίσης ξέρω πόσο πλούσιο είναι.

  Θα έλεγα λοιπόν να “ξεφορτωθείς” εμμονές που δεν είναι απαραίτητες, (μάλιστα είναι συχνά και βλαβερές) για την Ορθόδοξη πίστη και να επικεντρώσεις το ενδιαφέρον σου και τον κόπο σου σε εποικοδομητικότερες ενασχολήσεις. Αντί θα προσπαθείς να αποδείξεις την συμβατότητα τής Ομοιοπαθητικής με την Ορθοδοξία, (έναν αντιπερισπασμό που πέτυχαν να σου επιβάλλουν οι Ιεροεξεταστές στο θέμα αυτό), θα έλεγα να επικεντρωθείς να υπερασπίσεις στο χρόνο αυτό, με περισσότερα επιχειρήματα την αγία γερόντισσα που κατασυκοφαντείται από τους ίδιους, λες και δεν υπάρχουν αιρετικοί για να εξαντλήσουν το μένος τους.

  Χρησιμοποίησε τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Κύριος σε πράγματα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ωφέλιμα, και άσε τις θεραπείες για τους γιατρούς. Αυτή είναι η γνώμη μου, με πολλή αγάπη.

 45. @Νikrom

  Aγαπητέ ,

  Λές ενδιαφέροντα πράγματα γι αυτό σπεύδω να απαντήσω.
  Υπήρξα στο παρελθόν θιασώτης των απόψεων Αβραμίδη και πολέμιος της Ομοιοπαθητικής.Έπαθα κι έμαθα όμως.

  Μετά από μια σειρά αποτυχημένων παρεμβάσεων της κλασσικής ιατρικής σε θέματα σωματικής υγείας χρειάστηκε να καταφύγω δι εαυτόν και αλλήλους, σε φυσικές θεραπευτικές μεθόδους ,στις οποίες εντάσσεται και η ομοιοθεραπεία, με πολύ καλά αποτελέσματα.Δεν δίνω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα υπάρξει ταυτοποίηση προσώπων μέσω αυτών, και δεν είναι κάτι που επιθυμώ.

  Έχεις δίκιο ότι πολλές εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι γίνονται πεδία εκμετάλλευσης από νεοεποχίτες, συγκρητιστές, αποκρυφιστές κλπ Το γνωρίζω καλά.

  Όπως γνωρίζω καλά (μάλλον ακόμα καλύτερα) και ότι η κλασσική ιατρική ποδηγετείται από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειων.Χονδροειδές παράδειγμα είναι η πρόσφατη «πανδημία» της γρίππης των χοίρων , η οποία ξεκίνησε από μια αμερικανική φάρμα βιομηχανικής εκτροφής ζώων στο Μεξικό και έγινε εργαλείο κερδοσκοπίας , με μεσάζοντες τον Π.Ο.Υ και τις διάφορες κυβερνήσεις. Σήμερα δημοσιοποιέιται πως η ζημιά του Ελληνικου Δημοσίου από τα παραγγελθέντα εμβόλια φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρω.Δλδ 3 ευρω ανά κάτοικο.Υπολόγισε πόσα έβγαλαν οι φαρμακοεταιρείες σε όλο τον πλανήτη από αυτή την ιστορία.

  Θα απορρίψουμε την κλασσική ιατρική επειδή την εκμεταλλεύονται ή (και) την καθοδηγούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;
  Αλοίμονο!
  Τότε γιατί να το κάνουμε για τις εναλλακτικές θεραπείες , επειδή κάποιοι τις εκμεταλλεύονται σαν ιδεολογικό όχημα;
  Το ενδιαφέρον μου για την ψυχοσωματική ιατρική και την φυσική θεραπευτική ξεκίνησε από προσωπικούς και συνεχίστηκε και για επιστημονικούς λόγους.

  Η θέση της Ομοιοπαθητικής στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι πολύ παλιότερη των τευχιδίων Αβραμίδη και αυτή προσπαθώ να καταδείξω. Αυτό ειναι λελυμένο ζήτημα κατά την ταπεινή γνώμη μου. Ε, σε αυτή την θέση μπορουμε να επανέλθουμε αποκλείοντας θεοσοφιστικές θεωρίες και λοιπά αποκρυφιστικά.

  Η αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής έχει αξία να συζητηθεί στα πλαίσια μιας ορθόδοξης οπτικής ,εφόσον γινει κοινως αποδεκτό το γεγονός πως κανένα στάδιο της παρασκευής ομοιοπαθητικών φαρμάκων όταν αυτή γίνεται με τους κανόνες των γνωστών Φαρμακοποιϊών ,δεν περιλαμβάνει ούτε διαβάσματα, ούτε ξόρκια , ούτε άλλη θρησκευτική τελετουργία.

  Το φαινόμενο του εικονικού φαρμάκου είναι γνωστό παγκοσμίως, γινεται αποδεκτό ως μηχανισμός λειτουργίας σε όλα τα σύγχρονα εγχειρίδα ψυχιατρικής, γενικής ιατρικής, παθολογίας κλπ
  Η ψυχοσωματική ιατρική αναφέρει πως το 1/3 των αποτελεσματικών θεραπειών οφείλονται σε αυτό το ανεξήγητο ή δυσεξήγητο με μηχανιστικά/υλιστικά δεδομένα φαινόμενο.
  Το εικονικό φάρμακο είναι εργαλείο στα χέρια του καλου γιατρού , εργαλείο και όχι εχθρός που πρέπει να ξορκίσει.

  Για τα συνολικά θέματα της υγείας έχω ένα κείμενο προς δημοσίευση του αγίου Λουκά του χειρουργού που θα δημιουργήσει αίσθηση.Το έχω μεταφράσει, χρειάζονται όμως κάποιες διορθώσεις γι αυτό καθυστερει κάπως η δημοσίευση του.Όταν δει το φως θα προκαλέσει «τρικυμία εν κρανίω» στους ιεροεξεταστές.

  @George Lykoudes

  Πριν λίγο με πήραν τηλέφωνο, γιατί μια φίλη έπαθε ακατάσχετη αιμορραγία από παρενέργειες φαρμάκου , της οποίας προηγήθηκαν σειρά λανθασμένων παρεμβάσεων από διασήμους καθηγητάδες. Νομίζω πως για το 17 του αιματοκρίτη της δε φταίνε τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αλλά τα κλασσικά που πήρε…

  Γκουγκλήστε, αν θέλετε, τη λέξη Vioxx και δείτε τι αποτελέσματα θα σας βγάλει.Ρωτήστε και τους γνωστούς σας γιατρούς να σας πουν πόσους έχουν «ξαποστείλει» συνταγογραφώντας το…

  Επανέρχομαι….

 46. Παραπέμπω τους ενδιαφερόμενους στις προηγούμενες απαντήσεις, που έχω δώσει, καθώς επίσης και στο προηγούμενο σχόλιο:

  “Δείτε ποιός είναι ο misha στο
  Submitted by lotsao (not verified) on Sat, 07/08/2010 – 08:49.

  Δείτε ποιός είναι ο misha στο κάτωθι λινκ
  http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/11/misha.html

  Και θα καταλάβετε πολλά.”

  Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού (ακόμη και όταν έχουν χριστιανικό μανδύα).

 47. Tagarakis Christos

  Αντιλαμβάνομαι τον πανικό σας.
  Λόγω της αδυναμίας αντιπαράθεσης με επιχειρήματα αρχίσατε τις συκοφαντίες.
  Γνωστή μέθοδος προπαγάνδας , την έχουμε φάει με το κουτάλι και είμαστε εδώ ετοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια.

  Τελικά δε μάς είπατε ,κ.γυμναστά , ο π.Ευσέβιος Βίττης που χρησιμοποιεί την φρασεολογία «ροή αγάπης», για την οποια εσεις αποφαίνεσθε, δίκην Πάπα, πως δήθεν είναι ξένη προς την Ορθοδοξία, είναι νεοεποχίτης ή όχι;

  Μας δίνετε άδεια να διαβάζουμε τα βιβλία του ή πρέπει να σας στέλνουμε κάθε φορά στην Κοέλν με φαξ τις σελίδες που θέλουμε να διαβάσουμε, για να μάς δώσετε την έγκριση σας;

  Toν παπα Κατινά τον έχετε ακουστά;Γνωρίζετε τι έκανε επί χούντας;

 48. Τα πράγματα είναι απλά με την ομοιοπαθητική. Υπάρχει η μαρτυρία του γ.Πορφυρίου και του γ.Παϊσίου. Υπάρχουν οι μελέτες του γιατρού Αβραμίδη. Υπάρχουν καταγγελίες (πλήθος) του Ιατρικού Συλλόγου. Καταγγελίες Ιατρών παγκοσμίως. Κάθεστε και ασχολείστε με απαντημένα θέματα που ανάγονται στον χώρο της προσωπικής εμμονής του κάθε βαρεμένου ψυχάκια. Αν θέλει ο μισα και ο καθε μισα να λατρεύει την ομοιοπαθητική και τον βελονισμό είναι ελεύθερος να το κάνει. Μια παρατήρηση, το θέμα δεν ειναι αν θεραπεύουν οι εναλλακτικές ιατρικές μεθοδολογίες αλλά αν είναι ‘συμβατές’ με την ορθόδοξη κοσμολογία και αντίληψη. Η Ολιστική θεώρηση του κόσμου βασίζεται στον πανθεϊσμό και την ταύτιση Θεού και Κόσμου. Τα πάντα είναι Θεός και θεός είναι τα πάντα.

  Η ομοιποθητική βασίζεται ακριβώς σε αυτη τη θεώρηση και πιστεύει ότι: «… η ίδια η ενέργεια δεν είναι ενέργεια αλλά μιά δυναμική ουσία… υπάρχει ένας υπέρτατος Θεός, που είναι ουσιώδης και είναι μία ουσία. Tα πάντα προέρχονται, απορρέουν από Aυτόν, όλα από το ανώτερο μέχρι και το τελευταίο υλικό σώμα με αυτόν τον τρόπο συνδέονται. Aν βέβαια υπάρχει διαχωρισμός και όχι συνεχής “εισροή” απ’ το πρώτο στο τελευταίο, τα τελευταία θα πάψουν να υπάρχουν». Τάδε έφη James Tyler Kent
  Επίσης η ασθένεια θεωρείται σαν ‘αποσυντονισμός της θεικής ουσίας’. Όπως καταλαβαίνεται δεν υπάρχει τίποτα κοινό με τον χριστιανισμό.

  Διαβάστε 2 πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για το θέμα: http://www.egolpion.com/omoiopa8htikh_asumbibasth.el.aspx , http://www.egolpion.com/olistikh-kosmologia.el.aspx

  Καταλυτικά στοιχεία για το αποκρυφιστικό υπόβαθρο της Ομοιοπαθητικής έχει παρουσιάσει στις εκπομπές του ο π.Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος του οποίου την αξία και την επιστημονική πληροφόρηση δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς(εκτός από τον μισα βεβαίως βεβαίως, που θα προσπαθήσει να απαξιώσει και αυτόν). Μια εκπομπή που πρέπει να ακουστεί από όλους τους ενδιαφερόμενους είναι και η εξής: http://www.floga.gr/09/0000/0000000109.zip μεγέθους 11 μεγκαμπάιτς περίπου.

  Για την Ασκητική τώρα 2 σκέψεις. Παρακολούθησα τη σειρά των αναρτησεων στο εγκόλπιο και σε άλλες σελίδες όπως του μισα και του αμέθυστου και διαπίστωσα την έλλειψη επιχειρημάτων υπέρ του βιβλίου. Το θέμα της καθοδήγησης της γερόντισσας υπό των Αγγέλων δεν απαντήθηκε από κανέναν. Το θέμα των μαύρων ρούχων έμεινε και αυτό αναπάντητο. Το θέμα των χεριών που καίνε – αν και προσπάθησε ατυχώς ο μίσα να το ταυτίσει με τη θέρμη (ολόσωμη) των αγίων κατά την προσευχή, έμεινε και αυτό αναπάντητο. Το πολύ σοβαρό θέμα της γλωσσολαλιάς- ο αντίλογος ήταν οι γνώσεις ξένων γλωσσών της …γερόντισσας!!!) αναπάντητο.
  Το θέμα περί των συμβουλών του ύπνου δεν το αγγιξαν καθόλου οι υπερασπιστές του βιβλίου. Το θέμα των αρρώστων και των παιδιών – στον αμέθυστο απαντήθηκε σαν ‘οι παλιοί δεν έβαζαν τα παιδια με τους αρρωστους’ ή κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά) και αυτό αναπάντητο.

 49. Το να βρεις και να επισημάνεις τις κακοδοξίες που προσπαθούν να εισβάλουν στην Ορθοδοξία είναι καθήκον κάθε χριστιανού. Σε αυτόν τον τομέα αφιέρωσε τη ζωή του ο μακαριστός π.Αντ.Αλεβιζόπουλος ο οποίος εντόπιζε δυσδιάκριτες νεοεποχιτικες διδαχές σε καθ’ όλα αποδεκτές και «ακίνδυνες» ομάδες. Βέβαια με το δικό σου κριτήριο ήταν και αυτός αντιαιρετιστής, όπως υποτιμητικά συνηθίζεις να αναφέρεσαι σε όσους κοιτάνε να κρατήσουν την πίστη ανόθευτη από ξένες ιδέες. Την ίδια δουλειά δεν έκαναν μήπως και οι Πατέρες μέσω των οικουμενικών Συνόδων; Αντιαιρετιστές δεν ήταν και όσοι Πατέρες εντόπισαν την περί αποκαταστάσεως των πάντων διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης; Ή τις κακοδοξίες του Ωριγένη; Με τον αντιαιρετικό αγώνα φίλε μισα έχουν πρόβλημα α) οι αιρετικοί και β) τα λαμόγια που το παίζουν ορθόδοξοι.

  Το πρόβλημα με την Ολιστική θεώρηση δεν είναι θέμα αιρέσεως ή μιας απλής κακοδοξίας ή και παρεξήγησης όπως θέλουν κάποιοι νεοεποχίτες να την παρουσιάσουν. Είναι 100% αντιχριστιανική διδασκαλία που ακυρώνει το σωτηριώδες έργο του Σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Αν τα πάντα είναι θεός και θεός είναι τα πάντα τότε πολύ απλά αγαπητέ μου μίσα δε χρειάζεσαι σωτήρες. Απλά μαθήματα λογικής επιπέδου γυμνασίου. Δεν υπάρχουν 2 ολιστικές, ούτε καλή και κακή! Η Ολιστική θεώρηση είναι αντιχριστιανικό σύστημα εφαρμοσμένης σκέψης. Εσύ βέβαια στη μανία σου να πουλήσεις το εμπόρευμα μας τα παρουσιάζεις όλα ρόδινα και φωτεινά.

  Από την άλλη η απαξιωτική σου θέση για την Εκκλησία και το Αντιαιρετικό Γραφείο της (το οποίο κατήρτισε τους καταλόγους με τις ασυμβίβαστες με την Ορθοδοξία ομάδες), δεν με εκπλήσσει. Είπαμε αιρετικοί και Λαμόγια έχουν το πρόβλημα. Μου θυμίζεις τον αγαπητό νικρομ της ΟΟΔΕ, που έγραψε παραπάνω -ο οποίος στη σελίδα του έχει πρώτη θέση τη θεολογία του Ζηζιούλα ώστε να εμπεδώσουμε για τα καλά τον οικουμενισμό- ο οποίος νικρομ πλασσάρει την εξελικτική θεωρία και έχει βγάλει άσχετο τον γ.Παΐσιο, τον φυσικό π.Ιωάννη Κωστώφ, τον προσφάτως ανακηρυχθέντα άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, τον σεβ.Πειραιώς και πλήθος άλλων συγγραφέων αντιεξελικτικών άρθρων. Την ίδια τακτική της απαξίωσης ακολούθησαν και τα σαηεντολογικά λαμόγια του ΚΕΦΕ, αλλά και ο σούφι Τ.Αλεξίου ενάντια στον π.Αντώνιο Αλεβιζόπουλο.

  Εν γενει όλοι καταλαβαίνουμε την αποστροφή σου προς τον αντιαιρετικό αγώνα της Εκκλησίας μας, βλέπεις γνωρίζεις πολύ καλά πως όσο περισσότερο το φως, τόσο λιγότερο το σκότος, αλλά πρέπει να ξέρεις πως οι εποχές που η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση δρούσαν μέσα στην Εκκλησία, έπαψαν με τους αγώνες παναξίων κληρικών και των Πανορθοδοξων Συνδιασκέψεων που καθιέρωσε ο π.Αντώνιος. Δεν είναι δε τυχαία και η αποστροφή σου προς τον μακαριστό π.Αντώνιο, αλλά ούτε η συμπάθειά σου προς τον π.Φιλόθεο Φάρο ο οποίος τον αποκαλούσε «ψυχοπαθή», τακτική που ακολουθείς και εσύ για όσους κάνουν αγώνα ενάντια στις αιρέσεις.

  Μας λες τόσο άσοφα, ότι ο παπα Κώστας θα άλλαζε γνώμη αν ήξερε για τους ρωσσους αγίους κλπ κλπ λες και η κριτική που ασκεί είναι ποσοστιαίων αναλογιών! Δεν το σχολιάζω αλλά καλώ τους αναγνώστες να ακούσουν την εκπομπή για τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα της Ομοιοπαθητικής εδώ: http://www.floga.gr/09/0000/0000000109.zip
  Για τους Ρώσους αγίου που επικαλείσαι δεν γνωρίζω αν και κατά πόσο ήταν ομοιοπαθητικοί. Διάβασα όμως την κριτική του Ο.Π για το πώς και το γιατί χρησιμοποιείς ρώσους αγίους εδώ: http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/11/misha.html . Ακόμα και αν υπήρχαν ή υπάρχουν άγιοι οπαδοί της ομοιοπαθητική τι σημαίνει αυτό; Μήπως είναι αλάθητοι; Μήπως εσύ δεν μας αναφέρεις σαν παράδειγμα τον αγιο Γρηγόριο Νύσσης και την πλάνη του περί Αποκαταστάσεως των Πάντων;

  Δες και τι σχολιάζει κάποιος για τους ρωσους αγίους σου:
  Τον πρώτο Άγιο της Εκκλησίας που υποτίθεται ότι ήταν ομοιοπαθητικός τον Λεοντίν Μιχαήλοβιτς Τσιτσάγκοφ, τον αφαίρεσε από το blog του αφού σε μετάφραση 44 σελίδων βιογραφίας δεν υπήρξε το παραμικρό σχετικό με ομοιοπαθητική.

  Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί αφαίρεσες τον άγιο που σύμφωνα με τις δηλώσεις σου ήταν ομοιοπαθητικός, ΑΛΛΑ γίνεται και γνωστό το πώς επιλέγεις-κατασκευάζεις τους ομοιοπαθητικούς σου αγίους! Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε η να κλάψουμε με τέτοιου είδους παραχάραξη και πόρωση!

  Δεν έχω καμμιά διάθεση να συνεχίσω να παρεμβαίνω στις συζητήσεις σας, άλλωστε όπως λέει και ο λαός: στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αυτό αποδείχθηκε και στην περίπτωση του βιβλίου της Γαβριηλίας, το οποίο υπερασπίστηκες χωρίς ουσία και ουσιαστικό αντίλογο επειδή πλασάρει μια θολή αγαπολογική θεολογία διάσπαρτη με νεοεποχίτικα και αποκρυφιστικά στοιχεία η οποία σε βολεύει αφάνταστα ώστε να περνάς μέσω των σελίδων σου τις νεοεποχίτικες απόψεις σου.
  Καλή σου τύχη & Θεός μαζί σου.

 50. @Lo Tsao

  Άκουσε αγαπητέ.

  Οι μαρτυρίες του π.Παϊσίου και του π.Πορφυρίου, τις οποίες επικαλείσαι, δεν απορρίπτουν την ομοιοπαθητική.
  Απορρίπτουν την ενδεχόμενη εμπλοκή σε αυτήν αποκρυφιστών, την οποία και εγώ απορρίπτω μετά βδελυγμίας, με την ίδια βδελυγμία με την οποία απορρίπτω την χειραγώγηση της συμβατικής ιατρικής από τα συμφέροντα των μεγάλων φαρμακοεταιρειών.
  Την ίδια περίοδο όμως υπάρχει και η έμπρακτη τοποθέτηση του θεόπτου γέροντος Σωφρονίου, ο οποίος είχε δώσει ευλογία για την χρήση ομοιοπαθητικών αγωγών στο μοναστήρι τού Έσσεξ.

  Η εκπομπή του π.Κωνσταντίνου είναι κάπου μεταξύ 1991-1994.Εκείνη την περίοδο είχαν πρωτοεκδοθεί και τα φυλλάδια Αβραμίδη.Κι εκείνη την περίοδο και η δική μου τοποθέτηση (επηρεασμένη από τα ανωτέρω) ήταν απολύτως αντίθετη προς την φυσική θεραπευτική.
  Επίσης εκείνη την περίοδο που μίλησε ο π.Κ.Σ., δεν ήταν τίποτα γνωστό για τους αναγνωρισμένους Ρώσους αγίους που χρησιμοποιούσαν και συνιστούσαν τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα.Δεν το γνώριζε ούτε καν ο ομοιοπαθητικός γιατρός Φωτιάδης που συμμετείχε στην εκπομπή. Ωστόσο σήμερα μαθαίνουμε πως η ρωσική Εκκλησία έκανε μέχρι και σεμινάρια ομοιοπαθητικής στους κληρικούς της για να βοηθούν τους χριστιανούς , τοτε που η ιατρική περίθαλψη ήταν δυσεύρετη. Και αυτό αλλάζει την σύνολη εικόνα για το θέμα.

  Αν σήμερα έλθει στην Ελλάδα ο γιος ή ο εγγονός του καθηγητή ιατρού Φαβόρσκυ, του επονομασθέντος και «σωτήρος της Αγ.Πετρουπόλεως», επειδή έσωσε χιλιάδες αρρώστους χορηγώντας τους ομοιοπαθητική αγωγή σε καιρό επιδημίας και ο οποίος ήταν από τα στενότερα πνευματικοπαίδια του διορατικού, προορατικού, θαυματουργού στάρετς (νυν οσίου) Σεραφείμ της Βίριτσα , τι θα του πούμε;
  Ότι ο πατέρας ή παππούς του πλανήθηκε κάνοντας υπακοή στον άγιο γέροντα; (τα σχετικά μπορείς να τα δεις στο βίο του Οσίου , από τις εκδόσεις Ακρίτα)

  Αν εκδοθούν και στα ελληνικά τα έργα τού ιερομάρτυρος μητροπολίτη Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ, όπου σαφέστατα ο άγιος περιγράφει νέους τρόπους παρασκευής ομοιοπαθητικών φαρμάκων , θα συνεχίσει ο π.Κωνσταντίνος να έχει την ίδια άποψη;

  Η ολιστική θεώρηση του κόσμου μπορεί να περιέχει αιρετικές θεωρήσεις, όταν μπλέκει το Άκτιστο με το κτιστό ή όταν θεωρεί την Ουσία του Θεού μεθεκτή.
  Αλλιώς, όταν θεωρεί τον άνθρωπο ως ζωντανό οργανισμό μέρος ενός περιβάλλοντος που επηρεάζεται από όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν γύρω του σε όλα τα επίπεδα , ειναι απλά μια αλήθεια.Η Συστημική Επιστήμη , η Θεωρία του Χάους,η Ψυχοσωματική Ιατρική είναι τμήματα ενός «καλού ολισμού».
  Ή μήπως και αυτές τις θεωρήσεις θα τις κατατάξετε εσείς, οι επαγγελματίες αντιαιρετιστές, στον κατάλογο των αιρέσεων και των αποκρυφιστικών ομάδων;

  Για το θέμα της Γερόντισσας Γαβριηλίας έχουν απαντηθεί όλες οι ενστάσεις με σαφή τρόπο.Αυτά για όποιον μπορεί και βλέπει.Για τους τυφλούς που θέλουν να παραστήσουν τους οδηγούς, τα λέει μια χαρά ο αγ.Ισαάκ στο λόγο του «περί μωρού ζήλου».Όποιος τρωγεται με τα ρούχα του και ψάχνει να βρει αιρετικούς να κάψει, γιατί «φτιάχνεται» με τη μυρωδιά της καμμένης σάρκας , θα βρεί «αιρετικές» απόψεις και στον αγ.Γρηγόριο Νύσσης(περί της αποκαταστασεως των πάντων) και στον αββά Ισαάκ, και στον αγ.Νεκτάριο (γνωστη η συχωρεμένη Μαγδαληνή που του απέδιδε εικονομαχική πρόθεση) και στον γερ.Πορφύριο και στον γερ.Παϊσιο (τον κατηγορουσαν κάποιοι αγιορείτες για χιλιασμό).

  Last but not least:

  Ψυχάκηδες στο χώρο της Εκκλησίας, βαρεμένοι αγρίως και επικίνδυνοι για την ψυχοσωματική ισορροπία αλλά ενίοτε και την φυσική ύπαρξη των γύρω τους, είναι οι ποικίλοι Ιεροεξεταστές, των οποίων τα έργα και οι ημέρες είναι πια ορατά στον καθένα, λόγω της διάδοσης της πληροφορίας, από την εποχή του Ιερού Αυγουστίνου και της «Πολιτείας του Θεού» μέχρι τους σύγχρονους Σταυροφόρους του Μπους και τους συκοφάντες τής, ταπεινής και πτωχής δια Χριστόν, γερόντισσας Γαβριηλίας.

 51. Lo Tsao

  Για να δεις πόσο χονδροειδή ψέμματα χρησιμοποιείτε προκειμένου να εξυπηρετήσετε τις ιδεοληψίες σας , κοίταξε αυτό
  http://misha.pblogs.gr/2009/11/ieromartys-serafeim-tsitsagkwf-o-efgenhs-mhtropoliths-kai-omoiop.html

  ή απλά «γκούγκλισε» τη λέξη «Τσιτσάγκωφ» η οποία δίνει ως πρώτο αποτέλεσμα την ως ανω παραπομπή.

  Ασφαλώς και δεν αποσύρθηκε ουδέποτε από το ιστολόγιο , η αναφορά στον ομοιοπαθητικό Ιεράρχη.Ιδού η δημοσίευση από τον Μάρτιο του 2008 :

  http://misha.pblogs.gr/2008/03/agios-omoiopathhtikos.html

  Είναι προφανές και από αυτό το καταφανέστατο, εξώφθαλμο ψεύδος που αράδιασες παραπάνω , ποιος είναι το λαμόγιο.

  Η λαμογιά σας δε , φαίνεται έτι καθαρότερα από την βρώμικη προσπάθεια που κάνεις να συνδέσεις το δικό σας κυνήγι μαγισσών με την ποιμαντική προσπάθεια της Εκκλησίας για την προφύλαξη του ποιμνίου από τις ξένες διδαχές και κυρίως τις ξενόφερτες σέχτες που συμβάλλουν με πονηρό τρόπο στην αλλοίωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και στην επιβολή της Νέας Τάξης πραγμάτων.

  Τι σχέση έχει , άθλιοι συκοφάντες, η γερόντισσα Γαβριηλία που έχετε πέσει να κατασπαράξετε, με τους ξενόφερτους μορμόνους, γιαχωβίτες, πεντηκοστιανούς; Δε ντρέπεστε λιγάκι;

 52. Συγκρητισμός, η Ορθόδοξη γλώσσα και θεολογία. Αποσπάσματα από το κείμενο: Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: “Νεοπατερική, μεταπατερική και συναφειακή «θεολογία» (Πηγή: Romfea.gr, Δευτέρα, 02 Αύγουστος 2010, http://www.romfea.gr/component/content/article/26-2009-12-18-08-38-40/5495—q-lr).

  Ορισμένοι ενοχλήθηκαν, επειδή στη δημοσίευση “Ασκητική της αγάπης: “ροή αγάπης – ενέργειας” ή Θεία Χάρη;” συζητήθηκε το θέμα της Ορθόδοξης γλώσσας – ορολογίας και του συγκρητισμού (στο κεφάλαιο ” “Ροή αγάπης”; – η Ορθόδοξη γλώσσα”). Ένα νεότερο κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιερόθεου, επιβεβαιώνει τις θέσεις που παρουσιάσθηκαν:

  “Επίσης, εντοπίζονται κοινά σημεία «συναφειακά» του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό, τον Ισλαμισμό και τον Ινδουϊσμό-Βουδισμό. Μέσα σε αυτήν την προοπτική πρέπει να επιχειρηθή «μια καινούργια πολιτισμική μετάλλαξη», καθώς επίσης, όπως τονίζεται, «εμείς οι χριστιανοί, οφείλουμε να εργασθούμε πολύ με την προοπτική αυτής της συνάντησης. Αυτό είναι περισσότερο ενδιαφέρον παρά να φιλονικούμε μεταξύ μας».
  Τέτοιες «μεταπατερικές και συναφειακές» ιδέες μεταφέρονται κατά τρόπο «μεταπρατικό» στην Ελλάδα και τίθενται είτε σε αντιπαράθεση προς τους Πατέρες που θεωρούνται «μουσεία» του παρελθόντος, είτε με αυτές παρερμηνεύονται τα πατερικά χωρία για να ενταχθούν στην νέα νοοτροπία.
  Γίνεται φανερός ο προσδιορισμός και η προοπτική της μεταπατερικής και συναφειακής θεολογίας, που είναι πολύ επικίνδυνη για την Ορθόδοξη Εκκλησία και οδηγεί σε έναν συγκρητισμό, όχι μόνον στον τρόπο ζωής, αλλά και στην έκφραση της πίστεως. Αμφισβητείται με αυτό στην πραγματικότητα η οριοθέτηση της πίστεως, την οποία έκαναν οι άγιοι Πατέρες, δηλαδή αποδομείται ολόκληρη η θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθή εκκλησιαστικά.
  ………….
  Έτσι, για να είμαστε ορθόδοξοι και να έχουμε την βεβαιότητα της σωτηρίας μας δεν μας χρειάζεται καμμιά νεοπατερική, μεταπατερική και συναφειακή θεολογία. Μας χρειάζονται δύο πράγματα: Το πρώτο, να μείνουμε σταθεροί, όπως έχουμε καθήκον, στην ορολογία των Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί αυτή η ορολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της Ορθοδόξου Παραδόσεως, το αληθινό και αυθεντικό consensus patrum, αλλά να μείνουμε εδραίοι και στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια που δόθηκε στους Πατέρες. Και το δεύτερο, να αναζητήσουμε «ζωντανούς οργανισμούς», οι οποίοι ζουν μέσα στο «πνεύμα» του Ευαγγελίου και των Οικουμενικών Συνόδων, δηλαδή βιώνουν τις ορθόδοξες προϋποθέσεις των δογμάτων για να μας καθοδηγήσουν σωστά στην βίωση του δόγματος.
  Δυστυχώς, μερικοί που ομιλούν για νεοπατερική, μεταπατερική και συναφειακή θεολογία έχουν πρόβλημα και με τις δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή και με τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων και με τους «ζωντανούς οργανισμούς» της εκκλησιαστικής ζωής.”

  Ειδικότερα για τη λειτουργική γλώσσα, ο Σεβασμιότατος αναφέρει ότι:

  “Αν η λειτουργική γλώσσα απωλέση τον πατερικό και θεολογικό λόγο, τότε γίνεται μια «συναφειακή», «μεταπατερική» λειτουργική γλώσσα, που μπορεί να χωρέση σε όλους τους σύγχρονους συγκρητισμούς.
  Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς, που υπεραμύνονται της μεταφράσεως των λειτουργικών κειμένων και επιτίθενται με εμπάθεια και απρέπεια εναντίον εκείνων που εκφράζουν μια άλλη σκέψη, ανήκουν σε αυτό το κλίμα της «μεταπατερικής» και «συναφειακής» θεολογίας. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που αρνούνται την ισχύ των πατερικών λόγων για την εποχή μας. Θέλουν να αφήσουν ελεύθερο τον χώρο για κάθε στοχασμό και συγκρητισμό.”

  Σημείωση (Ταγαράκης Χρήστος): ως συναφειακή θεολογία, θεωρείται η μοντερνιστική θεολογία του συγκρητισμού, ενώ με την έκφραση «ζωντανοί οργανισμοί» εννοούνται οι σύγχρονοι Γέροντες (τα στοιχεία αυτά αναλύονται σε άλλα σημεία του κειμένου του Μητροπολίτη Ιερόθεου).

  Όσα καταθέτει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερόθεος είναι απλά, κατανοητά και καθαρά. Μήπως υπάρχουν απορίες;

  Και για να μην ξεχνιώμαστε. Αν θέλετε να έχετε υπέυθυνη ενημέρωση για την ομοιοπαθητική, κάντε ένα κλικ και εδώ: http://orthodox-watch.blogspot.com/2009/11/misha.html.

 53. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει στη σελίδα της αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης»

  http://www.myriobiblos.gr/texts/english/gabriel.html

  http://www.myriobiblos.gr/texts/french/gabriel.html

  Αυτά προς πλήρη αποστόμωση των «δοκούντων είναι τι, μηδέν όντες και εαυτούς φρεναπατούντες».

  Όταν η Διοικούσα Εκκλησία έχει ένα βιβλίο στην επισημη ιστοσελίδα της, ενώ κάποιοι το συκοφαντούν σαν, δήθεν νεοεποχίτικο, αντιλαμβάνεται κανείς ποιος πλανάται.

  Tagarakis Christos

  Eυχαριστώ για την διαφήμιση.
  Τον π.Ιερόθεο Βλάχο τον ρωτήσατε τι γνώμη έχει για τη γερόντισσα Γαβριηλία ;

 54. Λυπάμαι πολύ αλλά όλα τα παραπάνω είναι ασθένεια. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθείτε τόσο πιο σύντομα θα ελευθερωθείτε από την “ασθένειας της θρησκείας” και ίσως γευθείτε την χαρά, το φως, την άνοιξη που φέρνει ο Χριστός στις ψυχές. Διαφορετικά θα φύγει η ζωή σας με ένα μπακαλοτευτερο στο χέρι.

 55. Δεν είχα σκοπό να γράψω εδώ άλλο μήνυμα, αλλά επειδή ο Ιεροεξεταστής Lo Tsao προσπάθησε να κάνει άλλον έναν ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟ από το θέμα, (ελλείψει στοιχείων για τη γερόντισσα), και έθεσε θέμα Θεολογίας τής ΟΟΔΕ, επειδή έχουμε πάνω – πάνω τη Δογματική τού Ζηζιούλα, και περί τής προσωπικής μου θέσης υπέρ τής Εξελικτικής Δημιουργίας, θα απαντήσω σε αυτά τα δύο (εφ’ όσον τόσο πολύ το θέλει).

  1. Το ότι ο σεβασμιώτατος Ιωάννης Ζηζιούλας κατηγορείται για Οικουμενισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί συλλήβδην όλο το έργο του και η Θεολογία του. Αυτό είναι έργο φανατικών. Εάν κάποιος είναι Οικουμενιστής αλλά είναι σωστός Θεολόγος, κρατάμε το σωστό, τη Θεολογία του, και απορρίπτουμε απλώς τον Οικουμενισμό του. Και δεν κάνουμε δημοσιεύσεις Θεολογικών αναιρέσεων (βλέπε “Εγκόλπιο”), που ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ τα λόγια του, μόνο και μόνο για τον κατηγορήσουμε ΚΑΙ στο θέμα τής Θεολογίας. Γιατί βεβαίως σπουδαίος Θεολόγος έκανε τις αναιρέσεις και σωστές ήταν οι θέσεις του. Μόνο που για να τις κάνει, ΑΛΛΟΙΩΣΕ αυτά που έλεγε πράγματι ο σεβασμιώτατος Ιωάννης και τα διάβασε κακόπιστα αλλάζοντας το νόημα τών λεχθέντων τού σεβασμιωτάτου.

  Συνεπώς, όλοι μας στην ΟΟΔΕ, καταδικάζουμε μεν τον Οικουμενισμό, αλλά παράλληλα αποδεχόμαστε και ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ το εξαιρετικό έργο τής Δογματικής τού σεβ. Ιωάννη Ζηζιούλα να το διαβάσει οποιοσδήποτε και θα δει πόσο απαράδεκτοι είναι οι Ιεροεξεταστές που τον κατηγορούν στη Θεολογία του, λόγω προσωπικής εμπάθειας:
  http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/perieh.htm

  Το οποίο έργο είναι το βασικό Θεολογικό εγχειρίδιο τής Ιεραποστολής τής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ταϊβάν!

  Δείτε και ένα παράδειγμα αλλοίωσης τών λόγων του:
  http://www.oodegr.com/oode/theos/genika/trias_proswpo.htm


 56. 2. Σχετικά με την προσωπική μου πεποίθηση υπέρ τής Εξελικτικής Δημιουργίας, (η οποία τυγχάνει να είναι τεκμηριωμένη, όχι μόνο Επιστημονικά, αλλά και Δογματικά), έχω να πω τα εξής:

  Η αναφορά τού άσχετου αυτού θέματος, από τον Ιεροεξεταστή Lo Tsao, εδώ, ενώ το θέμα μας είναι η γερόντισσα Γαβριηλία, δείχνει μία προσπάθεια δημιουργία εντυπώσεων προς όσους είναι άσχετους με το θέμα, (δηλαδή μία προσπάθεια προσωπικής επίθεσης ελλείψει επιχειρημάτων τών Ιεροκατηγόρων τής γερόντισσας).

  Σκέφτηκε ο Ιεροεξεταστής: “Θα τον κατηγορήσω ως αντίθετο με τους αγίους Πατέρες, ως Εξελικτή, και θα μειώσω την αξιοπιστία τών όσων γράφει υπέρ τής γερόντισσας”. Κατανοείτε λοιπόν για τι είδους άνθρωπο μιλάμε! Υπεκφυγές και χρήση λαϊκισμού, όχι για αναζήτηση τής αλήθειας, αλλά αντιθέτως για παραπλάνηση τού κόσμου και δημιουργία εντυπώσεων! Είναι δυνατόν να μιλάμε για Ορθόδοξο Χριστιανό;

  Λέει λοιπόν ο Ιεροεξεταστής Lo Tsao (λες και του οφείλω λογαριασμό για την πίστη μου και τη σχέση μου με τον Χριστό!):

  “ο οποίος νικρομ πλασσάρει την εξελικτική θεωρία και έχει βγάλει άσχετο τον γ. Παΐσιο, τον φυσικό π. Ιωάννη Κωστώφ, τον προσφάτως ανακηρυχθέντα άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, τον σεβ. Πειραιώς και πλήθος άλλων συγγραφέων αντιεξελικτικών άρθρων”.

  Δηλαδή μας λέει εδώ, ότι δύο άγιοι, (ο π. Παϊσιος που δεν είναι ακόμα επίσημα, αλλά σίγουρα είναι άγιος, και ο άγιος Ιουστίνος), ένας Ιεράρχης, (ο Πειραιώς), και ένας… Φυσικός, είναι τα αρμόδια πρόσωπα για να μας διδάξουν… Γενετική και Εξελικτική Βιολογία! Κατανοείτε το μέγεθος τού παραλογισμού τού ανθρώπου αυτού; Γι’ αυτόν οι άγιοι, δεν είναι απλώς ασφαλείς οδηγοί προς τη σωτηρία, αλλά και προς την Εξελικτική επιστήμη! Και ένας Φυσικός, είναι αρμόδιος να μας διδάξει… Βιολογία και Γενετική! Και τους αγίους γέροντες τους επικαλείται κάποιος που… συκοφαντεί μία αγία γερόντισσα τη Γαβριηλία! Δηλαδή πλήρης παραφροσύνη!

  Λοιπόν, για να μη μακρυγορώ, (μια και είμαστε εκτός θέματος), για όποιον θέλει να εμβαθύνει στο άσχετο αυτό θέμα, και να δει μερικά πράγματα για τις Ορθοδοξότατες θέσεις τής Εξελικτικής Δημιουργίας, και πόσο ΑΣΧΕΤΟΣ είναι με το θέμα που καταπιάνεται ο lo tsao, θα σας δώσω μερικούς δεσμούς για την Εξελικτική Δημιουργία, σχετικούς ΚΑΙ με αυτά που γράφει εδώ ο Ιεροεξεταστής:

  Α. Γενικά για την Εξελικτική Δημιουργία, ώστε να επιλέξετε κατηγορία και θέμα έρευνας:
  http://exeldim.site40.net/

  Β. Για τις Ορθόδοξες θέσεις περί τής σχέσης αγίων Πατέρων και Επιστήμης:
  http://exeldim.site40.net/pateres/rolos1.htm

  Γ. Τι λέει ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ για λάθη αγίων πατέρων σε επιστημονικά και άλλα θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς τους:
  http://exeldim.site40.net/pateres/lathi1.htm
  (Εκτός και αν κάνει λάθος ο… άγιος Φώτιος, και οι άγιοι είναι αλάθητοι!).

  Δ. Λάθη του π. (αγίου πλέον) Ιουστίνου Πόποβιτς σχετικά με αντιεξελικτικό άρθρο του:
  http://exeldim.site40.net/dimiurgismos/popovits_a.htm

  Ε. Παραδείγματα σφαλμάτων του… Φυσικού π. Ιωάννη Κοστώφ από το βιβλίο του κατά της Εξέλιξης:
  http://exeldim.site40.net/dimiurgismos/kostwf_eisag.htm
  http://exeldim.site40.net/xronologiseis/kyklikotita_kostwf_a.htm

  ΣΤ. 12 εσφαλμένα σημεία ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Δημιουργιστών και Αθεϊστών Εξελικτών:
  http://exeldim.site40.net/dimiurgismos/simeia_symfwnias_a.htm

  Ζ. Ερωτήματα από την Αγία Γραφή προς Δημιουργιστές:
  http://exeldim.site40.net/dimiurgismos/erwtiseis.htm

  Οι παραπάνω δεσμοί είναι ενδεικτικοί. Στον ανωτέρω ιστότοπο θα βρείτε πολύ περισσότερα στοιχεία για όλα τα θέματα που άπτονται της Εξελικτικής Δημιουργίας. Από Επιστημονική τεκμηρίωση, μέχρι Δογματικές ερμηνείες και Πατερικές αναλύσεις.

 57. @Nikrom

  Eίναι καίριες οι παρατηρήσεις σου για τον αντιπερισπασμό που επιχειρούν οι ιεροεξεταστές στην συζήτηση για τη γερόντισσα Γαβριηλία.
  Είναι η γνωστή λογική πλάνη που αναφέρεται ως “argumentum ad hominem” που έχει επισημανθεί ήδη από τον καιρό του Αριστοτέλη:
  1. Ο A ισχυρίζεται το B;
  2. Ο A είναι αμφισβητήσιμος
  3. άρα ο ισχυρισμός B είναι εσφαλμένος.

  Προσωπικά δεν συμπαθώ τα κείμενα του μητροπολίτη Ζηζιούλα, νομίζω πως είναι προβληματικά από ορθοδόξου απόψεως.Αλλά μήπως εδώ και τόσες δεκαετίες δε διδάχθηκαν γενιές θεολόγων δογματική από τα δυτικότροπα συγγράμματα Ανδρούτσου και Τρεμπέλα; Ο άγιος γέροντας π.Επιφάνιος είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον Τρεμπέλα.Θα πουμε πως ο γέρων επλανάτο ή θα τον απορρίψουμε εξ αυτού του λόγου; Άπαγε της βλασφημίας!

  Στην περίπτωση μας το “argumentum ad hominem” των συκοφαντών της γερόντισσας εξελισσεται ως εξής:
  Α.
  1.Ο Α ισχυρίζεται ότι η γερ.Γαβριηλία είναι αγία και το βιβλίο «Η Ασκητική τςη Αγάπης» καθ΄όλα ορθόδοξο.
  2.Ο Α είναι αμβισβητήσιμος επειδή δέχεται την εξέλιξη ή την ομοιοπαθητική.
  3.Άρα ο ισχυρισμός του για την γερ.Γαβριηλία και την βιογραφία της, είναι εσφαλμένος.

  Σοφιστείες που πιάνουν τόπο στα μυαλά των ανυποψίαστων:
  http://www.fallacyfiles.org/index.html

 58. Είμαστε τόσο Ορθόδοξοι που εν’ ονόματι της αγάπης μπορούμε και να σκοτώσουμε και να βρίσουμε… (όλοι μας, κι’εγώ μέσα πρώτος- πρώτος στην σειρά, ειδικά αν “τσαντιστώ” ) . Πολλά μπορούν να ειπωθούν στο θέμα της Γερόντισσας και πολλά δεν έχουν ειπωθεί και πολλά κρύβονται πίσω από ανόητες αντιπαραθέσεις στο παρασκήνιο. Δεν έχω σκοπό να προχωρήσω στο θέμα, απλά θέλω να πω τα εξής:

  1. ) Το ότι κάποιος μπορεί ίσως να κάνει χοντρά λάθη σε ένα θέμα (π.χ. εξέλιξη, ομοιοπαθητική, οικουμενισμό κτλ) δεν σημαίνει πως αυτομάτως κάνει λάθος σε όλα. Οπότε επιχειρήματα του στυλ “κοιτάξτε τι λέει εδώ” για άσχετο θέμα με σκοπό να δυσφημίσουμε τον συζητητή είναι κινήσεις περισσότερο πανικού παρά ουσίας. Εκτός από τους παραπάνω την Γερόντισσα υποστηρίζουν πολλοί πιστοί, Ιερείς και λαϊκοί και Γέροντες και θεολόγοι και Ιεράρχες ακόμα. Όλους θα τους βγάλετε προβληματικούς; Γνωρίζετε τον Γέροντα π. Γαβριήλ Τσάφο στην πλ. Αμερικής; Έχετε κάτι να πει τε και ενάντια σε αυτόν;;; Περιοριστείτε στα επιχειρήματα σας παρακαλώ.

  2. ) Θεωρείτε όσοι πιστεύετε στην Αγιότητα της Γερόντισσας (ένας από αυτούς είμαι κ’εγώ, δεν το αρνούμαι) πως υπηρετείτε την μνήμη της με τον τρόπο που το κάνουμε; Και εγώ έχω γράψει τσαντισμένος πολλές φορές στο παρελθόν (το θέμα κρατάει χρόνια…) και κάθε φορά το μετάνιωσα ΚΆΘΕ ΦΌΡΑ. Θυμηθείτε τι πρότεινε η Γερόντισσα “ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΤΩ ΠΟΝΗΡΩ”. Θυμάστε γιατί το έλεγε; Αφήστε το θέμα για τώρα. Δεν έχει νοημα πλέον. Έχουμε φτάσει σε αντιπαράθεση προσώπων και όχι απόψεών. Εχω δει περισσότερη σοβαρότητάς και συγκράτηση σε ποδοσφαιρικές συζητήσεις… με το να μπλεκόμαστε στις Ακαθαρσίες δεν καθαρίζουμε το όνομα της Γερόντισσας, το βρομίζουμε. Πιστεύετε πως θα το ήθελε όλο αυτό το “τουρλουμπουκι” που έχει γίνει η Γερόντισσα;;;; Έτσι κερδίζει ο ΠΟΝΗΡΟΣ. Κανένας άλλος. Ο Καθένας μας θα πληρωθεί κατά τα έργα του και ο Θεός θα την βγάλει την αλήθεια στο Φως. Οι συκοφαντίες ΔΕΝ μπορούν να σταθούν, θα το δείτε αυτό.

 59. τελικά…

  @misha
  Πιστεύω πως μια ερώτηση για το βιβλίο στον π. Κυριακό Τσουρό, (γραμματέα της συνοδικής επιτροπής επι αιρέσεων) και καταγραφή και αναδημοσίευση της άποψης θα είναι μια νηφάλια απάντηση σε ολο αυτό το πινγκ-πονγκ απόψεων…Δεσμεύονται και οι δύο πλευρές να αναδημοσιεύσουν την άποψη του;

  @π. Λίβυος

  ΛΕΤΕ:” Λυπάμαι πολύ αλλά όλα τα παραπάνω είναι ασθένεια. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθείτε τόσο πιο σύντομα θα ελευθερωθείτε από την “ασθένειας της θρησκείας” και ίσως γευθείτε την χαρά, το φως, την άνοιξη που φέρνει ο Χριστός στις ψυχές. Διαφορετικά θα φύγει η ζωή σας με ένα μπακαλοτευτερο στο χέρι.”

  ——–

  Δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν έχουμε απώλεια του φωτισμού. Η Εκκλησία γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης συντηρητικών και φιλελευθέρων και όλοι βγάζουμε τα “μπακαλοτέφτερα” για να “θεολογήσουμε” και οι μεν και οι δε ΜΑΚΡΙΆ από την πραγματική εν Χριστώ ζωή με δικαιολογία την “Υπεράσπιση της Αλήθειας” αλλά στην πραγματικότητα βγάζουμε τις προσωπικές μας εμπάθειες… ακόμα και άνθρωποι που “πίνουν νερό στο όνομα” του π. Ιωάννη Ρωμανίδη δεν καταλαβαίνουν την συμπεριφορά τους. Έτσι γινόμαστε στο ήθος και παπικοί και προτεστάντες ακομα και αν στο δογμα ειμαστε κατα λέξη (και οχι πράξη) σωστοί.

 60. @anonymous73

  Aγαπητέ έχουν προσπαθήσει ήδη οι ιεροεξεταστές να επιτύχουν συνοδική «καταδίκη» του βιβλίου «Η ασκητική της αγάπης» μέσω του π.Κυριακού.Ορισμένοι από αυτούς κινούνται και στο περιβάλλον του. Δεν το πέτυχαν και γι αυτό «βγήκαν στα κεραμίδια» φωνασκώντας.
  Δόξα τω Θεώ, υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση από ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και τη γερόντισσα έστω κι αν δε μιλούν, επειδή δε μπορούν να αντέξουν τους ωρυόμενους φασίστες.

 61. Εμένα αδελφέ αυτό που με πονάει σαν ύπαρξη δεν είναι η “ομολογιακή αίρεση” αλλά η υπαρξιακή. Δηλαδή να ζούμε σαν να μην ήρθε ποτέ Εκείνον στο κόσμο. Ξέρεις πόσο κοντά είναι οι αίρεση με τους “αντιαιρετικομάχους” ? Ένα κλίκ. Ίδιοι ψυχισμοί. Ίδια νοοτροπία. Ίδια προσωπεία. Η αίρεση είναι υπαρξιακό γεγονός. Τα δόγματα δεν είναι ιδεολογικά τσιτάτα. Αλλα ζωή. Πράξη ζωής. Νόημα και ποιότητα ζωής. Σαρκωμένη αλήθεια στο χώρο της βαθείας καρδιάς. Διαφορετικά γίνονται βιβλία, νοσηαρχικές ακροβασίες και το χειρότερο σε πολλές περιπτώσεις εμμονές και ιδεοψυχαναγκασμοί. Δεν σώζει η αλήθεια ιδέα, αλλα η ζωή. Ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε οτι ο ενας λόγος νικιέται με άλλο λόγο, η ζωή με τίποτα. Εγω ενα πράγμα ζητώ. Να ζήσω. Και η ζωή είναι Χριστός.

  Την αγάπη μου.

 62. @π.Λίβυο,
  Να τι με τρώει παππούλη..
  Θα με κατανοήσεις καλύτερα λόγω των ευαισθησιών που κουβαλάς:
  Οι Ιεροί Κανόνες και οι Πατέρες της Εκκλησίας «χτυπιούνται» καταδικάζοντας τον τοκισμό και τους τοκογλύφους, νόμιμους και παράνομους, που ρημάζουν τις ζωές των ανθρώπων εδώ και χιλιετίες.Ο Αγιος Νικόδημος κραυγάζει όσο μπορεί λέγοντας πως το «διάφορον» δλδ ο τοκισμός είναι απαράδεκτος για χριστιανούς, πολλώ δε μάλλον για κληρικούς.
  Κι ενω υπάρχει “consensus patrum” για αυτό το σπουδαιότατο θέμα που θα μπορούσε να αλλάξει την ζωή όλου του πλανήτη προς το καλύτερο σε μια νύχτα μέσα,, εμείς ούτε καν το αγγίζουμε!
  Ενώ ασχολουμαστε με περισσό ζήλο για το αν η συμβουλή της γιαγιάς μου να μη κοιμάμαι κάτω από συκιές, «επειδή έχουν βαρύν ίσκιο» ή η εκφραση «ροή αγάπης» του π.Ευσεβίου Βίττη είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Ορολογία ή έχει επηρεαστεί από παρόμοιες εκφράσεις αποκρυφιστών!
  Αποδεχτήκαμε τον κανόνα που ακούσαμε από το στόμα θεοσεβούμενου πρώην υπουργού «το νόμιμον και ηθικόν» ή διυλίζουμε το κουνούπι ενώ καταπίνουμε , αμάσητο μάλιστα, τον κάβο πετρελαιοφόρου;
  Αν αυτό δεν είναι βιωμένη αίρεση (η λέξη αίρεση παράγεται από το αρχαίο ρήμα αιρέω – ώ, το οποίο σημαίνει διαλέγω, προτιμώ. ) τότε τι είναι;
  Την ευχή σου πάτερ μου, καλή δύναμη …

 63. Καταρχάς Misha δεν αναφέρομαι σε εσένα. Διαφωνούμε σε αρκετά αλλα σε αυτά που αναφέρεις στο συγκεκριμένο θέμα συμφωνούμε. Απλά έχω την αίσθηση οτι και εσύ πέφτεις στην αυτή παγίδα. Δεν έχουν ανάγκη οι Αγιοι υποστήριξη. Δεν οδηγούν πουθενά αυτές οι συζητήσεις. Μόνο την ειρήνη σας χαλάτε. Δεν έχουν νόημα ολα αυτά. Ο Γέρο Παΐσιος θυμάσαι τι έλεγε “υπάρχουν άνθρωποι μέλισσες και άνθρωποι μύγες. Η μέλισσα μπαίνει στο πιο βρώμικο κήπο και ψάχνει την πιο καθαρή ακρούλα να καθίσει να ευφρανθεί. Η μύγα μπαίνει στο πιο όμορφο και καθαρό κήπο και ψάχνει την πιο μικρή ακαθαρσία και πάει και κάθεται.” Εντάξει όπως αναπαύεται ο καθένας. Να βάλω τώρα στο μικροσκόπιο μορφές όπως η Γερόντισσα Γαβριηλία. Μη γένοιτο. Βλασφημία. Αν κάποιος αισθάνεται άξιος ας το πράξει. Εγω νιώθω αφάνταστα μικρό. Ακόμη δεν μπόρεσε να κλάψω για τα καλοριφέρ του σπιτιού μου και τα κλιματιστικά.

  Οι πατέρες της εκκλησίας αδελφέ μου, χρησιμοποίησαν δεκάδες όρους, έννοιες, λέξεις της εποχής τους δανεισμένες από την φιλοσοφία που την εποχή εκείνη ήταν μια πανεπιστήμη, εκφράζοντας τις αλήθειες του προσωπικού και εκκλησιαστικού βιώματος.
  π.χ Αγία Τριάδα, τριμερές της ψυχής, η ίδια η έννοια της ψυχής, ο Λόγος, Ομοούσιος, Αδιαίρετος, ενέργειες Θεού και και και δεκάδες άλλες. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δανείζονται όρους ή ακόμη και σπερματικές αλήθειες φιλοσοφιών ή άλλων πολιτισμών για να εκφράσουν με λεκτικά σχήματα την Αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ ή οποία έτσι κι αλλιώς δεν εκφράζεται με λέξεις γιατί κάθε μα κάθε λέξη είναι ένα είδωλο.

  “βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.”

  Α Κορ. 13,12 Διότι τώρα βλέπομεν σαν μέσα σε μεταλλινόν θαμπόν καθρέπτην θαμπά και ακαθόριστα, ώστε να μας μένουν πολλά ασαφή και σκοτεινά, άλυτα προβλήματα και απορίαι, τότε όμως θα ίδωμεν πρόσωπον προς πρόσωπον, φανερά και καθαρά. Τωρα γνωρίζω ένα μέρος της αληθείας, τότε όμως θα αποκτήσω τελείαν επίγνωσιν, θα λάβω τόσον καθαράν και τελείαν γνώσιν, όσον πλήρως και τελείως με έχει γνωρίσει και με ωδήγησεν στον δρόμον της σωτηρίας ο παντογνώστης Θεός. “

  Πρόταση πολύ ταπεινή και συγνώμη κι όλας. Ασχοληθείτε λίγο με τους Νηπτικούς Πατέρες και ιδιαίτερα τους αποφατικούς. Κάνει καλό.

  Τώρα από εκεί και πέρα καλή συνέχεια.
  Δεν έχουμε πλέον να πούμε κανένα λόγο.
  Το λόγια μαρμαρώσανε στις άκρες των ματιών….

  Την αγάπη μου!!!

 64. @π.Λίβυε

  Ευχαριστώ.Όποτε βρεις την ευκαιρία περιμένω τις παρατηρήσεις σου.Είναι πάντα ευπρόσδεκτες και λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν.Καλή Παναγιά !Εύχου!

  @Tagarakis Christos

  Μην επικαλείσθε τον Αγιο Λουκά.Αν μπορούσατε να διαβάσετε τι λέει στο κείμενο του «Ψυχή , πνεύμα και σώμα» θα σπευδατε να τον ρίξετε στην πυρά, όπως πράξατε με την γερόντισσα Γαβριηλία.
  Η αλήθεια του θαυματουργού αγίου πόρρω απέχει από την δική σας:

  http://www.vehi.net/luka/oduhe.html

 65. Λόγω χρόνου δεν θα επεκταθώ διότι πιστεύω ότι κάπου η συζήτηση χάνεται απο ενα σημειο και μετα.

  Θα ηθελα κατα πρωτον λογο να πω οτι δεν μου αρεσει η προσωπικη επιθεση που γινεται στο προσωπο του κ. Μισα. Οπως ειπα και πιο πανω, εαν ο κ. Μισα ηθελε θα μπορουσε να αλλαζει ονοματα καθε φορα που γραφει (και αυτο θα ηταν απολυτα ενταξει) ωστε να μην φαινεται οτι ειναι ο ιδιος παντου. Επομενως καλο ειναι να μην αναφερουμε τι κανει εδω ή εκει με την εννοια να θιξουμε το ατομο.

  Θα ηθελα λιγο να προσθεσω καποια σημεια τα οποια δεν εχουν θιχθει για το θεμα Ομοιοπαθητικη, για τον γ. Παισιο τον Αγιορειτη καταρχας.

  Από το βιβλίο “Μαρτυρίες Προσκυνητών. Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης. 1924-1994”, Εκδόσεις “ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ”, Επιμέλεια: Νικόλαος Δ. Ζουρνατζόγλου, Επισμηναγός Ε.Α., Κεφ. Δ’: Μαρτυρίες Αγιορείτου Μοναχού Η., σελ. 118-120 διαβαζουμε

  “Κατ’ αρχάς, στην περίπτωσιν του προαναφερθέντος ομοιοπαθητικού, που είχε επισκεφθεί τον Γέροντα -και ο οποίος ως υποστήριξιν της ομοιοπαθητικής (!) εξέλαβε την συνηθισμένη προς όλους αγάπη και διακριτικότητα με την οποίαν του συμπεριφέρθηκε ο πατήρ Παΐσιος- γνωρίζομεν καλώς ότι ο Γέροντας αρνήθηκε σταθερά να εξετασθή απ’ αυτόν (υπέφερε τότε από το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του, που υπέμεινε καρτερικά περισσότερο από έξι χρόνια), όπως επίσης και να λάβη τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Στενοχωρήθηκε μάλιστα πολύ από την πιεστικότητά του και από την μεγάλη αυτοπεποίθησί του, σαν να ήταν ικανός να θεραπεύση τα πάντα! Στην δε επιμονή του ομοιοπαθητικού, και ιδίως στην διαβεβαίωσί του ότι τα φάρμακά τους είναι εντε­λώς ακίνδυνα, επειδή είναι φυσικά, τον ρώτησε αφοπλιστικά:

  -Τα φτιάχνεις μόνος σου;
  -Όχι… Μας τα φέρνουν απ’ έξω, ωμολόγησε αμήχανα ο ομοιοπαθητικός.
  – Ε, τότε, που ξέρεις τί κάνουν αυτοί;

  β. Επίσης, έχομε υπ’ όψιν μας μερικές μαρτυρίες, κατά τις οποίες, ερωτώμενος ο πατήρ Παΐσιος σχετικώς, απέτρεπε στα­θερά την προσφυγήν στην βοήθεια της ομοιοπαθητικής με τις εξής φράσεις:

  -Να μην πάτε! Είναι μπερδεμένο πράγμα! Να μην της έχε­τε εμπιστοσύνη!

  γ. Στην ακόλουθη, όμως, περίπτωσι μίλησε σαφέστερα: Δύο γνωστοί του μοναχοί, υστέρα από συζήτησί τους με έτερο μοναχό ασθενή, που είχε καταφύγει για θεραπεία στην ομοιοπαθητική, πήγαν προβληματισμένοι στον πατέρα Παΐσιο και τον ρώτησαν αν είναι δυνατόν τα ομοιοπαθητικά φάρμα­κα να προσφέρουν κάποια βοήθεια, αν είναι απλή απάτη ή μήπως κάτι ακόμη το χειρότερον… Ο Γέροντας τους βοήθη­σε να καταλάβουν ότι συμβαίνει και αυτό το τελευταίο -δη­λαδή, ύπαρξις δαιμονικής ενεργείας- τονίζοντας μάλιστα στο τέλος χαρακτηριστικά:

  -Εδώ αυτοί χρησιμοποιούν τα φάρμακά τους, όπως εμείς χρησιμοποιούμε τον Αγιασμό!!!

  δ. Την ανωτέρω θέσιν του Γέροντος κατέθεσε στην εισήγησίν του σε σχετική θεολογική και ιατρική ημερίδα και ο παιδοψυχίατρος Αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος Στυλιανάκης:
  «Πριν λίγους μήνες ήμουν στο Άγιον Όρος και με ικανοποίησι έμαθα από αξιόπιστο μοναχό, επιστήμονα, ότι και ο γέρων Παΐσιος χαρακτήριζε τα ομοιοπαθητικά φάρμακα σαν δαιμονικό υποκατάστατο του Αγιασμού και δεν δεχόταν αυτού του είδους θεραπείες»(*).

  ε. Έχοντας αυτήν την βεβαιότητα περί ομοιοπαθητικής ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, όταν κάποτε τον επισκέφθηκε νε­αρός ιατρός και του ανέφερε ότι εξειδικεύεται στην ομοιοπα­θητική, τον απέπεμψε απότομα, χωρίς να δεχθή να συζητήση καθόλου μαζί του. Η ασυνήθης αυτή στάσις του πραοτάτου Γέροντος θεωρούμε ότι αποσκοπούσε στο να συγκλονίση τον επισκέπτη του και να τον βοηθήση να συνειδητοποιήση τον επικίνδυνο δρόμο, στον οποίον είχε εισέλθει.”

  Επομενως ο γ. Παισιος ανοιχτα ηταν εναντιον της ομοιοπαθητικης και φαινεται καθαρα οτι ειχε και “πληροφορια” για το θεμα.

  Αλλο ενδιαφερονα λινκ που αναφερεται σε καποια θεματα που δεν εχουμε αναφερει (οπως π.χ. κατα ποσο τα ομοιοπαθητικα γινονται αποδεκτα οπως και τα “κλασικα” φαρμακα ἑπι ισοις οροις ή οχι, ποτε ηταν η τελευταια φορα που το FDA δεχτηκε ομοιοπαθητικα κλπ) βρισκεται και εδω

  http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/homeo.html

  (ειναι ενδιαφερον να διαπιστωσει κανεις τις ανορθολογικες επιθεσεις των ομοιοπαθητικων κατα του δρ. Μπαρετ)

  Οπως βλεπουμε οι μεθοδοι της ομοιοπαθητικης εναντιον της ιατρικης μοιαζουν πολυ με τις μεθοδους των αιρεσεων εναντιον της Ορθοδοξίας.

  Επισης εδω

  http://www.alopsis.gr/alopsis/enallak3.htm

  μπορουμε να δουμε συνοπτικα κατα ποσο ειναι δυνατον καποιος να αποδεχεται τις ομοιοπαθητικες θεσεις και να ειναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Περισσότερα όταν κάνουμε ειδικές αναλύσεις σε πέηπερς ομοιοπαθητικών όπου θα δούμε ακριβώς πόσα κόλπα κάνουν … πραγματικά η λέξη “πονηρία” χαρακτηρίζει πλήρως αυτή την ψευδοεπιστήμη.

  @Nikrom

  Είπατε

  “Το να αποτελεί κάτι νεοεποχίτικη διδασκαλία, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι είναι και λάθος, σε όλα του τα σημεία.”

  Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτόν. Αν δεν απατώμαι ακριβώς γιαυτό και μπορούμε και κάνουμε αναφορές για διάφορα θέματα και από μη ορθοδοξους ακόμα. Ουτε νομιζω ειπα πουθενα να “καψουμε” το βιβλιο. Αλλά όταν ένα βιβλίο εμφανίζεται ως ορθόδοξο και υπάρχουν μέσα νεοεποχίτικες διδασκαλίες και αυτές περνάν στο ντούκου χωρίς επεξηγήσεις γιατί να είναι τόσο περίεργο να θέλει κάποιος να τις ελέγξει? Οταν ζουμε σε μια εποχη που ολα προετοιμαζονται για τον ερχομο του Αντιχριστου και ακομα και απλες λεξεις αλλαζουν νοημα, ειναι κακο να ζηταμε επεξηγησεις? Και επειδή εσείς Νικρομ τα “προσπερνάτε” δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό ή ότι και άλλοι τα προσπερνάνε τόσο εύκολα. Είναι κακό να θέλει κανείς να θελει επεξηγησεις για ορισμένα νεφελωδη πράγματα που παρουσιάζονται σε ένα βιβλίο? Τοσα χρονια ειναι τοσο δυσκολο να γινει μια ειδικη μνεια απο την συγγραφεα και τον εκδοτικο οικο προς αποφυγη σκανδαλισμου του κοσμου?

  Και όμως υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που διαβάζουν το βιβλίο και δεν τα προσπερνούν αυτά αλλά τα ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ σαν ορθόδοξα διδάγματα ή τα αποδέχονται με λανθασμένο τρόπο. Και οσοι ακολουθησαν εδω απο το Εγκολπιο ειδαν καποια προσωπα που τα παιρνουν καπως στραβα και βλεπουν την “αγαπη” σαν μια γενικη απλοποιηση των παντων και αποδοχη του θαυμαστου χωρις καμμια σχεδον αλλη προυποθεση… Επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς και λαικοί που προβληματίστηκαν με το βιβλίο αυτό χωρίς να έχουν διαβάσουν καν την κριτική του π. Σπηλιοπούλου — δεν ειναι τοσο πολλοί στην Ελλάδα στο ιντερνετ να βλεπουν ιστοσελιδες. Αυτοί γιατί προβληματίστηκαν με αυτό το βιβλίο? Γιατί π.χ. γνωστός μου ιερέας που πολεμα καθημερινα σαν παληκαρι με επαφές σε όλο τον κόσμο που κανονίζει και προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους εδώ και χρόνια και εχει βοηθησει τα Ιεροσολυμα παλαιοτερα οταν υπηρχαν τα γνωστα προβληματα και δεν ειχαν ουτε να φανε εκει οι γεροντες, έχει πει ότι δεν είναι καλό αυτό το βιβλίο σε πολλα σημεια και γνωρίζει παπικούς που το προωθούν και μάλιστα πολύ? Αυτά όλα βέβαια δεν σημαίνουν τίποτα από μόνα τους — απλά να πω ότι το γεγονός ότι κάποιος γέροντας του άρεσε το βιβλίο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι γέροντες, λαικοι, ιερεις οι οποίοι δεν τους άρεσε και διαπίστωσαν προβλήματα.

  Επειδή τελικά μίλησα τελικα με έναν απο τους δυο χαρισματούχους γέροντες που γνωρίζω εδώ και χρόνια τελικά, με τη βοήθεια του Θεού, μου είπε ότι το βιβλίο αυτό έχει προβλήματα και πολύ περισσότερα από ό,τι αυτά τα μικρά σημεία στα οποία αναφέρθηκε το Εγκολπιο -λογω προβληματων υγειας δεν μπορεσα να μιλησω παραπανω μαζι του αλλα συντομα θα παει καποιος απο κοντα να τα πουν με πιο πολλες λεπτομερειες.

  Τελος, να πω οτι ποτε δεν εγινε μνεια για το προσωπο της Γεροντισσας. Αν ομως σε καποια σημεια εχει πεσει σε πλανη (ἠ η συγγραφέας τα μπερδεψε) τοτε αυτα πρεπει να γινουν γνωστα γιατι ως γνωστον στην Εκκλησια δεν προσωπολατρουμε ούτε θεωρούμε κανέναν ως αλάθητο.

  Αλάθητος μόνον … ο Πάπας 🙂

 66. @George Lykoudes

  Aγαπητε, oφείλω να σας ευχαριστήσω για την υπεράσπιση του δικαιώματος να έχω διαφορετική άποψη από την κρατούσα εντός των αντιαιρετιστικών κύκλων.Κάποιοι ,ατυχώς, νομίζουν πως έχουν γίνει πυλωροί της Εκκλησίας και καταλήγουν να λειτουργούν ως «έλκη πυλωρού».
  Για τα όσα γράφετε τώρα.Κάνετε σας παρακαλώ, έναν κόπο να ρωτήσετε στο Μοναστήρι τοτ Έσσεξ εάν ο γέροντας Σωφρόνιος είχε δώσει ευλογία να χρησιμοποιούνται ομοιοπαθητικά φάρμακα.Για να δούμε ποιος γέροντας έλεγε τι στο συγκεκριμένο θέμα.
  Όσον αφορά τον γέροντα Παΐσιο θα σας μεταφέρω μια προσωπική μου εμπειρία: είχα πάει μια Πασχαλιά να τον δώ.Αφού με καλοδέχτηκε άρχισε η κουβέντα για κάποιον ψυχασθενή που είχε πάει να τον δεί.Στη συζήτηση ο παππούλης εκφραζόταν με απολύτως αρνητικό τρόπο για τα ψυχοφάρμακα που χορηγούνται και «καταστρέφουν το νευρικό σύστημα».Η στάση αυτή του γέροντα είναι γνωστή, δεν «κομίζω γλάυκα εις Αθήνας»

  Λοιπόν, απέρριπτε ο γέροντας την Ψυχιατρική;Απαγόρευε στους ψυχιατρους , όπως ο π.Αντωνιος, να χορηγούν ψυχοφάρμακα όπου είναι αναγκαίο; Αν είναι δυνατόν! Απέρριπτε παραμέτρους της που θα μπορούσαν να είναι βλαπτικές για τον άνθρωπο.
  Ας μη ξεχνάμε πως οι κύκλοι που οι απορρίπτουν την ομοιοθεραπεία, απορρίπτουν και την ψυχοθεραπεία ( http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=476 )την οποία όμως ασκεί ο παιδοψυχίατρος π.Αντώνιος Στυλιανάκης!!! (από το βιογραφικό του http://users.otenet.gr/~styliant/biografy.htm) Φαύλος κύκλος ή τραγέλαφος;

  Λέτε πως θα ρωτήσετε γέροντες κλπ για το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης» Αν δεν δίνεται το όνομα του συγκεκριμένου ερωτωμένου πατρός το οικοδόμημα που προσπαθείτε να στήσετε είναι σαθρό, για προφανείς λόγους, τους οποίους και αντιλαμβάνεσθε υποθέτω.Το χαλασμένο τηλέφωνο δουλεύει πυρετωδώς σε μεταφορές ρήσεων γερόντων και όσοι τους επισκεπτόμαστε γνωρίζουμε καλά το φαινόμενο.Οπότε εάν θέλετε να αποδώσετε κύρος στα λεγόμενα σας θα πρέπει να είστε συγκεκριμένος: ποιος γέροντας είπε τι και πότε.

  Προς το παρόν έχουμε τα εξής αδιάψευστα : ο αγίαν φήμην καταλείψας πρ.Μητρ.Αιγίνης π.Ιερόθεος Τσαντίλης (ανάστημα του οσίου γέροντος Γερβασίου) εκφράζεται θερμά για την γερόντισσα Γαβριηλία και ουδέποτε εξέφρασε αρνητική γνώμη για την βιογραφία της!

  Ο π.Ειρηναίος Γαλανάκης, πρ.μητρ.Κυδωνίας πράττει ομοίως.

  Στην ιστοσελίδα του μητρ.Λεμεσού π.Αθανασίου (πνευματικού αναστήματος του γερ.Ιωσήφ και προερχομένου από το Αγιονόρος) προβάλλεται το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης».Θα το έκανε ο π.Αθανάσιος αν δεν ήταν πεπεισμένος για το περιεχόμενο του;

  Θα προσθέσω κάτι ακόμα γενικότερο για τον «καλό ολισμό» της πίστης μας , ο οποίος δεν εχει καμμία σχέση ασφαλώς με τον πανθεϊσμό, (εφόσον υπάρχει σαφής διαχωρισμός Αμέθεκτης Ουσίας και Μεθεκτών Ενεργειών του Θεού, Ακτίστου και Κτιστού) αλλά αφορά την συνολική αντιμετώπιση του ανθρώπου ως ψυχοσωματικού οργανισμού, μέρος ενός συνόλου που αλληλεπιδρά με όσους/α τον περιβάλλουν, επηρεάζει και επηρεάζεται.Η Θεία Χάρις που αγιάζει τον άνθρωπο δρά «ολιστικώς», δλδ αγιάζει πρωτίστως την ψυχή και το σώμα του αγίου αλλά εκείθεν περνά και στα ενδύματα, τα αντικείμενα, τα οικήματα,τα ζώα και τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν. Το κείμενο που ακολουθεί είναι της μοναχής Ειρήνης :

  «Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δέν ἀντιμετωπίζει κλινικά μιά ὁρισμένη νόσο. Ἀντιλαμβάνεται τόν ἄνθρωπο σάν μια ἑνότητα σώματος, ψυχῆς καί πνεύματος. Γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἕνα σαφές νόημα: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί στοχεύει στό καθ’ὁμοίωσιν. Ἡ πορεία τοῦ ἐκπεσμένου ἀνθρώπου πρός τό καθ’ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ εἶναι μιά θεραπευτική διαδικασία. Πρόκειται γιά μιά πραγματικά ὁλιστική θεραπεία, πού ἔχει σαν πρῶτο στάδιο τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη.»
  (http://www.alopsis.gr/alopsis/katathl2.htm)

 67. Ολισμός και Ορθοδοξία με δυό λόγια.

  1)Όπως πολύ σωστά αναφέρει ένας εν Χριστώ αδελφός:

  ” Το πρόβλημα με την Ολιστική θεώρηση δεν είναι θέμα αιρέσεως ή μιας απλής κακοδοξίας ή και παρεξήγησης όπως θέλουν κάποιοι νεοεποχίτες να την παρουσιάσουν. Είναι 100% αντιχριστιανική διδασκαλία που ακυρώνει το σωτηριώδες έργο του Σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Όλα τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες για να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Αν τα πάντα είναι θεός και θεός είναι τα πάντα τότε πολύ απλά αγαπητέ μου μίσα δε χρειάζεσαι σωτήρες. Απλά μαθήματα λογικής επιπέδου γυμνασίου. Δεν υπάρχουν 2 ολιστικές, ούτε καλή και κακή! Η Ολιστική θεώρηση είναι αντιχριστιανικό σύστημα εφαρμοσμένης σκέψης.”

  (Submitted by lo tsao (not verified) on Sun, 08/08/2010 – 14:03.)

  Πηγή: http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3203.

  2)Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με ένα άλλο προηγούμενο σχόλιο:

  ” Ο ολισμός είναι αντίθετος με την Ορθοδοξία. Όσοι τον προβάλλουν,
  είτε έχουν άγνοια, είτε εθελοτυφλούν, ή βρίσκονται βρίσκονται σε πλάνη
  ή τέλος είναι στρατευμένοι,
  με στόχο να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ των χριστιανών.

  Υπάρχουν αρκετές αξιόλογες Ορθόδοξες πηγές, π.χ.:
  1) http://www.alopsis.gr/alopsis/enallak3.htm
  2) http://www.alopsis.gr/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=22

  Άμεση σχέση με το θέμα έχουν ο μονισμός και ο πανθεïσμός (είναι όψεις του ίδιου νομίσματος):
  http://www.impantokratoros.gr/pantheismos-monismos.el.aspx

  (Tagarakis Christos (14:46:09), 10.08.2010)

  Πηγή: http://egolpio.wordpress.com/2010/08/06/misha/#comment-13298.

  Τα πράγματα είναι απλά και καθαρά. Ας αφήσουμε τις αντιορθόδοξες θωρίες ορισμένων στην άκρη.

 68. @Τagarakis Christos

  Θολώνετε τα νερά και πάλι για να εξυπηρετήσετε τις εμμονές που έχετε με λέξεις και όρους.

  Το αν η Ολιστική Θεώρηση του Ανθρώπου είναι ή όχι συμβατή με την Ορθόδοξη Πίστη δεν το αποφασίζει κανείς γυμναστής.
  Εξαρτάται πρωτίστως από το τι εννοείται υπό τον όρο «Ολισμός», «ολιστική αντιμετώπιση».
  Αν υπ΄ αυτή την έννοια υποκρύπτονται πανθεϊστικές αντιλήψεις, πράγματι υπάρχει ασυμβατότητα .
  Αν με αυτό τον όρο εννοείται η Ψυχοσωματική αντιμετώπιση, η χρήση Όλων των διαθεσίμων αποτελεσματικών παρεμβάσεων ώστε ο οργανισμός να επανέλθει στην Υγεία, τότε είναι ένας αποδεκτός «ολισμός».

  Αυτή την αντίληψη στηρίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με τον ορισμό της Υγείας που έχει αποδεχθεί ήδη από το 1964: «η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»

  Ένας καλός καρδιολόγος πχ θα συμβουλέψει τον ασθενή του μετά από μια στεφανιαία αγγειοπλαστική να περιορίσει δραματικά το κόκκινο κρέας και τα κορεσμένα λιπαρά την διατροφής του, να περπατά , να περιορίσει το άγχος της καθημερινότητας,να έχει καλές κοινωνικές σχέσεις,να δραστηριοποιείται ώστε να νοιώθει δημιουργικός και χρήσιμος, να βρίσκεται σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο , να παίρνει ιχθυέλαια που δρουν ως αντιθρομβωτικά και όχι μόνο κλπ
  Όλα αυτά που έχουν αποδειχθεί ωφέλιμα για την υγεία της καρδιάς.
  Όποιος βλέπει το άνθρωπο μηχανιστικά, θα του πασσάρει 2-3 χαπάκια , θα πάρει τη μίζα από την Φαρμακοβιομηχανία και θα παριστάνει τον θεράποντα, ευχόμενος ο ασθενής του να ζήσει αρκετά ώστε να μπορεί να τον έχει πελάτη.

 69. Η “πραγματικά ὁλιστική θεραπεία”.

  Εκτός όσων παρατέθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο, αξίζει να αναφερθεί ότι η φράση:

  “Πρόκειται γιά μιά πραγματικά ὁλιστική θεραπεία, πού ἔχει σαν πρῶτο στάδιο τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. ”

  στο κείμενο της Μοναχής Ειρήνης “Αντιμέτωποι με την κατάθλιψη” (πηγή: http://www.alopsis.gr/alopsis/katathl2.htm),

  μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά και να δημιουργήσει σύγχυση. Ποιό συγκεκριμένα, η σεβαστή αδελφή Ειρήνη αναφέρει ότι:

  “Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δέν ἀντιμετωπίζει κλινικά μιά ὁρισμένη νόσο. Ἀντιλαμβάνεται τόν ἄνθρωπο σάν μια ἑνότητα σώματος, ψυχῆς καί πνεύματος. Γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἕνα σαφές νόημα: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί στοχεύει στό καθ’ὁμοίωσιν. Ἡ πορεία τοῦ ἐκπεσμένου ἀνθρώπου πρός τό καθ’ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ εἶναι μιά θεραπευτική διαδικασία. Πρόκειται γιά μιά πραγματικά ὁλιστική θεραπεία, πού ἔχει σαν πρῶτο στάδιο τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. “

  Αντί της φράσης “Πρόκειται γιά μιά πραγματικά ὁλιστική θεραπεία”, η σεβαστή αδελφή θα μπορούσε π.χ. να γράψει ότι:

  “Πρόκειται γιά μιά θεραπεία, που συμπεριλαμβάνει όλο τον άνθρωπο (και την ψυχή και το σώμα) και πού ἔχει σαν πρῶτο στάδιο τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη.”

  Το θέμα της Ορθόδοξης γλώσσας – ορολογίας συζητήθηκε διεξοδικώς στο κεφάλαιο “”Ροή αγάπης”; – η Ορθόδοξη γλώσσα. ” της παρούσας δημοσιεύσεως (“Ασκητική της αγάπης: “ροή αγάπης – ενέργειας” ή Θεία Χάρη;”, http://www.antibaro.gr/node/1810).

  Το ζήτημα αυτό έχει άμεση σχέση με όσα παρουσιάζονται στη δημοσίευση

  Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: “Νεοπατερική, μεταπατερική και συναφειακή «θεολογία» (Πηγή: Romfea.gr, Δευτέρα, 02 Αύγουστος 2010, http://www.romfea.gr/component/content/article/13/5495—-q—-lr).

  Η χρήση της Ορθόδοξης γλώσσας με πιστότητα στο γράμμα και στο πνεύμα των Αγίων Πατέρων και στην Ιερή Παράδοση δεν είναι θέμα ούτε Ιερής Εξέτασης, ούτε κυνηγιού μαγισσών, ούτε εφερμογή προκρούστειων μεθόδων. Η ευαισθησία και σε αυτό το θέμα, είναι ευθύνη του κάθε πιστού. Επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά:

  “βασικό μέλημα κάθε πιστού η απολογία”,

  Πηγή στο διαδίκτυο: π.Α.ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ, (http://www.egolpion.com/apologia_melhma_pistwn.el.aspx),

  Σφάλματα κάνει ο κάθε άνθρωπος (και οι μοναχοί και οι Γέροντες και οι επίσκοποι, αλλά και ο γράφων αυτές τις γραμμές). Πρώτα απ´ όλα όμως , χρειάζεται να έχουμε ταπείνωση. Έτσι θα μπορέσουμε να παραδεχθούμε το σφάλμα που κάναμε και να το διορθώσουμε. Επίσης, χρειάζεται να έχουμε διάκριση και να μη χρησιμοποιούμε τα λάθη των αδελφών μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να δικαιολογήσουμε τα δικά μας λάθη.

 70. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει για τους αιρετικούς διώκτες του ότι προσπαθούσαν να αλιεύσουν «λεξίδια» από τους λόγους του για να τα μετατρέψουν δια της εμπαθείας τους σε «ξιφίδια» εναντίον του.

  Γράφει σε προσφατη απάντηση του προς τον π.Βασίλειο Θερμό ο π.Ιερόθεος Βλάχος «βλέπει κανείς στα γραπτά του μια εριστικότητα, κυρίως στην διασταλτική ερμηνεία διαφόρων φράσεων και λέξεων που ούτε καν τις είχα σκεφθή…»

  Αν στο μυαλό μας έχουμε «εργοστάσιο κακών λογισμών» θα βρούμε στραβά σε όλους ανεξαιρέτως τους αγίους ακόμα και στον Χριστό (Θεός φυλάξοι!)Αυτό το σχολαστικισμό τον έκανε τρόπο ζωής η Δύση και κατάντησε στην Ιερά Εξέταση κι από κει στον σκεπτικισμό, τον αγνωστικισμό και τελικά την αθεΐα , την αντιθεΐα και τον σατανισμό.

  Ήδη έχουμε την προτροπή προς την μοναχή Ειρήνη να μη χρησιμοποιεί τη λέξε «ολιστικός», παραπάνω, είχαμε ανάλογη δυσαρέσκεια επειδή ο γέρων Ευσέβιος Βίττης έγραψε για «ροή αγάπης» κλπ Αν αυτά δεν είναι απόπειρα φασιστικής λογοκρισίας τι είναι;

  «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις» έλεγαν οι αρχαίοι προκάτοχοι τούτων των χωμάτων.
  Δεν τπάρχει κακή και καλή ορολογία. Υπάρχει αποδεκτή και μη αποδεκτή από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας έννοια.
  Aν οι «αδελφοί του Ιησού» εννοηθούν ως τέκνα της Παναγίας , υπάρχει πρόβλημα.Αν εννοηθούν ως τέκνα του Ιωσήφ από πρότερο γάμο τότε είμαστε μέσα στην παράδοση της πίστης μας.

 71. @Μισα

  κ. Μίσα νομίζω ότι μπερδεύετε τα θέματα Ασκητική της Αγάπης (βιβλίο), γερόντισσα Γαβριηλία (προσωπο), και το θέμα ομοιοπαθητική (το οποιο ειναι κατι που εμφανιζεται με επιστημονικο μανδυα αλλα δεν αντεχει την επιστημονικη ερευνα και γιαυτο την απορριπτει).

  Οπως σας ειπα, εχει ηδη ξεκινησει ερευνα από Ρώσους για το θεμα “Ῥωσοι γεροντες και ομοιοπαθητικη” για αυτό δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνετε τα ίδια. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε με λεπτομέρειες, για αυτό να μείνετε ήσυχος. Οπως ειπα, ομως, το να παρει ενας γεροντας ενα χαπι εν αγνοια του δε σημαινει οτι υποστηριζει την ομοιοπαθητικη – π.χ. ο χαρισματουχος πνευματικος μου στο Αγιο Ορος ο οποιος οταν καταλαβε περι τινος προκειται τα πεταξε, μιλαει τωρα συνεχως εναντιον της ομοιοπαθητικης και των εναλλακτικων. Ο αλλος γεροντας με τον οποιο μιλησα (χαρισματουχος — τον ακουμπουσα και μετεδιδε ευλογια ενω ηξερε ολες τις σκεψεις μου αλλα υπαρχουν και αλλοι μαρτυρες διαφορων ηλικιων που γνωριζω) ειναι επισης ανοιχτα εναντιον της ομοιοπαθητικης. Πάντως ο γ. Παισιος είχε ξεκάθαρη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ για το θέμα όσο και να μην συμφωνείτε και επομένως ο μόνος τρόπος να έχει λάθος ειναι να ειχε πεσει σε … δαιμονική πλάνη δηλαδή δαιμονική πληροφορία. Ήξερε φαίνεται ο γέροντας τι θα ακολουθούσε και γιαυτο τα ειπε.

  Τα υπόλοιπα νομίζω έχουν ήδη απαντηθεί και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κυκλική συζήτηση. Η ομοιοπαθητική εμφανιζεται ως ΕΠΙΣΤΗΜΗ επομένως το να μιλάτε για ολισμό και να βαζεται τη λεξη ψυχη ή πνευμα διπλα της δεν εχει νοημα εκτος και εαν δεν ειναι επιστημη και προσπαθει να ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ την Ορθόδοξη θεώρηση περί ανθρώπου, ψυχής και πνευματος. Πλήρη στοιχεία με αναλύσεις πέηπερς θα γίνουν εν καιρώ όπως ειπα και εκει ο αναγνώστης θα δει ξεκάθαρα το τι γινεται με ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

  Τα υπολοιπα περι ΠΟΥ κλπ τα απαντησε πολυ ωραια το αρθρο της Αλλης Οψης εμμεσα — υπαρχουν πολλα συμφεροντα και οι μασωνοι που εχουν χρηματα κανουν τη δουλεια τους παρα την προσπαθεια της Επιστημης. Μηπως δεν υποστηριζουν και τη Γιογκα? Δε νομιζω ομως να την αποδεχεσθε.

  Αλλωστε η Αλχημεια ειναι ενα απο τα ΒΑΣΙΚΑ συστατικα της Μασωνιας, οπως λεει και ο μακαριστός π. Μυτηλιναίος στις ομιλίες του περί Μσωνισμού. Το ότι υποστηρίξατε ανοικτά την Αλχημεία είναι νομίζω ενδεικτικο.

  Τέλος, να πουμε οτι ΔΕΝ ΕΧΕΙ σημασια ΠΩΣ δουλευει η ομοιοπαθητικη εφοσον οι κλινικες δοκιμες συνολικα ΔΕΝ εχουν αποδειξει οτι δουλευει. Εαν λοιπον δουλευει σε ΥΠΕΡφυσικο επιπεδο ΠΕΡΑΝ της επιστημης τοτε απλα γινεται ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ. Εαν λεμε οτι οι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ μεθοδοι ΔΕΝ μπορουν να εφαρμοστουν στην ομοιοπαθητικη γιατι να μην λεμε το ιδιο για την αστρολογια? Η για την αγιουρβεδα? Ή για οποιοδηποτε αλλο τετοιο συστημα?

  Αυτο ακριβως κανει και το Σταρ Τρεκ, ξερετε, το οποιο ειχε αναφερει και ο μακαριστος π. Σεραφειμ Ροουζ. Αν π.χ. παρετε ενα απο τα επεισοδια του Ντηπ Σπεης 9, του 5ου κυκλου, θα βρειται μια εξωγηινη η οποιοα ‘ζουσε’ με ενεργειακα επιπεδα ΤΣΑΚΡΑΣ (αυτα που ελεγαν οι ινδιανοι) και τα οποιοα αυτη τα ελευθερωνε και το θυμα της, ο εκαστοτε συγγραφεας στην περιπτωση, ειχε ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ και εγραφε το βιβλιο της ζωης του ετσι… Αν και ποτε επιστημονικα δεν βρεθηκαν ενδειξεις για τα τσακρας (οχι οτι υπαρχουν αφου αυτο ειναι αδυνατο να αποδειχθει αλλα οτι ‘δουλευουν’ ως ελεγαν), ωστοσο εδω το Σταρ Τρεκ τα εμφανιζει σαν κατι που ειναι δυνατον…τετοια βλεπει ο κοσμος και μετα λεει οτι καποτε θα τα δουμε ολα αυτα, θα τα ζησουμε και ξεχναει την Επιστημονικη μεθοδο που ειναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ και υποπιπτει σε δαιμονικες επιρροες.

  Σέβομαι τη θρησκεία σας φυσικα αλλα εδώ βάζω μία τελεία στο θέμα. Θα επανέλθουμε εν καιρώ. Δυστυχώς και λόγο φόρτου εργασίας δεν μπορώ να κάθομαι τα βράδυα και να μακρυγορώ.

  Τώρα για το θέμα του βιβλίου, δεν είπε κανείς ότι ειναι για κάψιμο — ειπαμε οτι υπαρχουν καποια προβληματικα σημεια, μερικα στα οποια απαντησατε και μαλιστα δωσατε και ενδιαφερουσες επεξηγησεις και μερικα στα οποια ΔΕΝ απαντησατε, οπως π.χ. σχετικα με το λευκο πανωφορι πανω απο το μαυρο ρουχο. Τώρα παραδεχθήκατε οτι υπαρχει και προβλημα με τη διαδοση της Μιμησης του Χριστου κλπ. Επομενως ακομα και εαν συνολικα το βιβλιο ΕΧΕΙ καλο σκοπο, εφοσον καθε τρεις και πεντε καποιος θα σκονταψει σε αυτα τα σημεια και εφοσον μετα απο τοσες επανεκδοσεις ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ να μαθει τι γινεται με το θεμα, καποιοι σκεφτηκαν να το ξανασυζητησουν το θεμα. Απο κει και υστερα εγινε μεγαλος ντορος απο τη μια με καποια ‘φανατικη΄ οπαδο-θαυμαστρια της Γεροντισσας που εβλεπε οραματα τα οποια οχι μονο δεν ελεγξε αλλα τα δεχτηκε αμεσως ως αληθινα και περιεργως την αφησε και ο πνευματικος της να τα διαδιδει (αλλα αναγκαστηκε να ομολογησει οτι το βιβλιο το ειχε διαβασει πριν … 10-15 χρονια και ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΟΤΑΝ και οτι ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ τα θεματα αυτα) και μετα με αυτην εδω τη συζητηση.

  @π. Λιβυος

  Πάτερ μου, σας ευχαριστώ που ζητάτε να μην ασχολούμαστε με το βιβλίο. Ωστόσο έχω παρει για αυτο ευλογία απο τον πνευματικό μου και — οπως και προανεφερα — δεν βαζουμε τη Γεροντισσα στο μικροσκόπιο αλλά ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ που μας παραξένεψαν. Καταλαβαίνω οτι αυτό ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ να συνειδητοποιησει κανεις μερικες φορες οτι η ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ δεν ισοδυναμει απαραιτητα με ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ — αλλα ετσι ειναι. Τέλος, καταλαβαίνω ότι νιώθετε “μικρός” για το όποιο εγχείρημα — γιαυτό και εμείς προσπαθουμε να ακούσουμε τα λόγια μεγάλων χαρισματούχων Αγίων, κεκοιμημένων και εν ζωή, οι οποίοι με την παρρησία που εχουν στον Κυριο και με την προσευχη τους θα βοηθησουν ωστε το θεμα να βρει τη λυση του εν καιρω. Ζητω τις ευχες σας.

 72. @George Lykoydes

  Έχετε «ξεφύγει» τελείως!
  Γράφετε απευθυνόμενος στην «ημετέρα φουκαρωσύνη»: «Το ότι υποστηρίξατε ανοικτά την Αλχημεία είναι νομίζω ενδεικτικο.»!
  Είστε στα καλά σας; Πότε υποστήριξα, ανοιχτά μάλιστα, την αλχημεία ;Ειναι δυνατόν να διαστρέφετε τόσο εξώφθαλμα την πραγματικότητα; Συνήθειο το έχετε οι αντιαιρετιστές;
  Αυτό που έγραψα είναι πως οι αλχημιστές μέσα στην προσπάθεια τους να βρούν αυτά που έψαχναν βρήκαν και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, εφόσον θεωρούνται ,μεταξύ άλλων, και οι θεμελιωτές της σύγχρονης χημείας!

  Κάνατε λάθος εκ παραδρομής ή αρχίσατε κι εσείς το «ευγενές σπορ» της συκοφαντίας; Θα φιλοτιμηθείτε να ανακαλέσετε;

  Ο άλλος ,ο απατεών φίλος σας στο Εγκόλπιο , διατείνεται πως είχα βάλει παραπομπές για τον ιερομάρτυρα Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ, ο οποίος έχει καθιερωθεί και ως προστάτης των ρώσων ομοιοπαθητικών, τις οποίες δήθεν απέσυρα γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία για την σχέση του αγίου με την ομοιοπαθητική !!!

  Λοιπόν, επειδή λένε ότι γνωρίζουν ρωσικά κάποιοι, πως δήθεν διάβασαν και δεν βρήκαν σχέση του αγίου με την Ομοιοπαθητική, δίνω την δυνατότητα και σε αυτούς αλλά και σε όποιον θέλει να διαπιστώσει το αυταπόδεικτο, βάζοντας σε μια μηχανή αναζήτησης τις λέξεις Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ -Ομοιοπαθητική:

  Серафим Чичагов гомеопатия

  Ακόμη και μέσω της πλημμελούς μεταφράσεως μιας μηχανής αναζητήσεως μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποια είναι η πραγματικότητα , ποιος εξαπατά, ποιος είναι το λαμόγιο.

  (στο ιστολόγιο μου δεν γίνονται αποδεκτοί οι ρωσικοί χαρακτήρες γι αυτό και δεν έχει ανέβει κανένα ρωσικό κείμενο)

  Για δε την διαχρονική προσωπική θέση μου, ως προς τον άγιο ιερομάρτυρα Σεραφείμ, αρκεί κανείς να επισκεφθεί τις σελίδες http://www.ecclesia.tk (φόρουμ) και http://www.filokalia.tk (μπλόγκ) για να διαπιστώσει την αλήθεια.Ουδέποτε αποσύρθηκε κάποια δημοσίευση όπως ισχυρίζονται οι ιεροεξεταστές, ουδέποτε έγινε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.

  Αυτό το κάνει μόνο όποιος δε θέλει να μαθευτεί η αλήθεια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

  Δεν θα συνεχίσω περί της επιστημονικότητος της ομοιοπαθητικής.Ανάλογη κουβέντα περί επιστημονικότητος θα μπορούσε να γίνει για την επιστήμη της ψυχολογίας, για την επιστήμη της οικονομίας ακόμα και για το 50% των ιατρικών ερευνών οι οποίες είναι «πειραγμένες». Αυτό που με ενδιαφέρει ειναι να μάθουν οι έλληνες ορθόδοξοι πως πολυ πριν εμφανισθεί η ομοιοπαθητική στην Ελλάδα , την χρησιμοποιούσαν τσάροι, αρχιερείς, ιερείς, ασκητές στη Ρωσική Εκκλησία χωρίς ποτέ να υπάρξει ούτε καν υπόνοια για δήθεν αποκρυφιστική διάσταση της.

  Να και μια βράβευση ομοιοπαθητικών γιατρών, το 2005, από το Πατριαρχείο Μόσχας για όποιον δεν θέλει να αυταπάται για την θέση της Ομοιοπαθητικής στη Ρωσική Εκκλησία :
  http://misha.pblogs.gr/2010/08/to-patr-moshas-kai-h-layra-toy-kieboy-brabeyoyn-omoiopathhtikoys.html

  Όσον αφορά το αισχρό υποννοούμενο που αφήνετε λέγοντας «σέβομαι τη θρησκεία σας» , σας απαντώ ευθέως:
  Δεν σεβάστηκα και δεν προτίθεμαι να σεβαστώ κανέναν λογοκριτή, ΠΑΠΙΚΟ κατ΄ουσία, ιεροεξεταστή σαν και λόγου σας, που έχει κάνει την ιδεοληψία του είδωλο και την λατρεύει «δοκών λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ».

  Η αντίληψη σας καίει ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, εν ονόματι της υπερορθότητας (αυτην που καυτηριάζει ο π.Σεραφείμ Ρόουζ) που έχει σφηνώσει στα μυαλά σας και σας οδηγεί να κυνηγάτε φαντάσματα και να καίτε «μάγισσες» ή να πνίγετε κολλυβάδες στη θάλασσα.

  Για το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης» , είναι σαφής ο σκοπός τόσο του συγγραφέα τής αρχικής κριτικής όσο και των αντιγραφέων του, οι οποίοι κινούνται όλοι πέριξ του π.Σαράντη : θέλουν να απαξιώσουν το πρόσωπο της γερόντισσας παρουσιάζοντας την σαν δήθεν οικουμενίστρια, που προωθούσε τον θρησκευτικό συγκρητιμό και σαν δήθεν νεοεποχίτισσα που είχε αποκρυφιστικές, παγανιστικές ή ινδουιστικές απόψεις.

  Αυτό κατά την γνώμη πολλών , συνιστά βλασφημία κατά του Αγ.Πνεύματος, ύβρη ανάλογη με αυτή που διαπράττουν οι ζηλωτες όταν συκοφαντουν τους γέροντες Πορφυριος και Παΐσιο με επιχειρήματα ανάλογα με αυτά των κατηγόρων της γερ.Γαβριηλίας.

  Αν σκοπός τους ήταν να διευκρινισθούν κάποια σημεία του βιβλίου , θα έπρατταν το ίδιο και με τα πολλά ανάλογα σημεία των βίων και των λόγων πχ του π.Πορφυρίου ή του π.Σωφρονίου(πχ γνωστή η μικτή μορφή του μοναστηριού του Έσσεξ, πρωτοφανής(;) στην ορθόδοξη παράδοση) τα οποία όμως δεν τολμούν να αγγίξουν για ευνόητους λόγους.

 73. “ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

  Μεθοδεύσεις Ολοκληρωτικών Αιρέσεων και Παραθρησκευτικών Ομάδων.

  Την τελευταία δεκαετία , ολοκληρωτικής φύσεως νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες κήρυξαν ανίερο πόλεμο σε παγκόσμιο επίπεδο εναντίον οποιουδήποτε τόλμησε να ασκήσει κριτική εναντίον τους. Δεν μπορούσε λοιπόν να μείνει έξω από το “στόχο” και η απολογητική της Εκκλησία μας.
  Σ’ αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται το αληθινό πρόσωπο του ανίερου πολέμου, πίσω από τα προσωπεία της “δημοκρατίας”, της υπερασπίσεως των “ατομικών δικαιωμάτων” και της “θρησκευτικής ελευθερίας”. Ταυτοχρόνως όμως παρουσιάζεται το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μας, στην υπηρεσία της υπερασπίσεως των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, στη διακονία της Ορδοδοξίας και του ‘Εθνους.
  Η έκδοση αυτή αποτελεί ουσιαστική συμβολή, όχι μόνο στην απολογητική της Εκκλησίας μας, αλλά και στην άμυνα της χώρας, γιατί συντελεί στην ορθή ενημέρωση των υπευθύνων παραγόντων, ώστε να αντιληφθούν ότι οι ναζιστικής νοοτροπίας ομάδες σπεύδουν να συκοφαντήσουν ως ναζιστές όσους τις ξεσκεπάζουν.

  (‘Εκδοση 1996, Σελίδες 424)”

  Πηγή: http://www.ppu.gr/greek/book_gr1.htm#book_13a

  Ορίστε ποιοί ενοχλούνται από την αποκάλυψη των διαφορών μεταξύ Ορθοδοξίας και κακοδοξίας. Δείτε επίσης και τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς που αναφέρονται σε αυτές τις διαφορές.

  Ίσως θα μπορούσαν μερικοί εν Χριστώ αδελφοί, κατόπιν συνεννοήσεως με την Π.Ε.Γ., να αναρτήσουν μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό στο διαδίκτυο.

  Καιμόνο από τον τρόπο γραφής ορισμένων συμμετεχόντων στην παρούσα συζήτηση, αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος τη σχέση τους με την Ορθοδοξία.

 74. Καλησπέρα. Δεν έχω διάθεση να μαλώσω με κανέναν. Διαβάζοντας το βιβλίο μου γεννήθηκαν διάφορες απορίες. Σε κάποιο σημείο λέει:

  Όταν μιλάμε και μας διακόπτουνε, να μην συνεχίζουμε. Θα πει ότι δεν πρέπει να ακουστεί αυτό που λέγαμε. Το κάνουν οι Άγγελοι.

  Ο πατήρ Παΐσιος όμως έχει πει ότι αυτή είναι συγκεκριμένη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δαίμονες
  Π. Παΐσιος:

  Ω, αν βλέπατε τον διάβολο πως κινείται! Δεν τον έχετε δει, γι’ αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα! Κάνει το παν, για να μη βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει στο Καλύβι, όταν συζητώ. Μόλις φθάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούν, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι την Σκήτη ή να βλέπουν κάτι, και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί, όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και, επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο, για να με διακόψει. «Ε, Πάτερ, από πού να μπούμε;», φωνάζει. «Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από ‘κει», τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη την στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ, αρχίζουν και την κουβέντα «από πού είσαι κ.λπ.» …; Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φερ’ ειπείν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω άλλος: «Ε, Πάτερ Παϊσιε, που μένεις; Από ‘δω είναι η πόρτα;». Άντε ξανά να σηκωθείς …; Βρε τον πειρασμό! Έξι-επτά φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάσθηκα και έβαλα μερικούς …; φρουρούς! «Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από ‘κει. Εσύ κάθισε εδώ, μέχρι να τελειώσω την δουλειά μου». Έξι-επτά φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν, και τα ταγκαλάκια να δημιουργούν σκηνές!

 75. @Ιωάννη Π.

  Δείτε μια ακόμη φαινομενική αντίθεση επί ενός ζέοντος θέματος των ημερών μας.

  «Ρε παιδί μου αυτοί οι πνευματικοί στον κόσμο τι έχουν κάνει!Έχουν αναστατώσει τς ψυχές , δημιούργησαν ένα σωρό προβλήματα, οικογενειακά και ψυχολογικά με το 666.Δε μπορεί ο κόσμος να κοιμηθεί και παίρνει ψυχοφάρμακα και υνωτικά χάπια για να μπορέσουν να κοιμηθούν.Τι είναι αυτά τα πράγματα .Δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα ο Χριστός….

  Η ημισέληνος είναι σημείο του αντιχρίστου.Εάν είναι σημείο τού αντιχρίστου η ημισέληνος και ο πατριάρχης μας έχει στο διαβατήριο του το σημείο του Αντιχρίστου πάει να επί ότι ο Πατριάρχης μας είναι αντίχριστος;Όχι ρε παιδί μου,Όχι ρε παιδί μου!Μη περιορίζουμε τόσο πολύ το Ευαγγελικό μήνυμα!Δεν είναι ο Χριστός τόσο στενόμυαλος όσο είμαστε εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να υπερασπιζόμαστε δικαιώματα.Έτσι να πεις στο γέροντα,και έτσι να λες στους ανθρώπους , ούτε τον αντίχριστο ν αφοβόμαστε ούτε το 666.» (π.Πορφύριος στον π.Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη -Γεροντικό του 20ου αιώνα , σελ 118)

  Και τώρα ας δούμε τι λέει ο π.Παϊσιος για το ίδιο θέμα

  «Δυστυχώς , και πάλι ορισμένοι « Γνωστικοί » φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μη στενοχωριούνται.

  « Δεν πειράζει αυτό. Δεν είναι τίποτε. Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε »!Ή λένε: « Μη μιλάτε γι’ αυτό το θέμα- για τις ταυτότητες, το σφράγισμα- για να μη στενοχωριούνται οι άνθρωποι » .Ενώ αν τους πουν « να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό,και μη φοβάστε τίποτε, στο κάτω-κάτω θα πάμε και μάρτυρες », θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίση την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση , προσεύχεται και προσέχη να μην πέση σε καμιά παγίδα.
  Τώρα όμως τι γίνεται; Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους Χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν την πίστη, για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους; Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια; Η Γραφή , όταν λέη « …αποπλανάν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς » , εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό.

  – Γέροντα, αν κάποιος δεχθή το σφράγισμα από άγνοια;

  Από αδιαφορία θα είναι . Τι άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα; Και να μην ξέρη κανείς, πρέπει να ενδιαφερθή, να μάθη. Αν πούμε ότι δεν ξέραμε, για αυτό δεχθήκαμε το σφράγισμα, θα μας πη ο Χριστός: « Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι ; » .
  Έστω και εν αγνοία του να σφραγισθή κάποιος , χάνει την Θεία Χάρη και δέχεται την δαιμονική ενέργεια. Βλέπεις, το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα, όταν ο ιερεύς το βουτάη στο νερό, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, χωρίς εκείνο να το ξέρη και μετά κατοικεί μέσα του η θεία Χάρις.
  »

 76. –ΑΡΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ κ. ΜΙΣΑ–
  @Misha

  Γράφετε οτι

  “Για το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης» , είναι σαφής ο σκοπός τόσο του συγγραφέα τής αρχικής κριτικής όσο και των αντιγραφέων του, οι οποίοι κινούνται όλοι πέριξ του π.Σαράντη : θέλουν να απαξιώσουν το πρόσωπο της γερόντισσας παρουσιάζοντας την σαν δήθεν οικουμενίστρια, που προωθούσε τον θρησκευτικό συγκρητιμό και σαν δήθεν νεοεποχίτισσα που είχε αποκρυφιστικές, παγανιστικές ή ινδουιστικές απόψεις.”

  Εφοσον αναφερθηκα σε πολλους γνωστους μου λαικους και ιερεις που ΔΕΝ εχουν διαβασει την κριτικη και δεν σκεφτονται ετσι οπως λετε, και ατομων που ναι μεν εχουν διαβασει την κριτικη αλλα δεν την συμμεριζονται συνολικως, συμπεριλαμβανομενου και εμου εδω και Αγιου Γεροντος τον οποιο ρωτησα μολις προχθες, δε νομιζω οτι αυτο που λετε ισχυει γενικως. Παντως, οπως αναφερθηκε και αλλου, εαν αυτο γινεται απο μερικους λογω παθους ΥΠΕΡΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (και δεν λεω οτι εχετε αδικο σε αυτο το σημειο) αυτο δε σημαινει οτι και αυτοι δεν ειναι ανθρωποι του Θεου — και οι τυχον καποιες επισημανσεις που μπορουν να γινουν ΚΑΙ θα κατευνασουν τα πνευματα ΚΑΙ θα βοηθησουν να ησυχασουν ἠ να σταματήσουν τις επιθέσεις τους οι τυχόν υπερορθόδοξοι. Επισης να σημειωσω το οτι το να ρωτησω για το θεμα και να το κοιταξω για πληροφοριες, πηρα για αυτο ευλογια απο το Γεροντα μου και δεν προκειται περι βλασφημιας κανενος. Σε μια δευτερη φαση πιστευω θα ηταν καλο οταν γινουν οι επισημανσεις, ο κ. Τσουρος και η Συνοδος να μελετησουν το θεμα και να γινει και τυχον ΑΝΤΙκριτικη. Στην Εκκλησία ποτέ δεν αρνούμαστε τον διάλογο ακόμα και αν κάποιοι τον έχουν ξεκινήσει με πονηρό σκοπό. Εμεις τουλαχιστον ολοι λιγο πολυ εχουμε τα παθη μας, αγαπητε.

  Σχετικα με τα αλλα που αναφέρατε.

  Καταρχην ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑ οτι τις προσθηκες περι ομοιοπαθητικης τις εκανα για οσους με ρωτησαν προσωπικα και οχι για να σας πικαρω. Εσεις ομως παρολαυτα συνεχισατε να γραφετε απευθυνομενος προς εμενα αν και ειχα ξεκαθαρισει τη θεση μου οτι δεν εκανα αναφορα στο προσωπο σας αλλα στο θεμα ομοιοπαθητικη. Δεν σας ειχα προκαλεσει προσωπικως πουθενα και λυπουμαι να βλεπω οχι μονο να πιστευετε οτι προσπαθησα να ριξω λασπη στο προσωπο σας αλλα να σας βλεπω να μιλατε με αυτον τον τροπο. Αυτη ειναι η τελευταια φορα που κατ οικονομιαν απανταω στις θεσεις σας για να μην σας κακοκαρδισω. Ομως τονιζω οτι προκειται για την τελευταια φορα.

  Βασισμενος σε οσα ειπατε, υποστηριζοντας τον Χανεμαν ως ιδρυτη της Αλχημειας, μου δημιουργηθηκε η εντυπωση οτι υποστηριζετε τις αλχημιστικες θεσεις του Χανεμαν για την Ομοιοπαθητικη διοτι αυτες ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμενες με αυτες της ομοιοπαθητικης για την οποια απο ο,τι καταλαβαινω ξοδευετε το μεγαλυτερο μερος της ημερας προσπαθωντας να την υπερασπιστειτε στο διαδικτυο σε πολλες προσωπικες σας ιστοσελιδες (δικαιωμα σας φυσικα). Οπως ειπα γνωστος μου ομοιοπαθητικος το θεωρει ΤΙΜΗ του να αυτοαποκαλειται ως ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ — και εσεις δεν βρηκατε τιποτα κακο σε αυτο. Παρολαυτα ομως ο π. Μυτηλιναιος εχει πει οτι ο Ορθοδοξος Χριστιανος δεν πρεπει ουτε καν να χρησιμοποιει αυτη την εκφραση. Εαν ομως ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ με τις θεσεις του Χανεμαν και εγω δεν καταλαβα καλα, τοτε ζητω συγγνωμη και ΧΑΙΡΟΜΑΙ ιδιαιτερως για το γεγονος αυτο. Διοτι οι αποκρυφιστικες τοποθετησεις του Χανεμαν ειναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμενες με τις ομοιοπαθητικες θεωριες του και χαιρομαι οταν βλεπω να μην τις ασπαζεστε.

  Επισης, ηθελα να παρατηρησω οτι αν σας πειραζει να μην αναφερονται αλλοι σε σας με φαιδρο τροπο (και εχετε δικαιο για αυτο) και εσεις αγαπητε να κανετε το ιδιο. “Αντιαιρετιστης” ο ενας, “γυμναστης” ο αλλος (αυτο ειπωθηκε ειρωνικα προσπαθωντας να υποβιβασετε την αξια των σπουδων του), ο τριτος “χουντικος”, ο τεταρτος “ιεροεξεταστης” κλπ. Εσεις που τα λετε ολα αυτα τι ειστε?

  Καταρχην εγω δεν γνωριζω ουτε τι δουλεια κανετε ουτε ποσο ειδικος εισαστε ουτε και με ενδιαφερει να το μαθω ουτε παιζει κανενα ρολο εδω. Αυτο το θεμα το εθιξε και πολυ σωστα ο δρ. Γκολντεηκερ στο αρθρο του (“φαινομαι 12 ετων…” κ.ε.) οτι το ποσο ειδικος ειναι καποιος δεν παιζει ρολο οταν αναφερομαστε σε κατι αντικειμενικα και οχι υποκειμενικα. Εαν κανω μια λαθος πραξη στη προσθεση και με διορθωσει ενας που ξερει λιγη αριθμητικη, δεν χρειαζεται να ειναι δοκτωρ Μαθηματικης να πει τη γνωμη του ουτε αυτο αλλαζει το γεγονος οτι εγω εκανα ενα λαθος στη πραξη. Ειναι αξιο αποριας ομως πόσο πολύ ερευνάτε το ΠΟΣΟ “ειδικός” ή οχι είναι ό οποιος κάνει κριτική στην ομοιοπαθητική “ιατρική” (ή αν ειναι Ορθοδοξος Χριστιανος ή ΣΩΣΤΟΣ Ορθόδοξος Χριστιανος — π.χ. λεξικο σκεπτικιστων, Νικος Δημου κοκ) τη στιγμή που ο μεγαλύτερος ομοιοπαθητικός στην Ελλάδα ο Βυθουλκας (ανεξαρτητου θρησκευτικων πεποιθησεων) δεν σπουδασε Ιατρική αλλά ήταν πολιτικός υπομηχανικός. Εφόσον λοιπόν αυτός μπορεί και μιλά για την ομοιοπαθητική και τον ακουτε να μιλα για την “ἱατρικη του μελλοντος” αν και δεν σπουδασε καν ιατρική τι σημασία έχει π.χ. αν ο κ. Ταγαράκης είναι “γυμναστής” ή μπακάλης? Χωρις να πω οτι ειναι κακο να ειναι κανεις μπακαλης — μια χαρα δουλεια ειναι, τιμια και ευλογημενη.

  Οπως ειπα, θα επανελθω με τη βοηθεια γιατρών με ΠΟΛΛΕΣ λεπτομερειες για τα θεματα αυτα εν καιρω, οπως υποσχεθηκα, αλλά όχι σε σας ή για σας (αλλωστε το θεμα ΠΟΤΕ δεν ειχε καμμια σχεση με εσας ή τις θεσεις σας που σε τελικη φαση ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ απο μονες τους εφοσον το θεμα Επιστημη ειναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ και οχι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ) αλλά για τους Χριστιανους που σημερα πεφτουν θυμα σε αυτη την νεοεποχιτικη θρησκεια. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε συνεχώς για τον γ. Σωφρόνιο ή τον ένα ή τον άλλο γέροντα Ρώσο μια και ειπαμε οτι θα το διερευνησουμε το θεμα — εχουμε κανει αναφορα σε Ρωσους και Αγγλους γνωστους και εν καιρω θα αναφερουμε τι γινεται με το θεμα αυτο. Αλλωστε αυτο το θεμα, αν και ενδιαφερον, ειναι δευτερευοντος σημασιας μια και υπάρχουν και πολλοί Γέροντες οι οποίοι έχουν καταδικάσει την ομοιοπαθητική όπως ο π. Παισιος, ενώ ο π. Πορφυριος δεχοταν μονο την Ορθόδοξη Ιατρική. Ο π. Αλεβιζόπουλος ΕΙΔΙΚΟΣ στον αντιαιρετικο αγωνα (μηπως αντιαιρετιστης κατα εσάς?) εχει προ πολλου τοποθετησει την ομοιοπαθητικη στον αποκρυφισμο και ο π. Βλιαγκοφτης συνεχιζει το εργο του συμφωνοντας απολυτα μαζι του.

  Στο λινκ σας (που μας στελνει παλι σε μια απο τις παμπολλες ομοιοπαθητικες ιστοσελιδες σας) γραφετε

  Από 11-13 Νοεμ. 2005 πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας 2ο Συνέδριο των Ομοιοπαθητικών ΓιατρώνΙΙ Συνέδριο Ομοιοπαθητικής για τα 250 χρόνια του ιδρυτή της Ομοιοπαθητικής Σάμουελ Χάνεμαν και την 70η επέτειο της λειτουργίας της Ομοιοπαθητικής Σχολής του Κιέβου .

  Επομενως το συνεδριο εαν εγινε ως εχει εγινε προς τιμην του Χανεμαν, του ιδρυτου της Ομοιοπαθητικης, αποκρυφιστου και αλχημιστη, το οποιο εδω ΠΑΙΖΕΙ ρολο διοτι οι θεσεις του ειναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμενες με την ομοιοπαθητικη μαγεια. Τωρα η παρουσια ή οχι “επισημων” παραγοντων της Εκκλησίας δεν σημαίνει τίποτα μια και υπάρχει μεγάλη άγνοια για το θέμα σε πολλούς τομείς, ιδιως στην Εκκλησια — αλλωστε δεν ειναι επιστημονες και δεν γνωριζουν πολλοι οτι προκειται περι απατης, ενώ νομίζω και το τμήμα Βιοηθικής στην Ελλάδα π.χ. έχει υποπέσει σε πολλά λάθη κατά διαστήματα.

  Αλλα ας υποθεσουμε οτι καποιοι αγιοι γεροντες εν αγνοια τους (δεν ειναι επιστημονες) ακολουθησαν την ομοιοπαθητικη θεωροντας την ως αποδεκτη εντος της ιατρικης.
  Εαν η λογικη σας ειναι οτι ΟΛΟΙ οι χαρισματουχοι γεροντες που εν αγνοια τους πηραν καποια ομοιοπαθητικα νομιζοντας τα ως ιατρικη αυτο συνεπαγεται κατι θετικο για την ομοιοπαθητικη, τοτε θα πρεπει να αποδεχτειτε οτι και το βιβλιο Η ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Θωμα Κεμπησιου ειναι αξιολογο και εξαισιο εργο, μια και η αγια γεροντισσα Γαβριηλια το διεδιδε… Μαλιστα δε το βιβλιο αυτο εχει γινει μπεστ σελλερ και υπηρξε δευτερο σε κυκλοφορια μετα την Αγία Γραφή ανά τον κόσμο, επομένως εφόσον τοσος κόσμος του αρέσει το βιβλίο αυτό, και μαλιστα ανθρωποι της Εκκλησίας, αρα ειμαστε ενταξει και αξιζει πολύ.

  “Ενας ανθρωπος με την η αληθεια ειναι η πλειοψηφια”, συνηθιζε να λεει ο μακαριστος Αγιος ηγουμενος Συλβεστρος ο Αγιορείτης. Δεν κοιτάμε εδώ να παιξουμε ποδοσφαιρο, πεντε αγιοι υπερ, δυο κατα, κερδιζει ή χανει το βιβλιο 🙂

  Νομιζω οτι μαλλον παρεξηγησατε το οτι προσπαθω να μιλησω σε Γεροντες Αγιους για το βιβλιο της Ασκητικης. Το οποιο αποτελεσμα δεν σημαινει απαραιτητα τιποτα, αλλα γινεται α) για να διαπιστωθει εαν υπαρχουν χαρισματουχοι γεροντες οι οποιοι δεν συμφωνουν με ΣΗΜΕΙΑ του βιβλιου (μια και καποιοι το αμφισβητησαν αυτο) β) διοτι ο ενας ειναι και πνευματικος μου και ειναι πολυ λογικο να του μιλησω για τους λογισμους μου, ιδιως οταν γνωριζω οτι ειναι χαρισματουχος γεροντας και γ) για να μας πουν την γνωμη τους και αυτοι για τις αποριες μας και ισως με καποια φωτιση να βοηθηθει η κατασταση. Ο ενας Γεροντας που ειναι χαρισματουχος και οχι πνευματικος μου και που δεν συμφωνει με πολλα στο βιβλιο (που μιλησα προχθες) στο μοναστηρι τους εχουν και μικρο βιβλιοπωλειο και πωλουν πολλα γνωστα βιβλια (π.χ. του π. Βλαχου κλπ) αλλα αν και εχουν το βιβλιο της Ασκητικης δεν το πωλουν, οπως επισης εμαθα. Οταν παει ενας γνωστος μου θα επεκταθει επι του θεματος. Αλλωστε, οπως επισης σας ειπα γνωριζω μοναχο απο μοναστηρι του π. Εφραιμ ο οποιος αν και δεν γνωριζε τη γεροντισσα ειχε ακουσει απο αλλους οτι ειχε επαφες με γνωστους γεροντες και μαλιστα ηταν σκεπτικος για την κριτικη του π. Σπηλιοπουλου. Εαν ηθελα να θιξω τη γεροντισσα και να μονομερησω κατα του βιβλιου, γιατι να μην το αποκρυψω αυτο το γεγονος? Αυτα ολα τα προανεφερα, επομενως εάν καποιος ή καποιοι λογω εμπαθειας προσπαθουν να υποστηριξουν τις θεσεις τους και φτασαν σε ακρα με την οποια κριτικη στο βιβλιο, ειναι αλλο θεμα και δεν με αφορα.

  Η ομοιοπαθητικη πρεπει α) να εμφανισει στατιστικες ενδειξεις οτι δουλευει περαν του πλασεμπο και αλλων λογων που εξηγουνται επιστημονικα (regression to mean, power test errors, λαθη σε διαγνωσεις κλπ), β) να αποδειξει τις θεωριες της επιστημονικα βασει πειραματων και οχι κομπογιαννιτικων κολπων στυλ Πητερ Τσαππελ. Απο κει και υστερα, στις περισσοτερες περιπτωσεις η ομοιοπαθητικη σαν νερακι κοπανιστο δεν κανει κακο εκτος εαν προκειται για ορισμενα “φαρμακα” απο αυτους που την προωθουν, σαν τους μασωνους της Ολλανδιας και αλλου, οι οποιοι “διαβαζουν” καποια ομοιοπαθητικα χαπια πριν αυτα φτασουν στο φαρμακειο — οπως ελεγε και ο μακαριστος π. Παισιος. Τοτε ιδιως για τους μη ορθοδοξους ἠ αυτους που δεν εξομολογουνται και κοινωνουν, υπεισερχεται και η δαιμονικη ενεργεια. Και σας πληροφορω οτι οι ΔΥΟ γεροντες που γνωριζω εδω και πολλα χρονια και τους οποιους δεν ονομασα (θα δωσω τα στοιχεια τους στο Εγκολπιο εν καιρω) δεν ειναι λιγοτερης αξιας απο ο,τι ενας π. Σωφρονιος ἠ ενας π. Παισιος — και ομως και οι δυο χαρισματουχοι γεροντες ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΑΤΑ εναντια της Ομοιοπαθητικης. Μαλιστα ο Γεροντας μου με παρεκαλεσε να του στειλω και επιστημονικα εγχειριδια και αναλυσεις για το θεμα ενω γνωρίζει και αλλους γεροντες με τους οποιους μιλησε οι οποιοι ειναι επισης εναντιον της Ομοιοπαθητικης. Θα κανει και προσευχη να τον φωτισει (και πολλες φορες ειχε “πληροφορίες” για θέματα) και εχει ο Θεος, θα μιλησουμε και για αυτο το θεμα εν καιρω με περισσοτερες λεπτομερειες. Και υπαρχουν και πολλοι αλλοι που γνωριζω, ιερεις, μοναχοι και λαικοι που λένε τα ίδια.

  Επομενως καλο ειναι ολοι μας να προβληματιστουμε λιγο με αυτα τα θεματα. Το οτι διαφωνουμε δεν σημαινει οτι δεν πρεπει να υπαρχει αγαπη μεταξυ μας. Και με αυτα τα ολιγα σας αποχαιρετω αγαπητε κ. Μισα, σας ευχομαι καλη Παναγια και καλη συνεχεια και να σας φωτισει ο Θεός. Να με συγχωρησετε εαν δεν συνεχισω τη συνομιλια μαζι σας, αλλα προσπαθησα να την σταματησω εδω και πολλα ποστς για να μην δημιουργηθει παρεξηγηση.

  –ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ κ. ΜΙΣΑ—-

  — ΑΡΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ —

  Εφοσον η ομοιοπαθητικη εμφανιζεται ως ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ θα αντιμετωπισθει με τους ιδιους νομους που διεπουν και την Ιατρικη. Κατι το οποιο ειναι αντιεπιστημονικο (απατη) δεν μπορει να ειναι και πνευματικα αποδεκτο. Το αντιθετο ομως δεν ισχυει απαραιτητα και αυτο θελει λιγη προσοχη. Π.χ. ο αυνανισμος εχει δειχθει με κλινικες δοκιμες οτι μπορει σε καποιες περιπτωσεις να βοηθαει τη μειωση καποιων καρκικων — αυτο ομως υπεισερχεται και στη φυσιολογικη σχεση ανδρογυνου χωρις να χρειαζεται να γινει αυνανισμος. Απο πνευματικης αποψης ομως, αν δεν γινει σωστη σχεση μεσα στα πλαισια του γαμου ως τμημα της σχεσης του ανδρογυνου, και γινει μεσω αυνανισμου, δημιουργουνται ολα τα προβληματα που λενε οι Πατερες για αυτη την μεγαλη αμαρτια που μας εγκλωβιζει στον εαυτο μας και τη φαντασια μας (*). Αυτο δεν ελεγχεται επιστημονικα αλλα μπαινει σε αλλους τομεις πνευματικους που δεν μπορει να ελεγξει η επιστημη — ομως δεν παρουσιαζεται ως Επιστημη.

  Οι αποκρυφιστικες//μυστικιστικες θεσεις του Χανεμαν οπως και η αγνοια του σε πολλα επιστημονικα θεματα λογω εποχης που ζουσε (π.χ. ποσα ατομα υπαρχουν στο συμπαν) ειναι ΑΡΡΗΚΤΑ συνδεδεμενες με αυτες της ομοιοπαθητικης διοτι η ομοιοπαθητικη ΔΕΝ εχει πει τιποτα καινουργιο απο την εποχη του Χανεμαν – και δεν εχει αποδειξει κατι οπως ΟΛΟΙ μας περιμεναμε και περιμενουμε ακομα… Μονο ευσεβεις ποθους εχουμε δει…

  Συμφωνα με τα λογια του μεγαλυτερου ομοιοπαθητικου της Ελλαδος, του Βυθουλκα

  [με τη δυναμοποίηση] δυνάμεις κρυμμένες και αποκοιμισμένες … στα ακατέργαστα φάρμακα αναπτύσσονται και ενεργοποιούνται σ’έναν απίστευτο βαθμό

  (Βυθούλκα Γ., Ομοιοπαθητική Η Ιατρική του μέλλοντος, Εκδ. Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, 1985, σελ.16).

  Απροκάλυπτα γίνεται λόγος για “μαγική, ιαματική δύναμη των φαρμάκων που [δυναμοποιήθηκαν] με την ομοιοπαθητική” και για το ότι “το τρίψιμο της φαρμακευτικής ύλης και η δόνηση του διαλύματός της [= δυναμοποίηση] … εκπνευματίζει την ύλη” (Χάνεμανν Σαμουήλ, ΟΡΓΑΝΟΝ της Θεραπευτικής Τέχνης, Πύρινος Κόσμος, 1989, σελ. 50). Τα ιδια παραδεχεται και ο Βυθουλκας στο βιβλιο του και η Ομοιοπαθητικη στο συνολο της που τον επιβραβευσε κι ολας.

  Τις “μεθοδους” τις βλεπουμε … ευτραπελα θεραπευτικης μουσικης απο το διαδικτυο και το ραδιοφωνο … φαιδροτητες ψευτοθεραπειων για το Εητζ στην Αφρικη … και αυτα ειναι μονο η κορυφη του παγοβουνου.

  Ενα ελαχιστο παραδειγμα. Το oscillococcinum ειναι ενα ομοιοπαθητικο παρασκευασμα των 200C, δηλαδη αερας κοπανιστος (ειχαμε διαβασει στο αρθρο του Μπεν Γκολντεηκερ τι ειναι οι διαλυσεις 10C, 100C κλπ – αν θυμασται ειχαμε πει οτι ενα διαλυμα των 100C διαλυει το ενεργο συστατικο περισσοτερο απο το συνολικο αριθμο ατομων στο συμπαν!), για να βοηθησει ταχα στα κρυωματα και συμπτωματα απο κρυωμα. Τι ειναι ομως το ενεργο συστατικο εδω (που φυσικα εξαφανιζεται περιπου μετα απο τα 12C)? Γινεται επωαση μικρων ποσοτητων απο το συκωτι και την καρδια μιας προσφατα σφαγμενης παπιας (πρεπει να ειναι φρεσκια ακομα δηλαδη) για 40 μερες. Το διαλυμα που παρασκευαζεται μετα, φιλτραρεται, καταψυχεται και μετα τα υγρα απο την αφυδατωση αποκαθιστουνται, διαλυεται ξανα (“επιστημονικη” εξηγηση: κρουσεις — δονησεις — αποπνευματωση της υλης — το μαγικο νερο ξεχναει ολα τα αλλα συστατικα και θυμαται μονο ο,τι του ειπε να θυμηθει ο … ομοιοπαθητικος) και εμποτιζεται σε μικρα τεμαχια απο ζαχαρη. Εαν ενα μονο μοριο απο την καρδια ἠ το συκώτι της παπιας μπορουσε να επιζησει της διαλυσεως η συγκεντρωση του θα ηταν 1 προς 100200 (το οποιο συμβολικα σημαινει 1 ακολουθουμενο απο 400 μηδενικα — το εκατομμυριο εχει 6 μηδενικα!) Αυτος ο αριθμος, 100200 (οχι εκατο χιλιαδες διακοσια αλλα ασος ακολουθουμενος απο 400 μηδενικα) ειναι 4 φορες μεγαλυτερος απο τον συνολικο αριθμο μοριων στο συμπαν (το συμπαν εχει περιπου 1 γκουγκολ μορια)!

  Από αυτά τα διαλύματα των 200C εισέπραξαν οι ομοιοπαθητικοί το 1996 20 εκατομμύρια δολλάρια συνολικά. Πόσες όπως πάπιες χρειάζονται για να γίνουν αυτά τα διαλύματα ανά έτος? Για σκεφτείται εναν αριθμο πριν δειτε την απαντηση πιο κατω…
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Αν δεν σκεφτηκατε οτι χρειαζεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΑΠΙΑ τότε πέσατε έξω. ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ αγαπητοί αναγνώστες δίνει στους ΑΓΥΡΤΕΣ της ομοιοπαθητικής μαγειας 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το χρονο. Να γιατι τοσο κοπτονται να μην μαθει ο κοσμος τι εστι Ομοιοπαθητικη. Χιουμοριστικά, το US News & World Report που ανέφερε επίσημα αυτή την απάτη το 1997, ονόμασε το άτυχο πουλί “η πάπια των 20 εκατομμυρίων”…Για οσους δεν γνωριζουν, ο τιτλος αυτος ειναι και ειρωνικος διοτι η παπια κανει κουακ και κουακ λεγεται ο τσαρλατανος ἠ ο κομπογιαννιτης στα αγγλικά.

  (*) Μια μικρη υποσημειωση εδω επειδη αναφερθηκε πιο πανω το θεμα ψυχολογια και ψυχοθεραπεια. Παλι να πουμε οτι οι τυχον θεσεις του π. Στυλιανακη και το ποσο ΕΙΔΙΚΟΣ ειναι ή οχι ΔΕΝ εχει σχεση με το ΤΙ ΑΚΟΥΣΕ απο γνωστο του στο Ορος για τον γ. Παισιο και το ανεφερε. Αλοιμονο, αν ηταν ετσι και περιμεναμε π.χ. απο τον Βυθουλκα να ειναι ¨ειδικός¨ στην Ιατρική για να πει τη γνωμη του για ενα γεγονος που εμαθε ασχετο με αυτο που ασχολειται, τοτε δεν θα επρεπε να του μιλαει κανεις! Σχετικα με την ψυχολογια, ειναι οντως επιστημη ΕΦΟΣΟΝ μεινει εντος των επιστημονικων της πλαισιων και δεν ξεφυγει σε φιλοσοφικες θεωριες που φυσικα εναντιωνονται συχνα στα λογια των Πατερων εφοσον οι ψυχολογοι ουτε την ψυχη γνωριζουν (φυσικα η λεξη ψυχη στο ψυχολογια δεν εχει σχεση με την ψυχη που λεμε εμεις, ωστοσο τα θεματα που προσπαθει να ασχοληθει ΕΧΟΥΝ συχνα σχεση) ουτε ειναι σε θεση να την βοηθησουν εν πληρη αγνοια της Ορθοδοξιας. Δηλαδη βοηθαει μεχρι εκει που παιρνει το Κτιστο, η Επιστημη. Αν παει να ασχοληθει με το Ακτιστο, εκει γινεται φαουλ. Δηλαδη, το τμημα της ψυχολογιας που μενει στην παρατηρηση και επιστημονικα συμπερασματα χωρις αμπελοφιλολογιες, ειναι ενταξει (γινονται κλινικες δοκιμες κλπ). Ωστοσο σημερα στην Αμερικη, την κατεξοχην χωρα της Ψυχολογιας, υπαρχει ΜΕΓΑΛΗ κριση σε αυτο τον τομεα (οπως διαβαζετε και στην ΟΟΔΕ) ακριβως επειδη συχνα ΔΕΝ διατηρειται ο διαχωρισμος αυτος αφου αλλωστε και οι περισσοτεροι Αμερικανοι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ για το Ακτιστο, ουτε καν το παραδεχονται, ακομα και “χριστιανοι”. Ειναι επισης γενικα γνωστο (ανεπισημως) οτι σε αυτον τον τομεα “καταληγουν” οσοι δεν μπορουσαν να πανε καπου καλυτερα…

  Η ψυχοθεραπεια απο την αλλη ειναι ενα πολυ μπερδεμενο πραγμα και μεγαλο τμημα της ειναι οντως κομπογιαννιτισμος. Γνωστη μου Ελληνιδα πρωην … χορευτρια ειναι τωρα ψυχοθεραπευτρια και μαλιστα Ορθοδοξος Χριστιανη. Οταν μιλαει σε Ορθοδοξους μας ξεκινουσε για τη σημασια της προσευχης και για τη θεωση κλπ. 10 λεπτα αργοτερα μας πετουσε τις τελευταιες “θεωρίες” (για τις οποιες δεν γινεται καν ελεγχος επιστημονικος) για το τι να κανει ενα ζευγαρι. Μεσα στα πολλα που μας ειπε (και κρατιομασταν να μη γελασουμε) ειπε και το εξης (για αυτο το θυμηθηκα): “Να μην περιμενει η γυναικα οτι ο ανδρας της θα φαντασιωνεται μονο για αυτην”. Σαν τους περισσοτερους ψυχοθεραπευτες οχι μονο αποδεχεται τον αυνανισμο σαν απολυτα φυσιολογικη λειτουργια και καλη για τον “ψυχισμο” μας, αλλα μαλιστα δεχοταν οτι ΠΡΕΠΕΙ να εχουμε φαντασιωσεις (μαλιστα μας εκανε αναφορες στα λογια μεγαλων ψυχοθεραπευτων — καθε εβδομαδα εχουν και νεες θεωριες ομως) και μαλιστα να μην περιμενουμε οτι παντα ο ενας θα φαντασιωνεται για τον αλλο και αυτο ειναι απολυτα φυσιολογικο και υγιες, ακομα και αν εγω π.χ. αρχισω να φαντασιωνομαι για ανδρα ή ακομα και ζώο… Ειμαι συχνα σε επαφη με τετοια ατομα και γνωριζω απο πρωτο χερι οτι η ψυχοθεραπεια ΣΥΧΝΑ (οχι παντα) εχει μπολικους κομπογιαννιτες και γιαυτο αλλωστε ειναι στο περιθωριο. Φυσικα ειχε η κυρια αυτη δικο της γραφειο αλλα οχι σε καμμια κλινικη, μια και δεν τους δεχονται — και οι σπουδες της? Ενα μαστερ για ενα χρονο. Απο χορευτρια, σε ενα χρονο ξαφνικα εγινε … ειδικος ψυχοθεραπειας! Το προβλημα και σε αυτη την περιπτωση ειναι η δημιουργια ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ (καποιου φιλοσοφου ψυχοθεραπευτου) για τις οποιες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ επιστημονικες ενδειξεις.

  Αλλωστε το ιδιο γινεται και στην αστρολογια. Δεν υπαρχουν επιστημονικες ενδειξεις και ομως οι αστρολογοι λενε οτι ειναι επιστημη, βγαζουν τσαρτς με αποτελεσματα, γνωριζουν αστρονομια και μελετουν την κινηση των πλανητων. Οι θεωριες τους ειναι ΚΑΙ ΕΚΕΙ αναποδεικτες (δηλ οτι η κινηση των πλανητων επηρρεαζει ενα ειδους ΑΙΘΕΡΑ τον οποιον η επιστημη ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ ταχα ακομα, και ο οποιος επηρρεαζει τη ζωη των ανθρωπων). Αν θελετε μπορουμε να φτιαξουμε μια καλυτερη θεωρια με επιστημοφανη μανδυα και να πεταξουμε κανα δυο νανο- και κβαντο- να φανεί έτσι καλύτερο το πραγμα. Κι ομως ανα τον κοσμο ολες οι εφημεριδες, περιοδικα, κεντρα, ΜΜΕ, διαφημιζουν και υποστηριζουν την αστρολογια αν και η επιστημη (τουλαχιστον για την ωρα) αντιτιθεται σε αυτην.

  Τουλαχιστον για την ωρα λεω διοτι οι μη Ορθοδοξοι επιστημονες μπορει καποτε να πειστουν οτι η Αστρολογια ειναι κατι σημαντικο οταν αρχισουν να βλεπουν τα δαιμονικα ψευτοθαυματα του Αντιχριστου. Μη γνωριζοντας για την υπαρξη δαιμονων, θα θεωρησουν οτι οντως υπαρχουν μεθοδοι μη ανιχνευσιμες επιστημονικα εκτος του φυσικου κοσμου σε “πνευματικα επιπεδα” οπως μας λεει και το Σταρ Τρεκ, και το οποιο το ελεγε επανειλημμενως ο π. Σεραφειμ Ροουζ οτι διαφημιζει τη Νεα Εποχη, και θα την αποδεχθουν με μια επιστημοφανη εξηγηση. Θα πουνε π.χ. οτι οι τυχαιας κατανομης διπλα τυφλωμενες δοκιμες δεν εφεραν αποτελεσματα διαφορετικα απο πλασεμπο διοτι η Αστρολογικη Επιστημη εφαρμοζεται σε διανοητικα κεντρα του ανθρωπου που αυτοι ΔΕΝ μπορουν να μελετησουν — κατι αντιστοιχο με ο,τι προσπαθουν φορεις του Ομιλου Ομοιοπαθητικης να περασουν σημερα. Σαν Ορθοδοξοι ομως γνωριζουμε οτι το Ακτιστο το μελετουν ΜΟΝΟ οσοι εχουν φτασει στη Θεωση και οχι με Μεθοδους της Επιστημης που μπορουν να κοιταξουν μονο στο Κτιστο — και γνωριζουμε επισης οτι δεν υπαρχουν ΑΙΘΕΡΕΣ σε νοητικες επαφες με διανοητικες λειτουργιες ή ό,τι αλλες αναποδεικτες αηδιες λεει σημερα η Αστρολογια που το παιζει κι αυτη Επιστημη. Αλλωστε εκτος απο την Ομοιοπαθητικη/Αλχημεια/Βιταλισμο, και την Αστρολογια/Μαντεία υπαρχει και ενα τριτο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ συστατικο της Μασωνιας σημερα που προετοιμαζει την Ελευση του Αντιχριστου: ο Εβραϊκος μυστικισμος, η Καβαλλα. Μαλιστα πολλοι Καββαλιστες εμφανιζονται ως δοκτορες με μεγαλα πτυχια και διαδιδουν οτι σημερα εφτασε πια η ωρα να μαθει και ο μη μυημενος απλος κοσμος τη ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ της Καββαλα η οποια ειναι ενα ειδους Επιστημης, λενε. (π.χ δειτε εδω http://www.kabbalahlearningcenter.info/web/promo/main ειχε ενα πιο ωραιο λινκ αλλα δεν το βρισκω δυστυχως, καπου εκει κοντα σε αυτο ειναι — παντως ο ραββινος στο βιντεο π.χ. εχει κιαυτος πει την Καββαλα οτι ειναι ταχα Επιστημη).

  Επειδη καναμε και αναφορα στη Ρωσια, δυστυχως παρολο που η Ορθοδοξια εχει μολις παλι αρχισει να στεκεται στα ποδια της μετα τον Κομμουνισμο, πρεπει να γνωριζουμε οτι υπαρχουν παρα πολλα προβληματα και πολυς σκοταδισμος σε ολους τους τομεις ενω ολες οι αιρεσεις, παραθρησκειες και ψευδοεπιστημες εχουν κανει ανοιχτη ἠ πονηρη επιθεση εναντιον της Ρωσικης Εκκλησιας εδω και χρονια.

  Οπως ειπε ο Αγιος Λουκας Κριμαιας, οταν η Ρωσικη Εκκλησια παψει να κατατρεχεται [απο τον Κομμουνισμο] τοτε ολα θα προετοιμαστουν για την Ελευση του Αντιχριστου. Εσυ παιδι μου, λεει στον Σεργκει, θα τα ζησεις αυτα. (Πηγη: http://patristic.eastern-orthodoxy.com/Luke_Crimea.pdf , στα αγγλικα μτφρ απο Ρουμανικα).

  Ζουμε ολοι μας ομως ήδη αυτές τις ημέρες όπου δυστυχώς και πολλοι εκλεκτοί (Ορθόδοξοι) θα πλανηθούν σε πολλά. Αλλά ο Θεός δεν αφήνει και η Αλήθεια πάντα θριαμβεύει παρά τις βλασφημίες των εχθρων του Χριστου και της Παναγίας, που εορτάζομαι την Κυριακή, και που υποστηρίζουν σθεναρα αυτές τις πλάνες — και θα δώσουν μεγάλο λόγο για αυτά που κάνουν.

 77. Άλλο ένα σημείο που με παραξένεψε είναι αυτό που λέει:

  “Στην εκκλησία πρέπει να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση. Για τους Αγγέλους.”

  Προσωπικά στην Εκκλησία πηγαίνω για Τον Κύριο και όχι για τους Αγγέλους. Πηγαίνω να ζητήσω το Έλεος Του Κυρίου. Φυσικά παραδέχομαι την ύπαρξη των Αγγέλων, αλλά πως είναι δυνατόν να μην με αναγνωρίσουν αν κάτσω σε διαφορετική θέση; Εδώ οι άνθρωποι με αναγνωρίζουν στην Εκκλησία ανεξάρτητου θέσεως, οι Άγγελοι θα μπερδευτούν; Είναι ποτέ δυνατόν;

 78. @Misha

  1. Εφοσον ειχα καταλαβει λαθος δεν βλεπω το προβλημα να διορθωσω την λαθος αντιληψη που ειχα σχετικα με μια θεση σας.

  2. Εσεις μπορει να εχετε πολυ ελευθερο χρονο και να καθεστε σπιτι σας να γραφετε ολο το 24ωρο, αλλα εμεις κ. Μισα εχουμε και υποχρεωσεις. Επειδη ομως με κατηγορησατε οτι προσπαθω ταχα να αποφυγω να μιλησω για τους Ρωσους Γεροντες, τη στιγμη που σας ειπα οτι θα γινει ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ ερευνα και επικοινωνια αμεση εν καιρω, θα πω μονο τα εξης να τελειωνουμε.

  Σχετικα με το οτι η κοσμοθεωρια του Χανεμαν ειναι αρρηκτα συνδεδεμενη με την ομοιοπαθητικη μαγεια δεν ειναι δικο μου συμπερασμα γιατι σε αυτο καταληγουν διαφορες επιστημονικες μελετες — π.χ. ο Δρ. Μπαρετ το ελεγε σε ανωθι λινκ. Το 2006 γινοταν μεγαλος χαμος στη Μεγαλη Βρετανια οπου Ιατροι φωναζαν οτι το να αφηνει κανεις την ομοιοπαθητικη ειναι σα να αφηνει κανεις μαγισσες να πουλανε τα μαντζουνια τους. Φυσικα για αυτο το θεμα οπως ειπα θα επεκταθω σε αλλους συνδεσμους οπου θα ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ τους διαφορους τσαρλατανισμους ομοιοπαθητικων πεηπερς και θα δουμε τι πρεσβευονται.

  Εφοσον η Ομοιοπαθητικη εμφανιζεται ως ΙΑΤΡΙΚΗ χρειαζονται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ αποδειξεις περι μνημης νερου και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ενδειξεις μετα-αναλυσεων. Ακομα δεν υπαρχει καμμια ΑΠΟΔΕΙΞΗ μεσω δοκιμων οτι τα 100C διαφερουν απο κοπανιστο νερο γιαυτο και αρχισαν να λενε οι Ομοιοπαθητικοι οτι η Επιστημονικη Μεθοδος των διπλα τυφλωμενων μεθοδων τυχαιας κατανομης δεν ισχυει για αυτους… δηλαδη ο,τι λενε και οι Αστρολογοι για τα δικα τους. Οι Ρωσοι πατερες δεν ειναι επιστημονες. Ο ιδιος ο Γεροντας μου ειχε πεσει θυμα μια δυο φορες και οταν εμαθε τι ειναι η Ομοιοπαθητικη ΤΑ ΠΕΤΑΞΕ. Μπορει αυτοι να μην το εμαθαν εν καιρω ή ακομα και καποιοι να ψευδονται για καποια θεματα (δεν θα ειναι η πρωτη φορα απο ομοιοπαθητικους, ετσι δεν ειναι κ. Μισα? Ο δρ. Γκολντεηκερ εχει καταγραψει ολοκληρη λιστα απο χιλιαδες βρισιες, επιθεσεις εναντιον του, ψεματα, κακοηθειες, τροπο να βγει βρωμα για την προσωπικη του ζωη… κατι ας πουμε που κανουν οι “ιεροεξεταστες” που δεν τους συμπαθειτε…).

  Αλλα εφοσον ενδιαφερεστε ΤΟΣΟ πολυ για τη γνωμη γεροντων και εκκλησιαστικων παραγοντων δεν χρειαζεται να παμε στη Ρωσια ας παμε σε μας ενα βημα και ας δουμε και τα εξης.

  Στη Θεολογική και Ιατρική Ημερίδα, με θέμα: «Η παραϊατρική δράση της Νέας Εποχής υπό το φως της Ορθοδοξίας και της Ιατρικής», από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, την 31 Μαρτίου 1996, έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σχετικά με τις «ολιστικές θεραπευτικές μεθόδους, μεταξύ των οποίων και η Ομοιοπαθητική. Από τα πρακτικά της Ημερίδας, αντιγράφονται μερικά αποσπάσματα, από δύο εισηγήσεις:

  1.) Του ιερομόναχου Αρτεμίου Γρηγοριάτη (Χημικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα: «Ολιστική Ιατρική», (υπό τις ευλογίες του Ηγουμένου της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Καψάνη). Είπε μεταξύ άλλων: «Στο ολιστικό μοντέλο φαίνονται όλα γλαφυρά και όμορφα… Πρόκειται για ένα παγανιστικό κίνημα… Στους “νέο-εποχίτες”, όπως και στους ανατολικούς λαούς, ο Θεός ταυτίζεται με τον κόσμο… Θεός είναι η “συμπαντική συνείδηση”… Ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός, αλλά ο νους του σύμπαντος…. Συνιστούν το βιοενεργειακό μασάζ, τη χειροπρακτική, τη βοτανοθεραπεία… τη ρεφλεξολογία, την ομοιοπαθητική, τη γιόγκα, τον υπνωτισμό, τον βελονισμό, την ιριδολογία,… την χρωματοθεραπεία, την μακροβιοτική,…» και άλλα! «Όλες αυτές οι «εναλλακτικές μέθοδοι» στηρίζονται στη βασική ιδέα
  ότι κάθε άνθρωπος είναι φορέας της «συμπαντικής ενέργειας», δηλαδή της θεότητας, σύμφωνα με τους μυστικιστές. Αυτή την ενέργεια ονόμασαν «βιοενέργεια» οι οπαδοί της «Οργονομίας» του Βίλχελμ Ράϊχ και «ζωτική δύναμη» οι ομοιοπαθητικοί. Κατά συνέπεια, «ο θεραπευτής ελευθερώνει» αυτή την βιοενέργεια και ο άνθρωπος αισθάνεται… υγιής. Συγχρόνως, μιλούν για «κραδασμούς, συντονισμούς, ροή ενέργειας» κ.λπ.

  Και διερωτάται κάποια στιγμή ο Μοναχός Αρτέμιος Γρηγοριάτης: «Το πρόβλημα εδώ ξεκινά από το πώς ο θεραπευτής ελευθερώνει τη βιοενέργεια. Διότι, πέρα από τον φυσικό τρόπο για την παρασκευή βοτάνων, χαπιών ή για την δακτυλοσυμπίεση ή βελονισμό ή γενικώς για κάθε θεραπεία εναλλακτική, χρησιμοποιούνται συνήθως και κάποιες φράσεις, επωδές, επικλήσεις και προσευχές. Και ασφαλώς δεν απευθύνονται στον Χριστό, ή στην Αγία Τριάδα, αλλά στην “συμπαντική ενέργεια”». Προσθέτει και το ερώτημα: «Τι άλλο μπορεί να χαρακτηρισθεί αυτό, παρά εισαγωγή στον μυστικισμό και στην πολυθεΐα;» Για να καταλήξει: «Κόσμος χωρίς τον Λόγο –
  Χριστό, είναι τεμαχισμένος, διότι τίποτε άλλο δεν συνδέει τα όντα σε μια καθολική και έλλογη ενότητα, σε μια “ολιστική ” ενότητα!… Οι άγιοι πατέρες με κέντρο τον Χριστό ήσαν ολιστικοί, ήσαν πανεπιστήμονες…. Στην Ορθοδοξία, δεν υπάρχει καμιά συμπαντική ενέργεια μέσα στη φύση, καμμιά παγκόσμια συνείδηση, καμμιά “βιοενέργεια”, όπως αυτή των νεο-εποχιτών. Υπάρχουν οι άκτιστες ενέργειες του Θεού».

  2) Ο γ. Παισιος απο πληροφορια ελεγε ξεκαθαρα οτι η ομοιοπαθητικη ειναι δαιμονικο πραγμα.

  Απόσπασμα από το βιβλίο: Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ (Αθανασίου Ρακοβαλή)

  Περί υγείας

  Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από τις αρρώστιες, δε θα θέλαμε να
  γίνουμε καλά, θα θέλαμε να υπομείνουμε, για να πάρουμε μία καλύτερη θέση
  στον παράδεισο και δε θα παρακαλούσαμε να κάνει προσευχή ο παπα-
  Στέφανος να γίνουμε καλά (γέλια)…

  – Γέροντα τα αντιβιοτικά κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Αυτή τη φορά, αναγκαστήκαμε να δώσουμε στην κόρη μου (2 χρονών) αντιβίωση. Κάποιοι στο σχολείο της
  γυναίκας μου πήγαν στον ομοιοπαθητικό και μ’ ένα χαπάκι μικρό την πέρασαν. Μας λένε μήπως θα’ πρεπε από την αρχή ν’ αρχίσουμε το παιδί με ομοιοπαθητική.
  Δύο καλογέρια του παπά-Σ. κάνουν ομοιοπαθητική. Ακούσαμε, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, ότι ο π. Πορφύριος είπε ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, την πρώτη δόση που δίνουν, δεν την παρασκευάζουν στην Ελλάδα αλλά τη φέρνουν από την Ολλανδία, όπου τη διαβάζουν σε ειδική τελετή. Δηλαδή μαγείες.
  – Κοίταξε, για το βελονισμό υπάρχουν δύο σχολές. Η μία είναι καθαρώς ΣΑΤΑΝΙΚΗ. Η άλλη τι κάνει; Με πονάει το δάχτυλο. Ξέρει αυτός που περνάν τα νεύρα, βάζει τη βελόνα, καταστρέφει το νεύρο, σταματάει ο πόνος. Ναι αλλά το ‘κανε καλά; διόρθωσε την αιτία; Μετά θα πούμε με πονάει και το άλλο το χέρι, θα το νεκρώσει και εκείνο το νεύρο, μετά το άλλο, το άλλο, τι θα γίνει στο τέλος;

  Η ομοιοπαθητική είναι μπλεγμένη. Έχουν μπλεχτεί πολλοί σ’ αυτή την ιστορία, και έχουν ανακατέψει πολλά, θα πάρεις ένα φάρμακο, σου λένε, στην αρχή θα γίνεις χειρότερα, αλλά μετά θα σου περάσει. Σε πονάει ας πούμε το μάγουλο. Σου δίνει ο άλλος ένα δυνατό χαστούκι, πονάει περισσότερο, ώστε η προηγούμενη κατάσταση, σου φαίνεται… αστεία και την υπομένεις άνετα. Μετά είναι κι άλλοι που είναι άρρωστοι μόνο στο λογισμό. Πάει στο γιατρό. Φύγε, δεν έχεις τίποτα. Ξαναπάει. Φύγε δεν έχεις τίποτα. Πάει στον ομοιοπαθητικό, αυτός ξέρει ότι δεν έχει τίποτα, δεν του το λέει, του δίνει εκεί μια σκόνη για το λογισμό, να του περάσει. Έγινα καλά, λέει.
  – Ε, κι αυτό γέροντα είναι καλό, του διόρθωσε το λογισμό.
  – Βρε παιδί μου, αυτό είναι απάτη! Του φουσκώνει και τον εγωισμό, θα σκεφτεί μετά -Είδες;
  καλά έλεγα εγώ. Δεν ήξεραν οι γιατροί. Μετά είναι και άλλοι που δεν μπορούν να βολευτούν αλλού και πάνε στην ομοιοπαθητική και
  βρίσκουν… μια απασχόληση.

  Είναι μπερδεμένο το πράγμα. Μπλέκονται διάφοροι, δεν μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη. Μετά τα απορρίπτουν όλα τ’ άλλα… αυτό δεν είναι σωστό! Αν ο άλλος έχει πυρετό 40 βαθμους Κελσιου τι θα κάνεις; Αφού το φάρμακο της ιατρικής κάνει τη δουλειά του, ρίχνει τον πυρετό. Μου κάνει εντύπωση με τον Ιπποκράτη, που βρήκε τόσα πράγματα, τόσες παρατηρήσεις, τόσες θεραπείες. Αυτό δεν ήταν τυχαίο,… είναι θείος φωτισμός. Ο άλλος από τη μούχλα έφτιαξε την πενικιλίνη. Ένα γεροντάκι στο μοναστήρι τό ‘χε παρατηρήσει αυτό και μούπε να τρώω μουχλιασμένο ψωμί, βοηθούσε, αλλά… πόσο ψωμί μπορεί να φας; Ενώ ο άλλος έκανε το φάρμακο από τη μούχλα και έσωσε τόσους ανθρώπους. Δεν είναι για πέταμα αυτό! (Ο γέροντας υποπτευόταν ότι έχει φυματίωση.)
  Εγώ θα παραδεχόμουν κάποιον βοτανολόγο, επιστήμονα.

  Ήρθε εδώ κάποιος, δε θέλω να πω όνομα, γιατρός, έγραφε ένα βιβλίο, είναι και ευσεβής.
  Του λέω: Η μέντα βοηθάει πολύ στο άσθμα. Δεν ξέρω, μου λέει. Βρε, του λέω, εσύ γιατρός και λες
  δεν ξέρω;… Βλέπεις και αυτοί δεν πάνε με καλό σκοπό, πάνε να τα κάνουν στην άκρη τα
  βότανα, να υπάρχουν μόνο τα φάρμακα. Εδώ στις τροφές βάζουν τόσα και τόσα και στα
  φάρμακα θα διστάσουν;
  Αν ήταν κάποιος επιστήμονας βοτανολόγος θα τον παραδεχόμουν. Βλέπεις οι Γερμανοί
  έβαλαν τη μέντα σε φακελάκια τώρα και την πουλάνε.
  Υπάρχουν και πολλοί απατεώνες. Άλλος, λέει, καταλαβαίνει ΟΛΕΣ τις αρρώστιες από τα
  μάτια, καλά μερικά περιστατικά έχουν σχέση, αλλά πως θα καταλάβει την καρδιά από το μάτι;
  Άλλος, λέει, από το αυτί γιατρεύει όλες τις αρρώστιες. Βάζει κάτι βελόνες εκεί… χαζομάρες. Αυτοί
  είναι απατεώνες, θέλει διάκριση το πράγμα.
  – Δηλαδή γέροντα να μην κάνουμε ομοιοπαθητικές στο παιδί;
  – Όχι δεν είναι πράγμα να του έχεις εμπιστοσύνη.
  – Ο π. Σ. που έχει μερικά καλογέρια γιατρούς τα στέλνει να μάθουν ομοιοπαθητική.
  Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι και δε μίλησε.
  – Ο ίδιος ο π. Σ. έκανε θεραπεία με ομοιοπαθητική και ενώ ήταν πολύ άσχημα, έγινε στο
  τέλος καλά.
  Ο γέροντας κούνησε πικραμένος το κεφάλι του αρνητικά και στο τέλος ρώτησε.
  – Από τι έγινε καλά ο π. Σ.; από την ομοιοπαθητική; (υπονοώντας ίσως ότι οι προσευχές τον
  θεράπευσαν).

  3) Ο Μοναχος Λεοντιος Διονυσιατης λεει οτι “στο περιοδικό Ομοιοπαθητική Ιατρική, τεύχος 38, Δεκέμβριος 2006, αναφέρεται με υπερβολικό τρόπο ότι μεταξύ των υποστηρικτών της εναλλακτικής αυτής ιατρικής υπήρξαν και άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, που εγκαινίασε μια κλινική που
  την χρησιμοποιούσαν για ασθενείς τους ομοιοπαθητικοί ιατροί, και ο άγιος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνωφ που είχε πνευματικά παιδιά που εφάρμοζαν αυτή τη μέθοδο. Οι άγιοι
  μπορούν να δίνουν ευλογίες για γενικότερη ωφέλεια, πχ για να ιαθούν οι ασθενείς, και να έχουν επιτυχία στον τομέα αυτό οι κλινικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δέχονται κάθε είδος θεραπείας, ή ότι στη Ρωσία χρησιμοποιούνταν τότε φάρμακα διαβασμένα με τις παγανιστικές προσευχές του Χάϊνεμαν (ιδρυτού της ομοιοπαθητικής). Αν δεν αποσυνδεθεί η ομοιοπαθητική από τις παγανιστικές αντιλήψεις, για να γίνει καθαρά επιστημονική και ερευνητική, τότε και άγγελος εξ ουρανού να μας συμβουλεύει υπέρ αυτής δεν πρέπει να τον ακούσομε!”

  Καλή Παναγιά την Κυριακή σε όλους τους Χριστιανούς και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας.

 79. @George Lykoydes

  Θα σας απαντήσω σε νέο παραθυρο μόνο για την επι προσωπικου επίθεση.Λέτε:
  « Εσεις μπορει να εχετε πολυ ελευθερο χρονο και να καθεστε σπιτι σας να γραφετε ολο το 24ωρο, αλλα εμεις κ. Μισα εχουμε και υποχρεωσεις.»

  κ.George , από όσα έχω αντιληφθεί διαθέτετε άπλετο χρόνο για να ερευνάτε με επιμέλεια papers περι την Ομοιοπαθητική, να ρωτάτε γεροντάδες και μοναστήρια επί τούτου του ζητήματος, να απευθύνεστε σε Ρωσους και Άγγλους γνωστους σας για να πληροφορηθείτε σχετικά, να αναζητείτε ιστοσελίδες που συμφωνούν με τις τοποθετήσεις σας και για να γράφετε μακροσκελέστατες αναφορές για όλα τα ζητήματα : από την γερόντισσα Γαβριηλία μέχρι την Ομοιοπαθητική μέχρι τον αυνανισμό και την ψυχοθεραπεία αλλά και να προγραμματίζετε νέες συνολικότερες τοποθετήσεις

  Αφήστε λοιπόν κ.George τα πονηρά περί χρόνου, ο οποίος δήθεν σας λείπει ενώ περισσεύει στους άλλους γιατί έχετε πολλές ώρες διαθέσιμες για να διυλίζετε κώνωπες .

  Καλή Παναγιά και καλή φώτιση να έχουμε όλοι!

  @Ιωάννης π

  O π.Φιλόθεος Ζερβάκος συμβούλευε τις γυναίκες που εξομολογούνταν σε αυτόν να μη κόβουν τα μαλλιά τους, ο ίδιος ο Απόστολος Πάυλος λέει πως πρέπει οι γυναίκες να καλύπτουν την κεφαλή στην Εκκλησία γιατί η ακάλυπτη γυναίκα είναι το ίδιο με αυτήν που έχει ξυρίσει το κεφάλι της (!!!), υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν στους άνδρες να έχουν μακριά μαλλιά κλπ

  Γιατί να τα «ψειρίζουμε» όλα;

 80. “Η θεωρία της εξελίξεως….

  Απομαγνητοφωνημένη Ομιλία – Καταπέλτης του μακαριστού Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, σχετική με τη θεωρία της εξελίξεως”

  Πηγή http://www.impantokratoros.gr/exelixi.el.aspx

  Ίσως σας ενδιαφέρει.

  Καλό Δεκαπενταύγουστο.

 81. Η θεωρία της εξελίξεως 2

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ ΤΗΣ «ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ»

  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ

  Επιστολή προς Ορθόδοξο αμερικανό ιερέα

  Πηγή: http://www.egolpion.com/proupo8eseis_exelixis.el.aspx

 82. Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

  Μια δημοσίευση, που μπορεί να σας ενδιαφέρει:

  – Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ – Ταγαράκης Χρήστος

  Πηγή: http://www.pmeletios.com/ar_meletios/monaxismos/h_8eopoihsh_toy_geronta.html

  Έχει άμεση σχέση με την Ασκητική της αγάπης. Παρατίθεται προς συζήτηση εδώ:

  http://www.antibaro.gr/forum/1849

 83. H θεωρία της εξελίξεως είναι ένα ακόμα καλό παράδειγμα χρήσης δύο μέτρων και δύο σταθμών από ορισμένους κύκλους θρησκευτικών ανθρώπων.

  Ενώ λχ στην συζήτηση για την ομοιοπαθητική επικαλούνται τα Λεξικά των Σκεπτικιστών, οι οποίοι εκφράζονται αρνητικά για τη μη συμβατική Ιατρική , αρνούνται να πράξουν το ίδιο όταν μιλούν για την θεωρία της εξελίξεως!!!

  Γιατί θεωρούν αξιόπιστο το scepdic όταν μιλά για την ομοιοπαθητική ενώ το θεωρούν αναξιόπιστο όταν μιλά για την εξέλιξη των ειδών; Ένας Θεός ξέρει…

  Προσωπικά, δεν δέχομαι την θεωρία της εξελίξεως γιατί αισθάνομαι πως θίγει την Πίστη μου στον Αναστημένο Χριστό. Παλιότερα μάλιστα έγραψα και κάποια απολογητικά κείμενα εναντίον της , βασισμένα στα δεδομένα εκείνου του καιρού τα οποία ήσαν κάπως πιο ευνοϊκά για την βιβλική άποψη περί Δημιουργίας.

  Ωστόσο δεν στρουθοκαμηλίζω μη αναγνωρίζοντας πως η θεωρία της εξελίξεως κυριαρχεί πλέον στο χώρο των βιολογικών επιστημών, έχει υπέρ της την συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών δεδομένων αλλά και των ειδικών επιστημόνων.
  Οι λίγοι που την αμφισβητούν είναι επιστήμονες με σαφή προσωπικό θρησκευτικό προσανατολισμό προς κάποια Βιβλική θρησκεία.
  Ακόμη όμως και η θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού που προωθείται από προτεσταντικούς κύκλους των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, συνιστά τεράστια υποχώρηση σε σχέση με θέσεις των ίδιων κύκλων μόλις δυο δεκαετίες νωρίτερα. Όποιος έχει παρακολουθήσει το θέμα μπορεί να επιβεβαιώσει τα παραπάνω.

  Η θεωρία της εξελίξεως είναι ένα πεδίο στο οποίο η, καταγεγραμμένη από αιώνες, χριστιανική τοποθέτηση συγκρούεται μετωπικά με την κρατούσα επιστημονική άποψη και ηττάται κατά κράτος, αν τα δεδομένα εξεταστούν με αμεροληψία.Γιατί πλέον η επιστήμη μπορεί να ερμηνεύσει τη δημιουργία έμβιων όντων από ανόργανα υλικά χωρίς να χρειάζεται σε κανένα σημείο να επικαλεστεί την επέμβαση θεών ή άλλων «υπερβατικών δυνάμεων».

  Kαι επειδή αναφέρθηκε παραπάνω η αστρολογία:

  “No matter how many Americans were to swear by the efficacy of astrology or numerology, those beliefs would remain pseudoscience. And the same goes for Intelligent Design.”

  http://www.today.ucla.edu/portal/ut/050927voices_pseudoscience.aspx

  Αυτά ως παρατήρηση για αυτούς που αρέσκονται να χρησιμοποιούν την συλλογιστική άθεων , αγνωστικιστών ή σκεπτικιστών για να στηρίξουν την υλιστική άποψη τους περί επιστήμης, μη κατανοώντας πως με αυτό τον τρόπο υπονομεύουν αυτό που υποτίθενται πως θέλουν να υπερασπιστούν, δλδ την καθαρότητα της θρησκευτικής τους πίστης.

 84. Το πάθος της αντιλογίας.

  Μήπως έχετε ακούσει κάτι γι` αυτό;

  Έχει ως ρίζα του την υπέρμετρη υπερηφάνεια, που τυφλώνει στην κυριολεξία τον άνθρωπο.

  Αν πάσχει κάποιος από αυτό το πάθος, ό,τι και να ακούσει θα απαντήσει με το αντίθετο.

  Ο Θεός να μας φυλάει αδελφοί.

 85. Tι έγινε ;
  Δε σας βγαίνουν οι επιστημονισμοί και αρχίσατε τα ευλαβίδικα που λένε στο Αγιονόρος …
  Κάνετε και τηλεδιαγνώσεις παθών τώρα;

  Ευτυχώς μάς διαβάζει κόσμος και βλέπει τι γίνεται…

  Nα μάς φυλάει ο Θεός από αυτούς που θέλουν να διορθώσουν τους αγίους , αυτοί είναι η πληγή της Εκκλησίας ανέκαθεν…

 86. …και απο συζητηση για την Γερόντισσα το κάναμε συζήτηση για ομοιοπαθητική και για θεωρία της εξέλιξης και άλλα θέματα που ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν με το ζήτημα.

  Η Γερόντισσα ΟΎΤΕ ομοιοπαθητική έκανε ΟΥΤΕ την εξέλιξη υποστήριζε. Ούτε αυτή ούτε οποιοσδήποτε άλλος γνωστός Γέροντας, απ’οσο ξέρω με τις ταπεινές μου γνώσεις και γενικά δεν είναι εδώ η θέση τέτοιας συζήτησης ούτε το να βγάζουμε τα “κοληματα μας” ολοι είναι οτι καλύτερο στο θέμα της Γεροντισσας. Δειχνει πληρη έλλειψη σεβασμού, φιλοι μου.

  (Οσο για το οτι κάποιοι έπαιρναν “ομοιπαθητικά σκευάσματα” στο μοναστηρι του Εσσεξ, ρωτησα μια γνωστή μου μοναχή εκει και απάντησε πως όντως κάτι έπαιρναν αλλά κανένας -ούτε ο Γερ. Σοφρώνιος- δεν ήξεραν τι ήταν ακριβώς και νόμιζαν πως ήταν βότανα… οπότε αγαπητοί φίλοι μην το χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα. Άγνοια δεν σημαίνει υποστήριξη.)

  Ας γυρίσουμε στο θεμα της Γεροντισσας:

  ———————-
  ———————-
  ———————-

  λέει κάποιος: “”Στην εκκλησία πρέπει να καθόμαστε πάντα στην ίδια θέση. Για τους Αγγέλους.”

  Προσωπικά στην Εκκλησία πηγαίνω για Τον Κύριο και όχι για τους Αγγέλους. Πηγαίνω να ζητήσω το Έλεος Του Κυρίου. Φυσικά παραδέχομαι την ύπαρξη των Αγγέλων, αλλά πως είναι δυνατόν να μην με αναγνωρίσουν αν κάτσω σε διαφορετική θέση; Εδώ οι άνθρωποι με αναγνωρίζουν στην Εκκλησία ανεξάρτητου θέσεως, οι Άγγελοι θα μπερδευτούν; Είναι ποτέ δυνατόν;

  ————–
  ————–
  ————–

  Είναι δυνατόν να λέει η Γεροντισσα πως θα “μπερδευτούν οι άγγελοι” λιγο κατανόηση δεν έχουμε;; Το τι εννοεί εδώ η Γεροντισσα είναι μάλλον ΑΔΥΝΑΤΟ να το καταλαβουμε γιατί η φράση είναι ελλιπής…κακώς την έβαλαν στο βιβλίο χωρις κάποια επεξήγηση..θα έπρεπε να την ρωτήσουν τι εννοει. Απο την άλλη βέβαια εχουμε πολύ χειρότερες παρεξηγήσεις σε βιβλία αλλων Γερόντων όπως π.χ. για τον Γεροντα Παϊσιο.

  Αν είστε τιμιοι συζητητες πείτε μας παρακαλώ τι ειναι χειρότερο; να κάνεις ανυπακοη στον ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ που σου λέει να πράξεις κάτι η να λες να κάθεται κάποιος στο ίδιο σημείο…για τους Αγγέλους. Η Γεροντισσα μπορεί να θεωρούσε πως έτσι τιμάς τους Αγγελους..περιεργο και εμένα μου φαίνεται, αλλα δεν ζει να μας το εξηγήσει, οπότε το αφήνουμε στην ακρη. Ούτε κάτι αιρετικό είναι ούτε ανήθικο. Μια “ευλαβής” (πιθανότατα υπερβολική) συνήθεια και μόνο.

  Δεν σας φαίνεται περίεργο όμως να αρνήται ενας Αγιος να κάνει το θέλημα του Θεού οπως του το παρουσιαζει ο ιδιος; Αν το έκανε η Γαβριηλία δεν θα το ονομαζατε….δαιμονικο;

  Να δούμε άραγε τι λέει ο ιδιος ο Γέροντας:

  *******************************************************
  ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ???***

  *******************************************************

  Αφού κάποιοι αδελφοί θέλετε (και καλώς) να αναδείξετε τα όποια προβληματικά σημεία σε ορθόδοξα βιβλία, γιατί κανένας δεν ασχολείται με το παρακάτω;;; Γιατί; Δεν δίνει κακό παράδειγμα ένας απο τους μεγαλύτερους Γεροντες να αγνοεί το τι του λέει ο Χριστός; δεν θα πρέπει να καταδικαστεί κάτι τέτοιο; δεν πρέπει να απαντήσουμε στους παλαιοημερολογίτες που μας κοροϊδεύουν για τέτοια “λάθη”;;;

  ας δούμε τι λένε σχετικά οι σχισματικοί:

  http://tinyurl.com/34tbm8d

  “Οταν ήμουν στην Κόνιτσα, στο μοναστήρι του Στομίου, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα και προσευχόμουν εμφανίστηκε ο Κυριος μας με μορφή Επισκόπου και μου είπε “είναι θέλημα μου να γίνεις Ιερέας”

  ομως ο ίδιος ο Γεροντας -βλέπουμε στο κείμενο- αρνήται να γίνει Ιερεύς. Δεν αρνηται σε έναν άνθρωπο η στον λαο η σε Επισκοπο ακόμα, αλλά στον ίδιο τον Θεο!!!! Αγιοι μπορεί να αρνήθηκαν να γίνουν ιερείς αλλά οχι στον Θεο!!!

  Τι έχετε να πειτε γι’αυτό;;; Γιατί δεν κάνετε ενα αφιέρωμα , είτε για να το απαντήσετε είτε για να διορθωθεί; γιατί μονο για την Γεροντισσα;;;

  Μελλοντικά θα πούμε και άλλα για το θέμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να λέμε πράγματά ξένα απο την παράδοση της Εκκλησίας μας και πολύ ορθά ορισμένοι το έθιξαν εδώ… από αγάπη για δύο γέροντες (Παϊσιο-Πορφύριο) δεν θα αλλάξουμε την Θεολογία μας ούτε θα αφήσουμε τους σχισματικούς να αλωνίζουν. Πρέπει ολα αυτά να διορθωθούν και περισσότερο αυτά των Γεροντων γιατί είναι πολύ περισσότερο δημοφιλείς.

  Συμφωνείτε; Αν όχι θα ήθελα να το αιτιολογήσετε με ευγενικό τρόπο παρακαλώ και με επιχειρήματα.

  ———————-
  Διονύσιος Βαλκέας
  Θεολόγος-Ψάλτης
  Βολος

 87. Σχετικά με την Ορολογία που χρησιμοποιείται στο βιβλίο, παραθέτω από τη Δογματική και

  Συμβολική Θεολογία Β΄ του Ν. Ματσούκα:

  “Ἡ ακρίβεια στη διατύπωση κάθε δογματικής διδασκαλίας αναφέρεται μόνον στην ομολογία της πίστης, ενώ η μεγάλη άνεση της πατερικης θεολογίας ως προς την ἐλεύθερη θεώρηση όλων των ζητημάτων, την απόκρουση των εκάστοτε διαβρωτικων ἐπιθέσεων και την ἐξυπηρέτηση της ποικιλίας των χαρισμάτων αφήνει μεγάλα περιθώρια στη διατύπωση πολλων απόψεων καὶ στον αποσαφηνισμό ακόμα καὶ επιστημονικων ζητημάτων. Ετσι, Ο Αγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς λέει ότι η ακρίβεια είναι φυσικα απαραίτητη στην ομολογία της πίστης και συνάμα χρειάζεται προσοχή καὶ ως προς την επιλογή των λέξεων και κυρίως ως προς το νόημα που αποδίδουμε σ΄αυτές, ενώ δὲν απαιτειται τὸ ιδιο πράγμα καθὼς ο οποιοσδήποτε θεολόγος κάνει διάλογο για να υπερασπιστεί τὴν πίστη εναντίον των ασεβων (Συνοδικος Τόμος τοῦ 1351. Βλ.Ιωάννου Καρμίρη, Τα δογματικα καὶ συμβολικα μνημεια τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικης Εκκλησίας, τόμος Α΄, εν Ἀθήναις 1960, σελ. 378)”

  Αν αυτό ισχύει για “Θεολογους” πόσο μάλλον ισχυει και για μια απλή Γεροντισσα που μιλούσε απλά και για ένα βιβλίο που δεν είναι εγχειρίδιο Θεολογίας αλλά απλή εξιστόρηση;

  Ποσο μαλλον δεν μπορουμε να περιμένουμε χρήση επισημης ορολογίας οταν απλά έχουμε καταγραφή ενός προφορικού λόγου που ούτε η ιδια η Γερόντισσα περίμενε πως θα γινόταν βιβλίο;; Ένα παράδειγμα που θα δούμε, νομίζουμε πως παγιώνει αυτή την άποψη.

  λέει ο μακαριστός π. Ευσεβιος Βίττης:

  ————
  ” Έτσι έχουμε μια κίνηση αγάπης, που εκπορεύεται από τον Θεό, διαπερνάει και διαποτίζει όλα τα όντα, πνευματικά και υλικά, και επιστρέφει πάλι στον ίδιο τον Θεό ως πηγή της. Ιδιοποιούμενα δε τα πλάσματά του αυτήν την αγάπη, την προσφέρουν με τη σειρά τους στην αέναη πηγή της, για να συνεχίζη ακατάπαυστα αυτή η θεία ροή και η υπερλογική ανακύκληση. Έτσι ο λόγος «Τα σα εκ των σων» αποτελεί μια ατέλειωτη και αδιάκοπη και διαρκώς επαναλαμβανόμενη περίοδο αγάπης, που ζωοποιεί και χαρίζει ό,τι καλό σε όλους τους αποδέκτες της και προ πάντων στους λογικούς αποδέκτες της, που του προσφέρουν με τη σειρά τους ως δική τους, συνειδητά δική τους, την αγάπη τους στον Θεό, από τον οποίο και ξεκίνησε.”
  ————-

  ΠΗΓΗ: http://www.impantokratoros.gr/Anastasi_EyseviosVittis.el.aspx

  Ειναι, αληθινά, ορθή η άποψη του φιλτατου κου Ταγαράκη περι “ορολογίας”; Οπως δείχνουμε παραπάνω , ΟΧΙ. Αλλα είμαι ανοιχτος και σε αντίλογο απο τον Αγαπητό αδελφο και θα περιμένω με αγάπη τα όποια επιχειρήματα του. Καλό θα είναι να απαντήσει. Πιστεύω πως είναι καλοπροαίρετος και θα αναγνωρίσει εύκολα το λάθος του. Είναι καλό να διορθωθούν αυτά όπως είπαμε και παραπάνω ώστε οσοι μας διαβάζουν να είναι ενημεροι. Δεν είναι κακό να σφάλλουμε , αρκει να το παραδεχόμαστε. Και αν σφάλλω και εγώ, παρακαλώ συγχωρήστε με.

 88. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ αδελφοί,

  η Παναγία να μας φυλάει όλους. Άσχετα από το τι έχει γράψει ο καθένας στην παρούσα συζήτηση,

  όλοι είμαστε παιδιά της.

 89. Oι καιροί είναι δύσκολοι για την πατρίδα αλλά και πολλούς από εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα.

  Ίσως κάποιοι συνέλληνες διαβιούντες στην αλλοδαπή δεν βιώνουν την ελλαδική πραγματικότητα και θεωρούν πως έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με «λεξίδια» που κατ΄αυτούς είναι «ύποπτα» και απαγορεύεται (!!!) η χρήση τους από Ορθοδόξους Χριστιανούς.
  Προσωπικά, από την αρχή αυτής της αναμόχλευσης των θεωριών του π.Βασιλείου για το βιβλίο «Η Ασκητική της Αγάπης» εξέφρασα τη γνώμη πως αυτή η κίνηση είναι και ζημιογόνα αλλά και ύποπτη, όσον αφορά την επιλογή της χρονικής περιόδου που συμβαίνει.
  Επικαλέστηκα τη ρηση του αποστόλου «προσέξτε μήπως δαγκώνοντας ο ένας τον άλλον, στο τέλος φαγωθείτε μεταξύ σας».
  Γι αυτό και συνυπογράφω ασμένως τις παραπάνω ευχές του κ.Ταγαράκη,αντεύχομαι ενθέρμως προς όλους τα κρείττονα για τη γιορτή της Βασίλισσας των Ουρανών, ελπίζοντας εν ταυτώ αυτός ο κουρνιαχτός να κατακάτσει.Ελπίζω αυτοί που τον ξεκίνησαν να αντιληφθούν το κακό που κάνουν.

  Δεν είναι η ταπεινή και πτωχή δια Χριστόν γερόντισσα Γαβριηλία το πρόβλημα μας , αγαπητοί.Η γερόντισσα με την αφιλοχρηματία της, την άπλετη εμπιστοσύνη της στον Σωτήρα Χριστό, την αφειδώλευτη αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο δείχνει την λύση στα αδιέξοδα του βίου.
  Άλλα είναι τα προβλήματα μας,τα οποία οι πλείονες ημών των τάχα και χριστεπωνύπων δεν τολμούμε να αγγίξουμε:

  η ηθική νομιμοποίηση του αντιευαγγελικού, αντιπατερικού και αντικανονικού τοκισμού.
  Πάνω σε αυτή την ληστρική χρήση του πλούτου των λαών στηρίζεται και το σύστημα της Νέας Τάξης Πραγματων (στο θρησκευτικό πεδίο παιρνει τη μορφή της πανθρησκείας τής Νέας Εποχής, την οποία καταρώνται με ν οι αντιαιρετιστές αλλά δε τολμούν να θίξουν την πηγή τής δύναμης της).

  και ο αιρετικός ουμανιστικός επιστημονισμός που δίνει στα εργαστήρια τα κλειδιά του κόσμου για να παράγουν πυρηνικά όπλα, ψευτοπανδημίες σαν αυτή της γρίππης των χοίρων και ψευτφάρμακα σαν το Vioxx και εκατοντάδες άλλα με σκοπό το κέρδος, ήγουν την λατρεία του Μαμωνά, του θεού των εθνών.Οσονούπω αυτός ο αντίχριστος επιστημονισμός μάς φέρνει και την απόλυτη ηλεκτρονική δικτατορία με τις καρτολίνες του Εξαποδώ.

  Ας δούμε λοιπόν τα δραματικά που ζει η Πατρίδα μας και ας αφήσουμε την καλή γερόντισσα να εμπνέει στις ψυχές πίστη, αγάπη και καλώσύνη που τόσο λείπει από όλους μας, όπως φάνηκε , δυστυχώς, και σε τούτη την κουβέντα…

 90. Πολλή ενημέρωση, αλλά και πολύς εγωισμός!
  Δε μπορείς να το διακρίνεις άραγε?

 91. Ο Misha είναι ένα αισχρό υποκείμενο με πολλές αισχρότητες στην σελίδα του.
  Είναι χυδαίος τύπος που πολεμά την αλήθεια και όποιον τον αποκαλύπτει.

  Δίκαιο έχει ο κ.Ταγαράκης.

  Μακρυα απο τον αισχροΜισα!

 92. O Misha είναι και
  Submitted by ΑΝΘΡΩΠΟΣ (not verified) on Thu, 15/07/2010 – 17:02.

  O Misha είναι και υποστηρικτής αισχροτήτων και βωμολοχιών. Οπαδός των αισχρών πινάκων και υμνητής βλασφήμων. Έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν γι’ αυτά.
  Η υποστήριξη στην ομοιοπαθητική-βελονισμό-χορτοφαγία κτλπ είναι απλώς μια σταλιά στο ποτήρι που ξεχείλισε!
  ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΝ!!!!

 93. O Misha είναι και
  Submitted by ΑΝΘΡΩΠΟΣ (not verified) on Thu, 15/07/2010 – 17:02.

  O Misha είναι και υποστηρικτής αισχροτήτων και βωμολοχιών. Οπαδός των αισχρών πινάκων και υμνητής βλασφήμων. Έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν γι’ αυτά.
  Η υποστήριξη στην ομοιοπαθητική-βελονισμό-χορτοφαγία κτλπ είναι απλώς μια σταλιά στο ποτήρι που ξεχείλισε!
  ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΝ!!!!

 94. Παρακαλούμε. οχι υβριστικά σχόλια από πουθενά.. Δεν δέχομαι καμια συζήτηση με οποιονδήποτε ομιλεί μη κοσμια είτε απο τους “οπαδούς” της κριτικής είτε από τους φίλους της Γεροντισσας. Δεν μου αρέσουν οι παρεξηγήσεις.

  Αγαπητέ αδελφέ , Κε Χρηστο Ταγαράκη ευχομαι και εγώ ομοίως κάθε ευλογία.

  Περιμένοντας τα γόνιμα σχόλια σας, που σίγουρα θα έρθουν παρά τα όποια “ακομψα” σχόλια απ’ολες τις πλευρες θέτω και προς συζήτηση το εξής:

  «Βέλτιον ουν οικονομηθήναι την αλήθειαν. . . Ημίν μεν γαρ ουδέν βλάβος και απ’ άλλων λέξεων τούτο συναγουσών, Θεόν το Πνεύμα γινώσκειν. Ου γαρ εν ήχω μάλλον η διάνοια κείσθαι την αλήθειαν. . . » (Γρηγορίου Θεολόγου, Επιστολή 58: ΒΕΠ 60, σ. 239. PG 37, 116D).

  Οπότε όπως βλέπετε αδελφέ μου, δεν νομίζω πως έχετε δικαιο στα επιχειρήματα “περί ορολογίας”. Αναγνωρίζω όμως πως είστε τίμιος και καλης προαίρεσης.

  Πιστεύω σχετικό με τα όσα συζητούμε, μπορούμε να κάνουμε έναν διάλογο γόνιμο ακόμα και αν υπάρχουν περιπτώσεις υβριστών και από τις δύο πλευρές. Αρκεί να τους αγνοήσουμε. Θα περιμένω με χαρά τις απαντήσεις σας.

  Σας παρακαλώ ως αδελφός να απαντήσετε.

  ———————-
  Διονύσιος Βαλκέας
  Θεολόγος-Ψάλτης

 95. Διαβάστε και τις θέσεις που αποδέχεται ο π. Σάββας Αγιορείτης (από την Κερασιά), ο οποίος έχει κάνει και ιατρικές σπουδές (οδοντίατρος και θεολόγος):

  http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/08/blog-post_7366.html

  Όσο για αυτούς που καταθέτουν υβριστικά μυνήματα, μια που είναι ανώνυμοι (κουκουλοφόροι του διαδικτύου), δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι φίλοι ή εχθροί της σεβαστής Γερόντισσας Γαβριηλίας.

 96. Ποιά ειναι τα υβριστικά μηνύματα κε Ταγαράκη και κε Βαλκέα;
  Αν πούμε κάποιον που ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ έχει αισχρότητες στην σελίδα του και αρέσκεται σ’ αυτές, ως τοιούτον, δηλ. αισχρόν είναι ύβρις;

  Θα περίμενα απο εσάς περισσότερη σοβαρότητα και όχι να καίετε στην πυρά όποιον έχει διαφορετικό ύφος απο εσάς.

  ΕΓΩ Ο,ΤΙ ΕΙΠΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ.

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΥΒΡΙΣΤΗΣ;

  Μήπως οι αλήθειες για τον Misha που δεν ξέρετε εσείς ίσως είναι ύβρεις;
  ή ΜΉΠΩΣ η απόκρυψη της αλήθειας απο τον λαό για το ποιόν του αισχρού Μisha και οι ψευτοευγένειες είναι το μόνο σωστό για την κοσμοθεωρία σας;

  Ζητώ απαντήσεις γιατί με προσβάλατε και οι δυό σας (με υπονοούμενα προφανώς που πηγαίνουν σ΄εμένα) χωρίς να γνωρίζετε και να ξέρετε τί λέτε.

 97. Προσέξτε τον ιεροεξεταστή Misha που καίει στην πυρά όλους όσους χτυπάνε τις αισχροαπόψεις και βρωμοαπόψεις του. Απόψεις χυδαιότητας, λάσπης και βλασφημίας.

 98. Προσέξτε τον ιεροεξεταστή Misha που καίει στην πυρά όλους όσους χτυπάνε τις αισχροαπόψεις και βρωμοαπόψεις του. Απόψεις χυδαιότητας, λάσπης και βλασφημίας.

 99. Έχει δίκαιο ο ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Πραγματικά πρόκειται για προβατόσχημο λύκο. Τέτοιος είναι ο Misha. Λυπάμαι πολύ για το κατάντημα του. Κατάντημα πνευματικής αρρώστιας που έμπλεξε το κοσμικό με το πνευματικό και τα έκανα κουλουβάχατα.

 100. Τί κοροϊδεύεις γελοίε misha ;;

  Τί θέλεις τώρα να σε εξευτιλίσω δείχνοντας σε όλους τις αισχρότητες και βρωμιές σου;

  Ή μήπως ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ θέλεις να πεις ότι σε αυτά που αναφέρονται οι αδελφοί μου παραπάνω είναι δήθεν υπερβολές και προέρχονται απο υπερβολικούς ανθρώπους; Αν εννοείς αυτό, θα σε κάνω να το μετανιώσεις, δείχνοντας στον ΛΑΟ τί αισχρός άνθρωπος είσαι εσύ που το παίζεις χριστιανός και παριστάνεις τον τιμητή των άλλων.

  Ζήτα συγγνώμη αμέσως. Διαφορετικά θα μάθει η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ τι αισχρός είσαι.
  Άντε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε και αποθρασύνεσαι συνεχώς. ΑΝΑΓΩΓΕ!

 101. @George Lykoudes

  Θα σας απαντήσω τμηματικά μια και επαναφέρετε θέματα στα οποία σας οφείλω απαντήσεις :

  1. Ευχαριστώ για το θάρρος που έχετε να ανακαλέσετε τα συκοφαντικά περί «αλχημείας-θρησκείας».

  2.Η άποψη πως η κοσμοθεωρία του Χάνεμαν είναι άρρηκτα δεμένη με την Ομοιοπαθητική είναι ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  Υπάρχει και η τοποθέτηση συγχρόνων ρώσων πατέρων , όπως του π.Ραφαήλ Καρέλιν, οι οποίοι λέγουν το αυτονόητο:
  «Αν ένας ειδωλολάτρης ή μάγος ανακαλύψει ένα φάρμακο ή μια μεθοδο θεραπείας που έχει αποτέλεσμα , δεν θα κατηγορηθεί η μέθοδος ως ειδωλολατρική ή μαγική.»
  Είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση των παλαιότερων ιατρικών συστημάτων που γνώρισε ο πλανήτης, της ινδικής και της κινεζικής ιατρικής. Εκεί τα θεραπευτικά βότανα, οι θεραπευτικές μαλάξεις, η λουτροθεραπεία ακόμα και η χειρουργική παρουσιάζονται σαν δώρα των θεών προς τους ανθρώπους.
  Λοιπόν τι θα κάνουμε; Θα χαρακτηρίσουμε δαιμονικά τα ιαματικά λουτρά επειδή οι κινέζοι θεωρούν πως έτσι εξισορροπείται το γιν και το γιανγκ στο ανθρώπινο σώμα; Και αν κάνουμε κάτι τέτοιο είμαστε φανατικοί ή όχι;

  Στο θέμα της Ομοιοπαθητικής η θετική τοποθέτηση πολλών Αγίων της Ρωσικής Εκκλησίας δεν είναι δευτερεύον ζήτημα όπως προσπαθείτε τεχνηέντως να το παρουσιάσετε.Είναι το κεντρικό ζήτημα στο θέμα από ορθοδόξου απόψεως.
  Γιατί εάν τόσοι άγιοι, διακριτικότατοι,προορατικοί θαυματουργοί δεν αντιλήφθηκαν ενέργεια πονηρού πνεύματος στα ομοιοπαθητικά φάρμακα (εφόσον αυτά παρασκευάζονται σύμφωνα με τους φαρμακοτεχνικούς κανόνες και δίχως «ξόρκια» ή περίεργα «διαβάσματα») , τα οποία οι ίδιοι ελάμβαναν και συνιστούσαν στους πιστούς , τότε στο ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν υπάρχει ενέργεια πονηρού πνεύματος και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στον λήπτη του είναι να δράσει ως εικονικό φάρμακο.

  3.Προσθέτω δυο λέξεις περί ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας.Όποιος έχει μια επαφή με αυτούς τους χώρους γνωρίζει πόσο εκτός πραγματικότητος είναι όσα λέτε.Η ψυχοθεραπεία (όχι κατ ανάγκη η μακροχρόνια ψυχαναλυτική αλλά κυρίως οι βραχυχρόνιες εκδοχές της συμπεριφορικής/γνωσιακής ψυχοθεραπείας όπως και η συστημική) έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.Λέγανε πως στα Φάρασα τα χρόνια του Χατζεφεντή δε δέχονταν παπά αν δεν μπορούσε να κάμει καλά αρρωστους με τις προσευχές του.
  Αστειευόμενος θα μπορούσα να πω ότι γνωρίζω πολλούς που θεραπεύθηκαν από κάποιας μορφής φοβία με βραχυχρόνια ψυχοθεραπεία , ενώ δεν ξέρω κανέναν που θεραπεύτηκε από ανάλογη κατάσταση μέσω της εξομολόγησης.Αν εσείς έχετε αποδείξεις για το αντίθετο με χαρά να το συζητήσουμε.

  Περιττό να λεχθεί πως τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν τμήματα ψυχοθεραπείας ενηλίκων και παιδιών ενταγμένα στις έδρες Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας.Ενδεικτικά να πώ πως στο Deutsche Sporthochschule της Köln, όπου βρίσκεται άλλος συνομιλητής μας,δίδονται διδακτορικά με αναφορά στη χοροθεραπεία.Κάποιοι από τους κατόχους τέτοιων διδακτορικών διδάσκουν πλέον σε ελληνικά πανεπιστήμια.

  4.Συμπληρώνω κάποια πράγματα σχετικά με τα λεγόμενα του σεβαστού π.Αρτεμίου από το καλό μοναστήρι του Γρηγορίου.Φέρεται να λέει ο πατήρ:
  «Συνιστούν το βιοενεργειακό μασάζ, τη χειροπρακτική, τη βοτανοθεραπεία… τη ρεφλεξολογία, την ομοιοπαθητική, τη γιόγκα, τον υπνωτισμό, τον βελονισμό, την ιριδολογία,… την χρωματοθεραπεία, την μακροβιοτική,…» και άλλα! «Όλες αυτές οι «εναλλακτικές μέθοδοι» στηρίζονται στη βασική ιδέα
  ότι κάθε άνθρωπος είναι φορέας της «συμπαντικής ενέργειας», δηλαδή της θεότητας, σύμφωνα με τους μυστικιστές. Αυτή την ενέργεια ονόμασαν «βιοενέργεια» οι οπαδοί της «Οργονομίας» του Βίλχελμ Ράϊχ και «ζωτική δύναμη» οι ομοιοπαθητικοί. Κατά συνέπεια, «ο θεραπευτής ελευθερώνει» αυτή την βιοενέργεια και ο άνθρωπος αισθάνεται… υγιής. Συγχρόνως, μιλούν για «κραδασμούς, συντονισμούς, ροή ενέργειας» κ.λπ.»

  Πόθεν εξάγεται το συμπέρασμα πως η βοτανοθεραπεία προϋποθέτει πίστη σε κάποια συμπαντική ενέργεια με μεταφυσικά χαρακτηριστικά; Μήπως ο π.Παΐσιος ο οποίος συνιστά το βιβλίο του Μπαζαίου για τα βότανα είναι κι αυτός «μυστικιστής;» Μήπως ο Π.Ο.Υ που συνιστά τον βελονισμό είναι κι αυτός θυμα αποκρυφιστών;
  Η άθεη ΕΣΣΔ χρησιμοποιούσε ένα πολύ προωθημένο πρόγραμμα ιριδοδιάγνωσης.Γιατί είναι κακή η παρατήρηση της ίριδας, εφοσον αυτή μπορεί να παρέχει διαγνωστικές πληροφοριες στο γιατρό; Μήπως το ίδιο δεν κάνει και η κλασσική ιατρική παρατηρώντας μεταβολές στο χρώμα του δέρματος, στην εφίδρωση, στην τριχοφυία, τις συνθήκες ύπνου κλπ.Πώς συνδέεται μια διαγνωστική τεχνική που χρησιμοποιεί αντικειμενικά δεδομένα δλδ την χαρτογράφηση της ίριδας με τις πανθεϊστικές θεωρίες ;

  Παρακάτω στα φερόμενα ως λεγόμενα του π.Αρτεμίου απαντά ο ίδιος στον εαυτο του:
  «Το πρόβλημα εδώ ξεκινά από το πώς ο θεραπευτής ελευθερώνει τη βιοενέργεια. Διότι, πέρα από τον φυσικό τρόπο για την παρασκευή βοτάνων, χαπιών ή για την δακτυλοσυμπίεση ή βελονισμό ή γενικώς για κάθε θεραπεία εναλλακτική, χρησιμοποιούνται συνήθως και κάποιες φράσεις, επωδές, επικλήσεις και προσευχές. Και ασφαλώς δεν απευθύνονται στον Χριστό, ή στην Αγία Τριάδα, αλλά στην “συμπαντική ενέργεια”»

  Το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται εάν και εφόσον χρησιμοποιούνται ξόρκια, μαντείες, επικλήσεις, μυήσεις κλπ.
  Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως !
  Υπάρχει έλληνας γιατρός ο οποίος ασκει βελονισμό, βοτανοθεραπευτική ή ομοιοπαθητική και επικαλείται «δυνάμεις» στην πρακτική του; Πιθανόν! Ας τους βρούμε λοιπόν και ας τους κάνουμε γνωστούς στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ώστε να τους αποφεύγει! Γιατί να καταδικάζονται συλλήβδην όλοι οι τρόποι φυσικής θεραπείας επειδή κάποιοι κάνουν ιδεολογική χρήση τους; Θα ήταν σωστό να απορριφθούν όλες οι ιατρικές πράξεις επειδή ανακαλύφθηκαν μερικοί γιατροί να κερδοσκοπουν αγριώς σε βάρος των ασθενων τους ή να καταργηθούν τα εμβόλια επειδή αποκαλύφθηκε ότι το εμβόλιο για τη γρίππη των χοίρων ήταν μια γιγαντιαία απάτη;
  (από τις προαναφερθείσες μεθόδους το βιοενεργειακό μασάζ, η γιογκα και η ύπνωση φαίνεται να έχουν πράγματι εγγενή προβλήματα ασυμβατότητας με την ορθοδοξη θεώρηση του κόσμου, καθώς εμπλέκεται στην εφαρμογή τους χρήση νοητικών πρακτικών)

  Συνεχίζεται….( ας με συγχωρήσουν οι αναγνώστες αν βλέπουν το κείμενο να αλλάζει, θα προστίθενται απαντήσεις.)

 102. Μια απάντηση στο “Ποιά ειναι τα υβριστικά
  Submitted by ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (not verified) on Wed, 18/08/2010 – 11:30.”

  Γράφετε ότι:

  “Ποιά ειναι τα υβριστικά μηνύματα κε Ταγαράκη και κε Βαλκέα;
  Αν πούμε κάποιον που ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ έχει αισχρότητες στην σελίδα του και αρέσκεται σ’ αυτές, ως τοιούτον, δηλ. αισχρόν είναι ύβρις;

  Θα περίμενα απο εσάς περισσότερη σοβαρότητα και όχι να καίετε στην πυρά όποιον έχει διαφορετικό ύφος απο εσάς.

  ΕΓΩ Ο,ΤΙ ΕΙΠΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ.

  ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΥΒΡΙΣΤΗΣ; “

  Απάντηση:

  1) Δεν θα πάρω θέση, σχετικά με το θέμα για τα υβριστικά μυνήματα και για το ποιος είναι υβριστής, κατηγορώντας τον Α ή τον Β. Όποιος διάβασε την παρούσα δημοσίευση, αλλά και κάποια σχόλια, θα βγάλει τα συμπεράσματα του.

  2) Επιπλέον, δεν εμπλέκομαι σε αντιδικία (δήθεν διάλογο) με κανέναν. Το θέμα απαντήθηκε εδώ:

  http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3024

  http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3073

  http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3155

  http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3264

 103. Αξιότιμε κ. Ταγαράκη ,
  να μάθετε να μην πετάτε βρισιές και μετά να φεύγετε τρέχοντας, αλλά να υποστηρίζετε με επιχειρήματα αυτά που λέτε. Σε αντίθετη περίπτωση να ζητάτε συγγνώμη απο τους συκοφαντούμενους απο εσάς.

  Το “να την κάνετε με ελαφρά πηδαματάκια” όταν σας στριμώχνουν αυτό δεν είναι προς τιμήν σας.

 104. Συνεχίζουμε τα σχόλια και τις ερωτήσεις με κάτι ακόμα το οποίο δεν εχει απαντηθεί στα άρθρα του φίλτατου Κου Ταγαράκη.

  Όπως είπα δεν θα δώσω σημασία σε υβριστικά κείμενα , ουτε σε φορτισμένα με χαρακτηρισμούς.

  Όσο περιμένουμε τις απαντήσεις των φίλων και αδελφών στα παραπάνω ερωτήματα που τέθηκαν (που σίγουρα θα έρθουν σε λίγο και θα κάνουμε έναν όμορφο διάλογο μεταξύ αδελφών) . Ειδικά περιμένω απο τον κο Ταγαράκη , ο οποίος και προσκάλεί πάντα σε διάλογο.

  Τους γνωρίζω τους δεσμούς που δώσατε αγαπητέ. Όμως οι δεσμοί που δώσατε φίλτατε και συμπαθέστατε Κε Χρήστο Ταγαράκη δεν απαντούν σε τίποτα απο όσα ρώτησα η έθεσα προς συζήτηση. Γι’αυτό με κάθε σεβασμό σας παρακαλώ *ΘΕΡΜΆ* να κάνετε διάλογο μαζί μου οχι αντιμαχία, αλλά πραγματικό αγαπητικό διάλογο μεταξύ αδελφών.

  Στους δεσμούς που δώσατε θα κάνουμε και εκεί διάλογο αν θέλετε, αργότερα. Θα με συγχωρέσετε πιστεύω που δεν προλαβαίνω πέντε θέματα μαζί.

  Ψάχνοντας βρήκα ,ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο:

  ********************************************
  ΉΤΑΝ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΗΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ;***
  ********************************************

  http://metanoeite.blogspot.com/2010/08/blog-post_14.html

  Στο άρθρο βλέπουμε διάφορες πρακτικές του μακαριστού Γέροντος που , όπως και στην περίπτωση της Γερόντισσας Γαβριηλίας, μοιάζουν νεοεποχίτικες! Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει δώσει απάντηση σε αυτές.

  Αφήνουμε τους νεοεποχίτες κυριολεκτικά να “αλωνίζουν” και να χρησιμοποιούν τους Γεροντές μας και αφήνουμε τους Παλαιοημερολογίτες να μας κατηγορούν πως τάχα ξεφύγαμε απο τους Πατέρες. Αν είμαστε ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας και οχι “Γεροντιστες-οπαδοί γκουρού” (σύμφωνα με τα Γραπτά του αγαπητού κου Ταγαράκη αλλά και άλλων) δεν θα έπρεπε να εκκαθαρίσουμε τα κείμενα αυτά απ’όλες αυτές τις επιρροές;

  Πολύ περισσότερο των Γερόντων (Πορφυρίου – Παϊσίου) που έχουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ επιρροή στο Ορθόδοξο κοινο; Και μάλιστα στην περίπτωση της μακαριστής Γερόντισσας είναι μονο ένα βιβλίο. Στην περίπτωση των Αγιασμένων Γερόντων Παϊσίου – Πορφυρίου είναι πολλά και διαφορετικά βιβλία!! Άρα δεν μπορούμε απλά να κατηγορήσουμε έναν συγγραφέα.

  Πρέπει οι άνθρωποι που έγραψαν κριτικές για το Βιβλίο της Γεροντισσας να γράψουν και για τα παραπάνω, δεν νομίζετε; γιατί αλλιώς φανατικοί νεοεποχίτες, βλάσφημοι ζηλωτές και άλλοι ‘καλοθελητές’ θα τα εκμεταλλευτούν ούτως ώστε να προωθήσουν τις θεωρίες τους.

  Συμπερασματικά, αν δεν είμαστε οπαδοί του “Γεροντισμού” (που καλώς τον χαρακτηρίζει ο Κος Ταγαράκης “παθολογικό φαινόμενο”) θα πρέπει να ασκήσουμε την ίδια κριτική σε γραπτά για όλους τους Αγιασμένους Γέροντες. Διαφορετικά -αν περιοριστούμε σε μία Γερόντισσα μόνο- θα πουν πολλοί (σίγουρα κινούμενοι από κακεντρέχεια ) πως η κριτική αυτή έχει “άλλα κίνητρα”, εμπαθή και κακόβουλα και όχι την εύρεση της αλήθειας.

  Εγώ βέβαια δεν πιστεύω τέτοιες εμπαθείς κατηγορίες, πιστεύω πως οι συνομιλητές στον σημαντικό αυτόν διάλογο και ειδικά ο κος Ταγαράκης θα απαντήσουν τελικά εδώ με επιχειρήματα και μαζί θα βγαλουμε ένα κοινό συμπέρασμα κινούμενοι από αγάπη και ορθόδοξη αδελφοσύνη. Θα περιμένω με αγωνία για διάλογο και οχι για αντιμαχία.

  ——————
  Διονύσιος Βαλκέας
  Θεολόγος-Ψάλτης

 105. κ.Βαλκέα προσπερνώ το χαμερπές και συκοφαντικό σας σχόλιο ως ανάξιο λόγου αφού δεν προτίθεται καν να αντιμετωπίσει διαλογικά και αγαπητικά κάποιους συνομιλητές αλλά βιαστικά τους αφορίζεται και προσπαθείτε να υποστηρίξετε το νεοεποχίτικο βιβλίο για την Γερόντισσα Γαβριηλία!

  Λυπάμαι!

 106. Έχουν δίκαιο οι ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και ο Ανώνυμος χριστιανός νομίζω. Πώς μπορούμε να αδιαφορούμε για τις αισχρότητες που προβάλλονται απο “χριστιανούς”; Μήπως και αυτό δεν σκανδαλίζει τους Χριστιανούς όπως και το κάθε νεοεποχίτικο βιβλίο;

 107. Δεν ντρέπεστε λίγο όσοι εκτοξεύετε ύβρεις και μειωτικούς χαρακτηρισμούς;;; Μ’ αρέσει που κατά τ’ άλλα συζητάτε για θρησκευτικό θέμα … Δεν με ενδιέφερε η συγκεκριμένη συζήτηση. Τυχαία μπήκα βλέποντας αυτές τις εκφράσεις στα πρόσφατα σχόλια της κεντρικής σελίδας.

 108. Aγαπητοί, νομίζω πως είναι άξια παρατηρήσεως η οβιδιακή μεταμόρφωση του ιστολογίου «Αντιαιρετικό Εγκόλπιο» στο θέμα της γερόντισσας Γαβριηλίας.
  Επί 4 συναπτά έτη υπήρχε στην, κατά τα άλλα συμπαθή ιστοσελίδα, απολογητική αναφορά υπέρ της γερόντισσας Γαβριηλίας που απαντούσε στις κατηγορίες του «Όρθρου».
  Τι συνέβη και από υπερασπιστής της γερόντισσας έγινε κατήγορος;
  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές εδώ:

  http://bit.ly/arsDVW

  @Λόγιο

  Αγαπητέ,η ζωή δείχνει πως ανά τους αιώνες οι θρησκευτικές διαμάχες είναι από τις σκληρότερες (Ιερές Εξετάσεις, Νύχτες του Αγ.Βαρθολομαίου, Σταυροφορίες κλπ).
  Δυστυχώς ο ιδεολογικός δογματισμός ενέχει ως συγγενές χαρακτηριστικό τέτοιες εκτροπές.

 109. Misha μην παριστάνεις τον “Λόγιο” σε παρακαλώ. Και θα έπρεπε αν ήσουν έντιμος να σε νοιάζει η ουσία (αισχρότητα Misha)και όχι οι λέξεις που περιγράφουν τις αισχρότητες του Misha.

  Διαφορετικά καταντάς Φαρισαίος.

 110. Χα, χα !
  Αποκαλύφθηκε ότι τα γράφει ο Misha. Δέκα λεπτά μετά τον “Λόγιο” έγραψε ο Misha! Γελοιοποιήθηκε εντελώς.

 111. Επειδή Misha είχες την θρασύτητα όχι μόνο να μην ζητήσεις συγγνώμη που σε κάλεσα πριν μια μέρα αλλά να συνεχίσεις να λασπολογείς εναντίον αυτών που σου ασκούν κριτική, ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ , ΤΙ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΩΜΟBLOG ΣΟΥ.

  Tα επόμενα επεισόδεια στην Οθόνη του Υπολογιστή σας φίλοι αναγνώστες.

 112. ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ” έγραψε: “Misha μην παριστάνεις τον “Λόγιο” σε παρακαλώ. Και θα έπρεπε αν ήσουν έντιμος να σε νοιάζει η ουσία (αισχρότητα Misha)και όχι οι λέξεις που περιγράφουν τις αισχρότητες του Misha.
  Διαφορετικά καταντάς Φαρισαίος.
  Χα, χα ! Αποκαλύφθηκε ότι τα γράφει ο Misha. Δέκα λεπτά μετά τον “Λόγιο” έγραψε ο Misha! Γελοιοποιήθηκε εντελώς.”

  Όποιος γράφει 10 λεπτά μετά από έναν άλλον είναι ο ίδιος… Μάλιστα…
  Κι εγώ τώρα γράφω από το σπίτι ενός φίλου… Σε λίγο θα του δείξω τη συζήτηση και μπορεί να θέλει να γράψει κι αυτός… Θα είμαι ο ίδιος;;
  Μήπως γελοιοποιείσαι εσύ που τα γράφεις αυτά;;
  Κανένα επιχείρημα να δούμε αδελφοί… Όχι προσωπικές επιθέσεις…
  Κι εγώ δε συμφωνώ με την υπεράσπιση της Ομοιοπαθητικής από το Μίσα… Άλλο όμως αυτό κι άλλο η τοποθέτησή του για τους κατηγορους της Γερόντισσας… Εκεί ο άνθρωπος έχει δίκιο…

 113. Νίκο μην γελοιοποιήσε υποστηρίζοντας τον Misha. Κράτα λίγο επίπεδο βρε αδελφέ μου.

  Όχι δεν αναφέρομαι μόνο στην Ομοιοπαθητική αναφέρομαι και σε αισχρότητες. Αφήνω τις αναρχικές και κομμουνιστικές αντιλήψεις για τις οποίες καυχάται κιόλας. ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ=ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΕΣ. Κατα τα άλλα μας το παίζει και “χριστιανός”.

 114. Έχουν δίκαιο οι αδελφοί μας που χτυπάνε τις αισχρότητες. Τί πρέπει δηλαδή να αφήσουμε την Εκκλησία να γίνει Χαβούζα επειδή το θέλουν κάποιοι χυδαίοι;

 115. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ “Η ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ”

  Ο π. Σωφρόνιος στο ΟΨΟΜΕΘΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ έχει δημοσιεύσει τον ακόλουθο επίλογο.

  “Εν τη αρχή του αιώνος τούτου εγένετο ρήμα Κυρίου προς τον μακάριον Γέροντα Σιλουανόν: “Κράτει τον νουν σου εις τον άδην και μη απελπίζου”.

  Την ακριβή ημερομηνίαν του γεγονότος τούτου ουδέποτε έμαθον. Είναι δυνατόν να συνέβη εν έτει 1906. Έν έτος περίπου πρότερον, το 1905, εγένετο γνωστή εις τον κόσμον η Εξίσωσις του Αϊνστάϊν: E=mc2. Η τελευταία αύτη έθεσε το θεμέλιον της συγχρόνου επιστήμης και τεχνολογίας. Αφ’ ενός μεν διήνοιξε κολοσσιαίας πηγάς ζωτικής ενέργειας, αφ’ ετέρου δε ήτο η αφετηρία δια την προετοιμασίαν του “αποκαλυπτικού” πυρός του ετοίμου να καταβροχθίση πάσαν ζωήν επί της Γης. Ο λόγος όμως όστις εδόθη εις τον Σιλουανόν, ανυπέρβλητος κατά την αξίαν αυτού, αποτελεί δια πολλούς πιστούς καθοδηγητικόν αστέρα προς την ασάλευτον Βασιλείαν. Ως προς το πνεύμα, το περιεχόμενον του λόγου τούτου ομοιάζει προς την διδασκαλίαν των αρχαίων Πατέρων της Αιγύπτου: Αντωνίου, Μακαρίου, Σισώη, Ποιμένος, των μεγάλων, και πολλών άλλων ολιγώτερον γνωστών, αλλ’ ίσως ουχί ολιγώτερον μεγάλων κατά τα έργα αυτών. Ο λόγος του Χριστού “και μη απελπίζου” εδόθη δια του Αγίου Σιλουανού εις την εποχήν ημών, ήτις χαρακτηρίζεται υπό γενικής απογνώσεως, εξαιρέτως βαρείας. Οι άνθρωποι του αιώνος ημών συχνάκις, παρά την θέλησιν αυτών, γίνονται ηθικοί συνεργοί ατελευτήτων τοπικών ή και παγκοσμίων εισέτι αδελφοκτονιών. Ως τοιούτοι, αμετανόητοι ηθικοί συνεργοί, στερούνται ούτοι, κατά φυσικόν τρόπον, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και δεν δύνανται πλέον να πιστεύσουν εις την αθανασίαν αυτών δια της αναστάσεως. Αληθώς, και ούτε επιθυμούν αυτήν. Ακριβώς εν αυτή τη αυτοκαταδίκη εις πλήρη μετά θάνατον εκμηδένισιν έγκειται η πνευματική ουσία της απογνώσεως. Ότε ο Σιλουανός έλαβε τον λόγον παρά Κυρίου, εφήρμοσεν αυτόν ολοτελώς εις την ζωήν αυτού. Ιδού πώς γράφει ούτος περί τούτου: “Ηρξάμην να πράττω καθώς εδιδάχθην υπό του Κυρίου, και ο νους μου εκαθαρίσθη και το Πνεύμα εμαρτύρει την σωτηρίαν”.

  “Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον Μου ακούων και πιστεύων των πέμψαντί Με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν (ήδη) εκ του θανάτου εις την ζωήν”. (Ιωάν. ε΄ 24) (416)

  Αρχόμενος από του αγίου Σιλουανού ο Κύριος ξαναεμφανίζεται πλέον εν ετέρα μορφή … Το παληό αμπέλι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες σπουδαίων, αγίων ανδρών, ως του π. Παϊσίου, έχει ήδη παραμείνει ξέφραγο και επίκειται ίσως η ολοκληρωτική του ερήμωσις …

  Η εσχάτη αμαρτία, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος έχει γίνει καθημερινή συνήθεια του παραδοσιακού χώρου, των μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  Οι “Ορθόδοξοι” συχνά “αθετούν την εντολήν του Θεού ίνα στήσουν την παράδοσιν αυτών” (Μάρκ. 7, 9), φονταμενταλιστές, ληστές του μέλλοντος της ανθρωπότητας, σταυρωτές του παρόντος.

  Οι καιροί δεν είναι χαλεποί αλλά αποκαλυπτικοί. Ως γνωστόν στους αποκαλυπτικούς καιρούς ο αλλότριος θα καταβάλει προσπάθειαν ώστε ει δυνατόν “πλανήσαι και τους εκλεκτούς”(Ματθ. 24, 24).

  Ένα πράγμα δεν δύναται να μιμηθεί, την αγάπη.

  Ο άγιος Σιλουανός έριξε τον σπόρο στην έρημο των καρδιών των συγχρόνων απελπισμένων και βαθειά πονεμένων πολιτών του Κόσμου. Ο π. Σωφρόνιος δούλεψε φιλότιμα και δημιουργικά, προφητικά, στην ίδια κατεύθυνση. Ο π. Πορφύριος και η γερόντισσα Γαβριηλία συνεισέφεραν πολλά. Για ποιο λόγο οι, ας πούμε, οφίσιαλ διάδοχοι του π. Σωφρονίου, δεν “βγαίνουν στο κλαρί” αγνοώ. Κύριος οίδε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε κάτι για ασκούς και οίνο: “ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς· ει δε μήγε, ρήγνυνται οι ασκοί, και ο οίνος εκχείται και οι ασκοί απόλλυνται· αλλά βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς καινούς, και αμφότεροι συντηρούνται”. (Ματθ. 9, 17).

  Η Ορθοδοξία για να μεταλλαχθεί σε σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και παγκοσμιοποιητικό μηχανισμό πρέπει να περάσουν 100 χρόνια και να δράσουν προφητικά 100 Σωφρόνιοι. Δεν μπορούν τα παληά ασκιά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Ήδη έχουν γεμίσει ρωγμές. Το πρόβλημα δεν είναι τα κέντρα διασκέδασης οι Πολιτικοί ή η όποια διαφθορά. Το πρόβλημα είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Τελευταία έτυχε και μίλησα αρκετά με πρόσωπο υψηλά ιστάμενο στην ιεραρχία της μοναστικής του κοινότητας. Η συζήτηση ήρθε σε τρία, βασικά για μένα, σύγχρονα πρόσωπα. Ιδού το αποτέλεσμα: Η Γαβριηλία: “κάποιος μου είπε ότι είχε προβληματικό βίο … έχει και δογματικά λάθη … Άλλωστε η συγγραφέας του βιβλίου παντρεύτηκε!”. Ο Προφύριος (ειδικά για το “Βίος και λόγοι”): “Τι βρίσκουν σε αυτό το βιβλίο δεν μπορώ να καταλάβω, συνηθισμένο, κοινότυπο …; τι του βρίσκουν; Τι το ιδιαίτερο έχει να πει;” Ο Σωφρόνιος: “εγκεφαλικός, πολύ λογικός”!!! Και συμπληρωματικά: “Ο Ναυπάκτου έγραψε το “ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ …;” και περιέγραψε τόσο μεγάλες καταστάσεις σαν να είναι δυνατόν να βιωθούν σε μια βραδιά, αυτός, ένας νεαρός τότε Αρχιμανδρίτης!”.

  Κάπου εδώ διεκόπη η συζήτηση πριν πάρει η μπάλα και τους λοιπούς συγχρόνους εκδημήσαντες εις Κύριον αγίους. Είμαι στενοχωρημένος από το πόσο “παράξενα” αποτελέσματα μπορεί να έχει για τον υποτακτικό η υπακοή, η ανεγνωρισμένα υπάκοη υπακοή! Οι καιροί που ζούμε είναι αποκαλυπτικοί και γιαυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο λόγο του Κυρίου:

  Διά τούτο λέγω υμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοίς ανθρώποις, η δε τού Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοίς ανθρώποις” και ός εάν είπη λόγον κατά τού υιού τού ανθρώπου (και των εις τύπον και τόπον Αυτού Επισκόπων και Γεροντάδων), αφεθήσεται αυτώ” ός δ’ αν είπη κατά τού Πνεύματος τού αγίου (του χαρίσματος των όπου γης χαρισματούχων), ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τώ νύν αιώνι ούτε εν τώ μέλλοντι.

  Με έκπληξη παρατηρώ ότι οι “της υπακοής” οι “Παραδοσιακοί”, οι “Ορθόδοξοι”, έχουν σχεδόν μια σχεδόν εγγενή τάση να ρέπουν προς την ασυγχώρητη αυτή αμαρτία και βλασφημία.

  Ίσως επειδή απολυτοποιούν την “κερασιά” (τον “τρόπο” της πνευματικής τους οικογένειας και αδυνατούν να αναγνωρίσουν κάτι θετικό στη “ροδακινιά”, στους άλλους) ίσως επειδή αισθάνονται ασφάλεια και αυτάρκεια λόγω της βεβαιότητας του “ασφαλούς” δρόμου που ακολουθούν. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που επισημαίνει ο π. Σωφρόνιος προς το τέλος του βιβλίου του αγίου Σιλουανού: “Ο αθωνικός μοναχισμός εν τη νηπτική αυτού δυσπιστία προς τον άνθρωπον κρατεί τον αρχαίον κανόνα: “Μηδένα προ του τέλους μακάριζε”. Η θετική αύτη νήψις ως και παν άλλο εν τη ανθρωπίνη ζωή δύναται να υπερβή τα όρια του δέοντος λαμβάνουσα χαρακτήρα μεγαλοποιημένης φοβίας περί της ανθρωπίνης αδυναμίας. Ο αθωνικός μοναχισμός ίσως έχει κλίσιν μάλλον προς το τελευταίον. (324)”. Ο αθωνικός μοναχισμός και όλος ο παραδοσιακός χώρος, αυτό που εννοούμε συνήθως λέγοντας Ορθοδοξία πάσχει από αυτή ακριβώς την μεγαλοποιημένη φοβία απέναντι στην ανθρώπινη αδυναμία και φοβάται υπερβολικά όταν σε κάποιους χώρους εμφανίζεται χαρισματική πνευματική ζωή, που είναι κατ’ εξοχήν ερωτική, και κάπως έτσι ίσως πέφτει στη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Όντες κάποιοι άγευστοι του ανθρωπίνου έρωτος ή έχοντας απωθήσει στα βιαστικά τη νεανική αυτή αμαρτία, φοβούνται, απεχθάνονται και ζηλεύουν όταν αισθάνονται ότι συμβαίνει κάπου επανενεργοποίηση της καρδιάς.

  Η πόρνη όμως άκουσε τον εκπληκτικό εκείνο λόγο ότι της αφέθηκαν οι αμαρτίες επειδή αγάπησε πολύ. Αγάπησε τον άνθρωπο Ιησού και επειδή Αυτός ήταν καθαρός, ήταν το Φως, κάθαρε αυτή της την ανθρώπινη αγάπη και της την επέστρεψε απαλλαγμένη παθών και αμαρτίας τις πρόσφερε δηλαδή άφεση αμαρτιών, σωστή λειτουργία του ερωτικού στοιχείου, την πλημμύρισε ο θείος πλέον έρωτας. Στερούνται οι ίδιοι, διώκουν και όσους ως η πόρνη πλησιάζουν δια της αγάπης, δια του έρωτος τον μόνο Αξιέραστο και τους όπου γης σύμμορφους Αυτού γενόμενους.

  “Άνθρωποι τινες ανδρούμενοι εν τη Εκκλησία δια των αιωνοβίων παραδόσεων Αυτής, δια της υπερόχου λατρείας, των θείων μυστηρίων των ανεξαντλήτων λειτουργικών και δογματικών θησαυρών – δυνάμει των οποίων γεννάται εντός αυτών αγαλλίασις και ειρήνη – δεν υπόκεινται εις οξείας κρίσεις και βιαίας μεταστροφάς. Η πνευματική αυτών αύξησις συντελείται άνευ θυελλωδών ρήξεων. Ενίοτε εις τοιαύτας ψυχάς γεννάται εκ νεότητος εισέτι βαθεία και ισχυρά έφεσις προς τον Θεόν, η οποία κυριαρχεί εφ’ όλου του είναι αυτών. Αι τοιαύται ψυχαί προσέρχονται εις τον μοναχισμόν κατά τρόπον απλούν και φυσικόν”. Αυτής της κατηγορίας οι Χριστιανοί, οι “εξ Ιουδαίων” κάποιες φορές δεν μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο των “εξ Εθνών” για τους οποίους ισχύει μάλλον το λεχθέν για την πόρνη: “αφέωνται αι αμαρτίαι αυτής ότι ηγάπησεν πολύ”.

  Οι δρόμοι είναι χοντρά χοντρά δύο: ο του θεσμού και ο του χαρίσματος (του έρωτος), και καλό είναι να μην απολυτοποιούμε κανένα και να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί όπου και όπως Εκείνος θέλει. Να αφήνουμε το Πνεύμα να πνέει όπου θέλει και να προσέχουμε να μην πέφτουμε στην άρνηση των χαρισμάτων Του, στη βλασφημία Του.

  Ίσως ο βασικός λόγος που ο παραδοσιακός χώρος ρέπει προς την ασυγχώρητη αυτή αμαρτία να είναι η δραματική του υστέρηση στην επίτευξη του “φρόνιμοι ως οι όφεις”. Προσανατολισμένος αποκλειστικά (και αφελώς) προς το “ακέραιοι ως οι περιστεραί”, προς τις θετικές εμπειρίες, δεν επιτρέπει στο εκκρεμές να ολοκληρώσει την πλήρη ταλάνταση από τη Βασιλεία μέχρι τον Άδη. Στερείται της άνευ απελπισίας μακροχρόνιας παραμονής στις καίριες αρνητικές εμπειρίες της θεοεγκατάλειψης, δεν έχει στο τσεπάκι του τον άδη, δεν έχει την ελευθερία του Γκουρού …; δεν έχει έτοιμη προς πάσα ζήτηση τη ξεραΐλα, το στεγνό και στυγνό ντάουν κι έτσι έχει χάσει ένα σωτήριο εργαλείο. Δεν διαθέτει το “βάμμα του ηλιοτροπίου”, την εν τω άδη άνευ απελπισίας παραμονή που είναι το εργαλείο που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση κάθε πραγματικής εμπειρίας. Το σκοτάδι είναι το καλύτερο περιβάλλον για να αναγνωρισθεί κάθε είδους φως. Ενώ, αν κάποιος είναι έμπλεος ερυθρού φωτός αδυνατεί να αναγνωρίσει το πράσινο …;

  Μόνο το μαύρο σκοτάδι επιτρέπει στον παρατηρητικό ανιχνευτή να αναγνωρίζει κάθε είδους φως και να μην πέφτει στην ασυγχώρητη αμαρτία της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος, της άρνησης του χαρίσματος των όπου γης εταιρόηθων χαρισματούχων. Στον απόστολο της 17ης Δεκεμβρίου ο απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους κεφ. 13, γράφει: “διδαχαίς ποικίλαις και ξέναις μη παραφέρεσθε” καλόν γαρ χάριτι βεβαιούσθαι την καρδίαν, ου βρώμασιν, εν οίς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες”.

  Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπέρβαρων εκκλησιαστικών ανδρών (πλην των για εντελώς οργανικούς λόγους) παχαίνουν επειδή φοβούνται τον άδη! Επειδή δεν αντέχουν την πορεία προς το φρόνιμοι ως οι όφεις! Και το παθαίνουν αυτό κυρίως επειδή δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση. Ο Ναυπάκτου έγραψε το περί της ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ έργο του αλλά ποιος το διαβάζει και ποιος το καταλαβαίνει; Η αγωγή που κάμνει το θνητό φρόνιμο “ως οι όφεις” είναι η εκούσια, μετά χαράς, εν άδη παραμονη ή για να το πούμε με “μικρότερα” λόγια η εκούσια υπομονή του όποιου και όσου καθημερινού ντάουν. Ακόμη και ο ξενέρωτος ο Ανδρουλάκης το ξέρει πλέον αυτό και συμβουλεύει τους ακροατές του να αφήνουν την ανία τους να συμβαίνει. Όμως οι του Κατηχητικού δεν τα υποψιάζονται αυτά. Βιάζονται να …; προσφέρουν στην κοινωνία(!) να …; αξιοποιήσουν τα χαρίσματά τους(!) και όταν “πέφτουν” το ρίχνουν αρχικά στους καφέδες για να στανιάρουν. Με τον καιρό, τι να σου κάνει η καφεΐνη, έλα που απαγορεύεται και η κοκαΐνη ή το ecstasy, οπότε αρχίζουν λάου λάου τα ψυχοδιεγερτικά, τα διωκτικά του ντάουν ψυχοφάρμακα. Και τέλος πάντων υπάρχει πάντα διαθέσιμος ο “μη αμαρτωλός” τρόπος διωξίματος του ντάουν, ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ. “Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει”. Αυτός που κάποτε χτυπούσε η καρδούλα του λόγω πνευματικών βιωμάτων και τώρα διάγει βίον ανιαρόν, ξερός και στεγνός, έχει πάντα τη δυνατότητα να “βεβαιώσει”, να στηρίξει, την καρδούλα βρώμασι, μασουλώντας. Κάπως έτσι παχαίνουν κάποιοι από τους καημένους τους παραδοσιακούς πνευματικούς και μετά μπουκώνουν και εντελώς και οι όποιες εγκεφαλικές τους λειτουργίες και γίνονται έρμαια στα χέρια επιτήδειων πνευματικών τους τέκνων, άλλοτε καλοπροαίρετων και άλλοτε υστερόβουλων και ο Θεός να φυλάξει από τους κεραυνούς τους την κοινωνία και αυτούς.

  Αν όντως τα πράγματα έχουν έτσι Κύριος οίδε. Εγώ απλώς παρατηρώ και α-πορώ. Κάπως τραβηγμένο και προκλητικό αλλά αφού η θεία Χάρη καταφέρνει και ενεργεί σε “ορθόδοξα” περιβάλλοντα, και όντως ενεργεί, τότε μπορεί να ενεργήσει οπουδήποτε! Σε τόσο φονταμενταλιστικά, τόσο φαρισαϊκά, τόσο σίγουρα και περήφανα για τον ορθό δρόμο τους.

  “Αυτό που εμποδίζει την επικοινωνία δεν είναι η απουσία της ευφυΐας αλλά η παρουσία της έπαρσης” (Βιτγκενστάιν)

  Δυστυχώς οι “βάρβαροι” δεν βρίσκονται στην Ανατολή ή τη Δύση αλλά εντός των από δυσμών προς ανατολάς στραμμένων Ναών μας. Με τ’ άγρια, εκκωφαντικά ντισιμπέλ, με τα χυδαία φώτα -τα κατ’ απομίμησιν των λουδοβικέ σαλονιών του εξ Εσπερίας τέως Θρόνου- πασχίζουν να σβήνουν το σκοτάδι απ’ τις καρδιές των συναγμένων. Το σκοτάδι, την εν θλίψει και άνευ απελπισίας παραμονή στο ντάουν, στον άδη, στη κατάνυξη, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να καλλιεργηθεί ο θνητός, να προετοιμαστεί δια την έλευσιν του Φωτός του ανεσπέρου και ιλαρού. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι (οι την εκούσια ταφή υπομένοντες στον παγερό άδη της απουσίας των συναισθημάτων και της φαντασίας) ότι αυτών εστί (όχι θα …; αλλά εδώ και τώρα εστί) η Βασιλεία των Ουρανών …; μετά διωγμών.

  Μετά διωγμών ακόμη και εκ μέρους των ημετέρων διότι όπως λέει η γερόντισσα Γαβριηλία: “Δεν πρέπει να κρίνουμε. Αλλά όταν δεν κρίνουμε θα μας κρίνουν όλοι”. Μετά διωγμών, διότι όπως τονίζει ο π. Σωφρόνιος: “Παρατηρούμεν εν τούτοις μετά μεγάλης οδύνης εκείνο το λυπηρόν φαινόμενον εν τη ζωή της Εκκλησίας, κατά το οποίον οι ευρισκόμενοι εις το κατώτερον πνευματικόν μέτρον αντιλήψεως δεν δύνανται να συλλάβουν ούτε τας σκέψεις, ούτε τας προσευχάς, ούτε την δύναμιν, ούτε την θεωρίαν, ούτε την αγάπην εκείνων οι οποίοι είναι πλέον ικανοί να αφομοιώσουν τας άνωθεν κατερχομένας αποκαλύψεις. …; εκείνοι οι οποίοι ολιγώτερον εμβαθύνουν εις την γνώσιν των θείων πραγμάτων αποδέχονται την ιδίαν αυτών αντίληψιν ως την εσχάτην τελειότητα και μάχονται να επιβάλουν αυτήν εφ’ όλης της δομής της Εκκλησίας …

  Πάντες “οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ διωχθήσονται”, έτι και εντός της Εκκλησίας, εφ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουχί μόνον απορρίπτουν την τελειότητα, αλλά και μάχονται κατ’ αυτής”.

  Ο Αμνός του Θεού μερίζεται αμερίστως και κυκλοφορεί επί της γης ως Παΐσιος, Σωφρόνιος, Γαβριηλία, Πορφύριος, Εφραίμ, κλπ, κρούων τας θύρας των καρδιών ημών. Όλοι είναι σωλήνες. Τώρα ποιος είναι μεγαλύτερος και καθαρότερος -με λιγότερες σφηνωμένες “τυρόπιτες”- Κύριος οίδε.

  Για τον καθένα μας οφείλει να είναι κατ’ αρχήν ο δικός του … ασυγχύτως. Όταν θα τύχει να έρθει σε επαφή με άλλους να μην συγχυσθεί και να είναι έτοιμος να αναγνωρίσει το χάρισμα σε διαφορετικές ανθρώπινες προϋποθέσεις. Σε καιρούς παγκοσμιοποίησης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απολυτοποίησης των ημών και βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος -απόρριψης του χαρίσματος των άλλων.

  18-12-2003 Διονύσιος Παπαχριστοδούλου (θεολόγος)

  Παρατήρηση Misha προς τους συνομιλητές εν σχέσει προς τα troll που προσπαθούν να διαλύσουν την συζήτηση.
  Υπάρχει μια διαδικτυακή έκφραση που δείχνει τον τρόπο αντιμετώπισης τους.
  Λέει “Don’t feed the troll” και εννοεί να μη τροφοδοτείται ο κλωνοποιημένος παρενοχλητής με απαντήσεις στις άσχετες προς το θέμα ύβρεις του , για να αποφεύγεται η εκτροπή του διαλόγου .

 116. Ασε τα βλακώδη κείμενα ΜISHA. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις απο το θέμα μας πού είναι το αισχρόν ποιόν σου. Παρακαλούμε τον Ανώνυμο χριστιανό να αποκαλύψει σύντομα στον κόσμο το αισχρόν ποιόν σου.

  ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
  ==================================
  Προσέξτε τον ιεροεξεταστή
  Submitted by ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (not verified) on Wed, 18/08/2010 – 18:20.

  Προσέξτε τον ιεροεξεταστή Misha που καίει στην πυρά όλους όσους χτυπάνε τις αισχροαπόψεις και βρωμοαπόψεις του. Απόψεις χυδαιότητας, λάσπης και βλασφημίας.

 117. Eύγε “Χριστιανέ” . Ευχαριστώ θερμά για τις αλήθειες που λες.

 118. Ας αρχίσουν οι χοροί των αποκαλύψεων αφού τόσο πολύ το ζητάτε φίλοι μου.

  Θέμα μας, Η ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MISHA.

  Όλοι γνωρίζουμε ότι η τραγουδίστρια Δόμνα Σαμνίου τραδουδά αισχρότατα τραγούδια. Τραγούδια που εκφράζουν το άκρον άωτον της αισχρότητας. Όλοι οι χριστιανοί το βλέπουν αυτό και το σιχαίνονται. Υπάρχουν όμως και οι εξοικειωμένοι στις αισχρότητες που θεωρούν ως αθώο πράγμα και αυτήν ως μεγάλη τραγουδίστρια!!! Τέτοιος είναι ο “ορθόδοξος” Μisha δυστυχώς. Καταλαβαίνει κανείς και μόνο απο αυτό τις αισχρές αντιλήψεις που τον κατακυριεύουν.
  Το να προσπαθεί να τις θεωρήσει αυτές τις ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΕΣ αντιλήψεις του ως Χριστιανικές και να κοροϊδεύει όσους τον στιλιτεύουν ως “ιεροεξεταστές” αυτό είναι ΑΙΡΕΣΗ.

  Δείτε περισσότερα εδω http://thriskeftika.blogspot.com/2009/08/blog-post_20.html στα σχόλια.

  (Aυτό είναι η αρχή της αρχής και θα ακολουθήσουν πλήθος αποκαλύψεις).

 119. Κάτι τέτοια είχα υπ’ όψη μου αγαπητέ “Ανώνυμε χριστιανέ” και μιλούσα όπως μιλούσα και με θεωρούσαν μερικοί επιπόλαιοι ως υβριστή και αγενή και άλλες βλακίες. Σε παρακαλούμε να συνεχίσεις για να μην μπαίνω εγώ στον κόπο και ψάχνω να βρω στοιχεία για τον αισχρό Μisha.

 120. Πως τολμούν να αναφέρουν τις λέξεις “συζήτηση” και “διάλογος” αυτοί που άλλοτε επιτίθονται κρυμμένοι στην ανωνυμία, ενώ άλλοτε παρουσιάζονται με μια ψεύτικη – υποκριτική ευγένεια;

  Αυτά διδάχθηκαν από την Ασκητική της αγάπης;

  Εκμεταλεύονται με το χειρότερο τρόπο την ελευθερία λόγου και τη φιλοξενία που προσφέρει το Αντίβαρο.

  Γι΄ αυτούς ανάρτησα το ακόλουθο σχόλιο:

  http://www.antibaro.gr/node/1810#comment-3264

  Submitted by Tagarakis Christos (not verified) on Thu, 12/08/2010 – 22:03.

  “ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

  Μεθοδεύσεις Ολοκληρωτικών Αιρέσεων και Παραθρησκευτικών Ομάδων.”

 121. Αγαπητέ κ.Ταγαράκη, αν έχετε κάτι με κάποιον να τον/τους κατονομάζετε ώστε να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις προς ανθρώπους αθώους. Καθαρά και ξάστερα πράγματα για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.

  Όμως κάνετε λάθος να τα βάζετε με την ανωνυμία που δεν φταίει σε τίποτα. Με την ανωνυμία μπορεί να συκοφαντήσεις ή να αποκαταστήσεις αδικίες και συκοφαντίες, μπορεί να γράφεις αισχρότητες και να χλευάζεις όσους τις καταδικάζουν ή να αποκαλύψεις τους αισχρούς και να “παλουκώσεις” τις αισχρότητες καταδικάζοντας τες.

 122. Η ανωνυμία είναι σαν το μαχαίρι που δεν φταίει σε τίποτα και δεν μπορεί κανείς λογικός να το καταδικάσει για τίποτα. Το να επιτίθεται κάποιος μέσα απο την ανωυμία που λέτε, αυτό δεν λέει τίποτα απο μόνο του. Το ερώτημα είναι σε ποιόν επιτίθεται, πώς επιτίθεται και γιατί επιτίθεται. Εν προκειμένω οι φίλοι που μας δείχνουν ποιός είναι ο Misha καιτοι ανώνυμοι επιτελούν μέγα έργο αφού επιτίθενται εναντίον της αισχρότητας που βρωμίζει ψυχές.

 123. Τί δουλειά έχει η προστυχιά και η ξετσιπωσιά με την Χριστιανική Ηθική Διδασκαλία του Ευαγγελίου; Αν αυτό δεν λέγεται διαστροφή πλήρης τότε εγώ είμαι χελιδόνι!

 124. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΘΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΙ Δ’ ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ Η ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ.
  ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ…

 125. π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος: δείτε τι λέει για την Ορθόδοξη γλώσσα και την πλάνη. Ίσως σας ενδιαφέρει:

  http://egolpio.wordpress.com/2010/08/21/energeiajes-8erapeies/

  Η άποψη ότι δεν έχουν σημασία οι λέξεις, αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα της νέας εποχής.

  Το χρησιμοποιεί για να κάνει περισσότερο αποδεκτές τις γλωσσικές ταχυδακτυλουργίες και να δημιουργεί σύγχυση (π.χ. στην περίπτωση του οικουμενισμού, αλλά και σε πολλα άλλα θέματα).

 126. Απάντηση στον

  “Αγαπητέ κ.Ταγαράκη, αν έχετε
  Submitted by ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (not verified) on Sat, 21/08/2010 – 18:57.”

  Όπως έγραψα και πιο πριν, δεν εμπλέκομαι σε προσωπικές αντιδικίες με κανένα. Όποιος διαβάσει τα διάφορα σχόλια, θα αξιολογήσει τον τρόπο γραφής των σχολιαστών.

 127. Απάντηση στα ερωτήματα γιατί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ανάγνωση του βιβλίου «Η ασκητική της αγάπης» εν σχέσει πχ προς τους βίους των γερόντων Πορφυρίου και Παϊσίου , φαίνεται πως δε θα πάρουμε.

  Γι αυτό και ισχύει η κατακλείδα τής παραπάνω τοποθέτησης του κ.Δ.Βαλκέα

  «αν δεν είμαστε οπαδοί του “Γεροντισμού” (που καλώς τον χαρακτηρίζει ο Κος Ταγαράκης “παθολογικό φαινόμενο”) θα πρέπει να ασκήσουμε την ίδια κριτική σε γραπτά για όλους τους Αγιασμένους Γέροντες. Διαφορετικά -αν περιοριστούμε σε μία Γερόντισσα μόνο- θα πουν πολλοί (σίγουρα κινούμενοι από κακεντρέχεια ) πως η κριτική αυτή έχει “άλλα κίνητρα”, εμπαθή και κακόβουλα και όχι την εύρεση της αλήθειας. »

 128. Submitted by Νίκος ο Μετανοείτε (not verified) on Fri, 20/08/2010 – 21:50.
  < <Όποιος γράφει 10 λεπτά μετά από έναν άλλον είναι ο ίδιος... Μάλιστα...>>

  Και κυρίως:
  < <Κι εγώ τώρα γράφω από το σπίτι ενός φίλου... Σε λίγο θα του δείξω τη συζήτηση και μπορεί να θέλει να γράψει κι αυτός... Θα είμαι ο ίδιος;;>>

 129. Για την αισχρότητα του Misha δεν θέλετε να μιλάνε κύριε διαχειριστά; Να αφήσουμε αυτόν τον “κύριο” να παριστάνει τον υποστηρικτή της Γερόντισσας ενώ πλέει μέσα στην αισχρότητα. Και να γίνεται τιμητής των άλλων;

 130. Τα σχόλια που δεν προσθέτουν στον διάλογο, αλλά μονάχα προκαλούν, θα διαγράφονται, ανεξαρτήτως έναντι τίνος στρέφονται.

 131. @Ταγαρακης Χρηστος

  είπατε: “Πως τολμούν να αναφέρουν τις λέξεις “συζήτηση” και “διάλογος” αυτοί που άλλοτε επιτίθονται κρυμμένοι στην ανωνυμία, ενώ άλλοτε παρουσιάζονται με μια ψεύτικη – υποκριτική ευγένεια;

  Αυτά διδάχθηκαν από την Ασκητική της αγάπης;

  Εκμεταλεύονται με το χειρότερο τρόπο την ελευθερία λόγου και τη φιλοξενία που προσφέρει το Αντίβαρο.

  Εστω οτι η ευγενεια μου ειναι “υποκριτική”. Να το δεχτω. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στα επιχειρήματα που τέθηκαν αλλά εκφενδονίζετε κατηγορίες ; Ειναι Χριστιανική τακτική αυτή, ακόμα και αν είμαι Φαρισαίος;

  Συγνώμη αν σας στεναχωρούμε επειδή δεν συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία, αλλά -τι να γίνει- αυτά έχει ο διάλογος. Εσείς δηλαδή έχετε πραγματική ευγένεια με τον τρόπο που απαντάτε; με τον τρόπο που ταυτίζετε με τον Μίσα όποιον απαντήσει κάτι διαφορετικό; Αδελφέ μου δεν καταλαβαίνω ΚΑΘΟΛΟΥ τον τρόπο που απαντάτε, συγχωρέστε με.

  Οποιοσδήποτε γράψει επώνυμα κάποιος του επιτίθεται και αν γράψει ανώνυμα τον λένε κουκουλοφόρο. Γράφει ευγενικά του λένε πως είναι υποκριτής. Οτι και να είμαι (και υποκριτής και ψεύτης και κακοποιός ακόμα, να δεχτώ τα πάντα) αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν ορισμένοι να αρνηθούν τον διάλογο για το θέμα από την στιγμή που δεν βρίζω και κρατάω ένα επίπεδο. Όσο κακός και να είμαι έχω επιχειρήματα. Στο ιντερνετ το θέμα δεν είναι ποιος είναι απέναντι, αλλά τι λέει. Πρέπει να επιτεθούν ορισμένοι σε εμένα η να συζητάμε για το πόσο “κακός” πιστεύετε ότι είμαι; Η θα κάνουμε συζήτηση βασιζόμενοι σε επιχειρήματα;

  @ Ορεστης, Όσοι γράφουν με πολλά ψευδώνυμα στον ίδιο διάλογο η βρίζουν θα πρέπει να σβηστούν τα σχόλια τους και να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε.

  Να συνεχίσουμε με το επιχείρημα του Αγαπητού Κου Ταγαράκη. Για μένα και την “υποκριτική ευγένεια” θα είναι πάντοτε καλός και αγαθός οσο “κακός” και αν παραμένω. Λυπάμαι ,αλλά θα θέσω και πάλι ερωτήματα:

  Λέτε πως λέει ο π. Κων/νος περι Ορολογίας. Ομως για τι ορολογία λέει; Λέει για “ροή αγάπης”; Λέει για ΚΑΡΜΑ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με Ορθόδοξο τρόπο το “Κάρμα”. Οχι βέβαια. Δεν χρησιμοποιεί τέτοια ορολογία η Γερόντισσα. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα αγαπητέ φίλε. Παραμένουν ως επιχειρήματα τα όσα είπαμε παραπάνω:

  Συμβολική Θεολογία Β΄ του Ν. Ματσούκα:

  “Ἡ ακρίβεια στη διατύπωση κάθε δογματικής διδασκαλίας αναφέρεται μόνον στην ομολογία της πίστης, ενώ η μεγάλη άνεση της πατερικης θεολογίας ως προς την ἐλεύθερη θεώρηση όλων των ζητημάτων, την απόκρουση των εκάστοτε διαβρωτικων ἐπιθέσεων και την ἐξυπηρέτηση της ποικιλίας των χαρισμάτων αφήνει μεγάλα περιθώρια στη διατύπωση πολλων απόψεων καὶ στον αποσαφηνισμό ακόμα καὶ επιστημονικων ζητημάτων. Ετσι, Ο Αγιος Γρηγόριος Ο Παλαμάς λέει ότι η ακρίβεια είναι φυσικα απαραίτητη στην ομολογία της πίστης και συνάμα χρειάζεται προσοχή καὶ ως προς την επιλογή των λέξεων και κυρίως ως προς το νόημα που αποδίδουμε σ΄αυτές, ενώ δὲν απαιτειται τὸ ιδιο πράγμα καθὼς ο οποιοσδήποτε θεολόγος κάνει διάλογο για να υπερασπιστεί τὴν πίστη εναντίον των ασεβων (Συνοδικος Τόμος τοῦ 1351. Βλ.Ιωάννου Καρμίρη, Τα δογματικα καὶ συμβολικα μνημεια τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικης Εκκλησίας, τόμος Α΄, εν Ἀθήναις 1960, σελ. 378)”

  Αν αυτό ισχύει για “Θεολογους” πόσο μάλλον ισχυει και για μια απλή Γεροντισσα που μιλούσε απλά και για ένα βιβλίο που δεν είναι εγχειρίδιο Θεολογίας αλλά απλή εξιστόρηση;

  Ποσο μαλλον δεν μπορουμε να περιμένουμε χρήση επισημης ορολογίας οταν απλά έχουμε καταγραφή ενός προφορικού λόγου που ούτε η ιδια η Γερόντισσα περίμενε πως θα γινόταν βιβλίο;; Ένα παράδειγμα που θα δούμε, νομίζουμε πως παγιώνει αυτή την άποψη.

  λέει ο μακαριστός π. Ευσεβιος Βίττης:

  ————
  ” Έτσι έχουμε μια κίνηση αγάπης, που εκπορεύεται από τον Θεό, διαπερνάει και διαποτίζει όλα τα όντα, πνευματικά και υλικά, και επιστρέφει πάλι στον ίδιο τον Θεό ως πηγή της. Ιδιοποιούμενα δε τα πλάσματά του αυτήν την αγάπη, την προσφέρουν με τη σειρά τους στην αέναη πηγή της, για να συνεχίζη ακατάπαυστα αυτή η θεία ροή και η υπερλογική ανακύκληση. Έτσι ο λόγος «Τα σα εκ των σων» αποτελεί μια ατέλειωτη και αδιάκοπη και διαρκώς επαναλαμβανόμενη περίοδο αγάπης, που ζωοποιεί και χαρίζει ό,τι καλό σε όλους τους αποδέκτες της και προ πάντων στους λογικούς αποδέκτες της, που του προσφέρουν με τη σειρά τους ως δική τους, συνειδητά δική τους, την αγάπη τους στον Θεό, από τον οποίο και ξεκίνησε.”
  ————-

  απόσπασμα κειμένου απο: http://www.impantokratoros.gr/Anastasi_EyseviosVittis.el.aspx

  Εσείς χρησιμοποιείτε τον π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, αλλά εγώ τον π Ευσέβιο Βίττη. Και οι δύο φωτισμένοι άνδρες. Αλλα τα λογια του π. Κων/νου τα “τραβάμε” εκτός νοήματος. Βεβαίως υπάρχουν και εκφράσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ορθόδοξα οπως π.χ. Καρμα. Αυτό δεν σημαίνει πως π.χ. η έκφραση “ΡΟΗ ΑΓΑΠΗΣ” δεν μπορεί να έχει Ορθόδοξη χρήση. Θεωρείτε πλανεμένο τον π. Ευσέβιο η πως δεν γνώριζε ορθό τρόπο έκφρασης; Εγώ όχι.

  Είναι, αληθινά, ορθή η άποψη του φιλτατου κου Ταγαράκη περι “ορολογίας”; Οπως δείχνουμε παραπάνω , ΟΧΙ. Αλλα είμαι ανοιχτος και σε αντίλογο απο τον Αγαπητό αδελφο και θα περιμένω με αγάπη τα όποια επιχειρήματα του. Η Χρήση του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου είναι “ατυχής” στο θέμα της Γερόντισσας γιατί για άλλου είδους ορολογία μιλούσε ο στην ομιλία του, οχι για του ίδιου τύπου με αυτή που ομιλεί ο Κος Ταγαράκης.

  Δεν τα λέω εγώ αγαπητέ αδελφέ αυτά, τα λένε οι Πατέρες:

  «Βέλτιον ουν οικονομηθήναι την αλήθειαν. . . Ημίν μεν γαρ ουδέν βλάβος και απ’ άλλων λέξεων τούτο συναγουσών, Θεόν το Πνεύμα γινώσκειν. Ου γαρ εν ήχω μάλλον η διάνοια κείσθαι την αλήθειαν. . . » (Γρηγο ρίου Θεολόγου, Επιστολή 58: ΒΕΠ 60, σ. 239. PG 37, 116D).

  Εγώ ο υποκριτής, ο ψεύτης, ο κακοποιός, θα περιμένω τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα για έναν διαλογο με -έστω υποκριτική- ευγένεια και -έστω και υποκριτική- πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Θα περιμένω όμως μόνο επιχειρήματα.

  Διονύσιος

 132. Απορώ πολύ με την αναισθησία που δείχνει ο Διονύσιος απέναντι στον λόγο για ύπαρξη αισχρότητων και την παρουσίαση τους ως Χριστιανισμού ενώ όσοι τις πολεμάνε είναι “Ταλιμπάν” και “ιεροεξεταστές”. Είναι Χριστιανισμός αυτός; ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ. Είναι Χριστιανική η συμπεριφορά του Διονυσίου; Φυσικά και όχι.

 133. Κακοπροαίρετοι είναι όσοι υποστηρίζουν αισχρότητες και χυδαιότητες “κύριε” Misha. Καταλάβατε για ποιον Misha χτυπά η καμπάνα;

  Για όσους θεωρούν ότι πρόκειται για προσωπικές αντιδικίες, τους λέω ότι κάνουν λάθος μεγάλο. Πρόκειται για αντιδικίες με την αισχρότητα την ίδια που με μεγάλο θράσος εισβάλλει στον εκκλησιαστικό χώρο.

 134. @Διονύσιο

  Αγαπητέ , δε μάς κάνουν την «χάρη» να διαλεχθούν μαζί μας επί των συγκεκριμένων ζητημάτων( που αποδεικνύουν την κακοπροαίρετη κρίση τους για την, ταπεινή και πτωχή δια Χριστόν, γερόντισσα Γαβριηλία),διότι όσους υποστηρίζουν την καλή μάτουσκα τους θεωρούν ορθοδόξους εντός εισαγωγικών όπως καταγράφεται από τις πρόσφατες αναφορές τους στο σάιτ του «Εγκόλπιον», όπου ανακινήθηκε η συκοφαντική επίθεση και όπου η ιεροεξεταστική λογοκρισία αποκλείει τον αντίλογο.

  (Το «μάς» δεν ενέχει καμμία υπόνοια ομαδοποιήσεως ή , πολύ περισσότερο, οπαδοποιήσεως απόψεων.Χρησιμοποιείται χάριν συντομίας )

 135. Εχω προσεξει οτι συχνα προσωπα που αρεσκονται στο να δογματιζονται για το ποιος ειναι αιρετικος και περιμενουν καθε λεξη για να κατηγοροησουν τον εναν ή τον άλλον άλλον οτι ειναι αιρετικος συμφωνα με το γραμμα ενος νομου που οι ΙΔΙΟΙ θεσμοθετουν, δανειζονται ή αναγνωριζουν, ακομα και αν αλλαξουν στρατοπεδο την ιδια τακτικη εφαρμοζουν.
  Δηλαδη δεν ασχολουνται με το τι ειναι οι ΙΔΙΟΙ αλλα με το τι ειναι οι ΑΛΛΟΙ.

  Εχω μαλιστα και συγκεκριμενο παραδειγμα κυριας τεως συνεργατιδος του π. Αλεβιζοπουλου την δεκαετια του ’80, με ευσημα από τον Αντιαιρετικο Αγωνα η οποια μετα απο περιπλανησεις κατεληξε να γινει η ιδια Πεντηκοστιανη (στην σέκτα του Πατσαούρα για τους γνωρίζοντες) και να περασει στο στρατοπεδο που η ίδια αντιμαχόταν και στο τελος να φυγει οχι μονο από την Εκκλησια αλλα και από τον Χριστιανισμο γενικοτερα.

  Στην Ορθοδοξια ενιοτε υπαρχει ΕΠΙΣΗΣ ενας λανθανων γκουρουϊσμος: Οτι τα παντα περνουν από την απολυτη και αλαθητη γνωμη του εκάστοτε πνευματικου και μαλιστα καποιοι πνευματικοι κανουν εσκεμμενα καταχρηση και απολυτικοποιουν τις προσωπικες τους θεσεις που ΔΕΝ απτονται δογματικου χαρακτηρα. Αν τυχει δε να βλεπουν καθ υπερβολη παντου φαντασματα, διαβολους και τριβολους αλοιμονο στο πνευματικοπαιδι τους που μετατρεπεται σε ενα πνευματικα ανωριμο και άβουλο ον το οποιο μαθαινει να σκεφτεται καποιος άλλος για αυτον ζωντας μονιμως κατω από έναν νέο “Μωσαϊκο Νομο”.

  Για το συγκεκριμενο βιβλιο, δεν ξερω πως γινεται από χιλιαδες πραγματα που περιεχει καποιοι να εχουν κολλησει σε ελαχιστα συγκεκριμενα θεματα και να τα εχουν αναδειξει σε πρωτευοντα, οταν τοσο για μενα όσο και για πολλους άλλους που το διαβασαν είτε τα αντιμετωπισαν με σκεπτικισμό είτε τα προσπερασαν χωρις να τα υιοθετησουν ουτε ως άποψη ουτε ως δογματικη θεση ή τα απέρριψαν.

  Δεν θα υπεραμυνθω των οποιων αμφιλεγομενων αποψεων, διοτι δεν με απασχολουν ουτε με επιρρεαζουν προς καμμια κατευθυνση, αλλα ετσι για παραδειγμα, το άγγιγμα του ιματιου του Χριστου απο την αιμορροουσα “καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.”

  και αλλού

  Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τὶς ὁ ἁψάμενος μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσιν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἥψατο μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ.

  αλλα και στις Πραξεις αναφερεται οτι πηγαιναν στους αρρωστους μαντηλια και αντικειμενα των Αποστολων και οι ανθρωποι θεραπευονταν με το αγγιγμα των ΡΟΥΧΩΝ.

  Δεν θα μπω στην διαδικασια να ερμηνευσω εγω το πως λειτουργει ο Θεός αλλα παντως το να κατηγορησει κανεις αβιαστα οτι όποιος αναφερθει σε θεματα που απτονται των μυστηριωδων ενεργειων του Θεου και της ανεξιχνιαστης φυσης του ανθρωπου -ιδιαιτερα εκεινου που με το βιο του εναι σχεδον σε προπτωτικο επίπεδο- το θεωρω διολισθημα.

  Ή αλλού που αναφερεται το χρωμα των ρουχων ή των αντικειμενων: Δηλαδη ειναι new age το γεγονος οτι στις Κυκλαδες βαφουν τα σπιτια λευκα και το χειμωνα φοραμε σκουροχρωμα ρουχα διοτι η ενεργεια του ηλιου έλκεται ή αντανακλαται αναλογως; Δεν εχει σχεση με την θερμικη ενεργεια του σωματος ότι οταν δυο κοιμουνται αγκαλια ζεσταινονται περισσοτερο; Δεν ειναι το σωμα παραγωγος ενεργειας;

  Οσον αφορα το συγκεκριμενο βιβλιο το εχω βρει εξαιρετικα οφέλιμο για χιλιαδες ψυχων που μεσω αυτου οδηγηθηκαν στην Ορθοδοξια διοτι αυτο ηταν το καταλληλοτερο για να τους ελκυσει στην Εκκλησια ακομα και εαν φαινεται σε μερικους ανορθοδοξο, ενω τουναντιον κειμενα και βιβλια σεβαστων κατα τα άλλα πατερων που ειναι όμως μονιμως με το δάκτυλο στην σκανδαλη ή το δακτυλο προτεταμενο αποτυγχανουν οικτρα.

  Υπαρχουν όμως πνευματικοι για καθε ψυχοσυνθεση και ο καθενας βρισκει τον δρομο της σωτηριας του με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεν ειναι αλλαζονια να ισχυριζομαστε οτι μονο ο δρομος του τάδε ειναι ο σωστος και οι άλλοι ειναι πλανημενοι αν δεν συμφωνουν μαζι ΤΟΥ και με τις αντιληψεις του, εκτος αν οι θεσεις αυτες άπτονται θεματων τα οποια εχουν ξεκαθαρα καταδικαστει από την Εκκλησια ή ειναι σαφεστατα αντιθετα με την Αγια Γραφη.

  Ο γεροντας Ιωαννης Κριστιανκιν της Ρωσσιας (το βιβλιο του ειναι υπό μετάφραση), μεγαλη συγχρονη πνευματικη μορφη, προς εκπληξη μου ειναι υπερ της Ομοιοπαθητικης απεναντι στην οποια εγω ήμουν παλαιοτερα αρνητικοτατος σημερα δε απλα επιφυλακτικος. Αλλα να βγαλω και τον πατέρα Κριστιανκιν αιρετικό; Ή μονο οτι εχει σχεση αποκλειστικα με το Βυζαντιο ειναι σωστο και η πρακτικη σοφια ή η εμπειρια άλλων λαων (και δεν αναφερομαι σε πιστη) ειναι για τα σκουπιδια; Οι παροιμιες των άλλων λαών είναι λάθος; Εν τοιαυτη περιπτωσει ουτε την αρχαια γραμματεια ή τον αθλητισμό για παραδειγμα δεν θα έπρεπε να αποδεχθουμε γιατι ήταν -τοτε- συνυφασμένα με τον παγανισμο ενω σημερα εχουν περασει από το φιλτρο της Εκκλησιας.

  Ή είναι η λεγομενη Ελληνορθοδοξη ή Ελληνοχριστιανικη πίστη, δογματικη και γραμματεια νοθευμενη επειδη εμπεριεχει ως ενα βαθμο θεσεις τεως δωδεκαθειστων; Γιατι περι παγανισμου μας κατηγορουν οι Προτεσταντες για την προσκυνηση των εικονων, των Αγιων, την τελεση των μνημοσυνων κλπ αν δει κανεις την Ορθοδοξια εντελως επιφανειακα.

  Τελος, ο αγωνας που κανω προσωπικα και για New Age αντιληψεις, συγκρητισμους, οικουμενισμους και άλλα παραπλανητικα αν δεν με νομιμοποιει να εχω άποψη για το συγκεκριμενο βιβλιο τουλαχιστον με απαλλασσει από την ενδεχομενη κατηγορία-κατακριση οτι εχω New Age επιδιωξεις ή νοθευμενο δογματικο κριτηριο.

  Ευχαριστω,
  “Θεοπροβλητος”

 136. Ιωαννη,

  εγω λοιπον εχω διαπιστωσει πως ειναι και τα δυο σωστα. Οταν μιλας καποιον για πνευματικα πραγματα και μπαινει ο αλλος ή χτυπα το τηλεφωνο και σε διακοπτει (το εχω παρατηρησει πολλες φορες οταν μιλαω για πνευματικα πραγματα) προφανως ειναι εκ του πονηρου. Μαλιστα εχω τσεκαρει οτι χρησιμοποιει και προσωπα που γνωριζω πως ειναι αρνητικα προς τα πενυματικα για να ενοχλησουν.

  Αλλες φορες παλι που εγω φλυαρω ή παω να πω κατι προσωπικο ή οικογενιακο ή να φλυαρησω με κινδυνο να εκτεθω ή να προσβαλλω τον άλλον αθελα μου διακοπτομαι και τοτε ερχομαι εις ευατον και αντιλαμβανομαι οτι πιθανον να μην πρεπει να πω την μπαρουφα μου ή τα ενδοψυχα μου στον άλλον.

  Επομενως γιατι τον ενα κατ αναγκη αναιρει το αλλο;

 137. Φίλε Θεοπρόβλητε

  σημαντικά τα όσα καταθέτεις.Μένω ιδιαίτερα στην σημείωση για τον γέροντα Ιωάννη, στάρετς της Λαύρας του Πσκωβ σχετικά με την ομοιοπαθητική.
  Μιλώ εδώ και χρόνια και για τον γ.Ιωάννη Κρεστιάνκιν ως συνιστώντα ενθέρμως την ομοιοπαθητική και οι ιεροεξεταστές απαντούν ότι παραποιώ τα ρωσικά κείμενα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν καμμία απόδειξη προς τούτο!

  Μάλιστα σε επιστολές του ο π.Ιωάννης λέει σε πνευματικοπαίδια του «να κάνουν τον σταυρό τους και να λάβουν άφοβα τα κατάλληλα ομοιοπαθητικά φάρμακα γιατί αυτό έκαναν και ο άγ.Ιγνάτιος Μπρατσιανίνωφ και ο αγ.Θεοφάνης ο έγκλειστος».

  Εύχομαι να εκδοθούν σύντομα τα περί τον γερ.Ιωάννη Κρεστιάνκιν για να ακουστεί και πέραν του διαδικτύου και η άλλη αποψη για την ομοιοπαθητική, από την μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας,στην οποία η ομοιοπαθητική έγινε αποδεκτή τουλάχιστον 100 χρόνια πριν εμφανιστεί στην Ελλάδα.

  Στα όσα αφορούν την γερόντισσα Γαβριηλία έχεις δίκιο σε όλα.
  Είναι πολύ άδικο για μια σελίδα του βιβλίου Ασκητική της Αγάπης (σε μία σελίδα που επιγράφεται «για την υγεία» περιέχονται οι περισσότερες από τις δήθεν αμφισβητούμενες απόψεις της γερόντισσας, οι οποίες ωστόσο είναι απόψεις λαϊκή ιατρικής διάχυτες σε πολλές παραδόσεις) να απορρίπτεται όλο το βιβλίο, σαν δήθεν νεοεποχίτικο!

  Τις τελευταίες μέρες διάβασα σε ρωσική ιστοσελίδα μια σφοδρή κριτική ενός παλιοημερολογίτη ιερωμένου και για το βιβλίο του γ.Σωφρονίου «ο γέρων Σιλουανός», όπου με επιχειρήματα παρόμοια με των κατηγόρων της γερόντισσας , προσπαθεί αν βγάλει κακόδοξο το βιβλίο και πλανεμένο τον άγιο Σιλουανό.
  Όποιος ενδιαφέρεται ας ζητήσει την παραπομπή.

  Καλήν εσπέρα σε όλους.