Η απάντηση του Μπαμπινιώτη για την δήλωση περί νεκρής γλώσσας: «Η Ρεπούση λέει άλλα αντ’ άλλων»

E435ED03F6C0B412A2834694ED3E74F2Η απάντηση του Μπαμπινιώτη για την δήλωση περί «νεκρής γλώσσας»:
«Δεν πρέπει να γινόμαστε συνομιλητές φληναφημάτων». «ξεπερασμένες, παλιομοδίτικες και χωρίς επιστημονική βάση». «Λέει άλλα αντ’ άλλων. Ίσως θα έπρεπε να μην προβάλλουμε πολύ τέτοιες απόψεις ξεπερασμένες, παλιομοδίτικες και χωρίς καμία επιστημονική βάση». «Από τη στιγμή, όμως που θα πει ότι η γλώσσα μας είναι νεκρή, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, με την επιστήμη και την αλήθεια»

 

Επίθεση κατά της Μαρίας Ρεπούση για τις δηλώσεις της σχετικά με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών εξαπολύει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, κάνοντας λόγο για απόψεις «ξεπερασμένες, παλιομοδίτικες και χωρίς επιστημονική βάση».

«Λέει άλλα αντ’ άλλων. Και θέλει προσοχή. Ίσως θα έπρεπε να μην προβάλλουμε πολύ τέτοιες απόψεις ξεπερασμένες, παλιομοδίτικες και χωρίς καμία επιστημονική βάση» είπε στον Βήμα 99,5 ο κ. Μπαμπινιώτης.

«Μήπως δίνεται υπερβολική έμφαση στην άποψη ενός προσώπου που δικαιούται να την εκφράσει; Από τη στιγμή, όμως που θα πει ότι η γλώσσα μας είναι νεκρή, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, με την επιστήμη και την αλήθεια» συνεχίζει.

Και προσθέτει ότι «δεν πρέπει να γινόμαστε συνομιλητές φληναφημάτων». «Θα σεβόμουν μια κριτική “θέλω λιγότερες ώρες Αρχαία και περισσότερες Ιστορία”. Είναι άλλο όμως να λες τη γλώσσα σου νεκρή».

Για τις απεργίες των εκπαιδευτικών ο κ.Μπαμπινιώτης δηλώνει υπέρ των κινητοποιήσεων αλλά με ανοιχτά σχολεία.

«Με το να κλείσεις τα σχολεία δεν νομίζω ότι κερδίζεις τίποτα. Αγανακτείς τον κόσμο και μάλλον χάνεις την υπόθεση» υπογραμμίζει.

 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231264752

6 thoughts on “Η απάντηση του Μπαμπινιώτη για την δήλωση περί νεκρής γλώσσας: «Η Ρεπούση λέει άλλα αντ’ άλλων»

 1. Ἐπικαλεῖται τὴν ἐπιστήμη ὁ κ. Μπαμπινιώτης.

  1) Εἶναι ἐπιστήμη ἡ λεξικογραφία; (Ἡ λεξικογραφικὴ
  διάταξη εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἔννοιες ποὺ μαθαίνει
  ὁ πρωτοετὴς φοιτητής, τοῦ πρώτου ἐξαμήνου, σὲ ἕνα
  μαθηματικὸ τμῆμα, καὶ ἐξοικειώνεται σὲ δεύτερα μὲ
  αὐτήν, διότι ἀποτελεῖ βάση γιὰ πιὸ πολύπλοκες θεωρίες.)

  2) Δὲν εἶναι ἡ Ἀττικὴ Διάλεκτος μιὰ νεκρὴ γλώσσα; Στὴν
  ἐκπομπὴ “Ἀντιθέσεις΄΄, ὁ Γ. Σαχίνης εἶχε προσκαλεσμένο
  τὸν καθηγητὴ ἀνθρωπολογίας τοῦ παν. τοῦ Χάρβαρντ
  Michael Herzfeld (1/3/2013). Μεταξὺ πολλῶν ένδιαφέροντων
  πραγμάτων οὐσίας, ὁ καθηγητὴς εἶπε ὅτι ἡ κάθε διάλεκτος
  χωριστὰ ἀποτελεῖ διαφορετικὴ γλώσσα. Οἱ διάλεκτοι δὲν
  ἀναγνωρίζονται ὡς ξεχωριστὲς γλώσσες ἀπὸ τοὺς γλωσσολόγους,
  διότι “δὲν εἶχαν τὴν τύχη νὰ διαθέτουν ἰκανὸ στρατὸ νὰ τὶς ὑπερασπίσει΄΄.

  Ἔτσι λοιπὸν ὁ Herzfeld θεωρεῖ κάθε διάλεκτο στὴν Κρήτη ὡς
  μιὰ ξεχωριστὴ γλώσσα: καὶ πραγματικὰ συμφωνῶ μαζί του, διότι
  μπορῶ νὰ καταλάβω διαισθητικὰ αὐτὸ ποὺ ἐννοεῖ, ἀπαλλαγμένος
  ἀπὸ ἰδεολογικοπολιτικὲς φορτίσεις…

  Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὰ παραπάνω, ἡ Ἀττικὴ Διάλεκτος εἶναι νεκρή,
  διότι δὲν ὁμιλεῖται πιὰ ἀπὸ κανέναν.

  Ἡ δὲ γλώσσα τοῦ Εὑαγγελίου εἶναι ἡ Ἑλληνιστικὴ Κοινή: μιὰ γλώσσα
  ποὺ ἐπίσης εἶναι νεκρή, διότι δὲν ὁμιλεῖται ἀπὸ κανέναν λαὸ καὶ καμία
  κοινωνία αὐτὴ τὴν στιγμή. Ἀναπαράγονται κείμενα, στὶς ἰερὲς Ἀκολουθίες,
  σὲ παραστάσεις θεατρικές, σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, κλ.π., ἀλλὰ δὲν
  ὁμιλοῦνται οἱ προαναφερθεῖσες γλώσσες ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἑλληνόφωνο
  Κόσμο. Ἡ νεο-ἑλληνικὴ Κοινὴ ἔχει βάσεις στὴν Ἑλληνιστικὴ Κοινή, ἀλλὰ
  περνάει μέσα ἀπὸ μεταρυθμίσεις ποὺ τῆς ἄλλαξαν τὰ φῶτα στὸ ἑλλαδικὸ
  Κράτος (συμπεριλαμβανομένου τοῦ μονοτονικοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1982),
  ὁπότε νομίζω ὅτι ἄν θέλει κάποιος νὰ ὑπερασπίσει τὴν γλωσσικὴ _συνέχεια_,
  θὰ πρέπει νὰ θέσει ἐπὶ τάπητος πολλὰ καὶ στέρεα ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα.
  Ἡ γλωσσολογία _δὲν_ διαθέτει τὰ τὰ ἐργαλεῖα γιὰ _ἀπόδειξη_ τῶν
  ἰσχυρισμῶν τοῦ κ. Μπαμπινιώτη: μόνο παραδείγματα καὶ ἀντιπαραδείγματα
  δύναται νὰ ἐκθέτει.

  3) Τί μᾶς ἐξασφαλίζει ὅτι ὁ κ. Μπαμπινιώτης, γνωστὸς γιὰ τὴν φιλία του μὲ τὸν
  μακαριστὸ +Χριστόδουλο καὶ γιὰ τὶς δεξιόστροφες πολιτικὰ ἀπόψεις του, δὲν
  ἐπιτίθεται στὴν κ. Ρεπούση γιὰ πολιτικοὺς καθαρὰ λόγους;

  ~~~

  Προσωπικά: ΔΕΝ θέλω λιγότερες ὧρες ἀρχαῖα. Θέλω νὰ μετατραπεῖ τὸ μάθημα
  τῶν ἀρχαίων σὲ ἕνα ἐνοποιημένο μάθημα ἑλληνικῶν, ὅπου θὰ διαβάζονται
  κείμενα ἀπὸ ὅλες τὶς περιόδους τῆς ἱστορίας. Κείμενα ποὺ γράφτηκαν σὲ
  Ἀττικὴ Διάλεκτο, σὲ Ἑλληνιστικὴ Κοινή, σὲ δημοτική, σὲ καθαρεύουσα, σὲ
  ἰδιώματα μεσαιωνικά…νὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ ὁ νεο-Ἕλληνας μὲ τὴν ἑλληνικὴ
  γλώσσα, καὶ νὰ ξεκαθαρίζει μέσα του τὰ πράγματα. Διότι σήμερα ἐμεῖς ποὺ
  (κουτσὰ στραβὰ) ὑιοθετήσαμε τὴν πολυτονικὴ γραφὴ κατηγορούμαστε ὅτι
  γράφουμε σὲ καθαρεύουσα (!). Μιλᾶμε γιὰ τέτοια σύγχυση! Ἀκοῦμε τοὺς
  ἀδαεῖς νὰ μιλοῦνε γιὰ καθαρεύουσα στὰ λειτουργικά μας κείμενα! Ἄλλοι συνδυάζουν
  τὴν δημοτικὴ μὲ τὸ μονοτονικὸ σύστημα…

  Υ.Γ. Ὁ Μπαμπινιώτης τὸ διακυρήττει, μὴν δίνετε τόσο ἀξία στὴν Ρεπούση, ἀλλὰ ἐσεῖς
  ἐξακολουθεῖτε νὰ τὸ κάνετε, μὲ μεγαλύτερη ἔμφαση!

 2. Ένα παράδειγμα του πόσο μπορεί να διαφέρει ο επιστημονικός από τον δημόσιο (πολιτικό;) λόγο ενός ανθρώπου.

  Ο κ. Μπαμπινιώτης σε άρθρο του είχε κάνει την εξής διατύπωση:

  “δεν είναι μόνο οι εξαφανισθείσες γλώσσες (Χεττιτική, Αρχ. Αιγυπτιακή, ινδιάνικες Αμερικής, αυστραλιανές, αφρικάνικες κ.λπ.) ούτε μόνο οι χαρακτηριζόμενες ως «νεκρές» (Αρχ. Ελληνική και Λατινική) που επιβιώνουν μέσα από τη συνέχειά τους (N. Ελληνική, Ιταλική) ή τις εξελιγμένες μορφές (Γαλλική, Ρουμανική, Ισπανική, Πορτογαλική κ.ά. από τη Λατινική). ”
  http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=170834

  Μπορεί ο ίδιος να μην συμφωνεί (η φράση “χαρακτηριζόμενες ως” αυτό δείχνει), παρόλ’ αυτά αποδέχεται ότι στην επιστημονική ορολογία υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις “εξαφανισμένες” γλώσσες (χωρίς απογόνους) και στις “νεκρές” γλώσσες (που άφησαν απογόνους αλλά δεν μιλούνται πλέον) και ότι στις δεύτερες συγκαταλέγεται και η αρχαία ελληνική, εκτός από τα λατινικά.

  Υ.Γ. και για τον φίλο μου τον Κυριάκο που ξέρω ότι θα του αρέσει:

  Συνεχίζει ο Μπαμπινιώτης:
  “Είναι κυρίως μερικές χιλιάδες απειλούμενες γλώσσες σ’ όλον τον κόσμο λόγω μείωσης των ομιλητών και γλώσσες συνεχώς συρρικνούμενες από τον περιορισμό έως την αποθάρρυνση από τη χρήση τους (όπως είναι τα δικά μας Τσιγγάνικα, Βλάχικα, Αρβανίτικα ή τα Πομάκικα).

 3. Ἐπειδὴ εἶμαι ἀρμανο-φανατίκλας, φίλτατε Pertinax 1000 like γιὰ τὸ ὑστερόγραφο !!! :p Μοῦ ἔφτιαξες τὸ βράδι, honestly! (Ναὶ, γιὰ νὰ φτιάξω τὸ βράδι τοῦ κ. Γεωργάνα: τέλος ὁ “ἐλεύθερος χρόνος΄΄ ἀπὸ αὔριο, θὰ κάνω καιρὸ νὰ ξανασχολιάσω… ;( )

 4. Σε αυτόν τον τόπο αν θέλεις να γίνεις διάσημος δεν έχεις παρά να εκτοξεύεις συχνά ανοησίες εναντίον ιερών και οσίων, εναντίον κάθε λογικής. Αν έχεις και κάποια δημόσια θέση τόσο το καλύτερο. Επιβλαβείς δημοσιογράφοι θα σπεύσουν να σε ακούσουν και να διαδώσουν τις βλακείες σου. Σοβαροί άνθρωποι θα αφήσουν τις επωφελείς εργασίες τους, θα πέσουν στην παγίδα και θα σου απαντήσουν αμυνόμενοι. Θα υπάρξουν και όμοιοί σου που θα σε χειροκροτήσουν. Έτσι, αντί να βρίσκεσαι έγκλειστος στο ψυχιατρείο, θα κυκλοφορείς περιχαρής και θριαμβευτής και όλοι θα μιλούν για εσένα. Εύγε σου!

 5. Κατὰ τὴν γνώνη μου, οἱ περισσότεροι ἡμῶν ἔχουμε μικρὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς. Ἐπειδὴ γράφουμε πέντε ἀράδες στὴν δημοτικὴ χρησιμοποιῶντας καὶ μερικὰ ἀγγλικὰ ἢ γαλλικὰ γιὰ νὰ δείξουμε τάχα μου τὴν εὐρήτητα τῆς παιδείας μας δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς συνομιλητὲς πιάνονται ἀπὸ κάποιες λέξεις τοῦ καθηγητοῦ καὶ ἀφήνουν τελείως ἀσχολίαστο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τρόπος διδασκαλίας τῆς γλῶσσας μας ἀπαράδεκτος τε καὶ ἀναχρονιστικὸς ἐστί διότι ἀποξένωσε ἡμᾶς ἀπὸ τὶς ῥίζες τῆς γλῶσσας ἡμῶν. Θὰ προτιμούσα ἡ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν στὰ σχολεῖα νὰ γίνεται μὲ τέτοιον τρόπο ὣς τε νὰ ἀξιοποιοεῖται ἡ μεγάλη γλωσσική μας παράδοση. Τὸ ὅτι ὅλο καὶ περισσότεροι ἐξ’ ἡμῶν καταφεύγουμε σὲ λέξεις ξένες δὲν σημαίνει ὅτι ἀδυνατοῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε δυναμικὰ τὴν γλῶσσα μας; Ἀγαπητοί, καλὴ ἡ κριτική, ὅμως κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη πρέπει νὰ ἕπεται τῆς αὐτοκριτικῆς.

 6. Ωραίος ο λογος, ο διαλογος και ο αντιλογος…

  1) Χωρις να ειμαι γλωσσολογος, καλω τους σχολιαστες να “λακωνισουν”, να επαναδιατυπώσουν π.χ. τα σχολια τους νοηματικα αρτια με τις λιγοτερες λέξεις.
  Σε ποια “εκδοση” της Ελληνικης Γλωσσας αυτο επιτυγχανεται καλυτερα;

  2) Η διδασκαλια της αρχαιας Ελληνικης Γλώσσης μας συνδεει με τις ριζες μας. Το μεγάλο οφελος στην μετεπειτα γλωσσικη δραστηριοτητα μας προερχεται απο την ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ !!

  3) Η -αειμνηστος- καθαρευοσα ειναι σαφως καταλληλοτερη για επισημα εγγραφα και επισημη αλληλογραφία, καθοτι λακωνικότερη (περιεκτικότερη) με λέξεις πλέον ΑΚΡΙΒΕΙΣ !!

  4) Και βεβαια, υπαρχει διαφορα μεταξυ γραπτου, προφορικου και ποιητικου λογου. Ας μην συγχεομε τα ειδη, τα προσοντα τους και τις αδυναμίες τους.

  Καλησπερα σε όλους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *