8 Δεκ 2011 – Παρουσίαση Βιβλίου: "Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα"

Παρουσίαση
Βιβλίου: “Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα”, του Τάσου
Χατζηαναστασίου
από τις
Εναλλακτικές Εκδόσεις

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 στις 19:30 σας
περιμένουμε όλες και όλους στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου
Χατζηαναστασίου, «Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα» με θέμα την
γλωσσική διδασκαλία στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και τα κείμενα των
μαθητών της. Παράλληλα θα δούμε τον χαρακτήρα της σύγχρονης εκπαίδευσης της
γενικευμένης αμάθειας και τα αποτελέσματα που επιφέρει στις νέες γενιές.

Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας στον πρόλογό του
αναφέρει: «[…] Παρ’ όλα αυτά, υποστηρίζω ότι η συζήτηση γύρω από τη γλωσσική
διδασκαλία δεν αφορά μόνο τους ειδικούς επαγγελματίες, αλλά το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας, καθώς η γλώσσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
στοιχεία της εθνικής παιδείας,
του συνολικού πολιτισμού ενός λαού. Για το
λόγο αυτό, τις συνέπειες της υποβάθμισης της παιδείας τις υφίσταται ολόκληρο το
έθνος, ιδιαίτερα, όμως, τα λαϊκά στρώματα, για λόγους που, αν δεν είναι
προφανείς, ελπίζω ότι θα αποσαφηνιστούν στη συνέχεια…»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον εναλλακτικό
πολυχώρο του περιοδικού Άρδην στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται Βαλαωρίτου 1
& Δωδεκανήσου
γωνία στον 8ο όροφο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310
543751 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ardinthess@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*