Ο Ηράκλειτος, ο Κόσμος και ο Θεός

Ο Ηράκλειτος, ο Κόσμος και ο Θεός

On

Στο βιβλίο εξετάζεται συνολικά το έργο του Ηρακλείτου που αποτελείται από 130 περίπου αποσπάσματα που διασώθηκαν από αρχαίους συγγραφείς. Περιλαμβάνονται, μετά από μία εκτενή Εισαγωγή, τα εξής κεφάλαια: Κεφάλαιο πρώτο: Τα αποσπάσματαΚεφάλαιο δεύτερο: Η γνωσιολογία του Ηρακλείτου – Η θεωρία του ΛόγουΚεφάλαιο…