Δημόσιος διάλογος γιὰ τὸ Πρόσωπο, 15 Oκτ.

Τὸ Ἀντίφωνο διοργανώνει δημόσιο διάλογο γιὰ τὸ Πρόσωπο. Μέσα ἀπὸ διαδικτυακὲς ζυμώσεις καλοῦνται ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ συγγραφικὰ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Προσώπου ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπλοὶ διαδικτυοδίφες νὰ καταθέσουν τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὶς θέσεις τους ἐπὶ τῇ βάσει ἑνὸς μικροῦ κειμένου θέσεων-προϋποθέσεων(βλ. παρακάτω). Κορύφωση τῆς διαδικασίας θὰ ἀποτελέσει ἡ ἐκδήλωση στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2010, στὶς 19.30 στὸ πατάρι τοῦ Ἁρμοῦ, ὅπου τὶς τελικὲς καὶ ἐκτενεῖς εἰσηγήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος θὰ πραγματοποιήσουν λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὰ συζητηθέντα οἱ Θεόδωρος Ζιάκας, π. Νικόλαος Λουδοβίκος καὶ Δημήτρης Γερούκαλης.

Μέχρι τότε καλοῦνται ὅσοι τὸ ἐπιθυμοῦν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀσχοληθεῖ συγγραφικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ Προσώπου νὰ τοποθετηθοῦν ἐπὶ τοῦ κειμένου θέσεων-προϋποθέσεων εἴτε μὲ ἕνα κείμενό τους 1-2 σελίδων εἴτε μὲ μιὰ 10λεπτη εἰσήγηση στὴν κάμερα τοῦ Ἀντιφώνου. Τὰ κείμενα θὰ μοιραστοῦν στοὺς παρισταμένους στὴν ἐκδήλωση στὶς 15/10, ἐνῶ τὰ ἀποσπάσματα βίντεο θὰ προβληθοῦν πρὶν ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τῶν τριῶν ὁμιλητῶν. Στόχος εἶναι νὰ ἐκδοθεῖ μεσοπρόθεσμα ἕνα βιβλίο ὡς καρπὸς αὐτοῦ τοῦ διαλόγου, τόσο μὲ τὶς σύντομες εἰσηγήσεις τῶν εὐρύτερα συμμετεχόντων ὅσο καὶ μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῶν τριῶν ὁμιλητῶν στὴν ἐκδήλωση.

Οἱ μὴ εἰδικοὶ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ συζητήσουν τὸ θέμα διαδικτυακῶς στὴν εἰδικὴ σελίδα τοῦ Ἀντιφώνου. Γιὰ τὴν προετοιμασία τους ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνα 100σέλιδο PDF μὲ 5 κείμενα γιὰ τὸ Πρόσωπο, τῶν Βλαδιμήρου Λόσσκυ, Ἰωάννη Ζώη καὶ Δημήτρη Γερούκαλη. (κατεβάστε) ή (διαβάστε)

Ἡ ἰδέα ἦταν τοῦ Δημήτρη Γερούκαλη, ψυχιάτρου ἐκ Κώου: ἀπὸ τότε ποὺ οἱ μελέτες τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ (Τὸ Πρόσωπο καὶ ὁ Ἔρως) καὶ τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα εἰσήγαγαν τὴν ἔννοια τοῦ Προσώπου στὴν νεοελληνικὴ σκέψη ἔχει κυλήσει πολὺ νερὸ στὸ αὐλάκι. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χρειάζεται πλέον ἕνα ξεκαθάρισμα μεταξὺ τῶν ἐπιγόνων: πολλὲς φορὲς ἀρθρώνονται ἀπόψεις καὶ θέσεις σχετικὰ μὲ τὸ Πρόσωπο ποὺ βρίσκονται πραγματικὰ «στὴν κόψη τοῦ ἐπισφαλοῦς». Ἀρχὴ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ τῶν περὶ τοῦ Προσώπου ἀναζητήσεων εἶναι ὅτι αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ ἐκπέσουν σὲ ἰδεολογία καὶ ἁπλῆ ἀνταλλαγὴ θέσεων καὶ τοποθετήσεων χωρὶς νὰ χάσουν τὸν ἀποφατικό τους χαρακτήρα· παρ’ ὅλα ταῦτα, πιστεύουμε ὅτι ἕνα ξεκαθάρισμα ὅρων-ὁρισμῶν δὲν ἔβλαψε ποτὲ κανέναν. Ἐλπίζουμε ὁ ἐδῶ ἐπιχειρούμενος διάλογος νὰ βάλει ἕνα λιθαράκι σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια.

Σωτήρης Μητραλέξης
διαχειριστὴς τοῦ «φοιτητικοῦ Ἀντιφώνου»

http://foit.antifono.gr

http://www.antifono.gr/portal/component/content/2325.html?task=view

.

(552) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *