Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν νέα ἐποχή – 8 Μαι 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τὸ περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Άρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα, σᾶς καλοῦν σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα « ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν νέα ἐποχή», ποὺ πρόκειται νὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 28 Μαΐου 2011, ἡμέρα Σάββατο, στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Σ. Χαραλάμπη 1 καὶ Μαυρομιχάλη 151, ἔναντι κινηματογράφου Ἀλφαβίλ (10:00΄-14:00΄ καὶ 18: 00΄– 20:00΄)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πρωϊνὴ συνεδρία (εἰκοσάλεπτες εἰσηγήσεις)

10:00΄: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, διαχειριστὴς
λογισμικοῦ τῆς
Magenta:
Τὸ ἱστορικὸ ὑποστήριξης τοῦ πολυτονικοῦ στοὺς ὑπολογιστές

10:20΄: Γιῶργος Καραμπελιᾶς, συγγραφέας, ἀρχισυντάκτης
τοῦ περιοδικοῦ
νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τὸ νέο γλωσσικὸ ζήτημα

10:40΄: Γιάννης Πατίλης, φιλόλογος, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Πλανόδιον:
Ἑλληνικὰ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν πλανητικὴ ἐποχή

11:00΄: Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας: Ξενοζηλία καὶ ὑποτέλεια.

Σκέψεις γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς
11:20
΄-11:50΄: Συζήτηση

11:50΄-12:10΄: Διάλειμμα

12:10΄: Γιῶργος Κεντρωτής, καθηγητὴς τοῦ Ἰονίου
Πανεπιστημίου: Τὸ
μονοτονικὸ σύστημα στὴν ὑπηρεσία τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου

12:30΄: Ἄγγελος Ματθαίου, ἀρχαιολόγος – ἐπιγραφικός,
ἐκδότης τοῦ
περιοδικοῦ ΗΟΡΟΣ: Ἡ μελέτη τῶν ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἡ ἱστορικὴ
ὀρθογραφία

12:50΄: Χρῖστος Δάλκος, φιλόλογος: Ἱστορικὴ ὀρθογραφία:
Ὄχι ὅπως πρίν

13:10΄: Ἰωάννης Κ. Τσέγγος, ψυχίατρος, συγγραφέας:
Ἡ ἔρευνα γιὰ ταὸ πολυτονικό

13:30΄-14:00: Συζήτηση

 

Ἀπογευματινὴ συνεδρία (δεκάλεπτες εἰσηγήσεις)

18:00΄: Κώστας Καραΐσκος, ἐκπαιδευτικός, ἐκδότης τοῦ δεκαπενθήμερου
πανθρακικοῦ ἐντύπου Ἀντιφωνητής: πολυτονικὴ ἐπιλογὴ σἕνα
περιφερειακὸ ἔντυπο

18:10΄: Γιάννης Κωβαῖος, φιλόλογος, συγγραφέας, ἐκπρόσωπος τοῦ
περιοδικοῦ Νέα Εὐθύνη: Γιατί ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά; παρρησία
τῆς Εὐθύνης καὶ εὐθύνη τῆς παρρησίας

18:20΄: Ξάνθος Μαϊντᾶς, ἐπίκουρος καθηγητὴς Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Π.
., ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα: Ἱστορικὴ
ὀρθογραφία: ἐμπειρία ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν

18:30΄: Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής: ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ τῶν ποιητῶν

18:40΄: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, φιλόλογος, ἐπιμελητὴς τοῦ φυλλαδίου
τῆς «Διαμέτρου» Τὰ Νεφούρια: ὀρθογραφία στὸν Παπαδιαμάντη

18:50΄: Νικόλαος Κοντοσόπουλος, γλωσσολόγος: Σκέψεις
πάνω στήν
ὀρθογραφία ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν

19:00΄- 19:30΄: Συζήτηση

19:30΄- 20:00΄: Μουσικὴ Ὁμάδα Παρακλαυσίθυρον
(Σ. Ἄννινος, Δ.
Βαρελόπουλος, Ἕ. Γεωργιάδου, Ε. Δάλκου, Ν. Κάντερλη, Ἰ. Κάππου, Ἀ.
Καψοκαβάδης, Γ. Κοντογιάννης): Μικρὴ μουσικὴ περιήγηση στὰ τοπία τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας

(645) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *