Η θεολογία της απελευθερώσεως

Την εποχή της κατευθυνόμενης ή της  αποδομήσεως των πεποιθήσεων , της ιστορίας, της γλώσσας και των συμβόλων, τα οποία  εκφράζουν τα μικρά εθνικά κράτη και της σταδιακής προωθήσεως μιας παγκοσμίου οικονομικής διοικήσεως, έκκεντρης του ανθρώπου, δηλαδή άνευ πνευματικής ιδιαιτερότητας ,πολιτισμικής ποικιλίας και ιστορικής συνειδήσεως, πρέπει να επισημαίνεται κάθε αποστασιοποίηση από της ειδοποιούς  θεσμούς και πεποιθήσεις δια της εκθέσεως της τεκμηριωμένης  […]

Read more