Ελληνισμός, ΕΡΤ, και τα ερτζιανά κόκαλα.

On

Σωστά Ελληνικά Τήλε-Οπτικά (Τ.Ο.) προγράμματα θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά , ( διασκέδαση, ενημέρωση, και φυσικά την τόσο σ’ έλλειψη και απαραίτητη Ελληνική Παιδεία), στην Ελληνική Διασπορά, και ειδικά στους νέους της Ελληνικής Διασποράς. Τα προγράμματα της ΕΡΤ είναι μια ελλιπής εμπειρία…