ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ)

Διεθνές Συνέδριο στην 54η Επέτειο των Σεπτεμβριανών

«ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1955-
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»


Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009, Ώρες: 9.00-14.00
Αίθουσα Τελετών στο Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8 – Αθήνα

• ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
• ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β’ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Αποκατάσταση των Μειονοτήτων
και Εκδημοκρατισμός-Βίοι Παράλληλοι και Αδιάσπαστα Αλληλένδετοι

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *