Περὶ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ Ἡρακλείου

On

Διάλεξις δημοσιευθεῖσα ἐν τῷ περιοδικῷ «Ἑλληνισμός», Μάρτ. 1901 (ἐπανέκδ. Ἀθήνα, ἐκδ. Ρῆσος 1992). Μεταφορὰ στὴ δημοτικὴ καὶ σχόλιο: Χριστόφορος Τσαγγαρίδης (φιλόλογος) [Σημείωση: τὸ κείμενο τοῦ Γ. Κορωναίου παραμένει ἐξόχως ἐπίκαιρο καὶ προφητικὸ, ἐν σχέσει μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα καὶ τὶς διάφορες θρησκευτικο-πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις ποὺ…