Φάκελος: Θρησκευτικά στα Σχολεία

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για το ζήτημα των Θρησκευτικών στα Σχολεία και των τριών πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα αυτή θα προστίθεται αυτόματα κάθε νέο άρθρο σχετικά με το ζήτημα αυτό, ώστε όλα μαζί να απαρτίζουν ένα “αφιέρωμα”.

Πρόσφατα άρθρα  για το ζήτημα των θρησκευτικών στην εκπαίδευση

 

Παλαιότερα άρθρα

Σχετικές Ρήσεις

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:

Ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τὸ κατὰ δύναμιν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί εἶναι Παράδεισος, τί εἶναι Κόλασις, τί εἶναι ἁμαρτία, ἀρετή. Ἀπὸ τὸ σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμα, τί εἶναι τὸ ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ τίμιος Γάμος, τί εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί, τὰ πάντα ἀπὸ τὸ σχολεῖον τὰ μανθάνομεν, διατὶ χωρὶς τὸ σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τὸ σκότος. Καλύτερα νὰ ἔχεις εἰς τὴν χώραν σου σχολεῖο ἑλληνικὸ παρὰ νὰ ἔχεις βρύσες καὶ ποταμούς, διατὶ ἡ βρύσις ποτίζει τὸ σῶμα, τὸ δὲ σχολεῖον ποτίζει τὴν ψυχή, τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τὲς ἐκκλησίες, τὸ σχολεῖον ἀνοίγει τὰ μοναστήρια. Ἀνίσως καὶ δὲν ἤτανε σχολεῖα ποῦ ἤθελα ἐγὼ νὰ μάθω νὰ σὰς διδάσκω;

Γιάννης Τσαρούχης:

Γενικά οἰ Ἕλληνες εἶναι ἀγράμματοι καί ἀγνοοῦν τούς θησαυρούς τῆς πατρίδας τους. Θά γίνουν θρῆσκοι ὄσο μορφώνονται. Ἀντιθετα μέ ἄλλους πού ὄσο μορφώνονται παύουν νά εἶναι θρῆσκοι

 

.

 

(600) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *