Η νέα ελληνική γενεά δύναται ν’ αναστηλώση τα ιδεώδη που συνέτριψεν η θεομηνία

On

Ο κ. Γεώργιος Γεωργάνας δακτυλογράφησε το παρακάτω κείμενο και μας το έστειλε ως συνεισφορά στον διάλογο για την ελληνικότητα: Ἐπισυνάπτω τὸν περίφημο ἐπίλογο τῶν ἑβδομῆντα ἄρθρων στὴν κατάληξη τῆς ἀρθρογραφικῆς μονομαχία ς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου μὲ τὸν ἄλλοτε στενὸ συνεργάτη καὶ σύμβουλό…