Επιστολή Λειβαδά/Νικολάου στον Πρόεδρο Χριστόφια

 ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
MOVEMENT FOR THE EUROPEAN FUTURE OF CYPRUS

Τηλέφωνα/Telephone. 00357-22375935, 22376046, 22376347

Φαξ/Fax 00357-22376347, E-mail: kinisi.efc@cytanet.com.cy


Εξοχότατο πρόεδρο

Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Δημήτρη Χριστόφια12 Νοεμβρίου 2008

Κύριε πρόεδρε

 

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους ήταν ένα από τα βήματα που επέλεξε η Τουρκία για την προώθηση των αναλλοίωτων στόχων της. Μόνιμη επιδίωξη της, από το 1956, είναι η «ανάκτηση» τής Κύπρου και έκτοτε όλες οι ενέργειές της είναι συνεπείς προς αυτό το στόχο.

 

Γι αυτό οποιαδήποτε υποχώρηση από μέρους της πλευράς μας, απομακρύνει από τη λύση και διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της Τουρκίας. Με τις συνεχείς υποχωρήσεις οδηγηθήκαμε στο σχέδιο Αναν που παρέδιδε την Κύπρο-πλην των Βρετανικών βάσεων- στην Τουρκία.

 

Με την απόρριψη του σχεδίου, απορρίψαμε τη φιλοσοφία των μέχρι τότε υποβαλλόμενων από άλλους υποχωρήσεων και τώρα η ένταξή μας στην Ε.Ε. μας υπαγορεύει λύση που να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, τις Αξίες, τις Αρχές και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με τις διεξαγόμενες σήμερα συνομιλίες, η Τουρκία επανέφερε τις βασικές διατάξεις του σχεδίου Ανάν που ο Κυπριακός λαός απέρριψε. Εμμονή πάνω σε λύση μέσω υποχωρήσεων θα οδηγήσει  στην παράδοση της Κύπρου στην Τουρκία, αφού το χάσμα διευρύνεται και μάς οδηγεί σε αδιέξοδα. Να απεξαρτηθούμε από τον Βρετανό-Αμερικανικό κλοιό και να εμμένουμε σε λύση βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που κανένας δεν θα μπορεί να επιρρίψει σε μας ευθύνες για τη διεκδίκησή του. Με την επερχόμενη διακοπή των συνομιλιών, η ευθύνη θα αποδοθεί στη δική μας πλευρά, εφόσον οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Όλι Ρεν και άλλοι, είναι σύμμαχοι της Τουρκίας.

 

Κύριε πρόεδρε.

 

Η εμμονή της Τουρκίας σε παράνομες αξιώσεις, μας δίνει την ευκαιρία επανατοποθέτησης του Κυπριακού στις σωστές του βάσεις, ως θέματος εισβολής, κατοχής και εποικισμού και απαίτηση για απόσυρση όλων των κατοχικών στρατευμάτων και όλων των εποίκων, με αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους που κατέχουν οι Βρετανικές βάσεις.

 

 

 

 

 

 

Λύση στη βάση των υποχωρήσεων είναι μια ασύγγνωστη ουτοπία και μόνο σε όλεθρο μπορεί να μας οδηγήσει, αφού αμετάθετος στόχος της Τουρκίας είναι η «ανάκτηση» της Κύπρου. Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική της πλευράς μας είναι η εμμονή σε θέματα αρχών και γι αυτές να κληθεί ο κυπριακός λαός να αγωνιστεί και να υποστεί, ίσως, και νέες θυσίες.

 

Κύριε πρόεδρε

 

Η όποια διεθνής ή κομματική υποστήριξη σε σας, δεν αποδεικνύει και την ορθότητα των χειρισμών στο εθνικό θέμα, αφού οι έπαινοι προέρχονται κυρίως από φιλικές προς την Τουρκία χώρες, που επιδιώκουν την διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 

Βίας Λειβαδάς                                                 Γιώργος Νικολάου

Πρόεδρος                                                        Αναπληρωτής πρόεδρος

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *