Θεόδωρος Ζιάκας: “Η ψυχολογία του προσώπου στην Ελληνική παράδοση”

 

Η σύγχρονη Ψυχολογία αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του νεωτερικού (δυτικού) πολιτισμού. Αυτοαναγνωριζόμενη ως «επιστημονική» πιστεύει, ίσως, ότι αναφέρεται στον άνθρωπο γενικά.

 

Πόσο όμως αντιλαμβάνεται την πολιτισμική της σχετικότητα;

 

Πόσο αντιλαμβάνεται την ιστορική της σχετικότητα στο εσωτερικό του νεωτερικού πολιτισμού;

 

Νομιμοποείται να προβάλλει την ανθρωποεικόνα της και στους τύπους ανθρώπων άλλων πολιτισμών;

 

Δεδομένου ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε διαφορετικός και ιστορικά πιο ολοκληρωμένος, καθώς είχε εξελιχθεί από το τοπικό ως το οικουμενικό στάδιο και από το επίπεδο του προατομικού (κολεκτιβιστικού) ανθρώπου ως το επίπεδο του Προσώπου, μήπως έχει αναπτύξει άλλες Ψυχολογίες;

 

Μήπως η διαδρομή του πέρα από το άτομο, στο επίπεδο του Προσώπου, συνοδεύεται από μία τελείως διαφορετική Ψυχολογία.

 

Αν ναι, ποια είναι τα διαφορετικά έναντι της σύγχρονης Ψυχολογίας χαρακτηριστικά της δικής της ανθρωποεικόνας;

 

 

Τα ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσει να αναπτύξει και να διερευνήσει μαζί σας ο Θεόδωρος Ζιάκας

 

 

Σειρά 5 μαθημάτων: Έναρξη: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2008, 19.30 Εκδόσεις Αρμός: Μαυροκορδάτου11, Αθήνα τηλ.210 3304196

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *