Ανακοίνωση του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών

diesy

Ραφαήλ Καλυβιώτης

Το Δίκτυο Ελλήνων Συντηρητικών (ΔΙ.Ε.ΣΥ.) αποτελεί μια προσπάθεια ενεργών πολιτών να τοποθετήσουν στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου μια ελληνική πρόταση για το συντηρητισμό που εμπεριέχει τις αξίες της προάσπισης της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων του τόπου, της φιλοπατρίας, της κοινωνικής συνοχής, του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος.

Στην κατεύθυνση αυτή εγκαινιάζουμε την ιστοσελίδα μας http://www.syntiritikoi.gr/ ,
μέσω της οποίας θα παρεμβαίνουμε τακτικά με άρθρα άποψης, τεκμηριωμένες μελέτες
αλλά και αναδημοσιεύσεις απόψεων που θεωρούμε ότι είναι αξιόλογες.
Επίσης, ξεκινάμε άμεσα τη διενέργεια ενημερωτικών σεμιναρίων σε ζητήματα αιχμής
καθώς και τη διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων – ημερίδων.

Ενημέρωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας μπορείτε να λαμβάνετε και μέσω του ενημερωτικού δελτίου του Δικτύου Ελλήνων Συντηρητικών που σύντομα θα μπορείτε να λάβετε είτε μέσω εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας είτε με αποστολή mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@syntiritikoi.gr.

Ενδεικτικά κάποια κείμενα:
Η Απουσία Ελληνικής Συντηρητικής Παρατάξεως

Ο Συντηρητισμός δεν είναι Συντηρητικός

Ένα σύγχρονο Συντηρητικό μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης

Μεταναστευτικό: Η ώρα της αλήθειας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *