Συνέδριο στο Βερολίνο: Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης, 12 Ιουνίου 2013. Call for Papers

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

«Αντανακλάσεις Ταυτότητας: Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης»

12 Ιουνίου 2013, Βερολίνο Γερμανίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Βερολίνου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Παράρτημα Βερολίνου) συνδιοργανώνουν το διεθνές συνέδριο «Αντανακλάσεις Ταυτότητας: Ελληνική Φιλοσοφία και Πολιτισμός από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης», το οποίο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στην κεντρική αίθουσα του παραρτήματος Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Wittenbergplatz 3a, 2ος όροφος, 10789 Βερολίνο Γερμανίας). Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η αγγλική, η γερμανική και η ελληνική.

Το ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας, ιδιαίτερα της νεοελληνικής, παραμένει πάντοτε ανοικτό. Η επικαιρότητα των τελευταίων ετών αναμόχλευσε ακριβώς αυτό το ερώτημα, το ερώτημα για το «τί είναι τελικά ο Νεοέλληνας». Με αυτό το συνέδριο επιχειρείται να αντιμετωπισθεί η επικαιρότητα αυτού του ερωτήματος ως ευκαιρία εγχειρήματος απαντήσεώς του.

Ερευνώντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις που κατεγράφησαν στην ελληνική γλώσσα από το «Βυζάντιο», τον πολιτισμό της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης, έως σήμερα στο νέο ελληνικό κράτος, αλλά και μέσα από τα ευρύτερα πολιτισμικά «χνάρια» αυτής της περιόδου από την λογοτεχνία μέχρι την πολιτική, το συνέδριο θα επιχειρήσει να συλλαβίσει σχεδίασμα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Ευπρόσδεκτες είναι οι ανακοινώσεις από τους χώρους της φιλοσοφίας, της βυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, της θεολογίας, της ιστορίας των ιδεών, αρκεί να συνδέονται ευκρινώς με την κυρίως θεματική του συνεδρίου και να συνεισφέρουν σ’ αυτήν, ήτοι την ψηλάφηση ταυτότητας της νεώτερης Ελλάδας.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο ομ. Καθ. Χρήστος Γιανναράς(Πάντειος, Αθήνα), ο Καθ. Jürgen Pelzer (Oxy, Los Angeles), ο επικ. Καθ. Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), οι επικ. Καθ. Γεώργιος Στείρης καιΓεώργιος Αραμπατζής (ΕΚΠΑ) και άλλοι.

Εγγραφή – Κατάθεση προτεινόμενων ανακοινώσεων (Registration – Call forPapers)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προτάσεις ανακοινώσεων διαρκείας έως είκοσι λεπτών (1.800-2.200 λέξεων) από τους χώρους της φιλοσοφίας, τηςβυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, της ιστορίας των ιδεών, τηςθεολογίας, αρκεί να αφορούν την ελληνόφωνη πνευματική παραγωγή της περιόδου 330 μ.Χ.-2013 μ.Χ. και να συνδέονται ευκρινώς με την βασική θεματική του συνεδρίου και να συνεισφέρουν σ’ αυτήν, ήτοι την ψηλάφηση ταυτότητας της νεώτερης Ελλάδας, με βάση την κάτωθι διαδικασία:

1. Παρακαλώ καταθέστε μια περίληψη/abstract 200-400 λέξεων μέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου στην αγγλική, γερμανική ή ελληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνσηgsvberlin {παπάκι} gmail {τελεία} com με αναγραφόμενο θέμα ABSTRACT.

2. Μέχρι την Κυριακή 7 Απριλίου θα έχετε λάβει απάντηση σχετικά με το αν η πρότασή σας έγινε δεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή, πρέπει εντός μίας εβδομάδος να εγγραφείτε στο συνέδριο καταβάλλοντας 80 Ευρώ σε λογαριασμό που θα σας ανακοινωθεί.

3. Ακολούθως πρέπει να καταθέσετε την ίδια την ανακοίνωσή σας στην αγγλική ή γερμανική και στην ελληνική γλώσσα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου 2013.

4. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο χωρίς δική σας εισήγηση/ανακοίνωση, παρακαλείστε να καταβάλετε το ποσό των 80 Ευρώ για τα οργανωτικά έξοδα του συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 12 Μαΐου 2013 σε λογαριασμό που θα σας ανακοινωθεί κατόπιν αιτήματός σας.

Έχει προγραμματιστεί η έκδοση συλλογικού τόμου βασισμένου στο συνέδριο, στην αγγλική και γερμανική γλώσσα στην Γερμανία και στην ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα.

Στο κόστος συμμετοχής των 80 Ευρώ συμπεριλαμβάνεται η εγγραφή, η προσφορά καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου καθώς και το δείπνο του συνεδρίου στο τέλος της ημέρας. Δεν περιλαμβάνεται η στέγαση.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Γεώργιος Αραμπατζής (επικ. καθ. Βυζαντινής Φιλοσοφίας – ΕΚΠΑ)

Γεώργιος Στείρης (επικ. καθ. Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας – ΕΚΠΑ)

Σωτήρης Μητραλέξης (υπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Freie Universität Berlin)

***********************************

International  Conference

Reflections on Identity: Greek Philosophy and Weltanschaaung from ‘Byzantine’ Times to Today’s Greece in Crisis

Berlin, June 12th 2013

The Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology of the National and Kapodistrian University Athens, the Hellenic Student’s Association of Berlin and the Greek Cultural Foundation (Berlin office) announce the International Conference:

“Reflections on Identity: Greek Philosophy and Weltanschaaung from ‘Byzantine’ Times to Today’s Greece in Crisis”

The Conference will be held on Wednesday, June 12th 2013 at the Greek Cultural Foundation (Berlin Office, Wittenbergplatz 3a, 10789 Berlin, Germany, 2nd floor). The Conference Languages are English, German and Greek.

The question of (Modern) Greek identity is timely. The political events of the previous years have brought up yet again the question: What does it actually mean to be a Greek today? This Conference will endeavor to go into the timely nature of this question and to provide an answer to it by tracing the line from the ‘Byzantine’ Empire of New Rome – Constantinople to Modern Greek culture.

At the Conference will participate as guest speakers, among others, Prof. DDr. Dr.h.c.Christos Yannaras (Panteion University of Athens), Prof. Dr. Jürgen Pelzer (Oxy, Los Angeles), Prof. Dr. Ilias Papagiannopoulos (University of Pireaus), Prof. Dr.  Georgios Steiris(University of Athens), Prof. Dr. Georgios Arampatzis (University of Athens).

 

Call for Papers

If you are interested in participating, please send us your paper (1.800-2.200 words, presentation duration: 20 minutes).

We welcome papers from the fields of Philosophy, Byzantine and Modern Greek Literature, History of Ideas, Theology, as long as they relate to the Greek-speaking intellectual production from 330 a.D. up to our times and to the central question of the conference, i.e. Modern Greek Identity.

1. Please send us the title and a short abstract of your presentation (200-400 words) in English, German or Greek until Sunday, March 31st 2013 at gsvberlin {at} gmail {dot} com, with the subject “Abstract”.

2. We will inform you until Sunday, April 7th 2013 of the acceptance of your Abstract. In this case we would like to ask you to remit, within a week, the conference fee of 80,00€ to a bank account  that we will inform you of.

3. In addition, please send us until Sunday, May 19th 2013 a first draft of the paper itself in English or German at gsvberlin {at} gmail {dot} com.

The publishing of a collective volume in English and German in Germany and a collective volume in Greek in Greece based on the Conference Presentations is planned.

The conference fee of 80,00€ covers the registration, the coffee breaks throughout the conference, as well as the conference dinner. Accommodation is not included.

 

Organizing Committee of the Conference:

Georgios Arampatzis (assistant professor of Byzantine Philosophy – University of Athens)

Georgios Steiris (assistant professor of Medieval Philosophy – University of Athens)

Sotiris Mitralexis (PhD Candidate in Philosophy – Free University of Berlin)

***********************************

Internationale Konferenz

Identitätsreflexionen: Griechische Philosophie und Weltanschauung von der ‚byzantinischen’ Zeit bis zum Hellas der Krise

Berlin, 12. Juni 2013

Der Fachbereich für Philosophie, Pädagogik und Psychologie der Nationalen und Kapodistrischen Universität Athen, der Griechische Studentenverein Berlin e.V. und dieGriechische Kulturstiftung (Zweigstelle Berlin) organisieren eine internationale Konferenz mit dem Thema:

„Identitätsreflexionen: Griechische Philosophie und Weltanschauung von der ‚byzantinischen’ Zeit bis zum Hellas der Krise“

Die Konferenz wird am Mittwoch, 12. Juni 2013, in der Griechischen Kulturstiftung (Zweigstelle Berlin, Wittenbergplatz 3a, 2. Etage, 10789 Berlin, Deutschland) stattfinden. Die Konferenzsprachen sind Englisch, Deutsch und Griechisch.

Die Frage nach der griechischen Identität, insbesondere nach der neugriechischen Identität, ist nach wie vor aktuell. Die Ereignisse der letzten Jahre haben sie wieder mit Nachdruck aufgeworfen: Was bedeutet es konkret, ein  Neugrieche zu sein? Die geplante Konferenz wird versuchen, auf die Aktualität dieser Frage einzugehen und ein Forum zu deren Beantwortung zu bieten.

Über die Erforschung der philosophischen Theorien, die seit der ‚byzantinischen’ Zeit, d.h. im Kontext der Zivilisation des Neuen Roms-Konstantinopels, bis zum zeitgenössischen neugriechischen Staat in griechischer Sprache formuliert wurden, wie auch über die Erforschung von vielfältigen kulturellen Äußerungen dieser Zeit, von der Literatur bis zur Politik, wird die Konferenz versuchen, Antworten auf diese Frage zu artikulieren.

An der Konferenz werden als Gastreferenten em. Prof. DDr. Dr.h.c. Christos Yannaras(Panteion Universität Athen), Prof. Dr. Jürgen Pelzer (Oxy, Los Angeles), Prof. Dr. Ilias Papagiannopoulos (Universität Piräus), Prof. Dr. Georgios Steiris (Universität Athen), Prof. Dr. Georgios Arampatzis (Universität Athen) u.a. teilnehmen.

 

Registrierung – Call for Papers

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, schicken Sie uns bitte Ihren Beitrag (1.800-2.200 Wörter, Dauer des Vortrags: 20 Minuten).

Willkommen sind Beiträge aus den Bereichen der Philosophie, der byzantinischen und neugriechischen Literatur, der Geistesgeschichte, der Theologie, soweit sie die griechischsprachige geistige Produktion aus der Zeit von 330 n. Chr. bis 2013 n. Chr. betreffen, eindeutig mit der zentralen Thematik der Konferenz in Zusammenhang stehen und zur Erkundung der Identität des modernen Griechenlands einen Beitrag leisten können.

1. Schicken Sie uns bitte den Titel und eine kurze Zusammenfassung (Abstract) Ihres Vortrags (200-400 Wörter) in englischer, deutscher oder griechischer Sprache bis Sonntag, 31. März 2013, an gsvberlin {at} gmail {Punkt} commit der Bezeichnung (subject/Betreff): ABSTRACT.

2. Wir werden Sie bis Sonntag, 7. April 2013, darüber benachrichtigen, ob Ihr Abstract angenommen wurde. Im diesem Falle werden wir Sie bitten, innerhalb von einer Woche den Konferenzbeitrag in Höhe von 80,00 Euro an ein Bankkonto zu überweisen, das wir Ihnen mitteilen werden.

3. Schicken Sie uns bitte in der Folge bis Sonntag, 19. Mai 2013, den Text Ihres Vortrags in englischer oder in deutscher Sprache an gsvberlin {at} gmail {Punkt} com.

4. Wenn Sie an der Konferenz teilnehmen wollen, ohne einen Vortrag zu halten, bitten wir Sie, für die Organisationskosten der Konferenz bis Sonntag, 12. Mai 2013, einen Beitrag in Höhe von 80,00 Euro an ein Bankkonto zu überweisen, das wir Ihnen auf Anfrage mitteilen werden.

Geplant ist die Herausgabe a) eines Sammelbands in englischer und deutscher Sprache in Deutschland, und b) eines Sammelbands in griechischer Sprache in Griechenland auf der Grundlage der Konferenzbeiträge.

In den Konferenzkosten in Höhe von 80,00 Euro sind die Registrierung, die Kaffeepausen während der gesamten Konferenz, sowie das gemeinsame Abendessen inbegriffen.

Die Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen.

Wissenschaftliches Organisationskomitee der Konferenz:

Georgios Arampatzis (Prof. für Byzantinische Philosophie – Universität Athen)

Georgios Steiris (Prof. für Mittelalterliche Philosophie – Universität Athen)

Sotiris Mitralexis (Doktorand der Philosophie – Freie Universität Berlin)

 

 

 

Η ανακοίνωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.ppp.uoa.gr/proboli-ekdilwshs/antanaklaseis-taytothtas-ellhnikh-filosofia-kai-politismos-apo-to-byzantio-mexri-thn-ellada-ths-krishs.html

Ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://berlinconference2013.wordpress.com/

(944) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *