Συνέντευξη στον Αντέννα από τον Παπαδάκη.

                                                                                        

                                                                                             
Πρώτο μέρος

Δεύτερο μέρος

Τρίτο μέρος

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *