Επιστολή στο Βήμα περί Μονής Βατοπαιδίου

Προς: Tο Βήμα, 19/9/2008 Με αφορμή το «σκάνδαλο» των ανταλλαγών ακινήτων μεταξύ Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και Ελληνικού Δημοσίου ας μου επιτραπούν οι ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με την δημοσιογραφική διάσταση του θέματος: α) αποκαλύφθηκε η ένδεια νομικών γνώσεων των περισσοτέρων ασχολουμένων με το ζήτημα δημοσιογράφων και η έλλειψη επαρκούς για τα ζητήματα που άπτονται νομικών θεμάτων παιδείας τους, γεγονός που […]

Read more