Ερώτηση-Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
διανομή του βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού

Σάββας Ι. Αναστασιάδης

Νέα Δημοκρατία

Βουλευτής Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ.: 2927/16.12.2011

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς την κα Υπουργό: Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη
διανομή του βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού.

Σοβαρά ερωτηματικά, για τις προθέσεις
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, εγείρονται σε ό,τι αφορά την
εκτύπωση και τη διανομή του βιβλίου της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού.

Μετά την απόσυρση του επίμαχου
εγχειριδίου της ομάδας Ρεπούση, με τους διάσημους, πλέον, “συνωστισμούς” που
εφηύρε για να περιγράψει τις σφαγές των Ελλήνων και την πλήρη εξαφάνιση
γενοκτονιών, όπως των Ποντίων, οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού, ως γνωστόν,
διδάσκονταν από το παλαιότερο εγχειρίδιο Ιστορίας, το οποίο ανατυπώθηκε για να
καλύψει το κενό μέχρι τη συγγραφή του νέου.

Το νέο βιβλίο ολοκληρώθηκε και αφού
δοκιμάστηκε πειραματικά, σε μονάδες της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπώντας
πολύ θετικά σχόλια και από εκπαιδευτικούς και από μαθητές, έτυχε της τελικής
έγκρισης, σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια, με ομόφωνη
απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δυστυχώς, αν και η εισήγηση του
Παιδαγωγικού εγκρίθηκε και από τον Ειδικό Γραμματές του Υπουργείου Παιδείας, η
τελική διανομή του συγγράμματος δεν προχώρησε και οι μαθητές της Στ’ τάξης
διδάσκονται και φέτος από το παλαιό εγχειρίδιο.

Η στάση αυτή της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας προβληματίζει και δημιουργεί ερωτηματικά, ιδιαίτερα μετά
τις δηλώσεις μελών της συντακτικής ομάδας, ότι αν και το εγχειρίδιο έχει την
επιστημονική έγκριση που απαιτείται, η μη έγκαιρη διανομή του οφείλεται σε
πολιτικούς λόγους και στη διαφορετική άποψη της ηγεσίας του Υπουργείου, στο
θέμα της καλλιέργειας εθνικής ταυτότητας, που επιχειρείται μέσα από το βιβλίο.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

1) Γιατί δεν διανεμήθηκε το νέο βιβλίο
της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού στα σχολεία;

2) Ενοχλεί ιδεολογικά την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ο ελληνοκεντρικός χαρακτήρα του νέου βιβλίου και
ιδιαίτερα οι σαφείς αναφορές του στη γενοκτονία των Ποντίων και στη σφαγή της
Σμύρνης ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που επιβάλλουν τη μη διανομή του σχολικού
εγχειριδίου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Σάββας Ι. Αναστασιάδης

2. Αναστάσιος Καριπίδης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *