Καταπατήσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο από την Τουρκία

Μελέτη του καθηγητή Βαν Κουφουδάκη στα αγγλικά. Ακολουθεί η εισαγωγή του βιβλίου This brief booklet contains substantive information on the documented and continuing violations of internationally protected human rights committed by Turkey in Cyprus. These violations are the direct outcome of Turkey’s unlawful 1974 invasion of the Republic of Cyprus, of the continuing occupation of nearly 37% of its sovereign […]

Read more