Οἱ παρελάσεις, ἑλληνικότατη συνήθεια τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου

  Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.   Α. Δημιουργοῦν στ΄ ἀλήθεια οἱ παρελάσεις πρόβλημα;   Κάποιους ἐνοχλεῖ ὁ θεσμός τῶν παρελάσεων, τόσο κατά τίς δύο μεγάλες πανελλήνιες, ὅσο καί κατά τίς τοπικές ἐθνικές μας ἐπετείους. Γιά τήν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν τίθεται τέτοιο θέμα, τό αἴτημα ἀπαγορεύσεως τῶν παρελάσεων προέρχεται ἀπό ἐλάχιστα ἄτομα. Ὅμως καί σ΄ αὐτή τήν […]

Read more

Προβλήματα της κρατικής παιδείας στην Ελλάδα

    Πρόλογος Κάθε τόσο διερωτῶνται πολλοί Ἕλληνες, τί φταίει καί δέν ἀποδίδει σωστά ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα. Χρήματα ξοδεύονται ἀπό τό κράτος, χρήματα ξοδεύονται καί ἀπό τούς γονεῖς μαθητῶν καί φοιτητῶν, κάποιες φορές καί ἀπό τούς ἴδιους τούς σκληρά ἐργαζόμενους μαθητές ἤ φοιτητές. Καί τό ἀποτέλεσμα παραμένει, κατά μέσον ὅρο μέτριο. Καί ὅσοι στ΄ ἀλήθεια ἀριστεύουν, καταβάλλουν τεράστιους κόπους […]

Read more

Τό μέλλον τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας στά ἑλληνικά σχολεῖα

« Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα μου καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θα ‘νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν.» Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης     Πρόλογος               Κατά τό διάστημα ἀπό Ἰούλιο τοῦ ἔτους 2008 μέχρι σήμερα, ἐξ ἀφορμῆς τῶν γνωστῶν τριῶν ἐγκυκλίων τοῦ ΥΠ.Ε.Π.Θ. περί ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο πρῶτες περιεῖχαν […]

Read more