Ελληνισμός, ΕΡΤ, και τα ερτζιανά κόκαλα.

Σωστά Ελληνικά Τήλε-Οπτικά (Τ.Ο.) προγράμματα θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά , ( διασκέδαση, ενημέρωση, και φυσικά την τόσο σ’ έλλειψη και απαραίτητη Ελληνική Παιδεία), στην Ελληνική Διασπορά, και ειδικά στους νέους της Ελληνικής Διασποράς. Τα προγράμματα της ΕΡΤ είναι μια ελλιπής εμπειρία του Ελληνισμού. Οι άλλοι Τ.Ο. σταθμοί, των οποίων τα προγράμματα είναι διαθέσιμα και στον Ελληνισμό του Καναδά, στην […]

Read more