Υπαρκτός ελληνισμός και ο «Έλληνας Ηγεμών»

On

Η  λαϊκή παράμετρος  στην πορεία του υπαρκτού Ελληνισμού. Ένας εκ των σημαντικότερων ιστορικών που ασχολήθηκε με το θέμα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας είναι ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Στην σελίδα 7 του βιβλίου του «Πολιτική Ιστορία της  Νεώτερης Ελλάδος» σημειώνει πως: «Η Πολιτική Ιστορία…

Ο λησμονημένος εθνικός φιλελευθερισμός

On

Οι  Έλληνες ως έθνος κατάφεραν να απεξαρτηθούν από την οθωμανική επιβολή πριν από 180 χρόνια. Το μικρό ελληνικό κράτος που συγκροτήθηκε ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς πολεμικής αναμέτρησης με τα Τουρκο-Αλβανικά ασκέρια (άτακτα στρατιωτικά σώματα) των Οθωμανών και την μέγιστη απειλή για την…