Πρώτη αντίκρουση – 25η Μαρτίου – Αγία Λαύρα

Βίντεο – http://www.antibaro.gr/node/2694
Youtube – http://www.youtube.com/watch?v=ZGqey99OrNQ
Φωτογραφίες στο facebook – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=501890293836
pdf – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-1-antibaro-25martiou.pdf
powerpoint – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis_agia_laura_v0.1.pps

Δεύτερη αντίκρουση για τουρκοκρατία, κρυφό σχολειό με παράθεση πρωτογενών πηγών

Βίντεο – http://www.antibaro.gr/node/2741
Youtube – http://www.youtube.com/watch?v=6mXNzN1upSo
Φωτογραφίες – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150091917318837
pdf – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikroush-2-antibaro-tourkokratia.pdf
powerpoint – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis-2-tourkokratia.pps


Τρίτη αντίκρουση για τουρκοκρατία – κινήματα και εξεγέρσεις 1453-1821

Βίντεο – http://www.antibaro.gr/node/2837
Youtube – http://www.youtube.com/watch?v=tStb8IGI-y4
Φωτογραφίες – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150107532048837
pdf – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis_3_tourkokratia.pdf
powerpoint – http://library.antibaro.gr/video/1821/antikrouseis%203%20-tourkokratia.pps

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *