Περί τῆς ἱστορίας καί ἑλληνοφωνίας τῶν κατοίκων τῆς Σύλλης Ἰκονίου

On

  Ὅπως στό βιλαέτι τῆς Καππαδοκίας, ἔτσι καί σ᾿ ἐκείνο τῆς γειτονικῆς της Λυκαονίας, μέχρι τήν Ἀνταλλαγή τῶν Πληθυσμῶν τό 1924, δίπλα στούς ἑλληνικούς τουρκόφωνους πληθυσμούς, διεσώζοντο καί  κάποιες ἑλληνόφωνες νησίδες. Τέτοιες γιά παράδειγμα στήν Καππαδοκία ἦταν ὁρισμένα χωριά τῆς περιφέρειας Νίγδης,…

Ἡ ἱστορική μας συνέχεια ἤ ἀσυνέχεια

On

Ὅμως, νομίζω πώς ἀγνοοῦμε γιά τί ἀκριβῶς μιλᾶμε. Γιά τό τί σημαίνει Ἑλλάδα, λίγο-πολύ οἱ περισσότεροι(;) γνωρίζουμε. Εἶναι ἕνα μικρό σημεῖο στό χάρτη, περιορισμένο στά συγκεκριμένα σύνορα πού τοῦ ἐπιβλήθηκαν ἔξωθεν καί πού γνωρίζουμε ἀπό τό πάλαι ποτέ Δημοτικό Σχολεῖο ¾καί ὅχι…

Βιβλιοπαρουσίαση: Τάκη Σαλκιτζόγλου, Ἡ Μικρά Ἀσία στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Ἡ συμβολή τῶν Μικρασιατῶν στόν ἐθνικό ἀγῶνα, ΙΜΕ, Ἀθήνα 2010

On

Πάει καιρός πού, σάν ἀπό χρέος εἴτε στίς ἀγαπημένες πατρίδες τῆς Μικρασίας, εἴτε στό ἦθος τῶν προγόνων μας καί ἀγωνιστάδων τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, εἴτε σάν ἀπό ἀνάγκη νά τιμήσουμε τόν συμπατριώτη μας Τάκη Σαλκιτζόγλου, ἐκ Σύλλης Ἰκονίου καταγόμενον, δικηγόρο, μέ ἰδιαίτερη…

Ἡ Θράκη καί ὁ ὁπλαρχηγός της Κωστῆς Ἰγνάτογλους ἐκ Τσαντῶς (Τζιντῶς) ἐπαρχίας Σηλυβρίας

On

ἕνας ξεχασμένος Ἀνατολικοθρακιώτης ἥρωας τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 Ἡ Θράκη κατά τήν Ἐθνεγερσία Μέ τήν ἔκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης στίς 22 Φεβρουαρίου 1821 στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ ἡρωικοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, ἡ τουρκική μανία καί ἐκδικητικότητα ἐκδηλώθηκε πρός τούς πληθυσμούς…