Από τη μία ο Θεόδωρος Πάγκαλος παραδέχεται το «πρωτοφανές όργιο παροχών και διορισμών» το οποίο συνετέλεσε στην πορεία καταστροφής της χώρας

Κι από την άλλη ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραδέχεται ότι σήμερα, ως υπουργός οικονομικών δεν ασκεί ωφέλιμη πολιτική για τη χώρα και ελπίζει(!) στο μέλλον από την ίδια θέση να ασκήσει ωφέλιμη πολιτική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *