Στοιχεία πολιτικής σκέψης στα “Δημόσια και τα Ιδιωτικά” του Οδυσσέα Ελύτη

Σωτήρης Μητραλέξης

[…Ο Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996), νομπελίστας ποιητής (1979) και de facto εθνικός ποιητής της Ελλάδος μαζί με τον Διονύσιο Σολωμό, μελετάται συνήθως κυρίως για την ποιητική του παραγωγή. Πέρα όμως από αυτήν, τα δοκίμιά του, συλλεγμένα κυρίως στους τόμους Ανοιχτά Χαρτιά και Εν Λευκώ, τον καθιστούν (κατά την βεβαιότητα πολλών – όχι μόνον την δική μας) έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές που εκφράστηκαν σε γλώσσα ελληνική, αν και δεν δεν έχουν τύχει της πρέπουσας μελέτης – παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους αμετάφραστα. Γόνιμο ερώτημα ξεχωριστής, εκτενούς μελέτης θα μπορούσε να είναι το ποιά πολιτική σκέψη ή πολιτική φιλοσοφία αποτυπώνεται ρητώς ή υπορρήτως σε αυτά τα κορυφαία «ποιητικά πεζά» του Οδυσσέα Ελύτη. Εδώ θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε λίγες νύξεις σχετικά με τα στοιχεία πολιτικής σκέψης που εκδιπλώνονται στο δοκίμιό του με τίτλο Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά…]

Βερολίνο, 12 Ιουνίου, Διεθνές Συνέδριο, Αντανακλάσεις Ταυτότητας: η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα – από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης, Δεύτερη Συνεδρία, Συντονιστής: Γεώργιος Στείρης.

Αντίφωνο

(965) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *