21/1/2011

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,


Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ δυσάρεστη ἔκπληξη
πληροφορήθηκε ὅτι μέ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐξεδόθη καί
κυκλοφορεῖ ἕνα νέο Ἡμερολόγιο ἀπευθυνόμενο σέ παιδιά, τό ὁποῖο παραθέτει
ὅλες τίς ἑορτές τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰνδουισμοῦ καί ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά δέν
ἀναφέρει τίς Χριστιανικές ἑορτές.

Τοῦτο προκαλεῖ πολλά
ἐρωτηματικά δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως ἀνήκει στίς μεγάλες Χριστιανικές ὁμολογίες. Πῶς εἶναι δυνατόν σέ
ἐκδόσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νά ὑποτιμᾶται καί νά παραθεωρεῖται ἡ
πίστη καί ἡ παράδοση ἑκατοντάδων ἐκατομμυρίων Εὐρωπαίων;

Ὁ ρόλος
τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν διαμόρφωση τῆς Εὐρώπης εἶναι ἕνα ἀναμφισβήτητο
γεγονός. Στό Ἡμερολόγιο ἀναφέρεται, ὅτι εἶναι «μία ἀστείρευτη πηγή
πληροφοριῶν γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» καί παρά τήν δήλωση αὐτή
παραλείπεται κάθε ἀναφορά στόν Χριστιανισμό. Πῶς μποροῦμε νά
διεκδικήσουμε τήν ἐκπαίδευση τῆς νεολαίας γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
ἀρνούμενοι μιά θρησκεία πού ἔχει συμβάλει στήν οἰκοδόμηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως καί τήν ἑνότητά της ;

Ἡ Χριστιανική θρησκεία κατέχει
τήν πρώτη θέση ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ἀδιανόητο νά
ἀμφισβητεῖται ἡ τόση μεγάλη σημασία πού ἔχει στίς ζωές τῶν Εὐρωπαίων
πολιτῶν καί ἡ κοινή πίστη στίς εὐαγγελικές ἀξίες καί ἀρχές.


Χριστιανική θρησκεία, περισσότερο ἀπό ἕνα θρησκευτικό γεγονός εἶναι
ἐπίσης ὁ συντελεστής καί διαμορφωτής μιᾶς πολιτιστικῆς ἱστορίας καί
πνευματικῆς ταυτότητας τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν τῶν
Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐπιπλέον ὀφείλουμε νά
ὑπενθυμίσουμε τίς Χριστιανικές ρίζες τῆς Εὐρώπης, ὅπως καταγράφονται
στήν Ἱστορία καί ὅπως τίς παραδέχονται κορυφαῖοι Εὐρωπαῖοι διανοητές,
ὅπως ὁ Τόμας Ἔλλιοτ, ὁ Πώλ Βαλερύ κ.ἄ. Ἄλλωστε καί οἱ πρῶτοι ἱδρυτές τῆς
τότε Ε.Ο.Κ. (Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος) καί συγκεκριμένα ὁ
Ἀντενάουερ, ὁ Μονέ, ὁ Σπάακ, ὁ Ντέ Γκάσπερι κ.ἄ. εἶχαν θέσει ὡς σαφῆ
στόχο τους τή δημιουργία μιᾶς εἰρηνικῆς καί δημοκρατικῆς ἑνώσεως Κρατῶν
μέ βάση τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Χριστιανισμός μαζί μέ τόν κλασσικό
ἑλληνικό πολιτισμό καί τό ρωμαϊκό (ὀρθότερα βυζαντινορωμαϊκό) Δίκαιο
ὑπῆρξαν οἱ δεξαμενές ἀπό τίς ὁποῖες ἡ Εὐρώπη ἄντλησε τίς ἀξίες τῆς
δημοκρατίας, τοῦ κράτους δικαίου, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀνεκτικότητος.

Οἱ
Χριστιανικές ἑορτές ὅπως τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, πού τίς
παραλείπει τό Ἡμερολόγιο, ἑορτάζονται σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη ἀπό πολλούς
ἀνθρώπους ἀκόμη καί μή χριστιανούς.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά
προβεῖτε στίς δέουσες ἐνέργειες νά ἐπανορθωθεῖ αὐτό τό σοβαρό σφάλμα καί
ὅτι θά δώσετε τίς κατάλληλες ὁδηγίες ὥστε νά μήν διανεμηθεῖ τό
Ἡμερολόγιο αὐτό, ἀλλά νά ἐκτυπωθεῖ ἄλλο στό ὁποῖο θά ἀναφέρονται ρητά
καί οἱ Χριστιανικές ἑορτές. Τοῦτο θά εἶναι συμβατό καί μέ τό ἄρθρο 17
τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος, μέ τό ὁποῖο ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀναγνωρίζει
τόν ρόλο τῶν Ἐκκλησιῶν στήν κοινωνία καί τόν πολιτισμό καί καλεῖ τίς
μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες σέ συνεχῆ καί ἀνοικτό διάλογο.
Μέ
τήν εὐκαιρία αὐτή σᾶς εὐχόμεθα ὑγεία καί εὐόδωση ἀπό τό Θεό τῶν ἔργων
σας κατά τό Νέον Ἔτος 2011 καί διατελοῦμε μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp

.

4 thoughts on “Επιστολή της Ιεράς Συνόδου στον Πρόεδρο Μπαρόζο

 1. “Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά προβεῖτε στίς δέουσες ἐνέργειες νά ἐπανορθωθεῖ αὐτό τό σοβαρό σφάλμα καί ὅτι θά δώσετε τίς κατάλληλες ὁδηγίες ὥστε νά μήν διανεμηθεῖ τό Ἡμερολόγιο αὐτό”

  Όσο βέβαιος είμαι και εγώ, ότι δεν πρόκειται περί “σφάλματος”. Η διαμαρτυρία οφείλει να μεταφερθεί σε πολιτικό επίπεδο, καθότι η αναφορά στο Ισλάμ, συνεπικουρούμενη από την διαπίστωση ότι αποτελεί “μία ἀστείρευτη πηγή πληροφοριῶν γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση” αποτελεί σοβαρή πολιτική εκτροπή των εκδοτών!

 2. Μπορεί καποιος να μου εξηγήσει γιατι η εκκλησία της Ελλάδος θέλει να αρχίσει διάλογο
  με μία μή-εκλεγμένη απο τους λαούς της Ευρώπης αρχή;
  http://www.youtube.com/watch?v=LFeDr2EgAMk
  O παραλήπτης της επιστολής έχει εκλεχθεί σε μυστική ψηφοφορία από το Ευρωπαικό κονοβούλιο αλλά όχι απο εμας, αφού ποτέ δεν ερωτηθήκαμε για την ορθότητα αυτών των διαδικασιών.

  Επίσης, με ποία εξουσία αυτή η μη-εκλεγμένη αρχή ανακατεύεται στην πολιτική παιδείας της Ελλάδος η οποία πρωτίστως διέπεται απο το Σύνταγμα της Ελλάδος. Με ποιό δικαίωμα και εξουσία θα μοιράσει αυτό το ημερολόγιο – η οποιοδήποτε άλλο ανάγνωσμα- στους μαθητές των σχολείων μας;

  Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΕ δέν είναι έθνος, και αυτό επαληθεύεται από τα λογια του κ. Μπαρόζο στο παραπάνω βίντεο. Αρα, η ρητορική ορισμένων ελληνικών πολιτικών κομμάτων οτι δήθεν τα ανατολικά σύνορα της ελλάδος είναι και της ευρώπης, είναι απλά ψεύδη τα οποία αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό των πολιτών.

  Μετα τιμής,
  Ε.Κ.

 3. Στην έγγραφη αντίδραση της Εκκλησίας απάντησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ. Μπαρόζο, με απαντητική επιστολή του στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τη δυσαρέσκεια που μπορεί να προκάλεσε στην Εκκλησία της Ελλάδος και στους Ευρωπαίους πολίτες η παράλειψη αυτή. Σας παρακαλώ να δεχθείτε τη διαβεβαίωσή μου ότι δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους της Επιτροπής οποιαδήποτε πρόθεση δυσμενούς μεταχείρισης της χριστιανικής θρησκείας με την έκδοση αυτή. Προς αποκατάσταση της παράλειψης θα αποστείλουμε πολύ σύντομα διορθωτικό σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν το “Ημερολόγιο 2010/2011”. Το διορθωτικό αυτό θα αναφέρει τις εθνικές και θρησκευτικές αργίες στο σχετικό κράτος-μέλος. Οι αργίες αυτές θα ενσωματωθούν οριστικά στην επόμενη έκδοση του Ημερολογίου, που βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία».

  http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=10&artid=84727

  Όλη η Ευρώπη προσκυνά το Ισλάμ. Πριν τρία χρόνια, έγινε πρόταση να μετονομάσουν τα Χριστούγεννα σε Winterval.

  Αυτή η άθλια ποντικομαμή, ο Baroso, το ολίγιστο αυτό ανθρωπάριο που έβαλαν πρόεδρο στης Κομισιόν, νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει. «Ξέχασαν» τις χριστιανικές εορτές για να μην δυσαρεστούν τους μουσουλμάνους υπηκόους της ΕΕ, την οποία έχουν καταντήσει πολυπολιτισμικό καρνάβαλο. Καλά του τα ψάλει ο Nigel Farage κατά καιρούς, αλλά ούτε που ιδρώνει τ’ αυτί της, τής σπανομαρίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *