Ολόκληρη η εκπομπή της Αλεξάνδρας Πασχαλίδου στη Σουηδική τηλεόραση για την κρίση στην Ελλάδα


1 thought on “Βίντεο – Ολόκληρη η εκπομπή της Αλεξάνδρας Πασχαλίδου στη Σουηδική τηλεόραση για την κρίση στην Ελλάδα

  1. Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὴν δακρυσμένη ψυχολόγο. Παλαιότερα, τότε ποὺ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο δὲν μποροῦσε νὰ δανείζεται γιὰ νὰ πληρώνει ψυχολόγους, μόνον κάτι ψηλομύτικα ἰδιωτικὰ σχολεῖα ἀπασχολοῦσαν ψυχολόγους. Διερωτῶμαι ἂν τὰ νηστικὰ παιδάκια τοῦ σχολείου τῆς Νικαίας δὲν θὰ προτιμοῦσαν λίγο πραγματικὸ φαγητὸ ἀντὶ γιὰ δακρύβρεκτες συμβουλές. Διερωτῶμαι ἂν τὸ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τὶς ἐκπαιδευτικὲς ὐπηρεσίες ποὺ παρέχει ἡ δημόσια ἐκπαίδευση, θὰ προτιμοῦσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ μερικὲς δεκάδες χιλιάδες ὑπεραρίθμων καὶ ὑποαπασχολουμένων ἐκπαιδευτικῶν (μόνον οἱ τῆς τριτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως εἶναι 20.000) μὲ ἀντίστοιχη αὔξηση τῆς παροχῆς ὑλικῆς τροφῆς.
    Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ποὺ λέει ἡ δακρυσμένη ψυχολόγος εἶναι αὐτόχρημα προκλητικὰ καὶ ἐξοργιστικὰ γιὰ τὸ σουηδικὸ κοινό. Ποῦ ἀκούσθηκε, ἐπειδὴ ζοῦμε στὴν χώρα ποὺ ἔθεσε πρὸ χιλιετιῶν τὰ θεμέλια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, νὰ πρέπει ὁ ὑπόλοιπος κόσμος νὰ μὴν μᾶς άφήνει νὰ πεινάσουμε ; Στὴν Αἰθιοπία καὶ στὴν Σομαλία, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια εἶναι πολύ πιὸ ἐπείγουσα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *