Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε την «Κάρτα του Πολίτη»

On

Η Κυβέρνηση μας μίλησε για την «αναγκαιότητα» και για τα πλεονεκτήματα της «Κάρτας του Πολίτη» (εφεξής ΚτΠ), όπως ότι θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή κ.λπ., αλλά αποσιώπησε τα μειονεκτήματα. Αυτό αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή που λέγει ότι πριν λάβουμε…

Δέκα θέματα για το «Ντιμπέϊτ»

On

Εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου, νομίζω ότι γίνεται και πάλι μια συνειδητή προσπάθεια εξαπατήσεως του Ελληνικού λαού εκ μέρους των πολιτικών, γι αυτό θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις και να θέσω κάποια ερωτήματα, ελπίζοντας στην αφύπνιση όσων διατηρούν ακόμη Ελληνορθόδοξη…