Το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης πάγωσαν οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Μετά τις μεγάλες περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις και στα επιδόματα, προκλήθηκε κοινωνική αναταραχή από το ότι οι υπάλληλοι της Βουλής όχι απλώς διατήρησαν τις απολαβές τους που έχασαν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά διατήρησαν ακέραιο και τον λεγόμενο 15ο μισθό(!) τον οποίον λαμβάνουν στην αρχή και στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου (Σεπτέμβριο-Μάιο) ως ειδικό επίδομα που δεν επιδέχεται μείωση.

Η κοινωνική πίεση για αυτούς τους υπαλλήλους εντάθηκε επειδή εκεί κατά κύριο γίνονται εξυπηρετήσεις όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων.

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2001, παρόλ’ αυτά το ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό 18 νέων ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ για τη Βουλή των Ελλήνων.

Και μάλιστα, διαχωρίζονται οι θέσεις σε 9 πανεπιστημιακού επιπέδου, 3 τεχνολογικού και 6 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι αυτή είναι η κατανομή των «βέβαιων επιτυχόντων». Ακολουθεί η προκήρυξη

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2010
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2010 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 18 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Στενογράφων κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού καθώς και τα εξεταστέα αντικείμενα του ως άνω διαγωνισμού έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Συνοδευτικό αρχείο
Πίνακας Θέσεων .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *