Μελέτη για την αλλαγή του κλίματος

Ανάγνωση της περίληψης (Summary for Policymakers) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel for Climate Change)


Η Επιτροπή μοιράστηκε το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης το 2007
.

(309) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *