Ο Ηράκλειτος, ο Κόσμος και ο Θεός

Στο
βιβλίο εξετάζεται συνολικά το έργο του Ηρακλείτου που αποτελείται από
130 περίπου αποσπάσματα που διασώθηκαν από αρχαίους συγγραφείς.
Περιλαμβάνονται, μετά από μία εκτενή Εισαγωγή, τα εξής κεφάλαια:

Κεφάλαιο πρώτο: Τα αποσπάσματα
Κεφάλαιο δεύτερο: Η γνωσιολογία του Ηρακλείτου – Η θεωρία του Λόγου
Κεφάλαιο τρίτο: Η φυσική θεωρία του Ηρακλείτου – Η κοσμολογία του
Κεφάλαιο τέταρτο: Τα ανθρωποκεντρικά αποσπάσματα
Κεφάλαιο πέμπτο: Ο Ηράκλειτος και η σύγχρονη Φυσική
Επίμετρο
Επίλογος

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ από τις εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ
Δείτε ένα video-documentary, στο οποίο, συμπληρωματικά με τα όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο, παρουσιάζεται μια ανασυγκρότηση του (εικαζόμενου) κοσμολογικού σχήματος του Ηρακλείτου.


Διάρκεια: 30:24
Μέγεθος: 105MB (350kb/s)

© Θεόδωρος Χρηστίδης 2009
Παραγωγή: Γιώργος Λουίζης, Γιώργος Τριανταφυλλάκος

http://www.christidis-physics-philosophy.com/post.php?howMany=5&id=p1

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *