ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟY ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

MOVEMENT FOR THE EUROPEAN FUTURE OF CYPRUS

Τηλέφωνα/Telephone. 00357-22375935, 22376046, 22376347

Φαξ/Fax 00357-22376347, E-mail: kinisi.efc@cytanet.com.cy

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟY ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ Κίνηση για το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Κύπρου, και τα συνεργαζόμενα με αυτήν κινήματα και οργανώσεις, καλούν τον Κυπριακό λαό να συμμετάσχει στη ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ, που θα γίνει

το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008, ώρα 5.00μμ

για να καταδικάσουμε για ανακήρυξη των κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ψευδοκράτος του Αττίλα

Η συγκέντρωση θα γίνει στο ταχυδρομείο Αγίων Ομολογητών, και θα πορευθεί στο προεδρικό μέγαρο για να επιδώσει επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ακολούθως οι πικετοφόροι, θα πορευτούν στο ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ

όπου θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Καλούνται όσες άλλες οργανώσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν, όπως επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα της ΚΙΝΗΣΗΣ

Τηλέφωνα: 22376046 και 99628227 και 99609604

.

(314) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *